DLC Investigator: Survivor Update

Počátkem února 2018, tedy zruba rok a půl od vydání základní hry vyšlo příběhové DLC. Zajímavé je, že toto DLC je zdarma což je jistě vítaná věc i pro ty, kterým Investigator moc nesedl. Zdá se, že tvůrce nejde prioritně po penězích a to se cení. Jenomže i když za DLC nezaplatíte ani korunu, výsledek vás asi nepotěší.

Hra recykluje pětici známých levelů, mírně je upravuje (hlavně změnou počasí, či rozšířením cest) a posílá hráče na túru zbavenou příběhu. To je vlastně dobře, protože příběh byl strašlivý. Horší je, že i když hra zdánlivě funguje jako dobrý walking simulator, trpí tím, že lokace už znáte. Až na pár vyjímek vás nic nepřekvapí a nic nezaujme. Všechno jste to už viděli.

Hodnocení – 30%
Délka – cca 40min


 

Kapitola 1

Jste na molu. Vydejte se k prvnímu domku a přes bedny a klece vyskákejte na střcchu – na její zadní straně je míč (1/5). Pokračujte na konec dřevěného mola. Těsně před kamennou zdí zahněte vlev na terasu, kde je v křoví míč (2/5). V dalším areálu s altánej je na nejbližším stromě další míč (3/5), který vemte při výskoku. Pokračujte uličkou a cestou po schodech dolů. Kousek před ohništěm je odbočka vlevo – vyskočte po prknech na hromady dříví a z vršku zdi vemte míč (4/5). Postupujte alejí, překonejte louku a směřuijte k vesnici. Na konci vesnice v zatáčce uvidíte v plotu traktor. Jen pár metrů doprava je v plotě díra, kterou můžete projít směrem k velkému stromu. U něj je teleport, jež vás přesune do dlouhé uličky končící zeleným orbem a teleportem zpět. U posledního domu ve vesnici je skála a na ní poslední míč (5/5). Vstupte do chalupy a lehněte si na spacák.


 

Kapitola 2

Druhý den se vydejte zpátky k molu. Až projdete úzkou uličkou, můžete zahnout doprava, kde je v koutě za kládami červená koule. Poté pokračujte k loďce a naskočte si.

Doplujete do mokřad. Pokud vlezete do hluboké vody, sežere vás krokodýl, tak opatrně. Přes tank přeskočte plot a pokračujte na vršek kopce. Můžete se vydat dál rovně na malou pláž pod útesem, projít přes vodu těsně u skály a pokračovat až na útes, kde jsou trpaslící a písmena. V každém případě ale zahněte doleva, kde je vidět aligátor a postupujte dlouhou cestou mezi skalami. Na křižovatce zahněte doprava. Napadne vás jeden aligátor, ale během QTE ho zaženete. Dorazíte až na plošinu u vysoké skály, kde otevřte poklop do podzemí.


 

Kapitola 3

Jste v podzemí. Projděte na opačnou stranu zatopeného sálu a prolete tunelem. Dlouhá chodba končí u jámy před dveřmi. Nejprve můžete vrazit do stěny z krabic a prorazit ji (jde to těžko, ale jde to) a na druhé straně najdete chodbu s kufříkem. Poté skočte do jámy. Přeskočte propast a na pravém dřevěném můstku si všimněte generátoru. Vedle něj je kanystr, který vemte. Poté dveřmi opusťte místnost. Překonejte další zaplavený sál, vyleztre po troskách nahoru a brzy se dostanete na dřevěný most nad propastí. Můžete z něj skočit dolů, ale to vás zabije. Přejděte jej na opačný konec.


 

Kapitola 4

Jste zase v bažinách. Po ostrůvcích se dostaňte ke známému areálu s tankem. Přes kmen stromu skočte k plotu, přelezte ho a běžte ke svému člunu. Naplňte nádrž benzínem a můžete plout dál.


 

Kapitola 5

Pokračujte dál přes les. U zničené chalupy seberte trám, který opřete o bránu a přelezte plot. Projděte přes další pozemek, opět přeleze plot a pokračujte po silnici. Dorazíte na hlavní tepnu, kde jsou vozidla. Můžete je prohlédnout, ale nic v nich není. Na konci silnice ve strážní budce prohledejte kufříky a najdete signální pistoli. Světlicí přivoláte vrtulník.

Vysadí vás v hustém lese. Vydejte se rovně až narazíte na úzkou soutěsku s můstem nahoře. Hned za soutěskou zahněte vlevo kde je velký padlý strom a za ním menší strom na němž visí bota (1/2). Vylezte po padlém kmeni na skály, přejděte můstek nad soutěskou a na konci skal uvidíte na větvi další botu (2/2). Nyní se vraťte dolů a pokračujte přes les až k základně, kde cesta končí.