The Town of Light

Ústav pro duševně choré nedaleko Italského města Volterra v Toskánsku. Šestnáctiletá dívka Renée zde prožila peklo na zemi. A teď, po mnoha letech, to když je ústav už dávno zavřený, je čas na návrat a vzpomínání na to, co se mezi zdmi sanatoria skutečně událo.

Town of Light je silný psychologický thriller. Nejde o hororovou hru, nikde se tu neprohánějí duchové, monstra – nic takového. Ale procházení opuštěného zdevastovaného ústavu v kontrastu se vzpomínkami na prakticky středověké léčitelské praktiky dovedou vyvolat mrazení v zádech. Hráč se zhostí Renée, která v ústavu skončila vinou svých rodičů. Ale na přelomu 40. let minulého století byla hranice mezi šílenstvím a pouhými změnami v chování zatraceně tenká. Nemá cenu popisovat, jaké hrůzy Renée v ústavu potkaly, to si každý hráč zjistí po svém. Je však třeba říci, že duševní stav Renée je komplikovaný a často hráč musí zvažovat, co je dnešní realitou, co pochází z dob „léčby“ a co je čirá fantazie nebo spíše výplod choré mysli.

Hra je založena na klasickém procházení lokací, prohlížení dokumentů a občas lehkém adventuření. Náplň se zdá být vcelku chudá, ale to hlavní gró Town of Light představuje prostředí a příběh, který se k němu váže. Procházet chodbami s odrbanou omítkou, nahlížet do ordinací s dobovým vybavením, prohlížet si lékařské knihy s vyobrazením postupu chirurgických operací anebo se jen tak zastavit a zamyslet nad tehdejšími léčitelskými praktikami připomínajícími spíše středověké mučení… Town of Light je působivá hra, jejíž atmosféru ještě umocňuje fakt, že tento ústav u Volterry skutečně existuje a že vybavení ústavu a prováděné praktiky víceméně odpovídají tehdejší realitě. Slabším povahám bych Town of the Light opravdu nedoporučoval a i pro ty ostatní půjde dost možná o jeden z nejdepresivnějších adventurních zážiků.

Hodnocení – 80%
Délka – cca 4h


 

Návod

Silný psychologický depresivní thriller The Town of Light

 

Kapitola 1 – Charlotte

Roku 1942 je mladá dívka Reneé držena v ústavu u Volterry, kde prožívá peklo. O více než půl století později, roku 2016 sem přicházíte. Jste na cestě nedaleko zdejšího ústavu Charcot. Kousek za vámi je skleník, ale nic tam není. Vydejte se dál a narazíte na dětské hřiště. Můžete si pohrát na kolotoči, na houpačce, na skluzavce, na kládě aneb si jen sednout na lavičky a užívat si výhled. Vedle hřiště je zahradní domek a v něm stůl a lednice – na stole leží rádio a 2x foto ústavu, na lednici visí článek o válce, článek o vraždě Giulie, článek o pohřbu Giulie a článek o větších přídělech jídla. Otevřte bránu a po pěšině se vydejte k ústavu. Můžete na pozemek u budovy vejít bránou, anebo to vzít dírou v plotě, která vás zavede podél zdi ke schodišti. Druhá cesta je lepší, protože dole ve zdi jsou vrátka, za nimiž je sklep s matrací a nad schodištěm tu leží dopis o sebevraždách. Vstupte do ústavu hlavním vchodem.

