Valley

Vybraná skladba

Od tvůrcu Slendera Arrival vyšla v srpnu 2016 vskutku netradiční hra. Je zvláštní, že tvůrci hororu mají na svědomí jednu z nejkrásnějších her vůbec a tou „nejkrásnější“ nemám na mysli grafiku, ale výsledný dojem, který dokáže hra nabídnout. Valley není tak úplně adventura a dal by se popsat jako jakási platformní skákačka ve 3D provedení, nicméně i když je hra založená na překonávání překážek a hledání správné cesty napříč vskutku rozsáhlými lokacemi, je ze hry cítit zážitek, jaký nabízí především walking adventury – totiž zážitek silně explorativní se silným audiovizuálem. Valley, přestože obsahuje možnost zemřít a dovede být akční nejen skákáním, tak je hrou především a hlavně o zkoumání a poznávání zapomenutého údolí, které v sobě skloubí překrásnou přírodu i tajemno.

Hlavním hrdinou je nejmenovaný výzkumník, či výzkumnice (pohlaví hrdiny si může hráč vybrat), který objeví kdesi v Americe zapomenuté údolí žijící si svým vlastním jedinečným životem. Tento unikátní ekosystém má však velmi blízko k vývoji převratného LEAF obleku, který hráč vbrzku získá a který krom rozličných pohybových možností dokáže z údolí nasávat energii, kterou lze opětovně použít na oživování fauny a flóry. Cesta údolím pak vede především za odpovězením základních otázek, typu kdo a proč oblek stvořil, co údolí skutečně pohání a jak toho bylo v minulosti využíváno.

Hra disponuje na svou dobu sice ne zrovna špičkovou grafikou, nicméně design lokací je velice zdařilý a je radost údolí prozkoumávat, hledat zdroje energie i další vylepšení obleku a putovat napříč poměrně zrádnou ale překrásnou krajinou. Byl by hřích neznímit hudbu, která je vysoce kvalitní a dotváří místy tajuplnou, místy epickou a místy prostě jen radostnou atmosféru, jež ze hry sálá. Díky pohybovým možnostem, včetně extrémní rychlosti a obřím skokům, je i překonávání překážek zážitkem, který málokterá hra dokáže tak autenticky zprostředkovat. Zážitek z pohybu, který Valley nabízí se dá připodobnit revolučnímu Mirrors Edge, byť motivem není parkour ani bojová umění, ale především obrovský dosah díky skákání a rychlosti.

Jedním z neduhů hry může být poměrně značná délka. Totiž, hráč který hrou jen tak proběhne ji sfoukne za 3-4 hodiny, ovšem adventurista se silně prozkoumávacími sklony dosáhne i trojnásobné délky a dokonce se vrátí k některým úrovním znovu, aby odhalil předměty, které předtím nešly získat. Pro takového hráče je Valley místy přeci jen zdlouhavý a ono prozkoumávání může rychle omrzet. Lokace jsou totiž opravdu velké a jejich podrobný průzkum trvá velmi dlouho.

Valley je tedy hrou vskutku překrásnou, která ale má specifickou herní náplň a proto ne každému může průzkum a rozsáhlé pohybové aktivity vyhovovat.

Hodnocení – 80%
Délka – cca 8h


 

Návod

Návod na Valley. Návod tentokrát není zase tak podrobný a nepopisuje každý dokument a každou bednu s věcmi, jelikož těchto předmětů je ve hře více než stovka. Návod se věnuje hlavně stručnému popisu cesty a poukázání na nejdůležitější místa a předměty.

 

Kapitola 1 – Wendigové jezero

Vaše archeologická výprava skončí pořádným namočením, ale vydrápete se do jeskyně. Projděte jí a pokračujte na vyhlídku na údolí. Cesta vás provede přes louku ze svítícími zvířátky a okolo velkého stromu s orby až k převrácenému armádnímu náklaďáku. Z bedny vytáhněte LEAF oblek. Ten vám umožní v prvé řadě velmi rychle běhat a skákat do obrovské výšky. Pokračujte cestou, přeskakujte překážky a kličkujte mezi kameny. V místě s propastí a dvěma vodopády je hned za nimi po levici plot za nímž je jeden zastrčený orb. Překonejte prasklý most až do oblasti s mrtvými stromy. Pomocí energie orbů můžete dávat / brát život rostlinám i zvířatům. Sesbírané orby se brzy zase respawnují, takže můžete s klidem oživit vše co se dá. Především oživujte stromy ze kterých občas padají žaludy (slouží k otevírání žaludových dveří). Přes kameny vyskákejte na vyšší skálu a pokračujte. Cesta vpravo je slepá ale jsou v ní bedny v nichž se dají nalézt nejen žaludy, ale i medailony a později posilovače na vylepšení (za 4 posilovače získáte +1 kapacitu energie). Pokračujte údolím až k ruinám.

