MIND: Path of Thalamus

Path of Thalamus (2015) je velmi unikátní logickou hrou, která by se dala popsat jako takový jednodušší Talos Principe. I Path of Thalamus je založený na plnění logických rébusů v rozličném 3D prostředí s velkým využitím exteriérů. Rovněž využívá poměrně zajímavou myšlenku lidské mysli, čímž lze vysvětlit více než dvacítku rozličných prostředí. Samotná náplň hraní je založená na poznávání funkčnosti různých prvků, přičemž s některými může hráč manipulovat, další může přenášet a jiné jej zase mohou zabít. V zásadě je hra stavěná na poznávání a následně řešení úloh, které velice často staví na systému koulí, jež hráč může přenášet, a které v případě že jsou položeny na vyznačených místech, mění okolní svět. Koule může vytvářet mlhu, déšť nebo třeba noc, takže i vizuálně se herní prostředí mění dle činů hráče.

Příběh hry zprvu vypadá zajímavě, neboť motiv lovce tornád, který svým jednáním ohrozí rodinu není úplně běžný, nicméně monology hrdiny spíše jen popisují jeho vztah k dceři a jeho vnitřní pocity. Nějaká dějovost, či komplexnější způsob vyprávění byste tu hledali těžko. Thalamus navíc opravdu těžce vázne kvůli technologickým problémům všeho druhu, které dokazují, že španělští tvůrci v tomhle opravdu silní nejsou. Titulky jsou kolikrát nečitelné nebo chybí úplně, nastavit fullscreen jde dost komplikovaně, kapitoly jsou z nepochopitelného důvodu otevřeny všechny už na počátku, přechod mezi kapitolami někdy evokuje pocit zamrznutí hry, pro návrat do menu je třeba tlačítko Esc chvíli podržet a dalo by se pokračovat ještě dlouho. Drobnosti, dalo by se říci, ale to by jich nesmělo být tolik. 

Sice by bylo možné o hře básnit a vyzdvihovat nekonečné exteriéry, které ohraničuje jen neviditelá stěna anebo se zmínit o některých lokacích, které odrážejí konkrétní úseky příběhu hrdiny a jeho nitra, ale do popředí se stejně dostávají zase jen rébusy a jejich řešení. Thalamus ačkoli se o to urputně snaží, tak nefunguje jako emotivní příběhová hra plná metafor po vzoru Dear Esther. Nicméně jako originální logická hříčka v pěkném prostředí funguje bezvadně a pokud vám tohle stačí, není důvod si Thalamuse nezkusit.

Hodnocení – 70%
Délka – cca 5h


 

Prolog

Stojíte na silnici před tabulí s popisem ovládání, zatímco zuří tornádo. Otočte se, utíkejte po schůdkách k domu a vlezte dovnitř zadními dveřmi. Vběhněte do patra, ovšem vaši dceru Sophii zavčasu nezachráníte.


 

Akt 1 – Bezvědomí

Kapitola 1 – Temná prázdnota

Následujte bílou stezku, která se před vámi bude objevovat. Na křižovatce zahněte nejprve vpravo, kde je monolog. Poté pokračujte dál až na velkou křižovatku. Cesta vlevo vede do átria za portálem, ale nic tam není, takže jděte doprava do místnosti. U zdi s fotkami je monolog. Poté projděte skrze chodbu, která se bude různě měnit až dorazíte do místnosti s obrázkem. Vyjdete do pustiny s mnoha rozvěšenými fotkami. Vzadu je tunel krytý mlžnou kopulí. Vezměte propletenou kouli a položte ji mezi stromy – tím rozpustíte mlhu okolo tunelu.
Oblast stromů – Tři pokroucené stromy vedle sebe tvoři oblast, která po zatížení rozpustí mlžnou kopuli. Mlha následně začne pokrývat celé okolí, takže orientace je náročná, ale kopule je pryč a je možné projít.
Projděte tunelem.

Ocitnete se v troskách chrámu na nekonečné rovině. Na ruině směrem k propasti najdete monolog a opět onen obrázek. Následujte obrázek až k propasti a opatrně po troskách přelezte na druhou stranu (obrázek vám vytvoří cestu). Na opačném konci vylezte k zrcadlu na sloupu a aktivujte ho, čímž paprsek přepálí kořeny blokující cestu do trosek – tam najdete další zrcadlo.

