DLC Layers of Fear: Inheritance

Nebývá zvykem že by se adventury tohoto typu dočkaly rozšiřujících DLC. Layers of Fear je však jiné a jeho zhruba dvouhodinové přídavné dobrodružství sleduje událost v rodině malíře z pohledu jeho dcerky. Tento nevšední pohled má velký potenciál, nicméně nenechte se zmást – Inheritance se od základní hry neliší. V podstatě je to jen další ranec originálních, byť naprosto nevkusných nápadů zbavených smyslu a nějakého většího pouta k příběhu. A příběh? Jen další střípky ze všedního života psychopatické labilní zrůdy, tentokrát s důrazem na vztah k dceři. Protivný může být i fakt, že Inheritance se snaží odporného malíře vykreslovat jako chudáčka, kterému se má odpouštět.

Dědictví je opět založené na průchodu malířova domu, ale tentokrát je dům pevně zakotvený v realitě. Díky tomu prostředí domu rámcuje pomýlené snové pasáže mnohem lépe než u základní hry. Inheritance se ale vyznačuje tím, že hojně recykluje už viděná místa, obrazy, předměty… a pouze je staví do nových rolí. Ve výsledku tedy může příběh působit jako stejná dávka nesmyslných jevů akorát v jiném kabátě.

Hodnocení – 60%
Délka – cc 2h


 

Návod

DLC oproti základní hře není členěno na kapitoly, nicméně pro snadnější přehlednost je návod rozdělen na několik tematických částí.

 

Kapitola 1 – Malování

Po několika letech přicházím do domu rodičů. Protože dům je zničený a temný, bude lepší si neustále svítit baterkou. Hned za mnou u vchodových dveří leží dokument (1/27) – dopis od právníka. Vstoupím do haly a prohledám kredenc vlevo. Za sklem jsou kapesní hodinky a v šuplíku dokument (2/27) – přeškrtaný dopis ženě. Na parapetu okna u posezení je dokument (3/27) – psí lístek. Vstoupím do kuchyně. Na stole leží závaží, na lince prasklá lahev whisky. Přistoupím ke spíži a spustí se vzpomínka (1/8) – otec se chystá tlouct psa – mohu si vybrat zda mu otevřu aby utekl nebo ne. Ve spíži pak najdu kresbu (1/9) – tatínek vyhazuje psa. Prohlédnu koupelnu kde vedle záchodu leží dokument (4/27) – časopis o Havaji. Nahlédnu také do skladu kde najdu vzpomínku (2/8) – otec se zase zlobí při malování. Na polici pak najdu pastičku a na zemi kresbu (2/9) – tatínek a pastičky. Zamířím do sklepa. Hned pod schody na stole leží dokument (5/27) – prosby o vrácení dcery. Projdu dál, kde narazím na vzpomínku (3/8) – otec hraje na piano. Během vzpomínky je vlevo na bedně list – mohu si vybrat zda mu ho vezmu anebo ne. V koutě na stohu papírů je kresba (3/9) – tatínek se zlobí, když hraju na klavír. Vyjdu ze sklepa a vstoupím do ateliéru. V truhle je plechovka s barvou, v šuplíku stolu dokument (6/27) – odmítnutí žádosti ohledně krys. Při pohledu na kresbu na skříní započne vzpomínka (4/8).

Ocitnu se před plátnem a mohu si vybrat zda vezmu štětec nebo fixu a budu malovat na plátno. Štětec maluje to, co si přeje otec, fixa maluje co si přeju já. V každém případě se ocitnu někde jinde (pokud maluji štětcem pak v domě, pokud fixou pak ve světě plným hraček). Na plátno musím malovat celkem čtyřikrát, přičemž nástroj mohu měnit a tím měnit i prostředí (přecházet z jednoho do druhého). V obou světech bude štětec / fixa vždy vedle plátna, čili přechod do druhého světa bude vždy snazší, než pokračování ve světě stávajícím.

Ve světě hraček nejprve prohlédnu oblast. Na podiu si mohu prohlédnout první část tátovy verze pohádky o Karkulce. Také vyhledám ceduli s hadem – had se skutečně pohybuje po okolí a může mě zabít (načež se proberu u plátna). Jen kousek od cedule (mírně vpravo) leží na hromadce zničených hraček fixa.
V druhé části světa hraček (po malbě fixou) se okolí změní. Opět zajdu k podiu pro druhou část pohádky o Karkulce. V oblasti vyhledám závoru – projede za ní vláček a hned za závorou (musím ji obejít) najdu dokument (7/27) – kresbu s mámou rozlobeným tátou. U červeného stromu (téměř na okraji oblasti kde se často pohybuje had) leží dokument (8/27) – kresba bludiště s mečem. Meč skutečně můžu najít – je v kameni nedaleko stojanu. Dojdu ke stromu na kterém visí figurka koně a půjdu od něj doleva – na mýtince u kytičky je dokument (9/36). Půjdu od stromu na druhou stranu, kde je domeček – vylezu do jeho dveří a odemknu. Po nějaké době přijde vojáček a strom pokácí. Dole pak najdu fixu.  V třetí části světa hraček (po další malbě fixou) se okolí zase změní. Vyhledám místo, kde z půdy trčí fixy – mezi nimi je dokument (10/27) – rodina a začerněný táta. Na konci dlouhé cesty mezi křovím najdu dokument (11/27) – obrázek roztrženého psa. Nedaleko odtud je hromádka nepořádku s rozervaným křeslem a pod ním další dokument (12/27). Cestičkou mezi tulipány dorazím u utržené figurce koníka – je pod ním dokument (13/27) – kresba koně. Téměř až na okraji oblasti je převrácený vláček a na něm krabička. Otočím klikou až vyskočí klaun s fixou.

