Lokace

Willow Creek

Vesnice Willow Creek leží na obou březích řeky Glance, která protéká panstvím Black Mirror. Oba břehy spojuje velký kamenný most. Vesnice je pojmenovaná podle vrb, které v okolí hojně rostly ale dnes je již většina zničena. Roku 1867 zde Verner Gordon nechal opravit kanalizaci. Ta zde sice byla už v dávných dobách ale při záplavách docházelo ke zvedání břehu Glance a následně hrozily i nemoci. Rod Gordonů už v minulosti značně ovlivňoval dění ve vesnici.
Ve Willow Creek nežije mnoho lidí ale svým postarším způsobem života k sobě mají blízko. Mezi nejdůležitější osoby patří bezpochyby Murray, který zde vlastní muzeum a díky tomu do Willow Creek alespoň občas zavítají nějací cizinci. Dalším důležitým člověkem je inspektor místní policie Spooner.
Jedním ze zajímavých míst je patrně hospoda U Tří soudků, která stojí na levém břehu řeky. Dříve jí vedl hospodský Harry a v té době byla hospoda oblíbená. Poté co Harry odešel je hospoda pod vlastnictvím Toma Acklanda, ale dnes značně chátrá. Dalším zajímavým místem je vesnické muzeum. Na jeho místě dříve bylo Murrayovo starožitnictví. Dnes je zde mnoho věcí z běžného života vesničanů, kronika Gordonů a nedávno otevřené muzeum senzací, kde jsou výjevy ze Samuelových vražd. Na náměstí je také policejní stanice vedená Conradem Spoonerem, dále pak obchod se smíšeným zbožím, a také kavárna. Ve Willow Creek také kdysi byla rybárna, kterou spravoval Fenton. Už před více než 24 lety Fenton zemřel. V současné době budova plní účel knihovny. Dominantou vesnice je bezpochyby radnice s velkou věží, na které jsou hodiny.

 

hotel Gordon’s Palace

Budova původně sloužila jako nemocnice pro nemocné cholerou. Později se stala sanatoriem pro duševně choré a svého času ho vedl i Lothar Gordon, který zde byl pohřben. V roce 1981 bylo sanatorium pod vedením primáře Roberta Gordona a tehdy zde jako pacient pobýval i jeho nevlastní bratr James Gordon, ten však spáchal téhož roku sebevraždu. Krátce před ním zemřel i Robert Gordon, rukou jeho synovce Samuela Gordona. Krátce poté bylo odhaleno, že se zde prováděly pokusy na pacientech, které prováděl sám primář Robert. Následně bylo sanatorium zakoupeno místním vesničanem Murrayem a pacienti byli převezeni jinam. Některým se však podařilo utéct. Murrayem, začal budovu přestavovat na hotel, který pojmenoval Gordon’s Palace.
Dnes v hotelu bydlí nejen majitel hotelu Murray ale také pár turistů.
Vstup do hotelu je skrze obrovskou vstupní halu odkud vede cesta k pokojům (dříve cely pacientů). Pod budovou je také systém kanálů, který vede až k starému válečnému bunkru. V něm také bylo zřízeno velitelství Řádu.
Venku před hotelem je parkoviště a vzadu za budovou je bývalý hřbitov. U hotelu je také pěšina vedoucí dolů k řece.

 

Lesní křižovatka

Mezi Willow Creek a Black Mirror se rozprostírá hustý les. Skrze něj vede několik cest, po kterých je možné se dostat na Black Mirror, na Warmhill, do Willow Creek, k bývalému Hermannova domu, k majáku Sharp Edge, ke kamennému kruhu a do Deepmirských močálů.

 

Maják

Na útesech Sharp Edge stojí starý maják, který je v troskách, takže svůj účel už dlouhá léta neplní. Právě tady byl v roce 1981 zabit Robert Gordon svým synovcem Samuelem. Maják se skládá z poničené čtvercové budovy a rozpadlé věže.
Nedaleko majáku se nacházejí ruiny Akademie. Akademii nechal postavit Marcus Gordon. Od té doby sloužila jednak jako zásobárna knih a spisů ale také jako ochrana před vstupem do svatyně. V roce 1512 akademie vyhořela a s ní i většina spisů a kronik. Během hašení zemřel Garmour Gordon ve věku 45 let. Zbylé písemnosti, které se podařilo zachránit přešly na faru Warmhill pod ochranu otce Matthiase. Samotná akademie od té doby chátrá ale vchod do svatyně zůstal zapečetěn. V roce 1993 došlo k zasypání přístupu do podzemí. Vrchní část akademie je v troskách a podzemní prostory jsou zasypány sutinami. V nich je poničený obrovský sál s mnoha pastmi. Také je zde portál vedoucí do Rituální komnaty.

