Oficiální Talisman

Talisman je celosvětově jednou z nejslavnějších a nejúspěšnějších deskových her vůbec. I u nás v ČR se prodalo nespočet kusů. Hra se dočkala řady rozšíření a to nejen oficiálních. Jméno Talisman se zkrátka vybavilo řadě lidem, pro které pojem stolní hra sahal dál než k Člověče, nezlob se.

 

1. Talisman (1985)

Robert Harris již roku 1983 představil první verzi Talismanu a přestože se hra v průběhu let vyvíjela, základ byl vždy stejný: Hrací deska obsahuje trojici pásů, přičemž každý pás je rozdělen na několik políček. Mezi vnějším a středním pásem protéká řeka, kterou je možné za určitých podmínek překonat. To mezi vnitřním a vnějším jsou neprostupné hory. Hráči si z několika hrdinů zvolili svého, čímž získali i základní atributy – síla, vůle, životy, zlato (od 4. edice též osud). Každé pole hrací plochy přineslo nějakou akci. Tu si hráč hodil kostkou a měl-li štěstí vymodlil si v kapli život navíc, tu koupil za danou částku zbroj od platnéře, jinde zase musel čelit ztrátě předmětů… Základem však bylo sejmout z balíčku karet Setkání jednu až tři karty a podstoupit událost, která hráče potkala. Mohlo jít o předmět do omezeného inventáře, o měšec zlata na nákupy nebo třeba o nestvůru, jež bylo nutné porazit. Hráči házeli kostkou, pobíhali po ploše, vylepšovali se a sbírali předměty.

Hlavní roli hrál Talisman který byl jako předmět nepostradatelný pro vítězství ve hře. Nestačilo však Talisman získat. Teprve když některý hráč vlastnící Talisman naznal, že je připraven na nejhorší, vydal se do vnitřního pásu. Tady podstoupil řadu nejtěžších zkoušek a svedl boj s nejsilnějšími monstry. Když uspěl, získal pověstnou Korunu moci a pak stál před posledním úkolem – pomocí silného kouzla zabít zbylé hráče. Podařilo-li se některému hráči navzdory kouzlu též probít ke Koruně, mohl s jejím vlastníkem svézt boj. A teprve když jeden hráč vlastnil Korunu, zatímco zbylí hráči byli poraženi, hra skončila.

Talisman i přes svou zdánlivou složitost je hra určená i pro casual hráče nebo děti. Drtivá většina situací je podřízena náhodě (hody kostkou, otáčení karet, brání kouzel…) a hráč obvykle stojí jen před otázkami, zda něco risknout (napadení hráče, hod u čarodějnice, nákup atd). Snad jediný výrazný moment, kdy je dobré zvolit nějakou strategii je vytyčení momentu, kdy je čas se vydat do vnitřního pásu a s tím související i to, zda se dát cestou síly, či cestou vůle.

Díky otevřenosti Talismanu bohužel nastávají i momenty, kdy hráči musejí zvažovat, zda je ten či onen krok možný, či nikoli. Pravidla Talismanu zkrátka nejsou příliš detailní a tak bývá dobré si v průběhu prvních her věnovat i jakémusi upřesňování pravidel, či jejich doplňování tak, aby hráči nemohli využívat mezer v pravidlech a aby hra byla zábavná. To lze pak rozšířit i o vlastní úpravu pravidel, pokud s ní všichni hráči souhlasí.