Ve světě domu prohlédnu okolí. Na policích a stolech jsou tři různé barvy, které mohu nanést na obraz, ale otec mi pochválí jen jednu. Správná barva je červená barva a nachází se až v rohu oblasti na skříni.
V druhé části světa domu opět musím najít správnou barvu ze tří. Projdu cestou až k hromadě hraček, po které vytlačím míč, čímž spadne do mezery, abych přes něj mohla projít. Na parapetu pak najdu černou barvu. Po jejím sebrání se proberu zase dole, kde se vrátím ke stojanu, začnu na něj malovat.
Ve třetí části domu vezmu dokument (14/27) – obrázek s vytaženým mečem, který leží kousek za plátnem. Nyní v areálu vyhledám potřebnou barvu, která je až u obvodu oblasti, kde běhá pes – jde o žlutou barvu. Část domu začne hořet, takže najdu cestu zpátky a domaluji obraz.

Po čtvrté malbě se vrátím zpátky do reality. Na skříni najdu na skříní dokument (15/27) – malba / kresba (dle málování štětcem, či fixou) a také kresbu (4/9) – rozlobený tatínek u plátna. Opustím ateliér a zamířím do patra.


 

Kapitola 2 – Rodina

Kousek před posezením leží dokument (16/27) – obrázek krysy. A hned u posezení je vzpomínka (5/8) – pes sedí na křesle a mohu si vybrat zda ho nechám nebo ho vyženu, aby si mohl tatínek sednout. V chodbičce před ložnicí je na stolku kresba (5/9) – já před zavřenými dveřmi. Vejdu do ložnice. Ve skříni najdu kresbu (6/9) – sedím zavřená ve skříni. U gramofonu je vzpomínka (6/8) – maminka pláče a já mohu vybrat, zda ji pustím gramofon, aby se utěšila anebo ne. Půjdu do skladu obrazů, kde v koutě leží kresba (7/9) – tatínek marně maluje obrazy maminky. V dětském pokoji najdu u obrazu vzpomínku (7/8) – tatínek mě chce malovat a mohu si vybrat, zda se na něj budu poslušně dívat nebo ne. Po skončení vzpomínky leží na zemi u obrazu kresba (8/9) – já s vlkem. Navštívím pracovnu. V šuplíku stolu je dokument (17/27) – závěť v níž táta vše odkazuje mě. V jiném šuplíku je vizitka manželské poradny. Podívám se do zrcadla na stole a začne vzpomínka (8/8).

Ocitnu se v útlém dětství v místnosti s obrazem otce i matky. U každého z nich jsou dveře a mohu si vybrat kterou cestou půjdu. Obě cesty jsou stejné, liší se pouze dialogy rodičů. V první místnosti najdu piano. Je na něm dokument (18/27) – noty. Po zahrání na pár kláves začne táta nadávat. Pokud budu hrát dál, piano se zabouchne. Matka mě ale pošle pro pastelky – najdu je ve skříni a s nimi opět prohlédnu noty – nyní už pomalované. Podle značek na notách a klávesách zahraji část skladby. Potom se vydám dál. Dojdu do pokoje s hodinami. Vysunu šuplíky, abych po ně mohla vylézt a začnu otáčet ručičky hodin, čímž se bude měnit samotný pokoj. Nejprve pootočím jednou a z knihovny vytáhnu dokument (19/27) – obrázek o uzdravení. Pootočím hodinami znovu a na židli u méďů najdu dokument (20/27) – obrázek o zranění mámy. Znovu pootočím hodiny (tentokrát dvakrát aby byl v pokoji gramofon) a v šuplíku zadní skříňky najdu dokument (21/27) – papírek s kodem. Vylezu k trezoru na stěně a otevřu ho kodem – uvnitř je šepot (1/7) – nůž. Opustím místnost a dojdu zase do pokoje s obrazy rodičů.