V budově je celkem tma ale je tu spousta vypínačů světla. Bohužel, elektřina zatím není nahozená, takže buď si prozatím sviťte baterkou anebo otvírejte okenice. Hned na chodbě vedle okénka recepce visí certifikát z kongregace a nařízení ze San Girolama. V místnosti vpravo je čekárna (2) a na zdi visí mapa přízemí, cedule o tuberkulóze a obraz nemocnice. Hned vlevo od dveří je recepce (1) – na stole jsou nůžky, inventář pacienta, 3x foto vnitřku ústavu a hromada mincí s různou nominální hodnotou – mince 2 liry, mince 5 lir, mince 20 lir a mince 50 lir. V šuplíku je nevyplněný telegram a v okénku na chodbu lístek Amary. Pokračujte do archivu (3), kde v jedné polici leží propouštěcí dokument, v polici naproti lístek pacienta, v další polici úmrtní lístek a v polici u východu deník Reneé (1/8). Hned naproti přes chodbu je další archiv a na skříni u lékárničky dopis o nemocné dívce. Na křižovatce se dejte doleva, kde je na zdi vedle vstupu do levého křídla rozvodná skříň – nahoďte elektřinu. Vedle je konferenční místnost (5) a v ní projektor, který můžete zapnout (funguje-li elektřina) a prohlédnout si snímky ústavu. Na stole u projektoru leží 2x foto ústavu. Vedle schodiště do patra je další mapa přízemí a opodál leží cedule s popisem oddělení. Prohlédnout křídla zatím nemůžete, protože potřebujete najít vaši dávnou panenku Charlotte. Vydejte se tedy do patra (můžete přivolat výtah a vzít to jím).

Nahoře vedle schodiště je mapa patra a na lavici úřední lístek. V oddělení radiologie (5) je ve skříni v boční místnosti dokument pacienta. V ordinaci při pohledu na stůl uvidíte vizi pacienta. Můžete si otočit tlačítky na přístroji, ale k ničemu to není. Na chirurgii (3) nic zajímavého není a na gynekologii (4) se nedostanete kvůli zabarikádovaným dveřím. Vstupte do malé otevřené ordinace v boční chodbě. Na stěně visí cedule o tuberkulóze, na stole najdete lahvičku, hromádku tři lahviček, krabičku s lahvičkami, dřívko na jazyk a knihu o ústní chirurgii. Především ale na lůžku leží panenka Charlotte! Jejím sebráním získáte vzpomínku Matka (1/8).


 

Kapitola 2 – Oddělení

Bude třeba panenku zahřát. Zajděte do přízemí, kde vedle dveří pravého křídla je kolečkové křeslo – sem panenku položte. Vezměte křeslo, odtlačte ho do výtahu a vyjeďte s ním nahoru, kde ho zavezte na chirurgii pod světla. O panenku je postaráno. Sejděte do přízemí a pokračujte dveřmi do pravého křídla – pozorovací oddělení (8). Ocitnete se v pokroucené místnosti. Jděte stále vpřed až se konečně proberete v jednom z pokojů. Uvidíte vizi s pacienty, kdy se o vás stará jedna pracovnice – vzpomínka Hospitalizace (2/8).


 

Kaptola 3 – Poslušnost

Jste zamčeni v pokoji. Na parapetu okna je zdravotní lístek Reneé. Zkuste zabrat za dveře, ale je zamčeno. Po chvíli však někdo otevře. Vyjděte na chodbu a prohlédněte pravé křídlo v němž jste. Je noc, takže si sviťte baterkou. Na stěně visí mapa přízemí. Bohužel, pokoje jsou zamčené, akorát můžete navštívit toalety (11) ale nic důležitého tu není. Dojděte až do jídelny (10) kde si všimněte vaší panenky. Budete mít vizi z minulosti. Během vize projděte jídelnou na chodbu a následujte dozorce na toalety. Zavzpomínáte na to, jak vás zneužíval – vzpomínka Zneužívání (3/8).


 

Kapitola 4 – Lékařské prohlídky

Jste stále v koupelně, ale už je ráno. Celé pravé křídlo je odemčené, takže můžete prozkoumat pokoje. V pokoji vedle jídelny leží na posteli dopis řediteli o nemocné ženě. Především nahlédněte na lékařák (13) – v jedné otevřené šatní skříňce je dopis pracovnice řediteli, na zdi nad vypínači je certifikát sestry a na lavici deník Reneé (2/8). Běžte do patra na gynekologii (4), která už je konečně přístupná. Na stole leží kniha o děloze a na křesle dopis o potížích s Reneé.


 

Kapitola 5 – Zdravotní záznam

Projděte na boční chodbičku s ordinacemi A-C. Nově se otevřely zbylé dvě ordinace. V ordinaci B je na sedačce deník Reneé (3/8) a v šatních skříňkách zdravotní lístek pacienta a deník. V ordinaci C je v lékárničce lahvička, na zdi diplom, na stole kniha o chirurgii mozku, dřívko, injekce, krabička s injekcemi, telefon a především lékařský spis Reneé (tedy váš). V rámci prohlížení spisu si musíte zodpovědět na několik otázek.