Tady oživte strom se světluškami, načež se světlušky přesunou k zavřeným vratům a otevřou je. Stejně postupujte v druhém areálu, kde už jsou stromy tři. Jejich oživením otevřete vstup do chrámu. Dorazíte do většího sálu. Oživte tři stromy v chrámu, aby se otevřely dveře dál. V dalším sále je velká propast. Nejprve ji obejděte chodbou vlevo, neboť za sloupy za propastí jsou bedny. Poté skočte dolů.


 

Kapitola 2 – Sussuruské údolí

Pokračujte přes ruiny až k mostu. Jakmile ho zkusíte překonat, zřítí se a spadnete. Každé vaše úmrtí (zpravidla pád) způsobuje, že údolí umírá, což je nutné kompenzovat oživováním stromů a zvířat. Pokud údolí zemře definitivně, nezbývá než restartovat kapitolu. Dorazíte k velkému stromu. Za ním se rozprostírá obrovská oblast plná stromů zvířat i beden s věcmi. Nacházejí se tu tři kořenové uzly, jež je nutné aktivovat. Jeden uzel je na ostrůvku vpravo, druhý je u pobřeží – stěnu, která k němu vede je třeba rozrazit při běhu. Třetí uzel je u skal nalevo ale cesta je zamčená žaludovými dveřmi (3 žaludy). Neměl by být problém požadovaný počet žaludu sehnat. Nedaleko odtud (stačí jít podél skal po levici) narazíte na další žaludové dveře (15 žaludů). Uvnitř je jeskyně s několika bednami s energií. Po aktivaci uzlů obří strom vyroste a můžete proskočit do jámy pod jeho kořeny.

V jeskyni najdete 1. vylepšení – Icarovo posílení (umožňuje provést dvojitý skok). Pokračujte jeskyní až k na rovině, po které se rozběhněte a vyskočte. Proletíte nad řekou a dopadnete do oplocené základny u výtahu. Uvnitř budovy je váš první roj Amrita – nebezbečný shluk energie, který vás zraňuje výboji. Vaše zdraví symbolizuje energie a pokud vás roj zasáhne v případě, že už vám energfgie nezbývá, zemřete (a následuje obvyklé oživení na úkor údolí). Pomocí výstřelů oživování roj zneškodněte. Poté vyšplhejte na střechu a přeskočte do tunelu vedoucímu k výtahu. V bedně cestou k výtahu najdete energetický kanystr (4 posilovače v jednom). Naskočte do výtahu a oživte generátor.


 

Kapitola 3 – Titánova skála

Výtah se zasekne, takže vystupte ven. Přelezte klec u kabiny a přes ostrůvky přeskakájte dál. Cesta je nebezpečná, protože hrozí pád ale s pomocí dvojitých skoků to zvládnete. Cestou oživte tři stromy se světluškami a otevřte si průchod dál. Před vámi je svah plný orbů zakončená můstkem. Zatím neskákejte a všimněte si, že pod můstkem je cestička ze skalních výstupků. Zavede vás do jeskyně, kde je Slenderova kresba (1/8). Poté se vraťte a s mohutným rozeběhem (musíte nabrat obrovskou rychlost) přeskočte přes můstek až do oplocené oblasti za výtahovou šachtou. Pozor na roj, který tu je a potom už začnete stoupat na střechu budovy. Strop budovy je rozpraskaný, takže dojděte až na skálu nad budovou a z výšky skočte na strop, který se rozpadne. Dole prolezte rourou a dojdete až k další bedně s 2. vylepšením – Vidlicová cívka (umožňuje se zachytit za lanové konstrukce a zhoupnout se). Ihned to musíte vyzkoušet, neboť první lana jsou nad vámi. Dostaňte se přes ně na protější útes, odkud pokračujte nahoru. Narazíte na žaludové dveře (5 žaludů) a za nimi na další lanovou konstrukci. Krátce poté narazíte na druhé žaludové dveře (12 žaludů), které sice nemusíte otevřít ale uvnitř je bedna s energetickým kanystrem. Postupujte k výtahové šachtě, kde skočte do kabiny, aktivujte generátor a nechte se vyvézt výš. Výtah se ale opět zasekne.

