Doorways 3 – Holy Mountains of Flesh

Závěrečná část trilogie nijak zvláště nevybočuje z řady. Herní mechanismy jsou stejné. Za zmínku stojí navýšení počtu dokumentů a relikvií a též prodloužení herní doby. Holy Mountains of Flesh (dále jen HMoF) je delší, větší a pestřejší než jeho předchůdci. Určitým signálem je i výrazné navýšení objemu hry po stránce dat. HMoF nabízí vylepšenou grafiku, působivé animace, tucty textur i modelů.

Hratelnost se stále nese na stejných křídlech trilogie. Čtvrtým a posledním cílem hlavního hrdiny je podivný chlápek, který se svojí rodinou ovládl celé Argentinské městečko a rozpoutal v něm peklo plné temných rituálů a uctívání nechutností všeho druhu. Zároveň ale příběh dovršuje i pozadí hlavního hrdiny a vyplývá najevo, že vše není tak přímočaré jak se zdálo být. Obtížnost hádanek opět o trochu vzrostla a některé adventurní úkony jsou příjemně zapeklité.

Hodnocení – 75%
Délka – 5h


 

Návod

Kapitola 1 – El Chacal (1/3)

Sjedete výtahem k východu z jeskyně. Projdete mezi náhrobky se jmény autorů a dorazíte k oltáři na němž leží dokument Juan Torres (1/5). Čtvrtým cílem je šílený kanibal praktikující černou magii. Nastupte na kruhový podstavec, který vás doveze k plovoucímu ostrůvku. Projděte ulicí a v dálce před vámi se rozsvítí velký chrám. Nastupte na druhý podstavec, který vás doveze k městu. Mezitím se skála za vámi zhroutí do propasti. Dojdete k první ulici ve městě. Spousta dveří do budov lze otevřít, můžete si projít jejich interiéry a někdy zaslechnete hlasy, či zvuky dávných obyvatel. Projděte ulicí na křižovatku a vydejte se doleva. Hned vpravo vedle schodiště je dům a uvnitř vedle postele leží dokument (2/5). Vystoupejte po schodišti k troskám budovy. Prohledejte trosky a po schodišti vystoupejte až na nejvyšší bod (s výhledem na rezidenci v dálce), kde leží dokument (3/5). Cestou od zříceniny dorazíte na křižovatku. Stezka vlevo opouští hlavní část města a vede směrem k budově školy. Zatím tam nechoďte a běžte dolů k městu.

Vstupte do prvního odemčeného domu vlevo. U oltáře zaslechnete motlitby a v boční místnosti na stolku vedle matrace najdete kamenný symbol kalichu – vemte si ho. Pokračujte ulicí a na křižovatce zabočte vlevo. Na rohu je dům do kterého můžete vstoupit. V ložnici zaslechnete něčí hlasy. Ulicí se dostanete ke vstupu do zborceného domu. Nemá smysl tam chodit, ale hned vlevo od zříceniny je otevřený dům. V ložnici zaslechnete dětský nářek. Obejděte postel a otevřte poklop uvnitř kterého jsou pohřbené malé lebky dětí. Můžete projít zříceninou a po spletité cestě místnostmi dojít k oltáři s výhledem na residenci. V tuto chvíli tu ale nic nezmůžete. Je čas k návratu k první zřícenině a odtud směrem blíž ke škole. Na náměstí se rozzáří socha znetvořeného svatého kněze. Vstupte do prvních odemčeného domu po levici. Zaslechnete tu zvuky pití a lahví. V patře na křesle leží dokument (4/5). Hned vedle domu zahlédnete vizi, kterak muž přelézá ve spěchu plot. Běžte na opačnou stranu náměstí a prohlédněte druhý odemčený dům zprava. V patře uslyšíte další zvuky lidí. Běžte k chrámu. Vrata dovnitř jsou zavřená ale na podstavci před vstupem leží dokument (5/5). Zpátky na náměstí přelezte plot. Projděte úzkými uličkami v nichž zaslechnete smích a dorazíte blíž ke škole. Podél útesu stoupejte nahoru. Obejděte první prasklou dlažbu a druhou prasklinu přeskočte. Dojdete k dalším kruhovým deskám přes které přeskákejte na plovoucí ostrov se školou. Přelezte plot a otevřeným oknem skočte do školy.