 

Kapitola 2 – Mělké moře

Ocitnete se v dalším areálu ruin. Běžte k mlhavé kopuli a postavte se na jeden z podstavců mezi stromy, načež mlha zmizí. Poté utíkejte do středu mlhy a jakmile mlha zase nabobtná vyhodí vás do vzduchu, kde korigujte pár na plošinu ruin se zrcadlem. Zbývá zrcadlo aktivovat.

V druhé oblasti je situace horší. Zkuste vyjít po schodech k osamocenému zrcadlu a zjistíte proč. Musíte se dostat k zrcadlu na ruinách, ale zdánlivě tam cesta nevede. Je třeba chápat, že některé kusy trosek jsou jen projekcí (propadnete skrze ně) a některé prázdné plochy jsou naopak pevnou překážkou (lze přes ně projít). Cesta začíná na zbytku schodiště a vede okolo sloupů až k zrcadlu.

V třetí oblasti je zrcadel hned několik (4). První zrcadlo je hned na počátku a vede k němu neviditelné schodiště. Dále postupujte po směru hodiných ručiček, přičemž u zrcadla na deváté hodině je monolog. U každého zrcadla je část trosek představující dráhu a pomocí metody pokus-omyl je třeba zjistit kudy k němu vede cestička. Až aktivujete všechny čtyři zrcadla, běžte na podstavec u mlhy, kterou tím snižíte a poté se díky ní nechte vystřelit na hlavní část trosek, kde je poslední zrcadlo.

 

Kapitola 3 – Hraniční pobřeží

Jste na pláži. Běžte ke skalní stěně a všimněte si mlžné kopule blokující průchod. Vydejte se doprava podél stěny až narazíte na kouli, kterou přeneste mezi stromu u mlhy. Mlha se vypne a můžete projít.

 

Kapitola 4 – Světlo v hlubinách

Projděte jeskyní až na křižovatku. Nejprve se dejte doleva. V oblasti kolem kamenných sloupů najdete monolog a hlavně stezku dolů k řece. Během cesty po řece najdete kouli. Vezměte ji a pokračujte až k vodopádu. Projděte doleva na útes. Je tu velmi tmavý chodba na jejímž konci je monolog a teoreticky by se dalo projít ještě dál, ale je tu tma. Pokračujte tedy na druhou část útesu, kde je velký kamenný můstek nad propasti – vedle můstku je monolog. Poté se vraťte k vodopádu a podívejte se pod sebe – modré krystaly po zatížení vytvoří tmu.
Oblast modrých krystalů / květinek – Tato oblast po zatížení vytvoří noc/den. Je třeba pamatovat, že v noci je sice nižší viditelnost, ale jsou aktivní portály mezi kterými je možno procházet a také se mohou objevit svítící koule, které ve dne nejsou vidět. Odtud plyne také fakt, že pokud máte někde umístěnou svítící kouli a přepnete na den, koule přestane být aktivní.
Hoďte na ně kouli, čímž tedy vznikne tma a na můstku se objeví zářící koule. . Pokud náhodou spadnete dolů ke krystalkům vůbec to nevadí – stačí projít portálem anebo to vzít přes jeskyni a zase k řece. Vezměte zářící kouli a díky jejímu světlu můžete skrze tmavou chodbu. Chodba přejde v menší bludiště ale nakonec se cesta zase sjednotí. Před sebou uvidíte projíždět velkou rudou kouli. Můžete se mrknout do místa odkud vyjela (najdete tu zbytky postýlky z vašeho domu) ale především jděte směrem za koulí. Po dalším mením bludišti cesta skončí v sále s jámou, kam skočte.

 

Kapitola 5 – Úkryt paměti

Seberte si svou svítící kouli a projděte podzemní řekou až k východu. je tu obří mlhová kopule a vpravo stromy mezi které kouli umístěte, aby kopule splaskla. Pak z horního útesu přeskočte na protější (je to drsný skok, ale dá se) a zamiřte po útesech do jeskyně. V jeskyni u obrazce růže na stěně je monolog. Vydejte se chodbou vlevo a přes malé bludiště osvětlené svitem z děr ve stropě se dostanete až ke kouli. Vemte ji a položte na krystaly nedaleko růže – vytvoříte noc. Nyní opět projděte bludištěm, přičemž se kvůli tmě orientujte pomocí svitu zvenčí. V bludišti vyhledejte portál, kterým projděte. Ocitnete se v hlavní části jeskyně ale o kus dál. Cesta však po pár metrech končí, takže opět projděte portálem a zjistíte, že nejste zpátky v bludišti, nýbrž ještě o kus dál. Vstupte do jeskynní chodby kterou se provalí velká koule jež vás zabije. Nevadí, jelikož se ocitnete zase u portálu. Znovu chodbou projděte a na jejím konci skočte do podzemní řeky.