Vystupte ven a pokračujte po útesech. Dorazíte do oblasti výcvikového střediska. Přes plošiny okolo stromů vylezte na střechu budovy u skály. Odtud postupujte dál a s rotběhem překonejte propast (musíte se zhoupnout). Dorazíte k další propasti, která opět vyžaduje zhoupnutí – je to celkem náročné, ale stačí si uvědomit, že čím větší rozběh, tím prudšího zhoupnutí dosáhnete. Na opačné straně už je svah vedoucí k SOMA továrně. V bednách okolo továrny se vyskytují energetické jednotky, které slouží jako orby. Obejděte továrnu a vylezte na její střechu. Přes ní pokračujte dál až na plošinu mezi budovou a výtahovou šachtou. Tady najdete zelený druh roje, který je rychlejší a vydrží víc, takže pozor na něj. Všimněte si, že strop je popraskaný. Vylezte tedy až na nejvyšší bod továrny a z výšky spadněte na popraskanou střechu – zřítíte se dovnitř.


 

Kapitola 4 – SOMA továrna

Jste v továrně. Žádné orby tu nejsou, ale energii lze brát z malých generátorů. Klasických generátorů tu je také hodně a jejich aktivace zapíná světa a otevírá dveře. Pokračujte přes chodby do skladu, kde vezměte z bedny audiology. Dojdete do velkého sálu s uzavřenou nákladní šachtou. V patře je malá ventilační šachta, kam vlezte (za touto šachtou je ještě jeden průlez, který vede k ukryté bedně). Skrze soustavu šachet dojdete do velkého sálu se sochou. Na sloupu pod schodištěm visí Slenderova stránka (2/8). Odtud směřujte dál přes další místnosti. Pokračujte přes sál se dvěma roji až do velké jídelny. Přes generátory otevřte vrata a pokračujte dál do patra, kde je promítačka.

Další dlouhá cesta vás zavede do sálu s transformátory. Pomocí zavěšeného háku přeskočte dlouhou zatopenou chodbu a přeskákejte skrze výtahovou šachtu. Kousek dál v jeskyni jsou žaludové dveře (26 žaludů). Cena za otevření dveří je nemalá, ale měli byste mít dostatečnou zásobu – za dveřmi je energetický kontejner. Cesta vyústí do kontrolní místnosti nad skladištěm. Tlačítkem otevřte nákladní šachtu a skočte do ní.


 

Kapitola 5 – SOMA reaktor

Hned před vámi je bedna s 3. vylepšením – Posuvný píst (umožňuje rychleji běhat na kolejích). Opusťte plošinu. Před vámi je dlouhá dráha po níž můžete běhat obrovskou rychlostí. Lepší ale je udržovat přiměřenou rychlost a včas prozkoumávat okolí, protože je tu několik beden. Jakmile poprvé přeskočíte propast, kde hoří oheň, budete mít po pravici garáže. Vedle jedné z nich je Slenderova stránka (3/8). Pokračujte po dráze dál a na konci dopadnete do obrovského potrubí. Projděte jí na druhý konec, kde vlezte do šachty. Dorazíte k samotnému jádru továrny. Po plošině vylezte a přeskákejte na vrchol konstrukce, kde tlačítkem otevřete jádro. Běžte k němu a vezměte z něj Semeno života. S jeho pomocí budou vaše energetické střely silnější. Továrna se ale začne hroutit. Přeskočte k východu a pokračujte jím. Přes zadní dopravníkový pás projděte do spalovny, kde odpadní šachtou vyskočte ven.


 

Kapitola 6 – Tábor Henday

Přes místnost s odpadními kanály vyjděte šachtou ven kde už je noc. Základna Astra je vidět v dálce a čas od času z ní vyšlehne masa energie. Vydejte se po útesu dolů a přes lanové háky přeskákejte přes jezero. Odtud pokračujte přes vagony na vršek skály a dál na nádraží. Tady vás napadne wendigo (nová potvora, kterou bude potkávat velmi často). Poté pokračujte po kopci na vršek nádraží a přeskočte přes koleje na protější konstrukci. Brzy dorazíte do většího údolí s vodní plochou. Po pravici budete mít několik kontejnerů, jeden je otevřený a v něm visí Slenderova stránka (4/8). Dorazíte do velkého areálu tábora a přilehlého letiště. Určitě ho prozkoumejte, protože je tu plno beden. Potom se dostaňte na střechu levé budovy, odkud můžete projít do interiéru. Skrze budovu projděte přes vršek tunelu do hlavní budovy. Vyšplhejte na věž a odtud skočte skrze rozbořený strop. Skončíte ve vězeňském bloku. V otevřené cele v patře můžete najít hrací skříňku. Dole aktivujte generátory a opusťte budovu. Hned vedle základny je koryto vypuštěné řeky a v něm je velká jeskyně v podobě tlamy netvora.