 

zámek Black Mirror

Hrad Black Mirror byl založen roku 1206 bratry Marcusem a Mordredem Gordonovými. Nedlouho poté byly pod hradem vybudovány katakomby a kaple, kde ukončil svůj život Mordred, rukou svého bratra Marcuse. Celý hrad prošel během staletí několika úpravami během, kterých byl například vybudován systém kanálů pod hradem. Už od svého založení je hrad sídlem šlechtického rodu Gordonů, kteří vlastní celé okolí a výrazně ovlivňovali a stále ještě ovlivňují dění na něm. V roce 1969 zachvátil staré křídlo hradu požár, od kterého je tato část hradu v podstatě neobyvatelná. Při požáru byla tehdy vážně zraněna Catherin Gordonová a také kuchařka Rebecca Michaelsová. Krátce po požáru se z hradu odstěhoval manžel Catherin a zároveň viník požáru Samuel Gordon. Ten se znovu vrátil až o 12 let později aby uctil památku nedávno zesnulého Williama Gordona. Samuel po nějaké době zjistil, že to on byl Williamovým vrahem. Kromě něj měl na svědomí i život Roberta Gordona, Henryho Stantona, Vicka Valleye a Heinze Hermanna. Samuel spáchal nedlouho po těchto vraždách sebevraždu skokem z věže. O dalších pár let později se na hrad přistěhovala Eleonor Gordonová se sluhou Louisem. V hradě ale propukl požár, konkrétně v době, kdy zde byl Adrian Gordon. Během požáru Eleonor zahynula a kromě ní ještě také komorník Bates a kuchařka Sally. Vážná zranění utrpěla i majitelka zámku Victorie Gordonová.
V současné době je hrad vážně poškozen a pomalu chátrá. Momentálně na hradě žije Victorie Gordonová, kterou opatruje sestra Valentina Antoliniová.
Samotný hrad se skládá z přízemí, patra, půdy, hradní věže a sklepení. Přízemí vévodí obrovská vstupní hala s velkým glóbem uprostřed, která je značně ohořelá. Z haly pak vede cesta do knihovny, která je přeplněna mnoha cennými knihami, svitky, mapami a plány, do společenské místnosti, a také do jídelny, která navazuje na kuchyň, ve které požár propukl. Z ní pak vede cesta do sklepů pod hradem, tam jsou uloženy vzácná vína ale i nádrže pro pitnou vodu. Z těchto sklepů pak vede skrytá cesta do podzemních prostor, kde je mimojiné i vstup do katakomb. Pod hradem však jsou i další podzemní prostory, ve kterých bývala stará pracovna Mordreda Gordona a nedaleko je i Černé zrcadlo – brána do jiného světa. Z hlavní haly je také možné se dostat po schodišti do patra. V pravém křídle v patře jsou obytné místnosti, které slouží spíše jako odkladiště pro vzácné obrazy a další umělecká díla. Levé křídlo je poničeno požárem z roku 1969 a je nepřístupné.
Okolo hradu se rozprostírá velká zahrada, dnes už značně zpustlá. Na zadní zahradě je také umělé jezírko, altán a kolem celého hradu jsou roztroušeny podivné menhiry. U levého křídla hradu jsou staré stáje. Nedaleko stájí je také studna. V nižší části zahrady je veliký skleník se zbytkami kdysi pěstěných rostlin. Celý pozemek je obklopen zdí do které je zabudovaná vstupní brána.

Warmhillský kostel

Kostel, který na Warmhill stojí dal zbudovat Marcus Gordon. Vybral pro něj místo, kde docházelo v minulosti k inkvizičním procesům, snad proto aby odčinil strašné hrůzy, ke kterým tu docházelo. Po své smrti byl Marcus pohřben právě pod kostelem. Jeho hrob ale byl po roce 1981 zcela zasypán. Po vyhoření akademie roku 1512 sem byla převedena kronika rodu Gordonů.
Na faře nyní žije otec Frederick a hrobník Mark. Okolo kostela se rozprostírá hřbitov, kde mají svá místa i hrobky a hroby rodiny Gordonů. Vzadu za ním je pak samotná fara. Vnitřek kostela je rozdělen na hlavní sál, kde jsou lavice pro věřící, zpovědnice a bohatě zdobený oltář, a na menší místnost sloužící jako zvonice. Odsud také vedla skrytá chodba do prostor pod kostelem, kde je ukrytý Marcusův hrob.

 

Lesní chatrč

Chatrč v lesích nedaleko Warmhillu. Je to běžná dřevěná chatrč postavená na kůlech. Vnitřek je velice stroze vybaven ale přesto je obýván Ralphem. Před chatrčí jsou hromady naskládaného dřeva a další je v kůlně.

 

Polorozpadlá budova

Starý dům, který ještě v 70. letech 20. stol. patřil místnímu patologovi Hermannovi. Ten zde měl zřízenou i márnici. V roce 1981 byl Hermann zabit Samuelem Gordonem a dům byl nadále neobývaný.
O několik let později si zde udělal své útočiště Phill, který zde stále žije.
Samotný dům je dosti velký a prostorný. Ve sklepení je stará márnice s chladícími boxy, a dalším vybavením. Okolí domu je značně zchátralé a porostlé keři a travou.

 

Východní močál

Močál na východě panství Black Mirror. V minulosti se zde prováděly archeologické výzkumy pod vedením A. Valleyové. Toto místo je ale silně podmáčené a ukryté uprostřed lesů. Nachází se tu jeskyně, která pamatuje rituály dávných druidů.

 

Kamenný kruh v lese

Je to místo v lesích na okraji panství Black Mirror. V dávných dobách zde probíhaly tajné rituály druidů.
Na tomto místě je oltář kolem kterého je několik malých kamenů, které dříve tvořily kruh. Zároveň tu stále ještě jsou tři velké menhiry tvořící trojúhelník. Pod samotným oltářem se také nachází jeskyně s portálem.

 

Rituální komnata

Místo na pomezí dvou světů. Marcus Gordon zde zabil svého bratra Mordreda, právě když chtěl otevřít bránu do pekel a přivolat na pomoc nadpřirozené bytosti.
Kruhový sál s vyobrazeným pentagramem na podlaze. Kolem kruhu je jakási brána skrze dva světy. Uprostřed svatyně je oltář s knihou, která obsahuje zaříkávadla schopná bránu otevřít nebo zavřít.