Postavy

Samuel Gordon

Samuel je asi pětatřicetiletý šlechtic ze zámku Black Mirror. Jeho otcem je Randal Gordon, který však na zámku nežije. Když byl Samuel mladý byl mu velice blízký jeho děd William Gordon, se kterým často hrával šachy a chodil s ním do hospody za Harrym. Měl (a stále má) rád i svoji babičku Victorii Gordonovou, ke svému strýci Robertovi Gordonovi se však chová poněkud odtažitě.
Samuel byl ženatý s Catherin, kterou velice miloval ale naneštěstí se stala obětí požáru, který propukl ve starém křídle zámku roku 1969. Krátce po něm Samuel opustil ze žalu panství Gordonů a uchýlil se neznámo kam. Přestože mu ostatní posílali mnoho dopisů, všechny se vracely nepřečtené zpět. Zbytek rodiny (až na Williama) ho považoval za mrtvého. Roku 1981 mu však přišel smuteční list nedávno zesnulého Williama a Samuel se rozhodl vrátit na Black Mirror a uctít jeho památku. Překvapení zbytku rodiny bylo veliké ale smutek ze ztráty Williama jim nedovolil přijmout Samuela příliš vřele.
Když se Samuel začal zajímat o Williamovu smrt, uvěřil tomu, že nešlo pouze o nešťastnou náhodu nebo sebevraždu, jak si všichni ostatní mysleli. Samuel zůstal na panství aby mohl něco zjistit o Williamově životě. Návrat do míst, která mu připomínala jeho milou Catherin a vinu, kterou na požáru nesl mu pátrání neulehčovalo. Přesto zjistil mnoho informací o kletbě, která se nad rodem Gordonů vznáší už od počátku. Stejně jako William se rozhodl kletbu zastavit a odvrátit katastrofu, kterou by mohla způsobit. V honbě za pěti klíči moci, které měly být schopné kletbu zastavit, Samuel odhalil pravou tvář svého strýce Roberta a nakonec i pravou tvář sám sebe. Děsivé sny, které se mu zdávaly a které měly vždy za následek něčí smrt, se ukázaly být skutečností. Kletba, která postihla Samuelovu duši měla ve výsledku přivézt zpět do života jednoho z prvních Gordonů – Mordreda. Aby zabránil jeho návratu a hrůzám, které by tak mohly nastat, sestoupil Samuel do svatyně pod hradem, kde s pomocí klíčů moci zavřel bránu do pekel a zastavil díky tomu Mordreda.
Samuel po tom všem však žádnou úlevu necítí. Stal se proti své vůli vrahem mnoha lidí, včetně Williama, kterého měl tolik rád. Rozhodne se ukončit svůj život pádem z hradní věže, protože jak sám říká: „Minulost je odvráceným zrcadlem mé duše.“

 

Victorie Gordonová

Victorie je manželka Williama Gordona, který je vlastníkem zámku Black Mirror. Společně zde žijí už dlouhou dobu. Victorie se zajímá mimo jiné o umění a sbírá malé sošky. Má velmi ráda nejstaršího syna Roberta. Dále má syna Randala a nevlastního syna Jamese. Nejvíce má zřejmě ráda svého vnuka Samuela. Když ale Samuel odjede z panství, začne ho po nějaké době považovat za mrtého, protože na žádné její dopisy nereaguje.
Velice ji zarmoutí smrt milovaného Williama. Proto se snaží na něj zapomenout. Nařídí zatlučení vchodu do věže, odkud William spadl a dá zničit klíč od věžních dveří. Když přijede na pohřeb Samuel, sice jí to potěší ale stále cítí hluboký zármutek ze smrti manžela. Další smutek pocítí po smrti Henryho a Vicka. Po všech těchto úmrtích je na tom Victorie psychicky špatně. Stále toho ještě není dost a další hrozná rána přijde, když se ztratí Robert. Victorie ho má hodně ráda a doufá v jeho návrat. Robert ale nepřijde, neboť je mrtvý. Kromě něj už jí zbyde pouze Samuel a nevlastní syn James. Oba však spáchají sebevraždu.