Nabízím pár variant, kterak si upravit pravidla. Rozsáhlost Talismanu k úpravě pravidel přímo vybízí.
1. Omezení pohybu na 1 pole (hod 1, 2), 2 pole (hod 3, 4) a 3 pole (hod 5, 6), přičemž hráč určí směr kterým půjde již PŘED hodem. Díky tomu se omezí vliv hodu kostkou a je větší šance, že hráč dojde tak kam míří. Stejně tak ale hrozí větši riziko střetu s překážkou na cestě.
2. Prodloužení hry. Navštívení vnitřního pásu (popř. automatické dosažení Koruny moci formou rozšíření) je zakázáno, dokud není balíček Setkání dobrán. Teprve po otočení poslední karty Setkání se všichni hráči s talismanem mohou vydat do vnitřního pásu za Korunou, zatímco ostatní hráči bez Talismanu automaticky prohrávají. Nedokáží-li se hráči ke Koruně dostat, prohrávají všichni. Tohle pravidlo je však lepší s rozšířeními Dobrodružství a Draci, díky čemuž je karet Setkání podstatně více.
3. Soubojový systém. Jestliže boj s nestvůrou vyhraje hráč, nestvůra nemusí okamžitě zemřít. Nejprve se porovná rozdíl hodů hráče a nestvůry (čili pro nestvůru atribut + hod, pro hráče atribut + hod + předměty + pomocnící…). Následně se onen rozdíl odečte od základní síly / vůle nestvůry a pokud její atributa neklesla na nulu, bojuje se dál, přičemž nestvůra má již o to méně síly / vůle (je zraněná). Pokud hráč v dalších kolech podlehne, nestvůře se při čekání na dalšího hrdinu obnoví síla / vůle (vyléčí se). V tomto případě mohou silná monstra typu drak, či dokonce démon hráči docela zavařit. Má-li hráč smůlu, mohou jej tyto nestvůry ohrozit třeba i po třech zraněních (vyhrává-li hráč jen s minimálním rozdílem bodů).
4. Omezení superpostav. Při dlouhých hrách hrozí, že hráč dosáhne hromady mocných předmětů, pomocníků a ještě získá třeba 15 a více atributů síly a vůle. Takový hráč se pak nedá zastavit a to hru hodně kazí. Proto je užitečné přijít s řadou logických omezení. Můžete zkusit všechny níže uvedené nebo vybrat jen nějaké.
A) Vytyčení maximální hodnoty síly a vůle (např. čtyřnásobek základních hodnot, či striktně daný limit, např 12)
B) Omezení nosnosti předmětů mul (mula nemůže nést další dvě plně naložené muly 😀 ) a logickým omezením použitelnosti zbraní (když má hráč dvě ruce, jen sotva může použít dva meče a štít). V praxi to může být třeba tak, že sám hráč může nést max 5 předmětů a mula 8, přičemž hráč nemůže aktivně používat předměty nesené mulou – musel by je nejprve přesunout do vlastního „inventáře.“
C) Omezení použitelností zbrojí. Trvanlivé věci, které vám zachrání život mohou hru výrazně usnadnit. Například za „pouhé“ 4M si můžete koupit ve vsi zbroj a tím pádem omezit o ohromných 50% ztrátu životů ze soubojů. Co takhle stanovit, že pokud nějaká část zbroje (helma, štít, zbroj… v rozšíření Město pak další předměty), vám zachrání život, je automaticky poničena a požadovaný hod pro záchranu bude příště o jedno vyšší? To znamená, že když vám štít zachrání život v jednom souboji, přiště už musíte hodit nikoli 5 nebo 6 ale pouze 6, aby vás zachránil. Je-li předmět definitivně zničen, přicházíte o něj. Ve výsledku vás tedy helma může zachránit jen jednou, štít dvakrát a zbroj třikrát.   
D) Limitace počtu životů. Základní 4 životy jsou rovněž maximální možný počet životů. Víc jich prostě mít nemůžete.
E) Ve hře je sice několik způsobů jak přijít o pomocníky, ale i tak může hra probíhat tak, že jich hráč sesbírá třeba 6 a těží obrovské bonusy z jejich výhod. Může být dobré počet pomocníků omezit na maximálně 3. Každý další pomocník pak zůstává na políčku, kde byl otočen a čeká na jiného hráče. Toto pravidlo je lepší upravit tak, že hráč se může společníků dobrovolně zbavit (samozřejmě neplatí pro pomocníky s negativními efekty) a tím pádem si vybírat koho vzít s sebou.
F) Omezení superpředmětů. Věcí jako amulet (naprostá eliminace kouzel), či hůlka (neustále 1 kouzlo) dovedou hru výrazně zjednodušit. To samé platí i pro některé předměty z rozšíření, např. opanovací hůl (ovládnutí nepřátel), či válečný kůň. Je dobré extrémní efekt těchto věcí nějak limitovat, ovšem stanovení limitů nechám na vás – je to velmi individuální záležitost 🙂
G) Omezení schopností postav. Schopnosti postav jsou hezké a mění styl hry, jenže některé schopnosti jsou opravdu těžce nevyvážené. Třeba schopnost mnicha přičítat při souboji i vůli nebo schopnost vědmy otáčet dvě karty Setkání a vybírat si. Tyto a další mocné postavy bývají zpravidla už dopředu favority na výhru. Takže se nabízí možnost buď postavy na počátku hry nevybírat ale losovat anebo stanovit, že pokud se nejedná o schopnost svými pravidly striktně limitovanou nebo o schopnost s negativním efektem, pak každá postava může danou speciální schopnost použít jen 3x. To znamená, že Bard se může jen 3x vyhnout boji se zvířetem či drakem, Druid může změnit přesvědčení maximálně třikrát, Kněz porazí bez boje jen 3 duchy, Vědma jen 3x může otočit o jednu kartu setkání více, Kouzelník si může doplnit kouzla do dvou jen 3x… ale naopak Mnich stále nesmí používat zbroje atd.
5. Mega talisman. Pokud vlastníte všechna rozšíření, jistě víte, že prostor, který nové hrací desky zaobírají je na jakýkoli stůl příliš velký. Na fotografii, kterou jsem kdysi viděl, měl hráč všechny oficiální rozšíření plus asi 10 fan rozšíření a hrací plocha zaobírala skoro celou místnost. Proto bývá běžné hrát vždy jen určitá rozšíření anebo se pustit do Talismanové šňůry. V podstatě jde o to, že se každé rozšíření hraje jako samostatná hra, přičemž bývá přítomná i základní deska a případně další desky na které se právě hrané rozšíření vztahuje a které se vám na stůl vejdou :D. Nicméně se otáčejí pouze nové karty, které přidává právě hrané rozšíření. Vzhledem k vysoké obtížnosti řady rozšíření (ne každé je uzpůsobené pro samostatnou hru) může být dobrá funkce pochopů, kteří jsou oficiálně zahrnuti v pravidlech u dalších rozšíření – jde o to, že hráč si jako pomocníka vezme další kartu postavy, která buď může bojovat za něj nebo přidávat svou sílu/vůli k němu. Hráči pak za vítězství na té dané desce berou body a kdo vyhrál víc rozšíření je absolutní vítěz. Pochopitelně že vítězství je třeba nejprve definovat, protože ne každá rozšířující deska má charakter cesty s koncem. Ještě lepší to je v případě, kdy si pro každé nové rozšíření vyberete novou postavu.

