Zak1 – Kapitola IV

Tato kapitola opouští Wyzimu a děj se přesouvá na venkov. Malebná vesnička, ostrov na jezeře a rozsáhlé polní oblasti. I když se to zprvu nezdá, práce pro Zaklínače je v okolí více než dost.

Tentokrát je kapitola nasáklá pohádkovým příběhem plným lásky, ale i křivdy, neštěstí a vraždy. Prostor po kterém se budete pohybovat čítá pět map! Většina z nich je však malá až střední, čili kapitola je o trochu skromnější než ta třetí.

 

Břeh

Břeh

Kapitola IV map01– Menší venkovská oblast na břehu Wyzimského jezera. Nachází se tu oltář Paní jezera, stejně jako chatrč rybáře. Dál po pobřeží sídlí v jeskyni elfové a cestou k vesnici je zase možné narazit na kryptu.
– Břeh není nijak zvláště nebezpečnou oblastí. Za dne tu lze narazit na pár Wyvern, v noci se mohou objevit Rybolidé (kněz i bojovník), ale jinak je vcelku klid.
– Od břehu vede cesta jak k blízké vesnici, tak i oklikou na pole a pomocí loďky též na ostrov. Břeh je zkrátka lokace, která spojuje všechny ostatní.

 

Vesnice

Vesnice

Kapitola IV map02+

Kapitola IV map02B– Vesnička Blatice jest jedinou osadou v okolí. Má zhruba desítku domů a dál po cestě je prostorný hostinec. Z obchodníků lze v Blaticích nalézt pouze kováře a pekaře, ale v hospodě a přiléhlém domku bylinkářky se od zdejších lidí dají nakoupit i alchymistické přísady, šperky nebo knihy.
– Oblast nekončí zástavbou, nýbrž pokračuje podél toku říčky až k rozbitému mostu. Za dne je tu možné narazit na Skolopendromorfy, proto je pobyt na lukách rizikový. V noci to není o nic lepší, neboť se okolí zamoří Požíračkami.
– Mapa je pro tuto oblast rozdělena do dvou částí. Krom klasické komplexní mapy můžete nahlédnout i na podrobnou mapu rozmístění domů ve vsi.

 

Pole

Pole

Kapitola IV map03– Rozsáhlá polní oblast pokrytá lány obilí. Uprostřed je starý rozpadající se mlýn, u něj vyschlé koryto řeky a opodál kopeček se suchým strom a maliním. Vzadu na okraji polí sídli poustevník prodávající spoustu knih a receptů. Ve dne se na polích hojně vyskytuji Polednice. To večer je oblast plná Požíraček.
– Pole jsou vinou vysokého obilí velice nepřehlednou oblasti, dost možná nepřehlednější než byla blata. Není snadné se tu zorientovat. Proto je dobré, přestože je oblast nebezpečná ve dne i v noci zhruba stejně, zajít na první návštěvu polí za světla.

 

Ostrov Černého rybáka

Ostrov Černého rybáka

Kapitola IV map04– Malý ostrůvek uprostřed jezera je sídlem Paní jezera. Nachází se tu také oltář Dagona a vchod do podvodního města.
– Ostov je nebezpečnější než se zdá. Ve dne i v noci se tu nacházejí Wyverny a hlavně Bazilišci!

 

Hráz

Hráz

Kapitola II - map02– I ve čtvrté kapitole se část děje odehraje na Hrázi u Wyzimy. Tato oblast se navštíví až na samém konci kapitoly, tedy ji nelze svobodně navštěvovat.