Tady najdete bednu se 4. vylepšením – Magnetické jádro (umožňuje běhat po kovových stěnách). Ihned to vyzkoušejte a přeběhněte po kovové zdi přes propast. Dorazíte k šachtě. Na opačně straně jsou žaludové dveře (24 žaludů) a za nimi energetický kontejner. Poté šachtou vyběhněte vzhůru. V jeskyni nahoře oživte stromy se světluškami a uvolní se cesta ven. Po kovových stěnách se vrátíte k nádraží ale nově můžete pokračovat dál do horních pater budovy. Projděte šachtou dovnitř a překonejte celý pletenec místností až k dlouhé strmé plošině. Skrze ní proběhněte, přeskákejte nádrže s vodou a cesta k Astře je zase o kus blíž.


 

Kapiola 7 – Výcvikový areál

Hned před vámi je další dráha. Rozeběhněte se po ní a přeskákejte propasti až na konec. Tady zbývá po železných deskách překonat zaplavený tunel a jste venku v údolí. Pokračujte přes plochu s krátery až k žaludovým dveřím (8 žaludů). Za nimi je areál s jámou. Vylezte o troskách nahoru a než půjdete cestou dál, přeskákejte přes skály k zavřeným dveřím. V okolí jsou tři stromy se světluškami (jeden je vysoko nad dveřmi) pomocí kterým dveře otevřete. Uvnitř je pár beden s věcmi, ale nic vyloženě důležitého.

Poté postupujte k údolí s mnoha stromy a zavěšenými háky. Překonat tuhle oblast je velmi náročné a chce to dobře plánovat další trasu. Nejprve ale seskočte až dolů, kde téměř u vody je na jednom stromě Slenderova stránka (5/8). V první třetině cesty je mírně vlevo útes a u něj žaludové dveře (24 žaludů) – za dveřmi je železná deska vedoucí k několika bednám s věcmi. Zhruba v druhé třetině cesty je tentokrát po pravici odbočka k rozvalinám. Pak už nic zajímavého není, takže stačí doskákat až na konec. Tady přeskočte propast a dorazíte k dalšímu údolíčku. Na jeho konci je gigantická socha muže a hned za ní popraskaná podlaha. Vylezte po schodišti až nahoru k hlavě sochy a odtud skočte proti prasklině, kterou tak protazíte.


 

Kapitola 8 – Kouřové jezero

V jeskyni, kde začínáte oživte strom se světluškami a pokračujte po schodišti vzhůru. Tady jsou dveře, jež světlušky otevřely a kousek za nimi je další strom a další dveře. Hned za nimi je poslední strom, jehož oživení otevře dveře dole v přízemí. V druhém sále jsou žaludové dveře (18 žaludů) a za nimi energetický kontejner. Projděte jeskyní a proskočte vodopádem. Venku v údolí brzy dojdete k pyramidě s dveřmi. Pyramidové dveře lze také otevírat ale vyžaduji medailony. Pokud je poctivě sbíráte, měli byste jich mít zhruba padesát, takže první medailonové dveře (30 medailonů) můžete snadno otevřít. Za nimi je sál s 1. speciálním vylepšením – Vidlicová cívka (použití cívky nestojí energii). Také tu jsou druhé dveře, ale na ty jen sotva budete mít dost medailonů. Zatím je nechte být.

Pokračujte údolím až dorazíte ke Kouřovému jezeru, za kterým je Astra. Přeskákejte až k továrně a všimněte si naprasklého skla. Poté pokračujte dál okolo továrny, přeskákejte nádrže ve vodě až průchodu vedle továrny. Tady na břehu najdete 5. vylepšení – Jezerní skákač (umožňuje přeběhnout přes vodu). S tímto vylepšením můžete pokračovat v cestě a přebíhat mezi ostrůvky. Cesta přes ostrůvky je celkem přímá. Pouze si na jednom ostrůvku všimněte táboru s několika bednami (a nepřáteli). Poblíž tohoto táboru je na jednom stromě Slenderova stránka (6/8). Nakonec dorazíte k ústrovkům  blízkosti továrny. Odtud si udělejte drobnou odbočku doprava a směřujte přes dálší ostrůvky až k ostrovu těsně u skály okolo jezera. Když vyskáčete až na vrchol ostrovu, najdete tu několik dobře ukrytých beden. Poté se vraťte a přes vodu naberte takovou rychlost, abyste pomocí plošiny mohli proskočit sklem továrny. Tak dopadnete do hlavní haly. Projděte přes ní, prolezte rourou a pokračujte do nitra fabriky.