Hodnocení – 90%
Počet karet – 182


 

Edice

1. edice (1983)
– Kartičky i deska byly černobílé
– V ČR nevyšla
2. edice (1985)
– Od první edice se lišila hlavně barevností
– Dočkala se celkem 6ti rozšíření
– V české verzi vyšly pouze 3 rozšíření, ovšem to první v sobě slučovalo dvě původní (anglická) rozšíření
– Přeložena byla do řady jazyků a dá se říci, že co jiný jazyk, to drobné odlišnosti v barvách i kresbách
– Fanoušky velice oblíbená verze – vznikla řada fan rozšíření
3. edice (1994)
– Od druhé edice se liší kompletně přepracovanými kresbami všeho
– Grafické provedení je oproti strohé, leč přehledné 2. edici naprosto chaotické až šílené
– Výtvarník zřejmě ujížděl na lebkách, kterými jsou v obrovské míře prošpikované všechny rozšíření i základní deska
– Dočkala se tří rozšíření, přičemž některé se tematicky přibližují rozšířením z druhé edice, ale v mnohém se liší
– V ČR vůbec nevyšla a ani v jiných zemích se moc nerozšířila
4. edice (2007)
– Velmi moderní, graficky zdařilá a propracovaná edice
– Realističtější kresby a ozdobení kartiček (zlaté rámečky, písmo…)
4. opravená edice (2008)
– Stejná jako klasická čtyřka, jen s úpravami
– Graficky ještě zdařilejší a obsahově nabitější
– Existuje CZ verze a to i na některá rozšíření.
– Dočkala se celkem 14ti rozšíření, poslední vyšlo roku 2016 (v ČR se ale dá sehnat jen hrstka z nich)
– Vzhledem k ceně cca 1000 Kč za základní hru + 600-800 Kč za rozšíření by kompletní hra vyšla na zhruba 10 000 Kč. Pro většinu rozšíření byste navíc museli do zahraničí.
– Původní Talisman se zásadním způsobem proměnil, přibylo mnoho nových prvků (žetony osudu, jiné postavy, sady karet, různé varianty her, systém úkolů…)
– Edice přinesla plastové figurky, žetony a držátka pro karty
– S trochou nadsázky bych si dovolil označit 4. edici za úplně jinou hru, neboť až na základní desku jsou další přídavky jedinečné a z minulých edicí si berou maximálně námět
– Fanoušky oblíbená verze – vznikla řada fan rozšíření
Digitální verze „Talisman: Digital Edition“ (2014)
– Talisman 4. edice pro PC
– Formou DLC je možné dokoupit tucty další postavy a rozšíření
– Steam obsahuje asi 50 různých DLC.
– Původní verze nesoucí název Prologue je jen pro jednoho hráče
– Možnost hrát online s dalšími hráči i proti počítačem ovládaným protivníkům
– Plno zvukových a grafických efektů
– Nové sady karet a speciální úkoly
– Samozřejmě nemožnost vlastní úpravy pravidel (jen zčásti), obtížnější domluva s hráči a též odpadá možnost si hru osahat… prostě digitální verze