 

Akt 2 – Předvědomí

Kapitola 6 – Jezero bez slz

Druhý akt už je těžší. Zatímco ten první bylo spíš jen takové hraní, tady už je potřeba přemýšlet a pátrat. Hned před vámi na řece je monolog. Projděte řekou a ocitnete se v krásném údolí s jezerem dole. Právě k jezeru se vydejte. Cestou začne pršet a u jezera si všimněte květin vytvářejících noc.

Když půjdete podél břehu jezera směrem doprava, narazíte na osamocený strom, který vás přenese k tajnému rébusu na známé místo ruin s neviditelnou cestou. Zdejší rébus je docela náročný ale jeho vyřešení taktéž dokončí kapitolu. Všimněte si, že voda pod vámi na jednom místě odráží kouli, které ale není normálně vidět (jen v odraze). Tuto kouli vezměte a velmi opatrně ji přeneste na sloup nahoře, kde je rozbité zrcadlo (cesta je stejná jako tehdy (po neviditelných stezkách přes sloupy), ale počítejte s tím, že pokud vám koule vypadne, už ji zřejmě nenajdete). Kouli velice opatrně umístěte na podstavec před zrcadlem. Když se to padaří, můžete vyjít po schodech k osamocenému zrcadlu a aktivovat ho.

Projděte přes molo na ostrov, kde koule, která zatěžovala balvany praskne, načež pršet přestane a můstky se sníží.
Oblast kamenů – Zatížení oblasti kamenů vyvolá déšť, který zhorší orientaci, ale především pozvedne dřevěné můstky, které často slouží pro přesun mezi zdánlivě nedostupnými místy.
Zahněte vpravo a i když je můstek zčásti pod vodou, můžete přes něj projít až ke kouli. Tu vezměte a vraťte se přes zčásti potopené kamenné lávky (dívejte se pod sebe ať nespadnete do hluboké vody – to by byl konec). Kouli položte mezi kameny, načež vyjedou můstky a vy si můžete dojít na vršek trosek pro druhou kouli. Nyní jednu kouli položte na trosky nad oblastí s kameny (ruiny se schodištěm a portálem nad ním) a druhou kouli vezměte k okraji jezera (projděte přes zčásti zatopený můstek) a položte ji do oblasti květin, čímž vyvoláte noc. Projděte portálem. Ocitnete se na druhém konci jezera a všimněte si zde hromady můstků. Opět projděte portálem a jste na ostrově na ruině schodiště. Pokud jste si sem připravili kouli, vezměte ji, postavte se nad schodiště a pomalu ji pusťte ze schodů dolů, aby skočila v oblasti kamenů. Nyní rychle projděte portálem zpátky ke břehu a postavte se na můstky. Když to stihnete, koule aktivuje kameny a můstky vás vyvezou nahoru. Zbývá přeskákat k dalšímu portálu.

 

Kapitola 7 – Zakořeněný útes

Hned vedle vás je mlžná kopule. Seskočte do koryta a běžte až na jeho konec, kde vezměte kouli. Vyneste ji k mlze a hoďte mezi stromy do škvíry ve skále. Jakmile mlha klesne, postavte se k ní a když se koule odvalí od stromů dál, mlha se opět zvedne a vymrští vás na druhý břeh koryta. Projděte obřím průsmykem (na jeho konci je monolog) a ocitnete se na gigantickém svahu. Sejděte po něm dolů do mlhy.

 

Kapitola 8 – Ztracené kopce

Jste stále v mlze, takže orientace je těžká. V okolí vyhledejte kouli, která ji vytváři – mezi třemi stromy. Dejte ji pryč a přeneste ji na svítící květiny, čímž vyvoláte noc. V noci snadno uvidíte zářící kouli na vršku kopce, kterou vezměte a postavte do oblasti kamenů, aby se zvedly můstky. Nyní zbývá projít okolními portály až se jimi dostanete na kopec k můstkům po nichž přeskákejte k portálu nahoře nad údolím.

 

Kapitola 9 – Konec kopců

Stále je noc a opět je mlha. Hned před vámi jsou květinky, takže si můžete dočasně udělat den pro lepší orientaci, ale především projděte areál a vzadu vyhledejte zářící kouli mezi třemi stromy. Vezměte ji, abyste se zbavili mlhy a přeneste ji mezi kameny, aby se zvedli můstky. Poté opět využijte síť portálů, přičemž můžete pěšky dojít na vršek kopce s náhrobkem, kde je monolog. Překonejte můstky a vstupte do portálu.