 

Robert Gordon

Robert je synem Victorie a Williama Gordonových. Povoláním je primář v léčebně pro duševně choré v Ashburry. V mládí byl ženatý se Sophií, která ho však později opustila. Když si William přivede na Black Mirror nevlastního syna Jamese, pokusí se ho Robert přesvědčit, že by měl James nějakou dobu strávit v léčebně. Vzhledem k Jamesovu divnému chování s tím William souhlasí a svěřuje ho do Robertovy péče.
Když se na panství přistěhuje doktor Hermann spřátelí se s ním a později začnou oba pracovat na jednom projektu. Robert jakožto primář má k dispozici všechny pacienty a ve snaze přijít na nějaký nový objev je využívá k pokusům. Když nastane úmrtí nějakého z nich, Hermann se o jeho tělo postará aby nevzniklo žádné podezření.
Po smrti Williama Robert využije příležitosti a zmocní se jeho poslední vůle, ve které mu odepírá jakýkoli majetek. To z něj udělá dědice zámku Black Mirror. Robert však začíná mít strach z Jamese, který by mohl prozradit vše, co se děje pacientům v Ashburry. Rozhodne se mu zabránit v návratu ale James mezitím stihne utéct. Robertovi nezbývá než Jamese rychle najít. Jeho život však končí na útesech Sharp Edge pravděpodobně rukou Samuela.

 

Hainz Hermann

Hainz je doktor a hlavně patolog, který se přistěhoval na panství Black Mirror teprve v době, kdy Samuel Gordon už odjel. Nedlouho poté se nastěhoval do starého domu nedaleko Willowcreek, ve kterém si zřídil pitevnu. Stal se dobrým přítelem rodiny Gordonů a působil jako jejich lékař. S Robertem Gordonem začal pracovat na výzkumu, který byl prováděn na pacientech v Ashburry. Hainz pomáhal Robertovi nenápadně likvidovat těla pacientů, kteří při pokusech zemřeli. Když zemřel William byl to právě Hainz, kdo prováděl jeho pitvu, během které našel na jeho těle podivné popáleniny.
Největší záhada, kterou kdy měl na svém pitevním stole byl Henry Stanton. Hainz zjistil, že jeho tělo neobsahovalo žádnou krev, což pokládal z lékařského hlediska za nemožné. Dříve než mohl učinit nějaké závěry se mu na stůl dostalo tělo chlapce Vicka, u kterého rovněž nedokázal odhalit přesnou příčinu smrti. Dalším člověkem, který prošel jeho pitevním stolem byl však Hainz sám. Samuel mu totiž na něm uřízl hlavu.

 

Bates

Bates je věrný komorník Gordonů. Je už starý ale stále zastává spoustu funkcí. Vybírá poštu, uklízí celý zámek, vaří, stará se o pohodlí Gordonů a dělá spoustu dalších prací. Byl dobrým přítelem Williama, se kterým si byli velice blízcí. I ostatní z rodiny (snad kromě Roberta) ho považují spíše za přítele než za sluhu.
Právě smrt Williama ho velice zaskočí ale i nadále se snaží vykonávat svou práci jak jen to jde. Bates si jednou všimne zakrváceného Samuela a dojde mu, kdo má na svědomí vraždy, které se po Samuelově návratu dějí. Sám tomu nemůže uvěřit ale když se ztratí Robert začne tušit, že se živý už nenajde. Jednoho dne mu Samuel oznámí, že se našlo Robertovo mrtvé tělo. Ještě té noci se Bates vydá kočárem na faru a chce se vyzpovídat. Samuel ale odláká otce Fredericka a tak se Bates nevědomky zpovídá Samuelovi. Řekne mu o vraždách, o tom jak po nich Samuel vypadal a nakonec zmíní i jméno vraha.

