Lokace

Black Mirror

Hrad Black Mirror byl založen roku 1206 bratry Marcusem a Mordredem Gordonovými. Nedlouho poté byly pod hradem vybudovány katakomby a kaple, kde ukončil svůj život Mordred, rukou svého bratra Marcuse. Celý hrad prošel během staletí několika úpravami během, kterých byl například vybudován systém kanálů pod hradem. Už od svého založení je hrad sídlem šlechtického rodu Gordonů, kteří vlastní celé okolí a výrazně ovlivňovali a stále ještě ovlivňují dění na něm. V roce 1969 zachvátil staré křídlo hradu požár, od kterého je tato část hradu v podstatě neobyvatelná.
V současné době hrad pomalu chátrá ale stále působí jako reprezentativní sídlo Gordonů. Momentálně na hradě žije vlastník hradu William Gordon se svou ženou Victorií, jejich syn Robert a služebnictvo – komorník Bates, zahradník Henry Stanton a podkoní Morris.
Samotný hrad se skládá z přízemí, patra, půdy, hradní věže a sklepení. Přízemí vévodí obrovská vstupní hala s velkým glóbem uprostřed. Z haly pak vede cesta do knihovny, která je přeplněna mnoha cennými knihami, svitky, mapami a plány, do společenské místnosti, kde se obvykle všichni Gordonovi scházejí a odpočívají tam, a také do jídelny, která navazuje na kuchyň ze které pak vede cesta do sklepů pod hradem, tam jsou uloženy vzácná vína ale i nádrže pro pitnou vodu. Z těchto sklepů pak vede skrytá cesta do podzemních prostor, kde je mimojiné i vstup do katakomb. Z hlavní haly je také možné se dostat po schodišti do patra. V pravém křídle v patře jsou obytné místnosti. Má tu svůj pokoj Victorie, Robert a Samuel. Také se zde nachází prázdná místnost, v minulosti sloužící jako dětský pokoj. Levé křídlo je zničeno požárem ale je odsud přístup na půdu, která se stale odkladištěm převážně rozbitých a nepotřebných věcí, a z ní potom do hradní věže, kde si zřídil svoji pracovnu William. Z patra je také přístup na balkon.
Okolo hradu se rozprostírá velká zahrada, dnes už značně zpustlá. Ještě před pár lety na ní mimo jiné rostlo mnoho ovocných stromů ale nyní jsou mrtvé. Na zadní zahradě je také umělé jezírko, altán a kolem celého hradu jsou roztroušeny podivné menhiry. U levého křídla hradu jsou stále využívané stáje s několika koňmi. Nedaleko stájí je studna. V nižší části zahrady je velíký skleník v němž je spousta udržovaných květin. Celý pozemek je obklopen zdí do které je zabudovaná vstupní brána.

Willowcreek

Vesnice Willowcreek leží na obou březích řeky Glance, která protéká panstvím Black Mirror. Oba břehy spojuje velký kamenný most. Vesnice je pojmenovaná podle vrb, které v okolí hojně rostly ale dnes je již většina zničena.
Ve Willowcreek nežije mnoho lidí ale svým postarším způsobem života k sobě mají blízko. Mezi nejdůležitější osoby patří bezpochyby hospodský Harry a starožitník Murray.
Nejnavštěvovanějším místem je patrně Harryho hospoda U Tří soudků, která stojí na levém břehu řeky. Harry vaří pivo Černý zubr a jeho žena, působí v hospodě jako kuchařka. Dalším zajímavým místem je Murrayovo vetešnictví, které bývá vyhledáváno zákazníky i z velké dálky. Ve Willowcreek je také stará rybárna, kterou spravoval Fenton. Dnes je však Fenton mrtvý a rybárna svůj účel neplní. Před mnoha lety žil ve vesnici také právník jménem Daveson, po nějaké době se ale odstěhoval. Dominantou vesnice je bezpochyby velká věž s hodinami.

 

Fara Warmhill

Kostel, který na Warmhill stojí dal zbudovat Marcus Gordon. Vybral pro něj místo, kde docházelo v minulosti k inkvizičním procesům, snad proto aby odčinil hrůzy, ke kterým tu docházelo. Po své smrti byl Marcus pohřben právě pod kostelem. Po vyhoření akademie roku 1512 sem byla převedena kronika rodu Gordonů, o kterou se faráři starají až do dnešních dob.
Na faře nyní žije otec Frederick a hrobník. Okolo kostela se rozprostírá hřbitov, kde mají svá místa i hrobky a hroby rodiny Gordonů. Vnitřek kostela je rozdělen na hlavní sál, kde jsou lavice pro věřící, zpovědnice a bohatě zdobený oltář, a na menší místnost sloužící jako zvonice a odkladiště nepotřebného. Odsud také vede skrytá chodba do prostor pod kostelem, kde je ukrytý Marcusův hrob.