 

Kapitola 2 – Škola

Vyjděte z místnosti na chodbu, která vede podél školního dvoru s hřištěm. Některé dveře jsou zamčené ale i tak můžete prohledat značnou část budovy. Dveře vpravo v rohu ukrývají tabuli s vyobrazením dýky a kalichu. Je tu tma ale vypínačem můžete rozstvítit. Většina tmavých místností lze právě vypínačem světla osvětlit. Na opačné straně chodby je síň s podiem. Jakmile se přiblížíte k podiu, uvidíte vizi ženy jak na něm stojí. Na opačné straně než je podium je na stěně skříň s rozvodem elektřiny a na zemi leží šroubovák, kter vězměte. Běžte ven na dvůr (vedou sem dvoje dveře – ze síně a z chodby). Ze dvora můžete sundat dřevěnou desku na dveřích pravého křídla školy, to abyste se mohli dveřmi dostat snáze na chodbu. Především ale navštivte knihovnu. Na stole mezi policemi leží dokument (1/5). Zhruba uprostřed knihovny zahlédnete zvláštní stvoření, které však vzápětí zmizí. Projděte dveřmi na konci knihovny a ocitnete se v chodbě. Jsou tu toalety a dvě kanceláře, přičemž ve druhé kanceláři je skříň s pojistkami. Šroubovákem sundejte kryt a nahoďte proud v obou vypnutých okruzích. Zpátky v knihovně jsou na světle vidět dveře kryté mříží. Ve visacím záku je klíč, který seberte a mříže i dveře otevřte. Dostanete se zpátky do síně a odtud pokračujte na dvůr. Klíčem odemkněte zámek na dveřích do zadního křídla školy.

V záhybu chodby zahlédnete chapadlovitou stvůru – Juanova syna, Jeronima. Přibližte se k němu a on se stáhne. Jeronimo je smrtící v tmavých oblastech. Pokud do takové oblasti vstoupíte, můžete Jeronima vidět a když se přiblížíte, zabije vás. Je třeba se zdržovat na světle. Jenže zrovna před vámi je tmavá jídelna. Naštěstí je vpravo mezi okny vypínač, kterým zvednete roletu a osvětlíte tak celou místnost. Z jídelny vedou chodby ke dvěma schodištím do patra. Vydejte se nejprve po tom vpravo.V patře můžete za okny vidět místnost s oltářem. Přejděte do velké místnosti, kde však číhá Jeronimo. Všimněte si vozíku vpravo. Uchopte držák a odtlačte ho, abyste mohli projít. Hned v rohu pod světlem je další vozík, který odtáhněte, aby světlo osvítilo část sálu. Další vozík je v druhém rohu a je na něm televize. Odtlačte vozík co nejdál to půjde a zastrčte kabel od televize do zásuvky na zemi. Tím osvětlíte zbytek místnosti. Tlačítkem na stěne zapněte zářivky v místnosti a na chodbě za okny. Zatím to k ničemu není, zdá se, ale brzy se ta světla budou hodit. Vraˇ´te se ke schodišti. Můžete vyjít až do druhého patra ale zde je jen pár zamčených učeben. Sejděte do jídelny a pokračujte do patra přes druhé schodiště. V patře jsou dvě učebny – v jedné je Jeronimo, ale můžete ho odehnat rozsvícením světla. Nic v učebně není. V druhé učebně už je světla dost a pod tabulí je ventilační mříž, kterou odklopte a prolezte do druhé místnosti. Přes židli vylezte do okna a po římse opatrně projděte do druhého otevřeného okna na chodbě. Odtud můžete sundat zarážky dveří a udělat si cestu zpět do učebny a do chodby se schodištěm. Vydejte se chodbou dál, ale v cestě stojí Jeronimo. Protože jste ve velkém sále zapli zářivky, budou částečně problikávat i zde. Musíte ve správný moment, když světlo zrovna svítí přiběhnout blíž k Jeronimovi a tlačítkem vpravo zvednout roletu. Následně, opět za využití světla, překonejte zbytek tmavé chodby. Na konci je tmavá učebna ve které opět narazíte na Jeronima – nechoďte tam. Před učebnou je u stropu poklop a u zdi vozík. Pomocí rukojeti natlačte vozík pod poklop. Vylezte přes skříň v rohu na vozík, otevřte poklop a vytáněte se do šachty. Ocitnete se v patře nad prasklou podlahou. Opatrně seskočte do místnosti pod vámi, když zahlédnete vizi Jeronima. Na oltáři seberte dýku, načež se okolí otřese. V místnosti na stolku je dokument (2/5) a klíč.