 

Talisman

Jelikož 4. edici Talismanu již nepovažuji za TEN Talisman a 3. edice je prostě průšvih, budu se nadále věnovat pouze mé oblíbené 2. edici. Nejprve ale srovnání…

boarda – kopie

Takto vypadá herní deska Talismanu 2. edice. Jednoduché, přehledné, zeleno-modro-oranžové… na první pohled víte, co které políčko představuje. Dneska už ji však těžko seženete.

3. edice

3. edice trpí především nepřehledností a zmatečným designem karet i hrací desky. Všimněte si, že ve vnitřním pásu je jen věž. Ten, kdo se k ní dostal musel porazit Krále draků a tím získal Korunu moci.

board

4. edice. Graficky jistě nejkvalitnější, ale políčka již nejsou tak výrazná a celkovému zpracování chybí ten strohý, leč osobitý styl druhé edice.

Co dělat, když si chcete zahrát klasický Talisman a nestojíte o moderní 4. edici nebo její PC variantu? Buď můžete chodit po bazarech a internetových obchodech nebo nakoupíte čtvrtky, ostré nůžky a zásobu barev do tiskárny. Internetem kolují soubory ofocených herních desek, naskenovaných pravidel a ve speciálním programu vyrobených kartiček, které přesně odpovídají těm z 2. edice hry. Navíc jsou všechny tyto věci k mání i v českém jazyce, byť s amatérským a nepříliš přesným překladem. Stačí jen trochu hledat anebo mě v případě zájmu zkontaktovat mailem.

Občas je k nalezení kompletní set několika Talismanů v jednom, anebo set v němž jsou všechny karty uvedené pouze jednou, přestože některých má být více. Takže abyste věděli, co patří k základní hře, uvádím kompletní obsah.


 

Obsah (2. edice)