Vaše odpovědi ovlivní variantu následujících kapitol. Možností, kterak dosáhnout dané varianty je více, tady uvádím jen jednu z nich…
Kapitola 6a – ACACAA
Kapitola 6b – ABABBAA
Po zodpovězení otázek jděte do přízemí a chodbou u pravého křídla běžte do parku, kde budete mít vzpomínku na vaši přítelkyni – vzpomínka Amara (4/8).


 

Kapitola 6 (a/b) – Park

V parku je spousta kamenných lavic na které si můžete sednout, ale především je nutné najít tu, kam jste sedávali kdysi (a to buď sami nebo s Amare, dle varianty kapitoly). Na staveništi můžete otočit míchačkou. A můžete také vyjít po prknech na lešení, kde najdete prkno, které vyčnívá – můžete si na něj stoupnout. V každém případě pokračujte podél ústavu až ke kuchyňskému bloku. Tady zahlédnete vizi, jak sedíte na lavici – je to právě ta lavice nedaleko kuchyně. Na té lavici je také deník Reneé (4/8). Až lavici prohlédnete, pokračujte dál ke skleníku. Uvnitř zahlédnete vizi muže, co vás znásilňoval. Ve skleníku si můžete prohlédnout žlutou plastovou konev, kovovou konev a kleště. Pokračujte jedinými dveřmi do kuchyně (v rohu parku).

Prohlédněte kuchyni (otevřete skříně a hrnce), dokud nenaznáte, že tu Amare není. Podívejte se na sporák a uvidíte vizi z kuchyně. Pokračujte přes kuchyni na chodbu. Úplně v rohu jsou toalety, kde leží deník Reneé (5/8). Pak jděte chodbou do místností s ohřívači vody. Na boku prvního boileru je plánek pro spuštění. Nejprve zavřete kryt, pak páčkami zajistěte jeho uzavření, ventilem povolte vodu v trubkách, pákou na stěně zapněte proud a panelem na dveřích bojleru zahajte ohřev. V malé sousední místnosti s bojlery vyhledejte na trubkách cedulku Ward Baths (koupelny) a ventilkem pusťte vodu do koupelen.


 

Kapitola 7 (a/b) – Injekce

Úzkou chodbou v kuchyni jděte ke schodišti a po něm nahoru do přízemí ústavu a odtud do levého křídla pro lehce šílené pacienty (6). Je tu mnoho pokojů a po levici také jedna ordinace v níž mrkněte na křeslo a budete mít vizi doktora zkoumajícího ústa. V ordinaci na stole leží kniha o chirurgii jazyka a obálka. Pokračujte s prohlídkou pokojů. V jednom pokoji po levici (zhruba uprostřed chodby) visí na stěně seznam autorů hry. V jedné z posledních místnosti po pravici je v koutě na stole zelená lampička. Na konci chodby je společenský pokoj (9), kde zahlédnete vizi pacientů. Na stole leží fotka pokoje a deník Reneé (6/8). Běžte do koupelny (12) a na první vaně najdete seznam ženských deviací. Sundejte své oblečení na věšák. Během živé vize páčkou na trubkách (vedle věšáku) pusťte vodu. Vzápětí uvidíte pacienty jak se myjí. Projděte do sousední místnosti sprch, kde najdete Amare. Zřízenci vás však chytí, Amare odvedou a vás čeká drsná léčba – vzpomínka Kardiazol (5/8).


 

Kapitola 8 (a/b) – Minulost

Opusťte koupelny, běžte do patra a dále do levého křídla pro částečně šílené pacienty (6). Na konci chodby je ordinace (7), kde na stole leží nedoručený dopis od matky a na stěně můžete prohlédnout přístroj na elektrošoky. Jděte do jediného otevřeného pokoje, zavřete dveře, zabouchněte okenice a vypněte baterku (zkrátka, abyste zůstali v naprosté tmě). Po události s Amare následovaly tresty – vzpomínka Omezení (6/8).