 

Důležitá rozhodnutí

1) Rybolidé X Lidé X Paní Jezera
– Jeden z hlavních questů kapitoly lze řešit třemi různými metodami. Od nich se odvíjí především získaná odměna. V zásadě je situace následující – Juliánovi chlapi loví z jezera cennosti a prodávají je. Rybolidé to nevidí rádi a uctívačí Dagona (řekněme jakási sekta Rybolidí) dokonce zmasakrovala jedny lovce pokladů. Přestože jde v podstatě o konflikt Juliánových lidí a Dagonových uctívačů, ani jedna ze stran není nadšena počínáním té druhé a zároveň počínáním Dagonových uctívačů. A tak chce Julián zabít kněze mírumilovných rybolidí a následně vyřídit Dagona, mírumilovný kněz rybolidí chce obětovat krávu, kterou vesničani zbožňují a vyřídit Dagona, no a Paní jezera je jako jediná nad věcí a tak chce obě strany usmířit a samozřejmě – zabít Dagona.

Za rybolidi!
– Pokud kývnete na návrh mírumilovného kněze rybolidí, musíte zajít do vsi a dát krávě dárek (sušené ovoce), načež se stane vaším společníkem. Kráva vás bude následovat všude možně. Vy ji musíte naložit na člun, zavézt do ostrov, zabít ji ve svatyni a porazit Dagona.
– Za odměnu vám mírumilovný kněz rybolidí dá Ceremoniální meč z Deithwenu. V této době už je to dosti zastaralý meč…

Za lidi!
– Tohle je snazší. Stačí zajet na ostrov. Mírumilovný kněz rybolidí je už ve svatyni Dagona, kde ho stačí zabít, porazit Dagona a je to.
– Julián vám dá diamant po dědečkovi. Je to úkolový předmět, který ale nemá žádné využití a nejde ho prodat!

Usmíření
– Nejtěžší ale nejlepší varianta je spolupracovat s Paní jezera. Od každého zástupce konfliktu (Juliána a mírumilovného kněze rybolidí) musíte vzít jeden symbolický předmět. Nabídnou vám tři, vy musíte zvolit ten správný a to podle legendy popsané na oltáři Paní. Lidé vám mají dát Alabastrovou sošku, rybolidé Zlatý náramek. Můžete si nechat vydat i zbylé nabízené věci, ale nemá to smysl. Oba důležité přeměty zaneste Paní, ta vám dá drahokam, kterým ve svatyni vyvoláte Dagona a porazíte ho.
– Paní jezera vám za odměnu dá 1 stříbrný talent!

 

2) Berengarův život X smrt
– Zahořklý cynický zaklínač s chováním malého děcka. Nenávidí zaklínače ale zároveň je ochoten spolupracovat pro Salamandru, jejíž cíle se Zaklínačům podobají. Berengar je zdráce i lhář, ačkoli má snahu své chyby napravovat. Teprve, když v závěru kapitoly vysvětlí celou pravdu, tedy skutečnost, že Salamandře pomohl s útokem na Kear Morhen, je načase vyvodit důsledky. Pokud se k problému postavíte nezaujatě, Berengar půjde svojí cestou, pokud ho osočíte jako zrádce a parchanta, vyzve vás k boji.

Život!
– Berengar vám předá poslední soubor Zaklínačských receptů a půjde si vlastní  cestou.
– Znovu se objeví až při boji s Azarem, kde vám pomůže, byť proti mágovi mnoho nesvede.

Smrt!
– Boj s Berengarem. Není to jednoduché, nakonec zaklínači patří mezi nejsilnější nepřátele. Berengar je rychlý a celkem odolný.
– Z jeho mrtvoly lze získat nejen poslední soubor zaklínačských receptů ale také jeho medailon (úkolový předmět). Ten by vám měl pomoci při boji s Azarem. Po praktické stránce se však téměř nic nezmění.