 

Morris

Morris je podkoní pracující na Black Mirror už téměř 5 let. Stará se nejen o koně ale také opravuje rozbité věci. Morris kulhá na jednu nohu. Je to prostý vesničan, který se někdy chová až příliš hrubě. Z tohoto důvodu není u Victorie moc oblíbený. Párkrát dokonce ukradl ze sklepů hradu vína a i když o tom Bates ví nechce s tím Victorii obtěžovat. Mezi Morrisem a Henrym je ne zrovna přátelský vztah. Morris má Henryho za podivína, především kvůli jeho alkoholismu a Henry se chce Morrise zbavit tím, že plánuje oznámení jeho krádeží vín Victorii.
Ani Samuel není z Morrise příliš nadšený. Odhalí, že krade vína a po Henryho smrti ho dokonce podezírá z vraždy, neboť to byl právě on, kdo Henryho našel. Když se Collier dozví, že Henry byl opravdu zavražděn a nešlo tedy jen o nešťastnou náhodu, jak se zprvu předpokládalo podezírá právě Morrise. Ten, v důsledku podivných událostí na Black Mirror a Collierova podezření utíká z panství neznámo kam.

 

Henry Stanton

Henry je zahradník na Black Mirror. Ještě před ním tuto funkci zastával Dickens. Henry je tichý a uzavřený člověk, který však tráví dost času s alkoholem. Nejednou se stalo, že to s ním přehnal a potom mu musel pomoct doktor Hermann. Vzhledem k tomu, že zahrada u zámku je na Henryho příliš velká, musí mu občas pomáhat Mark. I přesto ale zahrada v posledních letech hodně zpustla.
Pár dnů před smrtí Williama našel Henry nedaleko staré věže podivný kruhový předmět. Vzhledem k tomu, že v té době neměl peníze rozhodl se ho nechat zastavit u Murraye. Ještě předtím však z předmětu vyndal drahokam a pečlivě ho uschoval. Když se vrátí na panství Samuel prozradí mu nakonec co našel. I přes Samuelův nátlak však Henry předmět nevydá a tvrdí, že ztratil směnku z vetešnictví. Tu noc je Henry zabit Samuelem, který ho zbaví veškeré krve a tělo vloží do fontánky.

 

Jim

Jim je starý rybář žijící ve Willowcreek. Je to Tomův strýc. Jim je přátelský a velice trpělivý člověk, což dokazuje tím, že je schopen trávit celé hodiny chytáním ryb. Vlastní také starou pramici ale nejraději chytá z mola v řece protékající Willowcreek.

 

Vick

Vick je malý chlapec, žijící s rodinou ve Willowcreek. Dle jeho slov je ve vesnici strašná nuda. Je drzý, má rád čokoládové bonbóny a často si hraje s míčem. Jednou ale omylem rozbije okno do hospody a z toho důvodu se druhý den nebude chtít vrátit domů. Té noci se dostane až do lesa, konkrétně na místo zvané Stonering. Zde ho velice ohavným způsobem zabije Samuel, který bude v ten okamžik pod vlivem kletby.

 

Harry

Harry je přátelský, dobrácký a dosti pověrčivý člověk vlastnící už dlouhá léta hospodu U Tří soudků, která je jedinou ve Willowcreek. Jeho žena Marry v hospodě pracuje jako kuchařka. Hospoda byla a stále je oblíbeným místem, kde se schází mnoho lidí z vesnice a okolí. Harry pro svou hospodu vyrábí pivo Černý zubr. Jako patrně jeden z mála lidí v okolí umí hrát šachy
Když se na panství vrátí Samuel, začnou na panství umírat lidé, což se bude nepřímo týkat i Harryho. Zemře Henry, jeden z Harryho nejlepších štamgastů a Vick, což se Harryho silně dotkne, jelikož ho míval docela rád.

 

Tom

Tom žije ve vesnici Willowcreek. Hodně času tráví v hospodě U Tří soudků a je tak jedním z Harryho největších štamgastů. Obvykle v hospodě popíjí i se svým kamarádem Markem, se kterým někdy hraje karty.