 

Kapitola 9 (a/b) – Drahá matka

Na stole v pokoji se objevil dopis od matky. Vyberte tři části textu, které jí odepíšete. Poté dopis vezmete a můžete odejít. Pokoje v křídle jsou nově otevřené, takže můžete začít prozkoumávat. Hned v pokoji naproti leží seznam poruch Reneé. V dalším pokoji najdete reflektor, v jiném rádio a židle se seznamem návštěv. V jednom z prvních pokojů křídla zahlédnete vizi šílených pacientů a v dalším pokoji je u okna deník Reneé (7/8).

Pokračujte přes chodbu rovně do pravého křídla pro hospitalizované (8). Hned po pravici je oční klinika (9), kde na stolku najdete krabici s umělými bulvami, na stole sklíčko a brýle. V jednom z pokojů uvidíte vizi pacientů. Na chodbě je mapa patra. Navštivte kancelář (10) kde je na stole lebka, deník Reneé (8/8) a na vozíku je 2x foto ústavu. V prádelně (11), při prohlédnutí prádla uvidíte vizi pracujících pacientů a na stole leží žehlička. V pokoji sester (13) je na stěně plán komplexu Volterra, kde jsou vidět další dvě budovy a hned pod plánem jsou 2x foto ústavů. Na vnitřní straně otevřené skříňky jsou noviny o pavilonu Maragliano, noviny o válce a fotka vojáka a sestry. Konečně na konci chodby je sklad a archiv (12). Prohledněte skříňky na dokumenty a otevřete tu pod písmenem R. Uvnitř najdete složku s dopisy od matky i pro matku, kam vložíte ten váš. Všechno je ale nedoručené. Běžte k žebříku, posuňte ho a vylezte pro svůj balík od matky. Položte balík na stůl a rozbalte. Uvnitř najdete medailon, lodičky, vaši fotku, fotku vás a matky, kresbu Panny Marie a hlavně další panenku.


 

Kapitola 10 (a/b) – Zůstaň v klidu

Zajděte se podívat za Charlotte na chirurgii. Použijte její křeslo a během živé vize uvidíte, jak vás vezou na křesle na šokovou terapii. Sledujte lékaře, jak vám dají dřívko do úst, jak vás přivážou k posteli a jak zapnout elektrošoky.


 

Kapitola 11 (a/b) – Stíny minulosti

Podívejte se na stůl, kde seděl doktor během terapie. Je tu lékařský zápis na který opět musíte reagovat různými možnostmi. I tentokrát se děj štěpí a to na dvě další varianty v závislosti na vaší současné variantě. Možností, kterak dosáhnout dané varianty je více, tady uvádím jen jednu z nich…
Kapitola 12a – ACAACABA
Kapitola 12b – CBAAC
Kapitola 12c – CBA
Kapitola 12d – CBBACA
Po zodpovězení otázek se děj opět štěpí, ale ne v závislosti na tom, jak jste odpovídali, ale podle toho, zda máte variantu a) nebo b)

11 a) Běžte zase skladu a otevřete šuplík s dokumenty pod písmenem A, kde najdete deník Amare. Informace ukážou, že je mrtvá a to vás odkáže na hřbitov. Vzpomenete na její smrt – vzpomínka Sbohem (8/8)

11 b) Běžte do skladu a z police vpravo od dveří vezměte balík pro Amare. Rozložte ho na stole a prohlédněte. Je tu lodička, druhá lodička, fotka před ústavem, fotka s dětmi a deník. Jděte na sesternu (tady v patře) a ze skříně, kde jsou vylepené noviny seberte hrací skříňku. Nyní opusťte budovu a vydejte se po cestě dál. Můžete to vzít buď přes park, kde je vpravo nově rozbitý plot anebo pokračovat po hlavní cestě, kterou jste přišli k ústavu, kde je nově cesta. Pokračujte po cestě na kopec až dorazíte ke zbylým dvěma budovám komplexu. Otevřete bránu od malého pavilonu Maragliano (pro léčbu tuberkulózy). Uvidíte auto, které od brány odjede. Zavzpomínáte na Amare, která tu ošetřovala děti – vzpomínka Děti (7/8).