 

3) (Řád X Veverky) X Neutrál
– Důsledek rozhodnutí v bance plynule přechází v další velezávažné rozhodování, které definitivně zablokuje jednu ze zbývajících dvou stran a pošle vás na cestu té strany, kterou zaujmete.
– Prakticky vzato v tento moment nikdy nemůžete vybírat ze tří možností. Řád nebo Veverky budete mít bloknuté, v závislosti na tom, komu jste pomohli v bance.
– Jelikož je tato volba jednou z nejdůležitějších v celé hře, je dobré si promyslet nejen to, co jednotlivé strany nabízejí ale také to, kdo je tvoří.
– Řád je banda fanatiků, kteří se schovávají za ctnostné úmysly a ideály. Ve skutečnosti je to sebranka nablýskaných pitomců tvořících silnou politickou páku schopnou ohrožovat pozici krále. Jako bod k dobru lze přičíst to, že původně Řád sloužil i dobrým věcem – hubil nestvůry a pomáhal lidem. Leč, vinou vrcholních představitelů se Řád změnil v ambiciózní skupinu fanatiků. O jejich vůdci Jakubovi z Aldersbergu padlo jen pár slov. Za jakéhosi představitele strany lze považovat v tuto chvíli Siegfrieda. Ctnostný rytíř plný ideálů pomalu se měnící ve fanatického bastarda posedlého mocí a postavením, které získává – krásná alegorie vývoje Řádu obecně. Pak je tu Roderick De Wett, ochránce Addy a přesně ten bastard, který se vám snažil zabránit v útoku na základnu Salamandry. Za zmínku stojí i Bílá Rayla – nelítostná vůdkyně, která není nábožensky založená a které nechybí smysl pro čest a odvaha. Zároveň však nenávidí všechny elfy bez rozdílu.
– Druhou stranu tvoří Scoiatel neboli Veverky. Je to skupina nelidí vedoucí partyzánský boj přecházející v ryze teroristické akce vůči civilnímu obyvatelstvu. Ohání se bojem o svobodu, bojem o vlastní existenci, ale navzdory proklamované cti a hrdosti se neštítí prakticky ničeho. Vůdcem je Yevinn – zahořklý elf, který poznal lidi z té nejhorší stránky. Vždycky má na jazyku spoustu vznešených slov, avšak jeho metody (lži, rukojmí, vykrádání, napadení) už tak vznešené nejsou. Z dalších Veverek stojí za zmínku Toruviel, která vede hrstku hladovějících elfů z Blatic. Pyšní se hrdostí ale jakmile zaklepe na dveře Bílá Rayla, je tato zbabělkyně ochotná zabrat celou vesnici jako rukojmí. Zkrátka jakmile dojde na boj o holý život, ukazuje se, že elfové mají plnou hubu hezkých slov, pod kterými se skrývá jen zákeřnost, zbabělost a krutost.
– Třetí strana znamená být nepřítelem všech. Tehdy se můžete spolehnout jen na své přátele (Zoltan, Triss…) a také na městské stráže, jelikož královským nevyhovují ani teroristé a ani fanatici.
– Opět si volbou, ať už bude jakákoli, zablokujete pár obecných věcí…

Ztráty
– Možnost získat jedno brnění
– Možnost získat jednu kartičku

Za Řád!
– V Blaticích pobijete elfy. Toruviel uteče.
– V další kapitole budete úzce spolupracovat s Bílou Raylou (ve Staré Wyzimě) a následně se Siegrfiedem (na hradišti a v Klášterní Wyzimě).
– Můžete získat kartičku Bílé Rayly
– Můžete získat Havranovu zbroj s úpravou pro Řád.
– V Epilogu musíte zabít Yevinna, později se vám postaví ještě jednou na pláních

Za Scoiatel!
– V Blaticích pobijete rytíře Řádu.
– V další kapitole budete úzce spolupracovat se Zoltanem a Toruviel (ve Staré Wyzimě) a následně s Yevinnem (na hradišti a v Klášterní Wyzimě).
– Můžete získat kartičku Toruviel
– Můžete získat Havranovu zbroj s úpravou pro Elfy.
– V Epilogu musíte zabít Siegfrieda, později se vám postaví ještě jednou na pláních.