 

Hrobník

Hrobník z Warmhill nemá žádné jméno, respektive mu nikdo neřekne jinak než hrobník. Byl sirotkem, o kterého se začal starat otec Frederick. Za to, ho má hrobník rád a chce mu sloužit jak jen bude moct. Na hřbitově pracuje už desítky let a za tu dobu se naučil znát všechna jména na pomnících. Během života na faře také slyšel podivný úkaz, konkrétně jakési plačící dítě, které však bylo samo na hřbitově a to o půlnoci.
Od smrti Williama Gordona mu značně přibyde práce, protože začnou umírat i další lidé a to často. Kromě své práce také hrobník chodí do hospody k Harrymu. Je však nespolečenský a věčně nabručený, proto asi nemívá žádnou společnost.

 

Mark

Mark bydlí ve Willowcreek. Pracuje jen když je třeba ale většinou pomáhá Murrayovi nebo působí jako Hermannův poslíček. Dříve také pomáhal Henrymu se zahradou na Black Mirror. Umí ale i mnoho dalších věcí, například vyrábět klíče. Mark se přátelí s Tomem a občas s ním popíjí a hraje karty v hospodě U Tří soudků.

 

Collier

Detektiv Collier je váženým člověkem. Působí klidným a vyrovnaným dojmem zkušeného vyšetřovatele. Přesto mu události, které se na panství dějí po Samuelově návratu značně přerůstají přes hlavu. Nejprve vyšetřuje smrt Henryho. Zpočátku to považuje za nešťastnou náhodu ale když se potvrdí, že byl zabit násilnou smrtí začne podezírat Morrise. Dalším mrtvým je Vick, u kterého si je jist tím, že ho rozsápali vlci. Ukáže se, že šlo opět o vraždu. Když zemře násilnou smrtí i Hermann je Collier přesvědčen, že za vším stojí James a to přesto, že většinu obětí ani neznal.

 

Murray

Murray je vetešník mající svůj obchod ve Willowcreek. Kupuje a prodává různé starožitnosti a další věci, na kterých si myslí, že vydělá. Vzhledem k jeho hamižnosti o něm většina vesničanů nesmýšlí zrovna v dobrém. Murray také má ve svém obchodě fotokomoru a přivydělává si vyvoláváním fotek. Občas zaměstnává Marka, který mu pomáhá.
Ačkoli se snaží Murray vydělávat jak jen to jde, tak si i přesto dává pozor aby neměl problémy. To dokáže například tím, že Samuelovi odmítne prodat jeden zastavený předmět dříve než se oficiálně stane jeho majitelem, oproti tomu však neváhá zkusit Samuela okrást.

 

Frederick

Farář Frederick už dlouhá léta spravuje faru a kostel na Warmhill. Před mnoha lety vychoval jednoho sirotka, který teď zastává na Warmhill funkci hrobníka. Stejně jako předchozí faráři tak i otec Frederick se stará o kroniku rodu Gordonů.

 

Louis

Louis je správce zahrady na Waleském panství Gordonů. Už několik let poslouchá a plní rozkazy Eleonor. Je sice věčně naštvaný ale na pozemku odvádí dobrou práci.
Během krátkého Samuelova pobytu na panství stihne postříkat stromy, opravit zvonek a určitě by stihl i posekat trávu, kdyby mu Samuel nerozbil sekačku. Louis má také na starosti všechny potřebné klíče včetně klíče od hrobky.

 

Eleonor Gordonová

Eleonor je majitelka Waleského panství. Její otec, Matthias Gordon, byl známým klavírním virtuosem a i Eleonor umí dobře hrát na klavír. Má také sestru, Victorii Gordonovou, která žije na Black Mirror. Tam léta žila i Eleonor ale později se natrvalo přestěhovala do Walesu, občas jí ale někdo z Black Mirror přijede navštívit. Její manžel Richard Gordon se o Waleské panství v podstatě nestará, a tak se o vilu a okolní pozemky musí starat ona společně se správcem Louisem. Eleonor si velice váží svých mrtvých předků, a tak striktně zakazuje komukoli vstoupit do rodinné hrobky.
Když na panství přijede Samuel je Eleonor velice ráda, protože ho neviděla už spoustu let. Překvapí ji však Samuelův krátký pobyt, který spíše než návštěva příbuzných zapříčiní hledání klíče moci.