 

Hermannův dům

Hermannův dům leží na cestě mezi Black Mirror a Willowcreek. Než se do něj Hermann nastěhoval byl dům opuštěný.
V současnosti v domě bydlí doktor Hainz Hermann, který si v suterénu zřídil márnici.
Samotný dům je hodně velký a rozlehlý. Ze vstupní haly vede cesta dolů do márnice a také do patra. V márnice je dobře vybavena aby mohla plnit svůj účel. Jsou tu mrazící boxy pro mrtvá těla, police s osobními schránkami, chirurgické nástroje, mikroskop, vozík na převoz těl, velká umyvadla, pitevní stůl s nádobami na zbytky těl a mnoho dalšího. Místnost může také sloužit jako fotokomora.
Venku před domem je velký kontejner na odpadky. Kolem domu stojí plot s bránou.

 

Old mine

Doly na panství Black Mirror jsou už několik let opuštěné. Před mnoha lety tam došlo ke zvláštnímu úkazu, který stál několik lidí život. Při otevření jedné nově vyhloubené chodby si mnoho horníků všimlo jakéhosi ducha. První kdo ho viděl byl starý Morton ale další horníci následovaly a později se chodba uzavřela. To ale nebylo zdaleka vše, protože krátce po uzavření chodby došlo v dole k nevysvětlitelnému úkazu. Není známo kolik horníků přežilo, pokud vůbec nějaký ale od té doby důl zůstal ve stejném stavu v jakém je dnes.
Teď je důl úplně prázdný a jediné co se tam dá nalézt jsou kostry mrtvých horníků.
Samotný důl se skládá samozřejmě z vícero pater ale v tom nejdůležitějším je strojovna, výtahovna, skladiště a pár vyhloubených chodeb. Všude jsou sudy a bedny se zásobami, olejem, naftou a dalšími věcmi. Všechny patra jsou propojeny velkým výtahem. Důl se nachází v lesích na západě panství.

 

Waleské panství

Panství Gordonů ve Walesu je mnohem menší než Black Mirror. Velká několikapatrová vila je domovem Gordonů už dlouhá léta.
V současné době žije na panství Eleonor Gordonová, její manžel Richard Gordon a také správce zahrady Louis.
Vila je poměrně velká a je relativně v dobrém stavu. V její hlavní hale je velký jídelní stůl, krb a Eleonořin klavír. Na stěnách jsou zavěšeny obrazy a vlajky Gordonů. Kromě velké vily je na pozemku také menší částečně se rozpadající stavení, ve kterém je Richardova laboratoř. Kolem něj je starý vodní příkop, dnes už zarostlý keři a travou. Zbytek zahrady je však udržovaný, včetně fontánky, stojící před vstupem do vily. V zadní části zahrady je rodinná hrobka Gordonů, kde se v podzemí nachází i hrob Derghama Gordona. Nedaleko hrobky je zřícenina kostela, kterou obklopuje stále se rozšiřující bažina. Celý pozemek je obehnán vysokou zdí s bodci. Hlavní bránu zdobí sochy nahých žen.

 

Stonering

Stonering je místo v lesích na okraji panství Black Mirror. V dávných dobách zde probíhaly tajné rituály druidů.
Je zde velký placatý kámen tvořící oltář kolem kterého je několik malých kamenů, které dříve tvořily kruh. Zároveň tu stále ještě jsou tři velké menhiry tvořící trojúhelník.

 

Sanatorium Ashburry

Budova sanatoria sloužila za dávných časů jako nemocnice pro nemocné cholerou. Později se stala sanatoriem pro duševně choré a svého času ho vedl i Lothar Gordon, který zde byl pohřben. Už spoustu let zde žijí nemocní pacienti a ti, kteří zde zemřeli byli pochováni na hřbitov za sanatoriem, tak se to dělávalo před lety ale v současné době se na tento hřbitov už nepohřbívá.
Dnes sanatorium vede primář Robert Gordon. Mezi pacienty je i jeho nevlastní bratr James Gordon. K personálu patří například doktor Smith, hlavní sestra, kotelník a mnozí další.
Vstup do budovy sanatoria je skrze obrovskou vstupní halu. V ní se nachází recepce a uprostřed je velká fontánka. Z haly také vede cesta k celám pacientů. Cely jsou vybaveny jen tím nejnutnějším. Je tu pouze postel, stůl se židlí, vodovodní kohoutek, záchod a pár dalších drobností. Do budovy vede také cesta přes kotelnu nebo i kanalizaci, jejíž jeden východ je umístěn v jedné z cel. V zadní části sanatoria je velký hřbitov s desítkami hrobů a stará kaplička.

 

Sharp Edge

Na útesech Sharp Edge stojí starý maják, který je v troskách, takže svůj účel už dlouhá léta neplní.
Maják se skládá z poničené čtvercové budovy a rozpadlé věže. Okolí je porostlé neudržovanými vesměs uschlými stromy.

 

Rituální komnata

Místo na pomezí dvou světů. Marcus Gordon zde zabil svého bratra Mordreda, právě když chtěl otevřít bránu do pekel a přivolat na pomoc nadpřirozené bytosti.
Kruhový sál s vyobrazeným pentagramem na podlaze. Kolem kruhu je jakási brána skrze dva světy. Uprostřed svatyně je oltář s knihou, která obsahuje zaříkávadla schopná bránu otevřít nebo zavřít.