Klíčem odemkněte dveře ven z místnosti a všimněte si, že se po budově rozšířily zlověstné kořeny, které blokují cestu. Vyjděte do druhého patra, kde jsou dvě zamčené učebny (odemkněte je klíčem. V jedné z nich je tma, Jeronimo ale také je tu vidět na polici relikvie. Bohužel zatím nedostupná. V druhé učebně je otevřené okno, kterým vyskočte na římsu a přes kořeny se po římsách dostaňte až do oblasti, kde jste poprvé lezli oknem. Odtud přes chodbu do přízemí a dále k východu. Na konci chodby odemkněte klíčem kuchyni. Na sporáku leží dokument (3/5). V jídelně za sudy v rohu odtlačte mříž ventilace a prolezte. Doplazíte se do místnosti s generátorem. Můžete odtud sundat zábranu na dveřích a dostat se k toaletám u knihovny. Především ale otevřete dveře ke generátoru a pákou nahoďte světla. Na světle konečně můžete odtlačit vozík v místnosti a přes něj vylézt na plot za generátorem. Tady je dokument (4/5) a nádobka. S nádobkou zamiřte zpátky do kuchyně a položte ji na sporák pod kanystry s chemikáliemi. Nyní bude nutné dle posledního dokumentu namíchat potřebnou směs. Pokud se spletete, automaticky chemikálii vylijete a začnete znovu. Nejprve je nutné z popisů zjistit, která nádržka obsahuje kterou chemikálii. Poté můžete přejít k míchání.
1. Natočte 600ml (3x) chemikálie 0-31 (třetí zleva) – světle modrá tekutina.
2. Otočte ventilem a na pár vteřin zahřejte chemikálii – vznikne tmavě modrá tekutina
3. Natočte 200ml (1x) chemikálie 24-C (první zleva) – zelená tekutina
4. Natočte 200ml (1x) chemikálie 0-AD (čtvrtá zleva) – žlutá tekutina
Výsledkem je oranžová tekutina, kterou vemte zpátky ke generátoru. Vyskočte opět nahoru a do nádoby nalijte chemikálii. Běžte nahodit generátor a konečně máte po celé škole dostatek světla. Nyní se vydejte zpátky do druhého patra (přes šachtu do kuchyně, přes jídenu do patra) a vstupte do malé učebny, kde byl Jeronimo. Díky světlu už tu není a v polici najdete relikvii (1/1). A nyní zpátky do předního křídla. V sále s podiem odemkněte dveře vedoucí k nouzovému východu. Na stole hned za nimi je dokument (5/5). Sejděte po schodech, přičemž budete vidět, jak se podlaha mění a je pokrytá stovkami koster. Projděte dveřmi a pokračujte dlouhou chodbou. Na jejím konci uvidíte, jak sek vám blíží temnota. Musíte utéct a překonat překážky před vámi. V rychlosti otevírejte dveře, podlézejte, či přeskakujte překážky a kličkujte mezi pohybujícími se kleci s lidmi. Na konci klíčem odemkněte dveře a vpadněte dovnitř. Dorazíte do místnosti, kde je držen skutečný Jeronimo ve své lidské podobě – kamenem mu rozbijete lebku.

 

Kapitola 3 – El Chacal (2/3)

Jste před školou ale oblast je částečně zamořená pletenci masa. Seskočte na nižší skálu, abyste se vrátili k domům u útesu. Vydejte se směrem nahoru, jako kdybyste chtěli jít opět ke škole. Jeden z domů u útesu je nově otevřený a uvnitř leží relikvie (1/2). Vydejte se úzkými ulicemi k náměstí. Skála pod vámi se však začne hroutit a tak musíte bleskově proběhnout ulicemi a přelézt plot. Jakmile dosáhnete náměstí, jste v bezpečí.

Vydejte se dolů k městu a dále do zříceniny. Na konci vložte dýku na podstavec a objeví se plovoucí plošinky vedoucí nahoru k sídlu. Než tam půjdete, jděte zpátky až ke vchodu do zříceniny. Tady je průchod končící propasti, ale po spuštění plošinek se tu objevila jedna z nich. Nastupte na ni a dovezete se dolů do jeskyně, kde je relikvie (2/2). Poté už nezbývá než přes plošinky přeskákat až k sídlu. Pozor si dejte na rudých plošinkách, které se mohou zřítit, když na nich stojíte moc dlouho. Až dosáhnete sídla, otevřete hlavní dveře a vstupte.