A) Herní deska Talismanu tvořená čtyřmi kusy tvrdého kartonu, jež se skládají k sobě. Herní plocha se třemi pásy nabízí cca 50 políček
B) 104 karet Setkání, jež se otáčejí na hrací ploše. Jsou základem hry, přičemž čísla na nich určují, v jakém pořadí je třeba kartám čelit (je-li jich otočeno více najednou)
1. Události (14) – Vichřice, Kniha zaklínadel, Imp, Ďábel, Bouře, Anděl, Temné zlo, Prokletí babicí, Poltergreist, Obchodní den, Mor, Mefistofeles, Magický vír, Lupiči
2a. Nepřátelé – Zvířata (6) – 2x Kanec, Vlk, Opice, Medvěd, Lev
2b. Nepřátelé – Netvoři (10) – 2x Goblin, 2x Skřet, Had, 2x Obr lidožrout, 2x Bandita, Obr
2c. Nepřátelé – Draci (3) – 3x Drak
3. Duchové (5) – Spektra, 2x Zombie, Přízrak, Démon
4. Cizinci (9) – Fantóm, Černokněžník, Čaroděj, Ježibaba, Léčitel, Mág, Poustevník, Siréna, Víla
5a. Předměty (25) – Čutora, Helma, 2x Meč, Mula, Sekera, Štít, Zbroj, Vor, 13x Měšec zlata, 3x Dva měšce zlata
5b. Kouzelné předměty (13) – Amulet, Hůlka, Kouzelný pás, Křišťálová koule, Kříž, Lektvar síly, Prsten, Runový meč, Svaté kopí, Svatý grál, Šalamounova koruna, 2x Talisman
5c. Pomocníci (10) – Alchymista, Gnóm, Jednorožec, Panna, Princ, Princezna, 2x Průvodce, Skřítek, Žoldnéř
6. Místa (9) – Bludiště, Jeskyně, Jezírko života, Kouzelný potůček, Pramen moudrosti, Kaplička, Kouzelná brána, Močál, Tržiště
C) 24 karet Zaklínadel, kterými je možné získat řadu výhod pro sebe nebo ztrpčovat život jiným hráčům.
Zaklínadla – Alchymie, Časová smyčka, Hypnóza, Kletba, 2x Náhoda, 2x Nehybnost, Neviditelnost, Osvícení, 2x Protizaklínadlo, 2x Psychický úder, 2x Teleport, 2x Uzdravení, Zachránění, Získání, Zlom kouzla, 2x Zničení, Rozptyl kouzla
D) 28 karet Nákupu, čili předmětů, jež se nakupují v obchodech a dodávají hrdinům lepší vlastnosti (např zvyšují sílu, umožňují nést více předmětů atp.)
Nákup – 4x Čutora, 4x Helma, 4x Štít, 4x Zbroj, 3x Meč, 4x Sekera, 4x Mula, Vor
E) 14 karet Postav, každá s danými atributy (síla + vůle) a řadou speciálních schopností, které se váží k dané postavě. A složení hrdinů? Běžná fantasy klasika.
Postavy – Bard, Druid, Elf, Kněz, Kouzelník, Mnich, Válečník, Vrah, Zloděj, Trpaslík, Vědma, Čarodějka, Ghůl, Troll
F) 4 karty Talismanu. Nezbytný to prvek pro úspěšné zakončení hry. Tato čtveřice se však získává za speciální úkoly, obvykle za splnění úkolů pro mága ze středního pásu.
Talismany – 4x Talisman
G) 4 karty Přesvědčení. Každá postava je buď dobrá, neutrální, či zlá a na to často reagují otáčené karty či políčka na hrací ploše. Obecně vzato má dobrá a zlá postava výhody i nevýhody, kdežto neutrální postavě nic nehrozí, ale ani nic nezíská.
H) 4 karty Ropuch. Za určitých okolností se může hráč proměnit v ropuchu, což je obecně jedno z největších zel, k nimž může dojít. Jen s velkým štěstím hráč přežije bez úhony a získá své ztracené věci zpět dříve, než je ukradne někdo jiný.
I) 140 Žetonů atributů symbolizujících počty síly (40 červených 1-4), vůle (40 modrých 1-4), životů (20 zelených 1-4) a zlata (40 žlutých měšců). To jsou čtyři základní vlastnosti charakterizující hráče.
J) Pravidla

Zajímavosti
– V této základní verzi Talismanu tvoří duchové pouze pětinu všech nepřátel. Vůbec nejsilnějším nepřítelem je však právě duch a to Démon s vůlí 10. Nejsilnějším netvorem je pak trojice draků o síle 7.
– V pravidlech je řádka trhlin. Například mula zde unese jakýkoli počet předmětů a teprve v dalším přídavku je tento počet opraven na 8 kusů. Dále pravidla umožňují za určitých okolností sesílat jedno zaklínadlo za druhým, což také není zrovna dobře.
– Postavou s největší silou je Troll (síla 6) a postavou s největší vůli zase Kouzelník (vůle 5). Takto vyhraněné postavy trpí velkým snížením druhé vlastnosti. Přesto třeba hra za Trolla nemusí být špatná, neboť duchů je mezi nepřáteli jen pět.


 

2. Expansion Set (1985)

Expansion Set je prvním rozšířením Talismanu, ačkoli v ČR takto samostatně nikdy nevyšlo. Nemusíte ale smutnit, neboť v našich podmínkách byly Expansion Set (1. rozšíření) + Dobrodružství (2. rozšíření) prodávány dohromady jako jedno rozšíření pod názvem Dobrodružství.

Samotný Expansion Set přináší várku nových karet Setkání, Zaklínadel a Postav (těch je dokonce 14, stejně jako u základní hry). Na počet karet je tedy Expansion Set přibližně 1/3 základního Talismanu, což je docela slušné (u deskových či karetních her je takový počet adekvátní).

