The Fidelio Incident

Fidelio Incident je adventura volně inspirovaná jedinou operou Beethovena – Fidelio. Mohlo by se zdát, že motiv osvobozování vězně přítomný v opeře nemůže mít s motivem hry, totiž ztroskotání letadla na Islandu nic společného. Jenomže vše není jak to vypadá a hlavní hrdiny obou příběhů spojuje více než se zdá. Jinak je ale Fidelio Incident klasickou walking adventurou s poutavým ledovým prostředím, emotivním příběhem, sběrem dokumentů a velmi působivým grafickým vizuálem.

Hlavní hrdina skončí po ztroskotání letadla na mrazivém Islandu. Jeho milovaná žena je zaklíněna na jiném místě a na hrdinovi je se k ní dostat a zachránit ji. Ale jak to u podobných her bývá, věci nejsou tak jednoduché jak se zdá. Odkrývání minulosti skrze flashbacky i dokumenty pomůže odhalit pozadí hrdinů i jejich vzájemný vztah.

Walking adventur s mrazivou krajinou plnou sněhu, hor a vichru mnoho není a tak asi každého okamžitě napadne srovnání s Kholatem. Fidelio je oproti Kholatu lineární, byť prostor okolo je značný. Je také výrazně kratší a není tu žádné nadpřirozeno. Fidelio boduje v občasné interakci s prostředím, řadou krásných scenérií a pěknou hudbou. I dabing hlavních hrdinů je velice zdařilý a plný emocí. Dá se říci, že Fidelio Incident je skutečně jedinečným zážitkem a je snad jen jediná věc, která ho trochu kazí a to je nevkusné provedení flashbackových partů, které vás vytrhnou z mrazivé reality a výrazně tak nerušují kontinuitu putování i atmosféru.

Hodnocení – 80%
Délka – cca 2h


 

Návod

Návod na Fidelio Incident. Hra přímo není dělena do kapitol. Já ji tak rozděluji jen kvůli přehlednosti.

 

Kapitola 1 – Místo ztroskotání

Jste Stanley a s ženou Leonore prolétáte nad Islandem, když motor vcucne ptáka, začne hořet a letadlo se rozpadne. Po ztroskotání letadla se proberete mezi troskami. Nejprve se otočte a běžte cestou až na konec, kde jsou trosky a deník 3. dubna 1987 (1/30). Poté se vraťte a pokračujte dál. Mírné stoupání vás dovede k velkému kusu letadla, uvnitř kterého seberte vysílačku – Leonore je na druhé straně a prý je zaseknutá v místě, odkud stoupá černý dým. Když se rozhlédnete, uvidíte že to je nevyšší skála široko daleko.

Pokračujte dolů k zamrzlé ploše.
Tip – Dlouhý pobyt v zimě způsobí, že začnete postupně umrzat. Pokud to dojde tak daleko, že se vám pohled kompletně zakryje ledem, končíte a automaticky se vrátíte k nejbližšímu zdroji tepla. Snažte se tyto zdroje sami vyhledávat – ohně, horké páry, interiéry jeskyní…
Postupujte po pravé straně zamrzlé plochy. Po pravici uvidíte hořící trosky a u nich deník – účtenka (2/30). O kus dál je na břehu několik modrých medúz (přes ně neropjdete) a v jejím blízkosti jsou další hořící trosky s mapou (3/30). Pokračujte k jeskyni, ale uvnitř je moc velká tma. Běžte tedy od jeskyně doleva nahoru. Hned první hořící trosky ukrývají deník 20. května 2006 (4/30). Běžte dál až dorazíte k zamčenému vchodu do krytu a rozsáhlým troskám opodál, mezi kterými vyhledejte svítilnu. Odtud běžte dolkeva na útes nad zamrzlou plochou, kde jsou hořící trosky s dokumentem 18. ledna 1985 (5/30). Se svítilnou můžete projít jeskyní. Cesta je docela dlouhá ale výlez z jeskyně je moc vysoko. Opodál ve slepé chodbě je umrzlý horolezec, kterému seberte cepíny, vraťte se k otvoru a vyšplhejte vzhůru.