Zvolím opět matku. Dojdu na křižovatku kterou přehradí spadlá police. V pokoji v truhle je dokument (22/27) – učení hodin. V dlouhé chodbě uslyším jedoucí vlak. Místnost se bude natahovat a zase zmenšovat. Až bude po všem, na zemi zůstane šepot (2/7) – vláček. V další chodbě uvidím na stěně obrázem mámy, ale rozpadne se. Přede mnou je několik stejných pokojů a schodiště, která je spojují. Hned v prvním pokoji otevřu skříňku a najdu 1. část kresby mámy. Vydám se zpátky a do dalšího patra. V pokoji v rohu odklopím obraz matky a za ním najdu 2. část kresby mámy. Opět půjdu do dalšího patra. Hoří tu podlaha – shodím na oheň skříň a dolů sletí 3. část kresby mámy. Nyní půjdu po schodech dolů, kde narazím na sklad – mezi policemi v koutě leží dokument (23/27) – fotka dívky. Pokud mám všechny, vyjdu do dalšího patra a kresby dá do rámu obrazu, čímž získám šepot (3/5) – obraz mámy. Projdu do dalšího pokoje. Ze stolku shodím červenou vázičku a vezmu z ní klíč, kterým odemknu truhličku ve skříní v níž je dokument (24/27) – obrázek psů a vlků. Projdu dál a ocitnu se opět v pracovně s obrazy rodičů.

V další chodbě je poskládaná hromada skříní a prken. Zatím po nich nepolezu a nejprve je obejdu – v koutě je zastrčený dokument (25/27) – novinový článek o projekci. Nyní začnu lézt po skříních. Cestou narazím na šepot (4/7) – růžový dort. Dorazím až na konec chodby. Odsunu míč a vytáhnu šuplík přes který přejdu. Srazím prkno v patře, abych mohla projít. Na římse je šepot (5/7) – hnědý dort. Ö kousek dál za policemi je ještě jeden šepot (6/7) – barevný dort. Přelezu celou místnost a dveřmi projdu dál. Přes sedačkou najdu šepot (7/7) – medicínu / rozbitou lahev whisky (podle toho, zda jsem upřednostnila otce nebo matku). Za dveřmi je chodba do T. Nejprve projdu rovně, kde ve skladu hraček je dokument (26/27) – obrazek kočky. Pak se vydám dlouhou chodbou. V pokoji je hračka kočky. Vezmu ocásek, který leží vedle ní a opravím ji. Zbývá ještě kolečko. V rohu je skříňka v níž je dokument (27/27) – obrázek rodiny. Vylezu na stůl a vezmu víko od sklenice. Zkusím s ním opravit kočku, ale nebude držet. Zase vylezu na stůl a z hodin vezmu ozubené kolo. Zkusím kolem opravit kočku ale utrhne se. Zase vylezu na stůl a z knihovničky vedle obrazu vezmu kolečko. S ním konečně opravím kočku a ta se vydá potemnělou chodbou, kde se rodiče hádají. Budu se držet těsně s kočkou, jinak mě praští nábytek a proberu se zase u kočky. Na konci chodby najdu obrat táty nebo mámy. Posléze vrátím zpět do reality.

Na stole zůstane ležet kresba (9/9) – já zavřená v okně. Projdu dříve zamčenými dveřmi v patře.

 

Závěr

Stejně jako u základní hry existují tři různá zakončení. Ty se odvíjejí především dle vazeb na matku / otce během sekvence malování a během sekvence rodiny.

1) Odmítnutí. Pokud jste prošli sekvencí s malováním a rodinou s větším důrazem na sebe a matku (malování fixem a cesta za obrazem matky) a pokud jste během vzpomínek dávali přednost úkonům nevyhovujícím otci, pak najdete v pokoji krom spousty odkázaných hraček i váš obraz, který rozbijete. Otci nikdy neodpustíte, ale vzápětí začne dům hořet a uhoříte.
2) Odpuštění. Pokud jste prošli sekvencí s malováním a rodinou s větším důrazem na přání otce (malování štětcem a cesta za obrazem otce) a pokud jste během vzpomínek dávali přednost úkonům vyhovujícím otci, pak najdete v pokoji krom spousty odkázaných hraček i váš obraz. Rozhodnete se vzít obraz s sebou, otci odpustit a dům podpálit.
3) Dědictví. Nechoďte do dveři v patře ale běžte do ateliéru. Po nalezení všech devítí kreseb je umístěte na zeď. Všimněte si, že na kresbách jsou černé čáry, které značí skrytý obrázek. Přeházejte kresby jako puzzle, aby byla skrytá kresba kompletní. Pak na kresbu posviťťe baterkou po určitou dobu (asi 40s). Po vypnutí baterky zůstane svítit modrá barvy, která vás dovede ke skříni. Za skříní, kam otec vkládal materiály najdete skrytý ateliér s podstavcem a nedokončeným obrazem, který otec maloval.