Za sebe!
– V Blaticích se postavíte proti ostatním a utečete.
– V další kapitole budete sami proti Řádu i Veverkám (ve Staré Wyzimě) a následně s Triss (na hradišti a v Klášterní Wyzimě).
– Můžete získat kartičku zdravotních sester.
– Můžete získat Havranovu zbroj s úpravou pro Zaklínače.
– V Epilogu můžete (ale nemusíte) zabít Siegfrieda a Yaevinna. Později se vám oba postaví ještě jednou na pláních.

 

Postřehy

Břeh

Trojitá odměna od najády
– Trojka je pohádkové číslo a spousta postav vám za splnění jejich questu nabídne jednu ze tří věcných odměn. I za splnění questu pro Najádu si můžete vybrat ze tří odměn. Ke každé dostanete navíc rudou stužku (odhání Utopence).
– Knihu o rybolidech „Ryboocí aneb pojednání o rybolidech.“ Tu už ale můžete mít koupenou ze třetí kapitoly.
– Runu země (modrou), pro stříbrný meč.
– Nebo můžete chtít, aby vás Najáda léčila. Vždy když za ní přijdete, uzdraví vás na požádání. Užitečné, leč zrovna Břeh není moc nebezpečná oblast.

Bílá Rayla
– Svět Zaklínače nepatří k těm, kde by ženská emancipace měla na růžích ustláno. Což o to, důležitých ženských postav je ve hře dost. Ženy, které mají moc (ať už politickou, či magickou) by se také našly, ale holek s řekněme fyzickou mocí, těch opravdu mnoho není. Bílá Rayla je světlá výjimka a když to vezmeme kolem dokola, je to i jediná bojovnice v celé hře. Navíc knižní postava a navíc postava s pohnutou minulostí (válečná veteránka, mučena elfy, množství zranění…). Bohužel přes to všechno je Rayla postavou, jejíž působení nebude mít dlouhého trvání. Celkem škoda, tím spíše, že je snad jedinou knižní postavou, která ve hře nevyhnutelně zemře.
– Rayla si říká „Bílá“ protože jí po mučení elfy zbělaly vlasy, nicméně ve hře bílé vlasy nemá. A nemá ani bezpočet dalších zranění (např. useknutou ruku), která její knižní verze měla.

 

Vesnice

Lidové znalosti
– U krčmy a ve vsi lze zastihnout spoustu lidí, kteří se podělí o své příběhy a naučí vás poznat nestvůry i bylinky…
– Jeden starý dědek vám povypráví o Půlnočnicích.
– Babka od hostince chce něco k jídlu a za odměnu vám řekne o Alpách
– Jiná babka chce nějakou sladkost (cukroví, cukrovou panenku…) a za to vám poví o Verbeně, Posedu Bílém (Bryonii) a Chmelu (Chmel ve hře sice není, ale zápis do deníku dostanete)
– Jiná babka vám povypráví o Ginatii, Beberce a Zimolezu (Kapryfolium)
– Vesničanky ze vsi vám poví o Bruxách, o Polednicích, o Nekrofázích a Garkainech
– Jeden starší děda vám věnuje brusný kámen

Za cukrovou panenkou!
– Pro zisk jedné katičky budete potřebovat cukrovou panenku. Jenomže ve čtvrté kapitole se cukrové panenky nedají jen tak sehnat. Nikde volně neleží a nikdo je neprodává. Naštěstí ale existuje způsob, jak panenku získat. Pekař z vesnice vám panenku dá, pokud mu dáte elixír Bílý med. Není to zrovna výhodný obchod, ale pokud panenku potřebujete, pak vám nic jiného nezbývá.
– Není to moc pravděpodobné, ale jestliže stále ještě nemáte recept na Bílý med, můžete ho ve vsi získat. Jedna vesničanka vám totiž recept na Bílý med dá výměnou za šálu a tu můžete koupit u Juliána.