 

Kapitola 4 – Rezidence

Hned po rozkoukání jděte do levé části v přízemí – na stolku u okna leží dokument LIBRA (1/13). Vyjděte do patra a ve směru hodinových ručiček začněte prohlédávat jednotlivé pokoje. První ukrývá ložnici plnou kostí a děsivých obrazů. Na nočním kostěném stolku leží dokument (2/13). V druhém pokoji je proti dveřím velký obraz pitvy. Pod obrazem na skříňce leží klíč. V třetím pokoji je v knihovničce vzadu dokument PHOENIX (3/13). Dveře na balkon jsou zamčené, takže je odemkněte. Na římse za dalekohledem leží dokument CANIS MAJOR (4/13). V pokoji vzadu vedle balkonu je na stole dokument (5/13). V pokoji vedle dvojitých dveří leží na stole dokument PEGASUS (6/13). A konečně za dvojitými dveřmi je na stole dokument SERPENS CAPUT (7/13) a druhý dokument (8/13) leží na stolku proti knihovně. Dobře si tento poslední dokument prohlédněte a tři citáty srovnejte se souhvězdími na některých nalezených dokumentech. Citáty popisují souhvězdí Vah (LIBRA), souhvězdí Pegase (Pegasus) a souhvězdí Velkého psa (CANIS MAJOR). Všimněte si počtu hvězd na jednotlivých souhvězdích – 5, 11, 9. Knihy v knihovničce za podstavcem jsou očíslované, ale některé chybí. Všimněte si, že čísla 5, 11 a 9 mají pouze červené knihy (všem ostatním barevným sadám knih nějaké toto číslo chybí). Vytáhněte proto tyto tři červené knihy a knihovna se odsune. V tajné místnosti na oltáři najdete kamennou lebku. Po jejím sebrání se vysunou schody na půdu. Tady najdete zrcadlo a jakmile do něj pohlédnete, uvidíte za sebou stvůru Celiu (manželku Juana). Prohodí vás zrcadlem a ocitnete se ve zvláštní místnosti.

Před vámi je zamčená skříň. Všimněte si, že každá místnost má na podlaze číslo. Vydejte se skrze místnosti dál. Na konci cesty je místnost 1 a na vrcholku schodiště, které nikam nevede najdete zdobenou kliku. Kliku umístěte do skříně v místnosti 2 a vstupte. Ve skříni je mechanismus na posouvání místností. Můžete je přeorganizovat jak se vám zachce, přičemž modrý drahokam, který lze do některých místnosti umístit značí schodiště. Nejprve je dobré všechny jednotlivé místnosti prohlédnout a zapamatovat si, co obsahují, jaký mají tvar a jak vypadá jejich patro (mají-li ho).
Místnosti 1 – prázdná místnost, může tu být schodiště.
Místnost 2 – obsahuje skříň, má patro ale nemůže tu být schodiště
Místnost 3 – chybí!
Místnost 4 – posezení, má patro. Na stole u posezení leží dokument (9/13).
Místnoat 5 – jídelna, je zde zrcadlo se kterým lze pohybovat.
Místnost 6 – malá knihovna, má patro, může tu být schodiště. Na pracovním stole v přízemí je dokument (10/13).
Místnost 7 – zamčený sál.
Místnost 8 – dvojité schodiště, má patro, může tu být schodiště. Na zemi u police je dokument (11/13).
Místnost 9 – temná místnost obývaná Celiou.
Až se zorientujete v jednotlivých místnostech, vytvořte šňůru místností 2-5-9. V devítce je Celia ale v pětce je zrcadlo, které odtáhněte až do místnosti devět. Od zrcadla se odrazí světlo a osvětlí tak místnost 9. Na malém stolku tu najdete desku značící místnost 3 – běžte ji vložit do mechanismu.
Místnost 3 – velká knihovna, může tu být schodiště, uprostřed je mezi policemi na stole dokument (12/13) a pokud sem umístíte schodiště a vyjdete po něm, uvidíte na polici před vámi další dokument (13/13).
Nyní je čas využít také patro. Spojte místnosti takto 2-8(schodiště)-3-9. Nyní v místnosti osm vyjděte po schodech a po ochozu projděte až do místnosti devět, kde na stole leží klíč. Zpátky do skříně a nastavte místnosti abyste měli průchod 2-5-7. Klíčem odemkněte místnost sedm a uvnitř najdete další jídelní sál s druhým zrcadlem. Nyní máte zrcadlo proti zrcadlu. Vezměte zrcadlo z místnosti 5 a protáhněte ho až k druhému zrcadlu. To začne zářit – vstupte do něj a ocitnete se ve vizi této místnosti. Na jídelním stole seberte dýku. Skrze zrcadlo projděte zpátky.