 

Kapitola 10 – Vznášející se útes

Ocitnete se na útesech vysoko nad zemí. Většina útesů je pokryta květinkami, takže se vytváří noc. Seskočte na nižší ostrůvek a přes síť portálů dojděte až na ostrůvek s koulí – vezměte ji a odneste, aby byl den. Tím se vypnou portály, takže skrze portálovou bránu může pokračovat dál. Na konci útesu ale potřebujete portál aktivvat, takže nechte na květinkách kouli a projděte jím.

Ocitnete se na větším ostrůvku s můstky. Vezměte to doleva, kde seberte svítící kouli a pokračujte po útesu (v oblasti s navěšenými fotkami je monolog). Doneste kouli na výběžek mezi kameny, čímž zvednete můstky. Vraťte se portálem pro první kouli, vezměte ji a přeneste ji zpět k můstkům. Když je den, svítící koule nesvítí, takže se můstky zase snížili. Postavte se na můstek, pusťte kouli tak aby dojela na květinky a jakmile bude noc, můstky se zvednou i s vámi. Zbývá je přeskákat a projít teleportem.

Následuje několik menších útesů s portály. Proskákejte jimi. Ocitnete se na větším ostrůvku s mlžnou kopulí. Nalevo od ní je koule, kterou vezměte a postavte se k portálu mezi tři stromy – kopule se rozpustí. Následně kouli pusťte ze svahu tak, aby projela na květinky a vytvořila noc, nečež můžete projít portálem.


 

Akt 3 – Vědomí

Kapitola 11 – Dřevěný útes

Přejděte po sloupu a seskočte na větší ostrůvek. Pokud půjdete po obvodu ostrůvku najdete další zničenou postýlku. Uprostřed ostrůvku je oblast s ozubenými koly a opodál na vršku trosek je koule, kterou tam položte.
Oblast času – Bláto a ozubená kole tvoří oblast, která po zatížení změní okolní architekturu a opraví ji, jako kdyby se posunula v čase zpátky. Díky tomu lze překonávat rozbité oblouky a sloupy.
Po zatížení, vyjděte na vršek sloupu a pokračujte po cestě až na další ostrůvek. Tady se postavte mezi kytičky, aby byla noc a projděte portálem.

 

Kapitola 12 – Hluboký les

Začínáte na troskách a za vámi je portál. Vlevo dole je monolog. Hned pod vámi vpředu je v oblasti času koule, ale nejprve si projděte celý areál. Druhá oblast času je kousek od té první a opačném konci ostrova je oblast květinek, přičemž jen kousek nad touto oblastí je svahu malá ruina a za ní koule. Jakmile vezmete kouli z oblasti času, tato ruina zmizí, koule se skutálí mezi květiny a vytvoří noc, čímž se aktivuje portál, který vám znemožní projít na vršek ruin (v místě startu). Musíte tedy postupovat rychle. Popadněte kouli v oblasti času, vraťte se na startovní bod a rychle projděte za neaktivní portál. Pokud to nestihnete, nezbude než opět vrátit kouli do oblasti času, a kouli z květin vrátit za ruinu. Když jste úspěšně za portálem, můžete nesenou kouli hodit dolů do druhé oblasti času, čímž opravíte ruiny a zbývá po nich jen projít do portálů.

 

Kapitola 13 – Konec lesa

Pod vámi je zamrzlé jezero. Skočte dolů a běžte k malému ostrůvku vlevo. Jsou tu dvě koule v oblasti času.

Na okraji tohoto ostrůvku je vedle kamene a břízy malá houba. Přenese vás na další skrytý rébus, jehož vyřešení ukončí kapitolu jako kdybyste ji dohráli klasickým způsobem. Ocitnete se na samém počátku v ulici města, ale pohled je celý pestrobarevný. Projděte přes ulici do domu a v jeho patře najdete kouli. Tu vezměte zpátky na ulici. Když jí položíte do oblasti květin, aktivují se dva portály, ale vy potřebujete projít tím druhým. Takže se postavte nahoru k prvnímu portálu, kouli nechte skutálet dolů mezi květiny a mezitím se rychle postavte k druhému portálu – až se zaktivuje, můžete projít.