Gwalhir
– U kováře (resp jeho syna) je k mání vynikající ocelový meč Gwalhir. Vyjde na 3000 orénů, což vzhledem k jeho statistikám není moc. V podstatě je to poslední velká investice (od 1000 výš), kterou můžete do konce hry uskutečnit (nepočítáme-li vykované meče). Rozhodně doporučuji Gwalhir koupit. Ať už do této doby používáte Harvall, Ceremoniální meč z Deithwenu nebo Nelegální meč (všechno kvalitní kousky), Gwalhir je všechny strčí do kapsy.

Bitkař Skála
– I v této kapitole čeká v hospodě významný boxer. Za jeho poražení můžete získat buď žlutou rudu, žlutý (měsíční) runový kámen anebo peníze. Žlutá ruda i runa jsou obecně velice vzácné a pokud pasete po meči složeného pouze ze tří žlutých rud / run, nebude snadné je získat.

Co pijí skřeti?
– Vyřešit quest pro Hama (udobření skřetů) je možné i jednodušší metodou. Nabídněte skřetům v jejich svatyni tvrdý alkohol a dostanete čtyřlístek stejně jako za kočičí postroj z krypty.

Trojitá odměna od Hama
– I stavbař Ham nabízí za pomoc tři odměny…
– Knihu o přeludech „Přeludy, přízraky a prokletí,“ kterou však bylo možné koupit už ve druhé kapitole.
– 400 orénů.
– Také s vámi může poslat svého syna Pata. Je to obstojný lukostřelec, který dokáže lehce poranit nepřátele.

Cena pokoje
– Krčmář si za pokoj účtuje 7 orénů, zatímco krčmářka jen 5 (jako v každé jiné hospodě).

Ciri
– Krčmář v hospodě vám může povyprávět příběh o Ciri. Je to významná knižní postava, jedna z nejdůležitějších vůbec. Krčmář ve stručnosti převypráví její příběh. A i když je to ještě hodně daleko, Ciri se objeví i v herním Zaklínači, ovšem ne v tomto díle.

 

Pole

Král Divokého Honu
– V rámci questu pro Poustevníka je možné změřit síly s Králem Divokého Honu. Nicméně ho nelze zabít a on vás naopak dokáže vyřídit velice rychle. Přesto je to výtečný způsob, jak se seznámit s jeho stylem boje.

Trojitá poustevníkova odměna
– Za splnění jeho questu, vám i poustevník nabídne tři odměny…
– Můžete si vzít knihu o upírech – „Upíři: Fakta a mýty.“ Nicméně knihu jste mohli koupit už ve 3. kapitole a její obsah lze vyslechnout od vesničanů přímo v Bahnicích.
– Taky můžete chtít celou chatrč. Bude to váš dům, kde najdete několik běžných věcí + sáček soli a řehtačku (odstrašení přeludů a skolopendromorfů). Ale navzdory tvrzení poustevníka nemůžete v chatrči ukládat věci a ani spát.
– Anebo si vezmete věnec z nesmrtelníku. Ten můžete využít na konci questu s polednicí Alinou. Jen díky věnci by měla jít zlomit kletba Půlnočnice Celiny.

Nabídka receptů
– Poustevník má v zásobě obrovské množství receptů. Pokud vám některý chybí, určitě si jej dokupte.
– Poustevník nabízí také recept na Petriho filtr, který zcela nečekaně obsahuje recept na elixír Petriho filtr. 🙂 Avšak ten samý recept získáte přečtením svitku pojmenovaného Recept na Argentii, který můžete získat od hrobníka v druhé kapitole a od chemika v třetí kapitole. Jedná se bezpochyby o bug.