Všechny místnosti potemněly a prohání se jimi Celia. Objeví se v místnosti před vámi, tak se stáhněte a oběhněte ji okolo stolu. Ve skříni, nastavte místnosti 2-8(schodiště). V osmičce vyjděte do patra napravo a seberte odtud relikvii (1/1). Nyní zpátky do skříně a nastavte místnosti takto 4-2-6(schodiště). V přízemí dvojky jsou vedle průchodů dvě sochy svírající plošinky. Stáhněte sochy k sobě tak, aby po nich bylo možné přeskákat. V patře šestky dýkou odemkněte dveře a projděte do patra dvojky. Ze zrcadla před vámi vyjde Celia. Díky plošinkám ze soch přeskákejte na protější balkon a odtud zase zpátky, abyste Celiu oběhli. Pokračujte dál do patra čtyřky. Tady seskočte dolů na rozpadlou podlahu a po obvodu místnosti přeskákejte k padlé skříni. Vylezte po skříni do patra, přeskočte přes sloup na ochoz a utíkejte až k zrcadlu, kterým můžete posouvat. Celia jde neustále po vás, takže nesmíte meškat – zrcadlo odtlačte do strany tak, aby byly opět dvě zrcadla proti sobě. Poté zářícím zrcadlem proběhněte. Dostanete se do místnosti, kde držíte skutečnou Celiu. Nejprve jí vypálíte oko a poté probodnete.

 

Galerie souhvězdí

 

Kapitola 5 – El Chacal (3/3)

Jste zase na hlavním ostrově s výhledem na rezidenci. Z oltáře si vezměte zpátky dýku, načež se ostrov s rezidencí zřítí. Skrze zříceninu budobvy se vraťte do města. Maso se rozšířilo a některé domy jsou nepřístupné. Jiné se však otevřely. Hned po vyjití ze zříceniny navštivte dům na konci ulice vpravo. Na stole leží kamenné srdce. Vydejte se na náměstí, když se za vámi zřítí hlavní část města. I tady jsou nějaké domy nově přístupné. Navštivte dům vlevo od průchodu k chrámu. Vyjděte do patra na balkon a přes zničenou zídku přejděte na balkon sousedního domu, na jehož konci leží relikvie (1/1). Nyní navštivte dům vpravo od cesty k chrámu. Za domem je dvorek a na něm podstavec pro dýku – vložte tam vaši dýku získanou z residence. Odsune se stěna do podzemí, kde jsou místnosti v nichž jste drželi a zabili Jeronima a Celiu. Dojdfete na dvorek s ostnatým drátem . Na stole leží kamenný plamen. Můžete se vrátit až k podstavci, kde si nezapomeňte vzít zpátky dýku. Vydejte se k chrámu, když se náměstí za vámi zřítí. Na desku chrámu položte všechny čtyři kamenné předměty – kalich (z domu ve městě), lebka (z residence), srdce (z domu vedle zříceniny) a plamen (za jeskyní). Po umístění se rozevřou dírky, kam vsuňte obě dýky, načež se brána chrámu otevře. Vstupte a vystoupejte po schodech před chrám, načež se schodiště zřítí. Během cesty k chrámu, uvidíte vizi, kdy je celé okolí plné lebek. Vstupte do chrámu.

 

Kapitola 6 – Chrám

Vystoupejte po schodech do hlavního sálu. Po obvodu je několik místností. Začněte je prohledávat. Hned vpravo je průchod vedoucí na balkon nad schodištěm a na stole tu leží dokument (1/4). V prvních dveřích zprava je jen jakýsi pokoj. Druhé dveře zprava jsou zamčené. První dveře zleva obsahují pracovnu a na desce v patře leží klíček. Druhé dveře zleva obsahují oltář. Klíčem odemkněte zamčené dveře a vstupte. Sestoupejte dolů a kruhovými chodbami sestupujte stále níž a níž. Na konci cesty seskočte do díry plné masa a pokračujte v sestupu. Chodba končí dalším seskokem do nádrže s krví. Proplavte kam až to půjde a poté se v další nádrží potopte a podpavejte hroudy masa. Vynoříte se v ocelové chodbě, která opět vede stále níž a níž. Chodby jsou odděleny dveřmi a v té druhé je na stole po pravici dokument (2/4). Chodbami dojdete do velkéjo sálu s obřím mlýnkem na maso. Můstky tvořící cestu jsou polámané a bude nutné přeskakovat mezery. Dostaňte se na vrchní plošinu, kde páčkou aktuvujte mlýnek. Postupujte přes další můstky na druhý vyvýšený bod, kde pákou otevřte poklop u stropu – dolů napadají těla a rozemelou se v mlýnku. Po dalším skákání dojdete k východu, ale cesta přes můstky ještě nekončí. Když půjdete dál a přeskákáte můstky až na konec, najdete tu relikvii (1/1). Poté se vydejte chodbou, na jejím konci tlačítkem otevřte výtah, nastupte si a nechte se vyvézt nahoru.