 

Kapitola 2 – Na tenkém ledě

Vylezli jste z jeskyně a před vámi se rozprostíra zamrzlé jezero. Jakmile sejdete k němu a vstoupíte na led, zatřese se zem a vy se propadnete do vody. Rychle proplavte k výlezu (paprsky světla) a vytáhněte se nehoru. Kousek od vás je další zavřený vchod do krytu a u něj trosky s dokumentem 14. ledna 2001 (6/30). Pokračujte po jezeře a dávejte pozor kam šlapete. Mířte mírně vpravo, kde je výběžek směrem k vodě. Jsou tu hořící trosky a dokument 11. června 1985 (7/30). Hned o kousek dál je druhý výstupek s doutnajícimi troskami a dokumentem 12. prosince 1985 (8/30). Pokračujte dál a směřujte k silně pokroucenému stromu, jehož větve se ohýbají až k zemi. Mírně vpravo od stromu je u doutnajících trosek dokument 22. října 1990 (9/30) a u hořících trosek nalevo od stromu je též dokument 2. srpna 1985 (10/30). Přejděte jezero až do jeskyně s velkou zamčenou šachtou. Zámek vyžaduje číselný kód. Prohlédněte si poslední nalezené dokumenty, kde vaše žena napsala číslo 31280 a přesně to kód k zámku. Otevřte šachtu a skočte dolů.

Proplavte tunelem, přičemž se držte potrubí a brzy vylezete z vody ve velkém údolí. O pár set metrů před vámi je konstrukce trubek – otočte ventilem a začne stoupat pára k ohřátí. Podobných trubek bude třeba využívat i nadále. U suchého stromu na kopci je dokument 12. září 1985 (11/30). Pokračujte k další trubce u níž je vchod do krytu (opět zavřený). Obejděte kryt zleva a směřujte vzhůru. Je tu další potrubí a po otočení ventilem začne stoupat pára z potrubí dole pod svahem. Také tu je otevřený vstup do krytu, ale nejprve běžte dál po vršku svahu, kde je v dálce oheň a dokument 26. září 1985 (12/30). Nyní projděte skrze kryt a vyjdete dveřmi, kolem kterých jste prve procházeli. Po svahu běžte dolů až k suchému stromu u nějž je další dokument 21. července 1986 (13/30). Pokračujte k dalšímu potrubí a ventilem aktivujte páru. Jen kousek odtud je po pravici další potrubí, ale místo ventilu má přepínač, kterým nastavíte, zda má pára unikat potrubím vlevo anebo vpravo před vámi. Nejprve nastavte to levé a běžte k němu. Hned za tímto potrubím je skalní brána a za ní silný vítr strhává kameny z útesů – nemůžete tam projít. Mírně vpravo od toho potrubí je úzké cesta k hořícím troskám a dokumentu 13. ledna 1985 (14/30). Vraťte se k přepínači, přehoďte páru na pravé potrubí a běžte podél něj dál. Na konci cesty jsou trosky letadla z nichž vezměte dveře. Zpátky přepněte páru na levé potrubí a s dveřmi už můžete projít bránou, neboť se ochráníte před kameny. Po chvili cesty se pod vámi utrhne zem.


 

Kapitola 3 – Mlha

Po podivné vizi se proberete v mlze. Pokračujte cestou vpřed až k troskám letadla u něhož je dokument 8. března 1987 (15/30). Od tohoto místa běte mírně vpravo dál do mlhy. Narazíte na pár rozpálených trosek a za nimi černou kouř znčící nejen další zbytky letadla, ale i dokument 12. února 1987 (16/30). Cesta mlhavou krajinou je náročná na orientaci. Snažte se držet skal po levici a po nějaké době narazíte na další kryt, ovšem na panelu chybí ventil. Pokračujte dál až k pobřeží, kde je ocas letadla (s nápisem Fidelio) a u něj dokument 1. ledna 1987 (17/30). Mírně vpravo od tohoto místa je několik trubek a na zemi uvolněný ventil, který se bude hodit. Přímo za vrakem je zase pláž plná koster zvířat. No a mírně vlevo od vraku je u suchého stromu a doutnajících zbytků dokument 4. května 2006 (18/30). Vraťte se k vratům, vložte ventil do panelu, otočte jím a konečně je cesta do nitra ostrova otevřena!