Harvall podruhé
– V polích je možné získat Harvall. Pokud jste jej nezískali v druhé nebo třetí kapitole na blatech, máte druhou šanci, nicméně pro čtvrtou kapitolu je Harvall už tak trochu… překonaný meč. Harvall se nachází vpravo od mlýna (při pohledu na mapu). Leží vedle mrtvol, které roztrhaly Wyverny. A ony Wyverny tam stále jsou, čili opět musíte pro zisk Harvallu tyhle mrchy vyřídit.
– Někdo tvrdí, že Harvall je na polích k sehnání jen při první návštěvě polí. Nejsem si tím jist. Faktem ale je, že meč leží na zemi volně – není součástí žádného těla k prohledání, čili dle logiky by měl při přechodu do jiné oblasti opravdu zmizet, stejně jako jakýkoli jiný předmět, který jen tak volně leží.

Vidlák, chlapec, kráva a zaklínač
– V této kapitole si můžete udělat celou řádku následovníků, kteří za vámi půjdou až na konec světa… nebo aspoň na konec polí. Alvin se k vám přidá rychle v rámci jeho questu. Krávu můžete zlákat v rámci questu s konfliktem lidí a rybolidí, no a lukostřelec Pat se k vám přidá, pokud si ho vyžádáte jako odměnu za quest jeho otce, stavitele mostu. Celkem může parta čítat čtveřici bytostí.

O polednici
– Hlavní quest pro Alinu má řádku drobných voleb. První volba nastane v momentě, kdy ohlašujete Juliánovi smrt sester. Můžete říct, že Adam zabil Celinu, načež bude Adam uvězněn ve svém domě anebo můžete totožnost vraha zatajit a Adam se utáboří u stromu oběšenců.
– Dále potřebujete zjistit první metodu na uklidnění polednice (zrcátko Nehaleni). O zrcátku vám může říct Marigold, Abigail/vědma, Poustevník, Berengar (jen když přiznáte, že od něj potřebujete pomoc) a také Paní jezera. Výběr je na vás, přičemž taková nejlepší varianta je asi Paní jezera, která dopředu řekne, že pokud by metoda nezabrala (což nezabere) tak, že vám poradí lepší.
– Když máte složené zrcátko, potřebujete ho nechat spravit. To vám může udělat buď kovář ve vsi nebo elfí řemeslník na břehu.
– Nyní je čas na druhou metodu, kterou vám poradí buď Abigail/vědma, Paní jezera anebo sám Marigold. Ostatních (poustevníka a Berengara) se můžete přeptat také, ale ti vás pouze odkážou na Abigail/vědmu a Paní jezera. Metoda závisí na tom, zda jste nechali v první kapitole zabít Abigail. Pokud ano, potom máte na rukou krev nevinných a musíte pokračovat variantou, kdy se kvůli Alině obětuje Adam. Jestliže táboří na polích, stačí za ním zajít, jestliže je držen jako zajatec, musíte nejprve u Juliána vyžádat klíč od jeho domu. Druhá metoda je možná pokud je Abigail naživu. Tehdy musíte zajít za Marigoldem, požádat ho o složení básně a tu přednést Alině na polích. Osud Adama je u této metody bezpředmětný.
– Nakonec je načase vyřešit otázku Celiny. Jestliže máte jako odměnu za poustevníkův quest Věnec z nesmrtelníku, můžete jej Celině dát a zachránit ji. V opačném případě jí není možné pomoct. V obou případech, však Geralt Juliánovi nahlásí, že s Celinou nešlo nic udělat (zřejmě bug).

Trofejní nestvůry
– Čtvrtá kapitola nemůže vybočit z řady. I tady se vyskytují dvě mocné stvůry, které jsou silnějšími verzemi běžných stvůr.
– V trošce vody v jinak vyschlé řece na polích se objevuje Kněz rybolidí Teju. A tak jako obvykle, je i tento kněz obklopený bojovníky rybolidí, kterým pomáhá v boji častým léčením. Při střetu s klasickou skupinou rybolidí bývá dobré zabít nejprve kněze, jenže Teju vydrží hodně, proto doporučuji spíše systematickou likvidaci bojovníků. Pokud už máte quest pro Hama a jako odměnu jste vyžádali pomoc jeho syna, může vám trochu pomocí odlákat bojovníky.
– V kryptě v polích je obří Nekrofág Ureus. Nekrofág je sám o sobě silným protivníkem a Ureus je ještě horší. Ideální je sáhnout po oleji proti mrchožroutům a pomůže i znamení Yrden (chodby v kryptě jsou úzké a snadno tak Ureuse poraníte).