Vystoupíte opět v hlavním sále který je nově zalit krví. Obří dveře se otevřou, jakmile se přiblížíte. Vstupte a ocitnete se v sále s pyramidou. Na vrcholku pyramidyje oltář s lebkou a naproti na podstavci dokument (3/4). Otáčením lebky můžete otevírat dveře v sále. Otočte lebku doleva a projděte dveřmi nad schodištěm. Dojdete do místnosti s mechanismem. Pomocí tlačítek nastavte tři díly trubek tak, aby jste postavili schodiště vedoucí k malé soše. Krev protékající trubkami určuje, jak moc budou stupně schodiště vysunuté. Je proto nutné zajistit, aby do pravé trubky teklo málo krve, do střední více a do levé naprosté maximum. Až bude schodiště postaveno, vyskákejte po něm a seberte sochu. Zpátky v sále s pyramidou otočte lebku doprava, čímž otevřete pravé dveře. Za nimi najdete další mechanismus s trubkami – postupujte podobně a opět postavte schodiště. Seberte sochu a jděte na vršek pyyramidy. Na malé podstavce po stranách oltáře umístěte sochy – socha muže špicí do díry, socha ženy dírou na špici. Tím uzavřete postraní části sálu. Nyní otočte lebkou do dveří vedoucí zpátky, čímž se uzavřou. Konečně otočte lebku očima k sobě a do sálu nateče krev. Abyste se neutopili, musíte rychle proplavat tunelem u stropu. Plavejte tak rychle jak jen to půjde (za použití běhu), jinak se utopíte.

Vyplavete v sálu, kde na podstavci před vámi leží dokument (4/4). Po jeho sebrání se ze sochy démonického kněze stane démonický Juan Torres – váš cíl. Boj s Juanem je komplikovaný. Všimněte si v sále čtyř nažloutlých vaků připomínající srdce. Dva z nich jsou v přízemí, třetí nad schodištěm a čtvrtý vysoko na plošině kam lze doskákat po výstupcích ve stěně. Juan na vás bude házet bodce. Vždy když se chysá hodit bodec, musíte se buď schovat za sloup anebo zničit srdce, protože jeden zásah do vás se rovná smrti a Juan nikdy nemine! Schovejte se tedy za sloup a až se do něj zabodne vidlice, vytáhněte její část z kamene. Právě vidlicemi můžete zničit srdce – stačí vidlice vrazit do srdcí. Postupně zničte všechny čtyři srdce, načež Juana ochromíte. Nyní přistupte k němu a aktivujte dva ze čtyř výstupků na podstavci na němž stojí. Juan se poté vzpamatuje a začne používat nový typ útoku – může nechat vyšlehnout plameny z podlahy. Před tímto útokem se můžete krýt jedině tak, že vylezete na vyvýšené místo (schodiště, výstupky ve zdi). Navíc dvě srdce se uzdraví. Musíte pokračovat ve sbírání vidlic a obě srdce znovu zničit. Juana to opět ochromí a vy aktivací zbxlých dvou výstupků uvolníte podlahu na níž Juan stojí. Ta se zřítí a bestie spadne do ohně. Uvidíte, že skutečného Juana už máte chyceného na ostnatém drátu. Podříznete mu hrdlo a tím je vaše mise u konce.

Ještě zbývá se z vizí probrat do reálného světa. Jste na plovoucích ostrůvcích mezi kterými jsou malé plošinky. Musíte proběhnout a přeskákat na druhou stranu, kde je bílý portál. Cesta se bude postupnš zhortšovat – bude více mezer a některé plošinky se zhroutí, když na nich zůstanete stát dlouho. Až doskáčete k portálu, vběhněte do něj. Proberete se ve své cele, kde vás organizace Doorways vězní.

 

Galerie