Jednu kouli z oblasti času vezměte přeneste ji na velký ostrov, kde je oblast květin. V noci se kolem ostrova vytvoří neprostupné vlny, takže to musíte udělat tak, že kouli pustíte ze svahu a než skončí mezi květinkami, opustíte ostrov. Poté zbývá projít skrze portály. Jen pamatujte, že jedna koule musí zůstat v oblasti času, jinak se sloupy rozpadnou a k portálům se nedostanete.

 

Kapitola 14 – Zamrzlé vzpomínky

Hned před vámi jsou dvě oblasti s vločkami, které fungují stejně jako krystaly, či květinky – vytvářejí noc. Mezi nimi je monolog. Po vytvoření noci si všimněte dvou portálů, přičemž jeden je mimo oblast vloček, takže k němu se nedostanete. Berte tedy ten druhý.

Jste ve zvláštní krystalové jeskyni. Jděte stále vpřed až k místu, kde se objeví koule a oblast světla.
Oblast světlo – Zatížení oblasti světla zcela pohltí kouli a vytvoří most z vln, který umožní překonat propasti.
Dejte kouli do světla a přes vlny přejděte k další části. Tady jsou dva portály. Běžte tím nalevo, čímž se dostanete za ten napravo. Na konci je koule, kterou vezměte zpátky (jsou ty krystaly, což vytvoří noc, ale to nevadí) a položte ji do dalšího kuželu světla. Překonejte vlnky. Následující oblast tvoří větší portálové bludiště. Projděte skrze portály až ke kouli, kterou dalšími portály dostaňte na kužel světla. Nyní opět skrze portály až k místu, kde začínají vlnky – projděte po nich až do nitra jeskyně. Tady přes krystaly aktivujte portál a vstupte.

 

Kapitola 15 – Otec

Jste zpátky na jezeře ale nad vámi je obr, který se vás bude snažit zašlápnout. Vždy když někam šlápne, vytvoří se na tom místě oblast tvořící noc. Aktivujte ji a v okolí vyhledejte portál. Pak se přesuňte na to místo, počkejte až tu obr vytvoří světélkující oblast, vstupte do ní a projděte portálem.

Opět jste v oblasti s obrem. Utíkejte vpřed a všimněte si, že je v okolo mnohou koulí. Popadněte tu modrou (červené se rozbijí) a rychle ji vložte do kužele světla. Když to stihnete, vytvořené vlnky obra pohltí, jinak vás zašlápne.

Objevíte se na travnatém svahu. Hned vedle vás je monolog a na vršku sloupu nalevo je další monolog. Je tu také koule, kterou vezměte a pložte ji na oblast květin nad mlžnou kopulí. Koule sice bude po svahu klesat, ale mlha ji vždy odrazí zpátky, takže můžete projít portálem na druhém sloupu.


 

Akt 4 – Trauma

Kapitola 16 – Zametání pláně

Všimněte si vysoké šikmé ruiny a černé díry pod ní. Když se postavíte na květinky a vyvoláte noc, uvidíte na vršku ruiny svítící kouli, která se bude kutálet dolů. Za normálních okolností spadne díry, ale to je špatně. V momente, kdy se bude koule blížit k prasklině, opusťte oblast a vytvořte den – koule zmizí. Když pak znovu vytvoříte noc, koule se rozjede, ale nebude mít takovou nabranou rychlost a tak propadne mezerou dolů do další oblasti květin. Poté projděte portálem. Ocitnete se na druhé straně plotu. Dojděte si pro svítící kouli abyste zase vytvořili den a poté projděte do ruiny budovy k zrcadlu.

 

Kapitola 17 – Opuštěná nemocnice

Ocitnete se před mrakodrapem. V okolí je několik agresivních koulí, které když se k nim přiblížíte, tak vyvolají noc. Počkejte až bude některá koule u portálu a jakmile padne noc, proběhněte portálem. Ocitnete se na vršku ruin, kde si vezměte kouli. Kouli hoďte do oblasti květin a vyvolejte noc. Zářící koule z vršku ruin sjede dolů, ale spadne do propasti protože ruiny jsou rozbité. Postavte se tedy do oblasti času, sledujte kouli a rychle z oblasti vystupte tak, aby propadla vzniklou mezerou a spadla do trávy. Zářící kouli popadněte a dejte ji do časové oblasti. Nyní si všimněte, že na ruinách je během noci další zářivá koule. Použijte portál u trosek domu a dostanete se ke kouli, kterou si vezměte. Pokračujte k nemocnici a postavte se na vršek schodiště. Nyní shoďte kouli ze schodů, aby skončila v oblasti kamenů a rychle skočte na můstek vedoucí k nemocnici (až se zvedne, tak můžete přeskákat dovnitř). Pro celý proces je tedy třeba mít všechny tři koule – jedna vytvoří noc a aktivuje dvě svítící koule, druhá aktivuje čas a postaví ruiny a třetí aktivuje kameny a zvedne mosty. V nemocnici je monolog a poté si všimněte výtahové šachty. Nastupte do otevřené kabiny.