 

Kapitola 12 (a/b/c/d) – Temnota

Pokud jste se v minulé kapitole vydali Maragliana, následujte černé auto až na samý počátek u dětského hřiště a dále pokračujte novou cestou kolem skleníku. Dorazíte do údolíčka se hřbitovem. Jestliže jste četli deník Amare, přesunuli jste se na hřbitov automaticky.

Než vstoupíte na hřbitov, prohlédněte okolí. Vpravo od brány na hřbitov je vinice. Vlevo od hřbitova je malá bouda s nářadím a za ní zahrádka, kde uvidíte vizi pracujících pacientů. Za hřbitovem na kopci (mírně vpravo) je nedaleko malé budky jezírko, kde budete mít vizi koupajících se pacientů. Po průzkumu jděte bránou na hřbitov, kde se průběh opět dělí v závislosti na vaší variantě kapitoly.

12 a) Prohlédněte nějaké náhrobky, dokud nenaznáte, že Amare stejně nenajdete. Rozhodnete se počkat na matku, která by to mohla vědět. Běžte zpátky do ústavu a vstupte do čekány. Dojde vám, že byste mohli něco najít na recepci. Na stole tu skutečně leží telegram pro matku hovořící o vašem psychickém stavu. Rozhodnete se zabít nůžkami.

12 b) Prohlédněte nějaké náhrobky, dokud nenaznáte, že Amare stejně nenajdete. Rozhodnete se napsat dopis matce. Běžte zpátky do ústavu a vstupte na recepci. Na stole tu leží list s výmluvným – nemohu. Rozhodnete se zabít nůžkami.

12 c) V kapličce najdete Charlotte. Vezměte ji a venku se setmí. Opusťte hřbitov, následujte světla a běžte až na dětské hřiště. Tady se pohoupejte na kolotoči a poté se zapíchnete nůžkami.

12 d) Auto, které na hřbitov vjelo je zezadu otevřené a má tam rakev. Otevřete ji a najdete tělo Amare. Během vize se zapíchnete nůžkami.


 

Kapitola 13 (a/b) – Dětství

Během vize jste před školou. Běžte dovnitř a projděte chodbou až na konec. Ocitnete se v komplikovaném bludišti, kde je na zdech namalováno celkem 17 kreseb. Pokud se na ně zadíváte, zabarví se a vy zavzpomínáte na dětství. Na průzkum bludiště máte zhruba 10 minut, pak se okolí zatemní a děj poskočí vpřed. Pokud chcete stihnout prohlédnout všechny kresby doporučuji nakreslit si mapu a pak jen promyslet nejlepší cestu. Až se setmí, proberete se v pokoji. Pracovníci vás odvezou jinam, do nedalekého ústavu Ferri.


 

Kapitola 14 (a/b) – Osamělost

Na posteli leží zpráva o vašem stavu. Poté se otevřou dveře ven. Projděte skrze polorozbořené místnosti a před východem na malý dvorek najdete další zprávu o vašem stavu. Pokračujte k přehrávači – vezměte některou cívku s filmem, vložte ji do přehrávače a vyslechněte si svědectví o vašem zdravotním stavu. V další místnosti je projektor, kterým si můžete na zeď pustit video s vámi. Hned vedle je kancelář ředitele. Zvoní tu telefon, ale když ho zkusíte vzít, jen se vypne. Na stole je kulaté razítko, druhé kulaté razítko a ještě obdélníkové razítko. Také tu je busta, pero a telegram. Po prohlídce pokračujte dveřmi dál, po schodišti dolů a na dvůr před budovu. Vstupte do levého křídla, které vypadá mnohem moderněji. Projděte místnostmi, kde uvidíte vaši mrtvou matku i pokusy o zabití až dojdete do ordinace s lůžkem, na které ulehněte.


 

Kapitola 15 – Bez emocí

Položíte se na postel a doktor zahájí operaci mající vám pomoci od psychických stavů. Lobotomie skrze oční důlek skutečně uspěje a zbaví vás projevů schizofrenie i snah se opakovaně zabít. Ale osobnost setrvá na úrovní šestnáctileté dívky…