Expansion Set je teoreticky možné hrát i samostatně, nicméně základní Talisman samozřejmě musíte vlastnit. Potom si na stole nechte jen karty z Expansion Setu + univerzální karty (Nákup, Talisman, ropuchy, atd). Výsledna hra bude výrazně kratší, což vadit nemusí, jenže jen těžko nasbíráte dost síly a vůle na cestu do vnitřního pásu. Proto je dobré nějak upravit pravidla
1) Například tím, že namísto 1M začne každý hráč s 5M. Obchodník pak s 8M
2) +1 sílu navíc získáte už za každého zabitého nepřítele (nikoli až za 7 bodů). Totéž lze použít u duchů a vůle.

Hodnocení – 70%
Počet karet – 56

 

Obsah Expansion Setu

Expansion Set
A) 36 karet Setkání, obsahujících celkem vyvážené množství všech typů karet.
1. Události (6) – Hlídka, Výběrčí daní, Halloween, Postavení hvězd, Zemětřesení, Sopka
2a. Nepřátelé – Zvířata (1) – Obří ještěr
2b. Nepřátelé – Netvoři (5) – Goblin, Bersekr, Gorgona, Golem, Dvojník
3. Duchové (3) – Bezhlavý rytíř, Bílá paní, Lich
4. Cizinci (8) – Kentaur, Polobůh, Psanec, Soudce, Kyklop, Kouzelník, Sfinga, Pegas
5a Pomocníci (2) – Šampion, Džin
5b. Předměty (6) – 3x Měšec zlata, Mapa, Lopata, Truhla
5c. Kouzelné předměty (2) – Hůl zničení, Okřídlené boty
6. Místa (3) – Aréna, Tajné dveře, Modla
B) 6 Zaklínadel, které cílí hlavně proti jiným hráčům
Zaklínadla – Posunutí, Mozková vlna, Pomalost, Stěna, Krádež mysli, Metamorfóza
C) 14 Postav, což je ten samý počet jako u základní hry. Opravdu bohatá nadílka hrdinů představuje i pár nelidských tvorů a pouze jedinou ženu
Postavy – Obchodník, Filosof, Hraničář, Stopař, Pirát, Barbar, Gladiátor, Rytíř, Satyr, Puk, Půlčík, Král skřetů, Nekromant, Amazonka

Zajímavosti
– Expansion set poprvé představil pomocníka, který má vlastní hodnoty síly či vůle a může bojovat místo hráče. Tito pomocníci sice nebývají nikterak schopní, ale mohou se proti slabším monstrům osvědčit (v nejhorším ušetří hráči život).


 

3. Dobrodružství (1986)

Dobrodružství je prvním českým rozšířením 2. edice Talismanu. V originální anglické verzi jde však již o rozšíření druhé. Naše české Dobrodružství zahrnuje jak první rozšířující balíček z anglické verze, tak i ten druhý nesoucí právě název Adventure – Dobrodružství.

Rozšíření nepřináší novou herní desku, za to však přes stovku nových karet, včetně postav. Jedinou novinkou v hratelnosti je 6 alternativních konců, čili hra již nemusí končit klasickou Korunou moci a následným sesíláním smrtících kouzel ale třeba soubojem s velkým démonem anebo smrtí hráče, který si už už myslel, že sahá po vítězství.

Hrát Dobrodružství samostatně vyžaduje podobné úpravy pravidel jaké jsem uvedl u Expansion setu. Navíc ale musíte počítat s extrémní mocí některých alternativních konců.
1) Koruna moci, Velké černé prázdno a Herkulův pás jsou jasné. Pandořina skříňka je díky řadě útočným kouzlům a drsným Setkáním dokonce obecně užitečnější než při klasické hře. Ale s Pánem démonů a Králem draků je problém, protože jsou až příliš mocní. Jednou z možností jak s nimi, při omezeném počtu užitečných karet a malé možnosti zvyšovat atributy, bojovat, může být sčítat své atributy síly a vůle. Pořád se ale jedná o souboj na sílu / vůli, takže třeba proti démonovi nemůžete využít pomoc Zbrojnoše

Ještě se omlouvám za mizerný překlad seznamu níže, který mnohdy neodpovídá originální české verzi. Tyto názvy vycházejí právě z jedné z fanouškovských elektronických verzí a jsou plné nepřesností i gramatických chyb.