 

Kapitola 4 – Bunkr

Chodby jsou zatopené, ale projít se tudy dá. Nejprve zabočte vpravo a otočte ventilem na ochozu s výhledem na hlavní halu – uzavřete jednu jámu s párou. Pak projděte chodbami na opačnou stranu haly (přičemž minete zamčené dveře na kartu) a opět ventilem uzavřete páru. Když jsou obě šachty uzavřené, otevřou se hlavní vrata, takže jimi projděte. Dojdete ke kontrolnímu paelu, z nějž vemte kartu. Když se ale vrátíte k zamčeným dveřím, zjistíte, že voda zmrzla a nejdou otevřít. Znovu tedy otočte druhým ventilem, aby do chodeb proudila pára a led roztál. Pak můžete pokračovat ke dveřím a přes čtečku je otevřít. Za nimi je vysílačka kterou zapněte. Uvědomíte si, kdo jste a během vize se přehraje vaše minulost.

Ve vyšetřovací cele k vám promlouvá množství hlasu. Až se cela otevře, projděte na konec chodby, kde je další část, kdy sedíte v cele. Poté běžte boční chodbou, přes schodiště nahoru a dále skrze klikatící se chodby. Uvidíte těla obětí, které jste zabili při bombovém útoku, projdete kolem několika lidí v celách a na konci cesty vemte dopis od Leonore. Pak pokračujte zpátky, přičemž chodba se změnila. Projdete okolo vize, kdy jste vyslýchání až do cely s telefonem, který vezměte. Ocitnete se zpět v podzemí. I tady se ale chodby změnily a cesta vás dovede k východu z bunkru.


 

Kapitola 5 – Les

Vyjdete v zasněženém lese, kde je ale podezřele horko. Jen kousek před vámi v záhybu stezky je trocha trosek a dokument 5. března 1987 (19/30). Pokračujte až k místu s rojem hmyzu, který znemožňuje průchod. Opodál je ventil, kterým vypusťte páru a tím hmyz odežeňte. Projděte až ke kořenu podivného obřího stromu. Vlevo před kořenem je u trosek jeden dokument 30. leden 1987 (20/30) a napravo za kořenem je další 3. duben 1987 (21/30). Ventil u kořene nejde otočit, takže bude třeba zjistit, co s ním je. Vzadu je nádrž s vodou, kam skočte a u dna otočte ventilem. Tím aktivujete druhý ventil a výslednou párou odeženete hmyz z kořene. Přes kořen postupujte dál.

Brzy se před vámi zjeví další roj, takže z kořene sejděte dolů ke kmeni stromu. Napravo od stromu je u hořících trosek jeden dokujment 4. červen 1995 (22/30) a vlevo za kořenem je další 3. duben 1987 (23/30). Nyní prohlédněte oblast. Jsou tu tři nadrže s ovládáním a nahoře dva roje, které je třeba zrušit. Nejprve běžte k nádrži za kořenem (zone 1), vypněte unikající páru, pákou na nádrži přehoďte tok plynu a ventilem nalevo otevřte páru, která odežene první roj. Nyní páru zase uzavřete a pákou na nádrži pod kmenem přehoďte tok páry do oblasti před stromem. Na nádrži (zone 2) přehoďte páku, aby pára proudila do levé části a ventilem páru vypusťte čímž sejmete i druhý roj. Cesta je volná.

Zanedlouho, však na kořenu narazíte na další roj, takže opět slezte do další oblasti. Je tu velká nádrž s vodou a hned před nádrží je u trosek dokument 1. ledna 1987 (24/30) a další dokument je u trosek za nádrží 3. duben 1987 (25/30). Projděte okolo bazénu, kde je cestička dolů na jejímž konci ventilem vypusťte vodu. Nyní v nádrži prokděte dveřmi a vyjdete na útesu nad nádrží. Ventilem vypněte unikající páru, běžte ještě výš, kde pákou přehoďte tok páry a ventilem pod kořenem pusťe páru na roj. Bohužel, pára selže a vypne se, ale dolů spadne šála. Sejděte tedy k bazénu a z jeho okraje vemte šálu. S šálou máte výrazně omezený výhled, ale projdete přes roj. Tak se dostanete až na konec stromu a hned za ním je u trosek dokument 26. prosince 1986 (26/30). Postupujte do jeskyně, kde pomocí cepínu vyšplhejte po ledu a pak ještě jednou, to abyste se vydrápali téměř na vrchol skály.