Zobrazení předmětů
– Více než v jakékoli jiné oblasti se na polích vyplatí použít klávesu na zobrazení všech aktivních předmětů. Mezi klasy obilí je opravdu těžké běžným způsobem něco nalézt.

Maliní
– U stromu oběšenců roste maliní, z něhož můžete sbírat maliny na jídlo. V podstatě se jedná o jediný podobný typ rostliny z níž netrháte přísady ale jídlo.

 

Ostrov Černého rybáka

Slabá Paní jezera
– Přestože se Paní jezera chlubí tím, že je bohyně a má kouzelnou moc, nedokáže se bránit napadení. Proto pokud vás překvapí třeba nedalecí Bazilišci, nemá smysl se spoléhat na pomoc Paní (a to ani v otázce léčení).

 

Hráz

Radovid
– Kapitola končí v momentě, kdy vstoupíte do Staré Wyzimy. Ještě předtím je dobré zajít na pláž, kde posedává Radovid Strohý a celkově vzato pozoruje bordel, který jeho souseda postihl.

Marigoldova úložna
– Protože v páté kapitole nejsou hospody, o úschovu věcí se stará Marigold, jenomže ten se v celé páté kapitole neobjeví. Proto, pokud máte uložené nějaké důležité věci, určitě si je od něj na hrázi vyzvedněte.

 

Ostatní

Zajímavá místa
– Oltář Paní Jezera

Boss 7 – Dagon

– Podobně jako na Královnu Kikimor, tak i na Dagona je třeba využít speciání taktiku. Sám Dagon je totiž nesmrtelný a jeho zdraví je de facto tvořeno počtem jeho kněží. Ty je třeba během boje zabíjet, čímž postupně zabíjíte i Dagona. Není to ale vůbec snadné…
– Aréna v níž se souboj odehraje je velice malá. Opravdu tak malá, že vyhýbat se Dagonovi a ještě kněžím je stěží proveditelné. Na druhou stranu tkví drobná výhoda v tom, že díky skupinovému stylu, můžete likvidovat více kněží naráz.
– Rozhodně se zaměřujte primárně na kněze. Ti se budou objevovat postupně, vždy když nějaký zemře, takže nemusíte nijak spěchat – nestane se, že by se kolem vás objevilo třeba šest kněží najednou.
– Protože je aréna tak malá, většina znamení je k ničemu. Teoreticky by byl skvělý Yrden ale jen těžko ho stihnete připravit. Pomoct může Igni, neboť rybolidé jsou vůči ohni slabí, pouze je těžké je podpálit. Pokud ale máte Igni už dostatečně vylepšené, to podpálení se vám zřejmě podaří.
– Přípravu rozhodně nepodceňte. Na Dagona můžete jít klidně až ke konci kapitoly, kdy už nepůjde nic jiného plnit. Rozhodně doporučuji mít koupený Gwalhir. Pomůže vám i runový kámen, ideálně Perun (kovář jeden prodává). Z elixírů přijde vhod samozřejmě Vlaštovka, ale, hodí se i Rosomák (prudce zvýší poškození, když vám klesne zdraví pod 50%)
– A ještě rada na závěr – nezapomeňte, že rybolidé jsou jako lidé – platí na ně ocelový, ne stříbrný meč!