Hodnocení – 75%
Počet karet – 62


 

Obsah Dobrodružství

A) 37 karet Setkání, které obsahují i dva nové talismany.
1. Události (4) – Šašek, Vzdušný vír, Vlkodlak, Bláznovo zlato
2b. Nepřátelé – Netvoři (4) – Skupina zombií, Harpyje, Gryf, Jeskynní troll
2c. Nepřátelé – Draci (1) – Čínský drak
3. Duchové (4) – Stín, Vampýři, Nemrtvý, Upír
4. Cizinci (3) – Obchodník, Učitel, Malomocný
5a. Předměty (10) – Tajná kapsa, 2x Povoz, 2x Kůň, Válečný kůň, Zlatá soška, 3x Měšec zlata
5b. Kouzelné předměty (5) – Starý artefakt, Brašna, Hůl síly, 2x Talisman
5c. Pomocníci (5) – Povědomý, 2x Nosič, Zbrojnoš, Střelec
6. Místa (1) – Hrobka
B) 11 Zaklínadel, což je skoro polovina původního počtu.
Zaklínadla – 3x Ohnivá koule (síla 3, 4, 5), Rychlost, Silný vítr, Chůze po vodě, Přivolání bouře, Blesk, Odraz, Ztracení, Prst smrti
C) 8 Postav, jež sahají krom klasického fantasy i do Japonské kultury
Postavy – Samuraj, Nindža, Žoldák, Dřevorubec, Šaman, Skřet, Kentaur, Válečník chaosu
D) 6 Alternativních konců, které upraví způsob zakončení hry a mohou pořádně překvapit
Alternativní konce – Koruna moci, Pandořina skříňka, Herkulův pás, Velké černé prázdno, Pán Démonů a Král draků
E) Pravidla

Zajímavosti
– Některé alternativní konce představují vůbec nejmocnější nepřátele v celé 2. edici Talismanu. Nejmocnější ze všech je Král draků se silou 14, vůli 14 a pěti životy.


 

4. Jeskyně (1987)

Jeskyně je dalším přídavkem 2. edice Talismanu a konečně přináší zbrusu nový herní plán s vlastním balíčkem karet. Pro Jeskyni se vztahují nová pravidla, která mění způsoby pohybu a ovlivňují celou řadu schopností postav, jež není možné v jeskyni využívat. Balíček nových karet se může zdát být poměrně malý, ostatně je to méně karet než v minulých rozšířeních, ale zase tu máte navíc nový herní plán, pravidla atd.
Sice se nabízí srovnání s CZ Dobrodružstvím, ale nezapomeňte, že to se skládalo ze dvou rozšíření, které navíc neměly vlastní hrací plochu.

Jeskyně je náročným přídavkem a to jednak vinou mnoha překážek na samotné herní ploše, ale především velkým počtem silných monster. Navíc jedinou zásadní výhodou návštěvy Jeskyně je šance na okamžitý teleport ke Koruně moci. Je to jistě výhoda značná, ovšem je na každém, zda-li svěří svůj úspěch ve hře do rukou takové náhody.

Hrát Jeskyni jako samostatný přídavek je bez úpravy pravidel prakticky nemožné. Jeskyně je velice těžká a nové karty Setkání pro základní desku vám nijak nepomůžou se připravit. 1) Nabízí se využít systém pochopů, s nimiž už je Jeskyně podstatně schůdnější. Klasický způsob, tedy hrát Jeskyni jako přídavek k základnímu plánu je samozřejmě nejideálnější, ale může být legrace zkusit Jeskyni samostatně.
2)

Hodnocení – 85%
Počet karet – 54


 

Jeskyně

Hrací deska Jeskyně…

Jeskyně

Prostá stylizace, přehlednost a šedo-modro-hnědé barvy. Spirálovitá Jeskyně skrývá mnoho nebezpečí i šanci na rychlé zakončení hry.

 