Nyní už máte všechna potřebná vylepšení k tomu, abyste se mohli vrátit do některých minulých kapitol a najít tam všechny zbylé ukryté oblasti. Čili než se vrhnete na další kapitolu, udělejte si menší revizi těch předešlých.


 

Návrat – Kapitola 1 – Wendigové jezero

Běžte do oblasti s vodní plochou krátce před ruinami. Využijte nakloněného kamene a z něj vyskočte na skály na okraji cesty (směrem zpátky odkud jste přišli). Tady je poměrně rozsáhlá oblast po úbočí vedoucí také do malých ruin mezi skalami. V nich najdete žaludové dveře (16 žaludů) za kterými je energetický kanystr.
Další zajímavá oblast je opět před chrámem u vody. Přeběhněte přes vodu až ke skále uprostřed vody a odtud už uvidíte v samém koutě skal jeskyni. V ní najdete RAPTOR oblek – je stejný jako ten původní, akorát má maskování (jiný design).
Poslední zajímavá oblast je až v chrámu. V prvním větším sále chrámu je vpravo nahoře plošina, kam vyskákejte. Na plošině vlevo od oltáře je Slenderova stránka (7/8).


 

Návrat – Kapitola 2 – Sussuruské údolí

Až přijdete do údolí s obřím stromem, zahněte od stromu doleva. V koutě u skal je kovová deska po níž vyběhněte nahoru. Tam najdete žaludové dveře (21 žaludů) a za nimi nějaké věcičky.
Zamiřte k prvnímu generátory na jezeru. Za ním uvidíte na okraji jezera travnatou plochu, kam přeběhněte. Nahoře jsou zbytky ruin a na jednom ze stromů visí poslední Slenderova stránka (8/8). O něco níže (vlevo od vodopádu) je jeskyně a v ní energetický kanystr.
Další zajímavá oblast je za druhým generátorem na okraji velké vodní plochy. Přeběhněte přes vodu na ostrůvky, kde najdete nějaké ty bedny s věcmi.
Další zajímavá oblast je nedaleko. Tam co jste nalezli druhé žaludové dveře je přímo nad nimi útes kam vyskákejte. Mezi útesem a ruinami s generátorem je lanový hák, po kterém přeskočte na zeď u chrámu, kde jsou další bedny s věcmi.
Další oblast je v areálu pod výtahem. Na okraji útesu nad táborem je plošina kam vyskákejte. Nachází se tu několik beden s věcmi.


 

Návrat – Kapitola 3 – Titánova skála

Dostaňte se do fáze, kdy skočíte do výtahové šachty a necháte se druhým výtahem vyvézt nahoru. Hned naproti kabině je kovová deska, po které vyběhněte a nahoře na skále najdete bednu s věcmi.


 

Návrat – Kapitola 6 – Tábor Henday

I tady to bude krátké. Běžte na letiště za základnou a všimněte si, že ve vodě je jedno spadlé letadlo. Přeběhněte přes vodu k němu – je tu ostrůvek s bednu a věcmi.


 

Návrat – Kapitola 8 – Kouřové jezero

Nyní by jste měli mít dostatek medailonů. Běžte tedy k pyramidě a otevřte medailonové dveře (40 medailonů). Uvnitř najdete 2. speciální vylepšení – Icarovo posílení (dvojité skoky nestojí energii).


 

Kapitola 9 – Astra továrna

Konečně se nacházíte v Astře. Pokračujte jedinou možnou cestou přes jeskyně plné propastí a zatopených místnosti. Je třeba dobře kombinovat skoky, běh po vodě i využití kovových ploch. Projděte až k výtahové šachtě, kam skočte. Skončíte v jeskyni skrze níž projděte až do hlavní sluje. Tady najdete hromadu lidských ostatků za které je zodpovědná bytost, jež vás vzápětí napadne – Alpha. Musíte Alphu zničit, ale vydrží spoustu oživovacích ran. Využívejte orby jež se v aréně respawnují. Po smrti Alphy využijte háky a vyskočte z jeskyně nahoru. Pokračujte továrnou přs sklad s bombami, laborku s embryy a kancelář až místnosti s dělem Thanatos. Do generátoru vložte semínko a až vyjedete nahoru, nasedněte do ovladání děla. Zamiřte továrnu Soma a vystřelte. Exploze obě továrny zlikviduje. Zpátky dole ale musíte z Astry utéct. Postupujte rychle, ale opatrně. Je tu opět hodně náročných skoků ale nakonec se dostanete do odpadní roury skrze kterou proběhněte ven.