Boss 8 – Berengar

– Berengar se jakožto zkušený zaklínač dá považovat za druhého lidského bosse. Ovládá zaklínačský styl boje a je mnohem schopnější než třeba duch Lea. Díky rychlosti jeho útoků může být těžké si s ním poradit.
– Pokud už se rozhodnete bojovat, je dobré začít tím, že se od Berengara rychle vzdálíte. Ostrov je velký, takže klidně můžete utéct až ke svatyni. Pokud se od Berengara dostatečně vzdálíte, neměl by vás pronásledovat. Nyní je čas se připravit. Popíjet elixíry běhe boje není moc dobrý nápad, ale teď na to máte čas. Základem je Vlaštovka a protože je Berengar rychlý, není od věci zkusit Crinfridský olej (způsobuje bolest). Zpomalit Berengara lze i Yrdenem.

 

Kartičky

– Další várka kartiček je na obzoru. Až na jednu výjimku je jejich získání vcelku snadné.

 

18) Elfka

18 Elfka– V rámci questu pro Toruviel máte elfům přinést jídlo. Nejde ale jen o 4-5 kusů chleba, který máte za úkol sehnat. Když vejdete do jeskyně elfů najdete tu jednu vzteklou elfku. Věnujte jí nějaké výživné jídlo (maso, chleba), ona vám začne vyčítat jak jí urážíte a jak se jí posmíváte a… vzápětí skončíte v posteli. Rychle a snadno získatelná kartička, což? 🙂

 

19) Celina

19 Celina– Ani tohle nebude o moc těžší. Jen si musíte dát pozor a kartičku získat včas. Jakmile pokročíte v rámci hlavního questu (pro Alinu) moc dopředu, Celininu kartičku už nezískáte. A jak tedy na to? Celina si stěžuje, že Julián dal její sestře prsten s diamantem a prý že se vám klidně nabídne, když jí dáte hezčí prstýnek. Ale nebojte – nemusíte shánět žádný pečetní prsten s diamantem, abyste se Juliánovi vyrovnali. Stačí dát Celině jakýkoli prstýnek. Snadné a rychlé. Ve 4. kapitole jdou ty kartičky nějak podzřele lehce, že?

 

20) Vesničanka

20 Venkovanka– Ač se to nezdá, tohle může být komplikované. Jedna vesničanka bytostně touží po cukrové panence. Když jí ji dáte, stačí jen pár vlídných slov a kartička je vaše. Jenomže ve čtvrté kapitole se cukrové panenky nedají jen tak sehnat. Nikde volně neleží a nikdo je neprodává. Naštěstí ale existuje způsob, jak panenku získat. Pekař z vesnice vám panenku dá, pokud mu dáte elixír Bílý med. Není to moc pravděpodobné, ale jestliže stále ještě nemáte recept na Bílý med, není kartička ztracená. Jedna vesničanka vám totiž Bílý med dá výměnou za šálu a tu můžete koupit u Juliána.

 

21) Paní jezera

21 Paní jezera– Jestliže budeme hodnotu kartiček počítat v jedinečnosti daných žen a dále v jejich charakteru, potom je Paní jezera tím nejcennějším pokladem. Získat její kartičku nebude zase tak těžké, jak se na první pohled zdá. Je ovšem zapotřebí vhodně volit slova. Nejprve se musíte nechat od poustevníka poučit o rytířích v mohylách u jeho domu. Se svým zjištěním navštivte Paní. Poví vám, že většina rytířů odešla hledat Svatý grál. A teď zpátky za poustevníkem, nechat si od něj převyprávět legendy o grálu. Nakonec návrat za Paní. Nesmíte jí ale říct, že jdete hledat grál také. To by ji vůbec nepotěšilo. Vy musíte volit taková slova, abyste vyjádřili, že rozumíte opuštěnosti bohyně. Nakonec se s vámi vyspí.
– Pokud se Paní Jezera následně přeptáte na krále rybáře, naznačí vám, že v posteli měla už i lepší, včetně krále rybáře. 🙂