Můžete také projít zavřenými dveřmi do levé výtahové kabiny. Tím se ocitnete v dalším areálu nepovinné skryté hádanky, konkrétně u úzké průrvy. Na jejím konci seberte kouli a vraťte se zpět. Vedle portálu je malá červená květina – aktivujte ji a odkryje se stěna. Na konci nově otevřené cesty je květinka. Sice je jen jedna, ale je to oblast vytvářející noc, takže tu nechte kouli a projděte portálem.

Jestliže jste úspěšně absolvovali všechny tři nepovinné rébusy (kapitoly 6, 13 a 17), spusťte si znovu kapitolu 1. Tentokrát projděte portálem do átria, kde uvidíte propast. Když spadnete dolů, ocitnete se v jedné místnosti vašeho domu. 

 

Kapitola 18 – Nebe

Automaticky poplujete směrem ke stromu. Akorát si cestou všimněte monologu. Jinak tu nic není.

 

Kapitola 19 – Posvátné písky

Ocitnete se na hřišti u nehybných vln. Projděte skrze houpačky až do velkého areálu s ruinami. Tady to bude pěkně drsné. Nejprve si v koutě u ruin vyzvedněte červenou kouli a položte ji na květinky na ruinách, aby byla noc. V noci se u portálu uprostřed objeví svítící koule. Vezměte ji a dejte do oblasti času. Nyní projděte portálem vedle oblasti květinek. Pomocí přesněho skoku překonejte mezeru a aktivujte první zrcadlo. Nyní berte portál uprostřed a pomocí rovněž přesného skoku skočte okolo sloupu a aktivujte druhé zrcadlo. Zatím to bylo snadné. Ovšem bude hůř.

Všimněte si, že v areálu jsou dvě oblasti kamenů – jedna zhruba uprostřed, druhá přímo pod ruinami, kde je oblast květinek. Kouli, kterou vytváříte noc postavte tak, aby sice stále vytvářela noc, ale aby v momentě, kdy oblast času vypnete, tato koule spadla do oblasti kamenů a zvedla můstky. Nyní vezměte svítící kouli pryč z oblasti času a rychle skočte na můstky opodál. Ty se začnou zvedat (do kamenů spadla druhá koule) a můžete aktivovat třetí zrcadlo.

Nyní opět připravte koule tak jak byly předtím – čili červenou koulí vytvořte noc, svítící kouli hoďte do oblasti času a červenou kouli srovnejte tak, aby mohla propadnout do oblasti kamenů. Poté vezměte svítící kouli a položte ji na ozubená kola, tak abyste si ji mohli vyzvednout jakmile projdete portálem nad vámi. Nyní vezměte portál, který je vzdálený od areálu, čímž se dostanete na část ruiny, kde dalším portálem projdete přímo nad oblast času. Vezměte svítící kouli, kterou jste si sem připravili, bleskově se vraťte portálem a skočte na můstky u zrcadel než se stihnou zvednout. Zbývá aktivovat čtvrté zrcadlo.
Všechny zrcadla vytvořily ve stěně portál, kteým projděte.

 

Kapitola 20 – Thalamus

Budete procházet několika podvodními obrazy ze života. Událostmi, které vás zničili. Stačí se jen rozhlížet a zaměřit se na monology v okolí.


 

Bonus

Kapitola 21 – Halloween

Jste na pláži, zatímco svítí měsíc v podobě vydlabané dýně. Kousek od vás je koule, ale v její blízkosti je též přízrak, které vás bude pronásledovat – nenechte se chytit. Všimněte si, že nalevo jsou na ruinách portály a nedaleko nich je na zemi oblast času (sice tvořená jen jedním ozubeným kolem, ale je tam). Zhruba uprostřed je mlžná kopule a vpravo v dálce je oblast stromů a další přízrak. Kouli vezměte do oblasti stromů, čímž rozpustíte mlhu. Hned za ní je portál a další koule. Kouli dejte do oblasti času, čímž opravíte ruiny a poté projděte skrze portály.