 

Richard Gordon

Richard je manželem Eleonor Gordonové a stejně jako ona žije i on na Waleském panství. V mládí byl uznávaným vědcem, konkrétně chemikem ale nikdy nedosáhl toho co chtěl. Na stáří se k chemickým pokusům vrátil a uzavřel se ve starém domě na panství aby nebyl nikým rušen. To se sice nelíbí Eleonor ale Richardovi to je jedno.
Zabývá se především elektrochemií a jeden ze svých pokusů uskuteční za asistence Samuela. Pokus skončí katastrofou a to právě kvůli Samuelovi.

 

Zdravotní sestra

Hlavní sestra, která pracuje už několik let v sanatoriu Ashburry. Stará se o pacienty a občas hlídá práci kotelníka. Kromě toho ví o sanatoriu mnoho věcí.
V den, kdy přijede na panství Samuel sestru požádá o pomoc James, který chce na čas pustit domů. Sestra se za něj dokonce přimluví u primáře Roberta Gordona ale marně. Sestra má Jamese pravděpodobně celkem ráda ale to se změní poté, co se James najde nad Robertovou mrtvolou.

 

Kotelník

Pracuje už několik let v sanatoriu Ashburry jako kotelník. Kotelníkova práce spočívá pochopitelně v přikládání uhlí do kotle ale ve značné míře, neboť budova je dosti velká. Vzhledem k horku, které je v kotelně, kotelník při práci často pije pivo, vždy se ale snaží aby ho nikdo neviděl, protože by mohl kvůli tomu mít problémy.

 

Ralph

Ralph je jeden z mnoha duševně nemocných lidí zavřených v sanatoriu Ashburry. V žádném případě se nejeví jako nebezpečný nebo agresivní člověk, spíše je jen hloupý. Má přítele Jamese Gordona, který bydlí ve vedlejší cele, a hadrového panáčka Bubbyho. S ním si často „povídá“ a „radí“ se s ním. Stejně jako ostatní pacienti je i Ralph nedobrovolným Robertovým objektem k pokusům.

 

James Gordon

James je nemanželský syn Williama Gordona. Ten ho v mládí přivedl na Black Mirror a měl ho velice rád. James od otce dostal jeden z klíčů moci a později ho ukryl v podzemí hradu. Po nějaké době strávené na hradě se však na Jamesovi začlo projevovat jakési šílenství. Proto Robert doporučil aby byl James načas přesunut do sanatoria Ashburry. James ale zůstal v Ashburry natrvalo.
James se spřátelil s Ralphem, který obýval vedlejší celu. Přesto ale Ashburry nenáviděl a chtěl odtamtud pryč. Domů, a to alespoň na čas. Stejně jako ostatní se stal Robertovým pokusným králíkem, což byl hlavní důvod proč ho Robert domů nepustil.
James později objevil ve své cele vstup do kanálů a rozhodl se, že uteče. Předtím ale poslal Williamovi dopis, kde psal o tom, že se s ním chce sejít. James se po útěku z Ashburry ukrýval v majáku na Sharp Edge. Když se tam objevil Samuel, tak se ho rozhodl pohřbít za živa ale než to stihl udělat, tak ho Samuel přesvědčil, že mu nechce ublížit. James těžce přijmul, že je William po smrti ale maják neopustil ani po Samuelově odchodu. Později James viděl, že Samuel u majáku zabil Roberta ale zanedlouho byl nalezen někým jiným právě u Robertovy mrtvoly. Ačkoli James nebyl vrahem, všichni si tím byli jisti a tak skončil natrvalo ve své cele v Ashburry. James nedokázal vydržet doživotní vězení ve své cele, kterou tak nenáviděl, a proto se oběsil.