Po úzkém útesu pokračujte vzhůru až k motoru letadla odkud pramení černý kouř. Vaše žena tu však není. Obejděte motor, vyjděte po schodech a vstupte do krytu. Ocitnete se ve vizi, kde budete promlouvat s otcem Loraine, který vás navedl k bombovému útoku. Nejprve vystoupejte po schodech a projděte dveřmi. Opět se ocitnete na schodišti, takže znovu vyjděte nahoru, ale dveře se uzavřou, takže sejděte zase dolů, zatímco se stěny pokryjí kulisami dveří. Ocitnete se v hospodě, kde probíhá oslava. Lidé jsou symbolizování svými bundami na židlích. Prohlédněte hospodu a z baru vedle píp vemte klíče. Odemkněte toalety a na záchodě aktivujte bombu. Po deseti vteřinách vybuchne.


 

Kapitola 6 – Hořící les

Jste zpátky v lese, jenže ten hoří! Vyběhněte po dřevěných schodech a na jejich vršku najdete na zemi ležet dokument 15. února 1987 (27/30). Cestu dál blokuje oheň, ale ventilem můžete otočit rouru a párou oheň uhasit. Pak můžete projít. Po dalším schodišti sejděte dolů. V dálce uvidíte trosky letadla, kde je Loraine, jenže cestu spáli oheň. O kousek dál se pod vámi propadne dřevěná konstrukce a zřítíte se dolů.

Nedaleko vás je další roura. Projděte okolo ní, překročte můstek a za ním se nejprve dejte vlevo, kde je u zídky dokument 20. dubna 1985 (28/30). Poté běžte na druhou stranu (vpravo za mostem). Je tu další roura a páka, kterou páru z rouru vypněte. Tím se rozhoří oheň, který pára hasila, podpálí strom a ten spadne, aby vytvořil cestu. Přejděte přes první část stromu a jste zase zpátky u pedchozí roury. Nyní ji otočte aby uhasila oheň u druhého stromu a přejděte přes něj.Cestou minete odbočku s ohněm, ale v jednu chvíli vám cestu zahradí strom a oheň. Když se vrátíte k odbočce, zjistíte, že oheň je pryč a můžete pokračovat tudy. Cesta vás dovede ke vstupu do krytu. Je ale zamrzlý, takže otočte rouru poblíž a nechte dveře rozmrazit. Vstupte, ovšem dveře na konci krytu jsou taktéž zamrzlé. Běžte ven a rouru otočte tak, abyste uhasili padlý strom (to je ten, co vám zahradil cestu). Hned za ním je na plácku u zdi dokument 18. března 1987 (29/30). Z tohoto místa vedou dvě cesty. Vy běžte tou vpravo a brzy narazíte na zídku s posledním dokumentem 15. listopadu 1985 (30/30). Pokračujte cestou až k další rouře. Aktivujte ji pákou, abyste uhasili oheň pod stromem (to je pořád ten strom, který vám zahradil cestu, ale už pod ním můžete procházet). Nyní páru pákou vypněte a pokračujte dál (ne pod ten strom). Dojdete k další rouře s výhledem na zamrzlý východ z krytu. Nejprve pákou rouru vypněte a pokud máte vypnuté obě roury, můžete přepnout páku u zábradlí a tím aktivovat páru, která rozmrazí dveře. Vraťte se zpátky ke krytu a projděte jím.

Dostanete se k troskám, kde je zaklíněna Leonore. Tudy se k ní ale nedostanete, takže běžte stezkou vpravo a ocitnete se zase na známém svahu, kde jste nalezli první vstup do krytu. Máte ale kartu, takže se dostanete dovnitř.


 

Kapitola 7 – Závěr

Pokračujte chodbami do velkého sálu. Tady ventilem otevřte vrata a běžte dál. V chodbě za vraty je několik cel. V té první je ventil, kterým vpustíte páru na vrak a tak pomůžete Loraine. V druhé cele na konci chodby je další ventil a poslední je na konci dlouhatánské chodby. Je ale příliš dlouhá a během cesty téměř zmrznete. Přehrajete si důležité okamžiky života a naznáte, že jste pro Leonore přítěží, jelikož kvůli vám a vašemu zločinu se nemůže vrátit. Otočte poslední ventil a rozhodnete se zůstat zde a umrznout. Loraine zachrání záchranáři ve vrtulníku a to je konec.