Obsah Jeskyně

A) Herní deska Jeskyně se zhruba 25 políčky. Jeskyně není stylizovaná jako pás ale jako spirálovitá linie, kterou je třeba projít od vstupu k pokladnici. Ta slouží jako teleport kamsi na hlavní desku
B) 36 karet Jeskyně
, což vzhledem k počtu políček Jeskyně není mnoho.
1. Události (7) – 2x Kouzelné zrcadlo, Otrokář, Požár, Propadliště, Zával, Zelená mlha
2a. Nepřátelé – Zvířata (2) – 2x Obří krysa
2b. Nepřátelé – Netvoři (8) – 2x Goblin, Obří červ, Oživlá socha, Obří pavouk, Obří brouk, 2x Zelený hlen
2c. Nepřátelé – Draci (1) – Bronzový drak
3. Duchové (2) – Přízračný ohař, Noční děs
4. Cizinec (1) – Osamělý trpaslík
5a. Předměty (5) – 2x Pochodeň, Rozsudek vyhnanství, 2x Měšec zlata
5b. Kouzelné předměty (2) – Krystal vůle, Rukavice síly
5c. Pomocníci (2) – Mudrc, Pes
6. Místa (6) – Gong, Hadí jáma, Oltář, Tajný průchod, Truhlice, Tunel
C) 4 karty Setkání sloužící jako vstup do Jeskyně.
6. Místa (4) – 4x Dveře do jeskyně
D) 14 karet Postav, které však s tématikou jeskyně nemají nic společného. Z velké části jde o zástupce z řady kultur a historických dob.
Postavy – Bojovník, Horal, Mušketýr, Korzár, Iluzionista, Mistr Kung-fu, Špión, Saracén, Temný elf, Inkvizitor, Zulu, Stopař, Cikánka a Poletucha
E) Pravidla

Zajímavosti
– S trochou štěstí může hráč zvítězit aniž by musel získat Talisman. Je ovšem otázkou nakolik je vhodné využít Jeskyni jakožto zkratku ke Koruně, jelikož tím je vítězství ve hře značně ovlivněno náhodou.


 

5. Časoprostor (1988)

Časoprostor působí jako vtip tvůrců nebo krok špatným směrem. Do fantasy světa se díky tomuto rozšíření zavedl svět sci-fi plný robotů, futuristických zbraní a vesmírných těles dle vize společnosti z konce 80. let. Na obhajobu Časoprostoru však mohu říci, že Talisman se nikdy nesnažil o nějaký specifický fantasy svět založený na jedinečných prvcích. Vždy šlo o verzi toho nejzákladnějšího fantasy s draky, mágy, hrdiny apod. A už Dobrodružství se svou směsicí postav a některých Alternativních konců dalo najevo, že Talisman si bere to, co se mu hodí i z našeho současného světa, z kultur některých národů i z bájí a mýtů. Tak proč by si tentokrát svět Talismanu nemohl vzít na paškál sci-fi?

Také je na místě říci, že originální CZ verze Časoprostoru neexistuje. Toto rozšíření u nás nikdy nevyšlo a to ani v anglickém originálu. Proto je jeho sehnání velice těžké i v elektronické podobě. Já mám pouze hrací desku, která mi je ovšem bez kartiček vcelku na… však víte. O kartičky jsem přišel, proto pokud někdo vlastní digitální podobu obsahu Časoprostoru (klidně i anglickou verzi) budu vděčný za zaslání.

Obtížné je Časoprostor navštívit. V podstatě existují dvě základní možnosti a to buď nalézt a použít jedno ze dvou nových Zaklínadel anebo navštívit Mystika, Čarodějnici či Temného mága a dle pokynů v manuálu podhodit součet svých atributů. A pak je ještě možné v Časoprostoru přímo začít, neboť rozšíření přináší i 8 nových postav, které tentokrát vycházejí z tematiky Časoprostoru.

Hodnocení – ?%
Počet karet – 64


 

Časoprostor

Časoprostor přináší vlastní herní desku, která se vyznačuje specifickým způsobem pohybu. Z každého políčka vycházejí tři čáry – tři transportní proudy. Hráč hodem kostky určí, kterým proudem se vydá a které políčko jej čeká. Zhruba na polovině políček se otáčí karta z nového balíčku Časoprostoru a druhá polovina nutí hráče k nějaké akci dle pravidel. Jednotlivé úkony jež se na políčku mají plnit již nejsou napsány na herní ploše, ale ve speciálních deskách zvaných Datová tabulka. Díky tomu je hra trochu komplikovaná, neboť musíte neustále nahlížet do tabulky.

Hrací deska

Vypadá to jako dětská čmáranice, přitom jde o docela originální zpracování herní plochy.

 

Obsah Časoprostoru

A) Herní deska Časoprostoru tentokrát oválovitého tvaru s 16-ti prapodivně vyhlížejícími políčky
B) 42 karet Časoprostoru, což je vzhledem k malému počtu políček více než dostatečné
1. Události (10) – 4x Dimensionální cesta, Orkové, 4x Supernova, Warpová bouře
2. Nepřátelé – Mimozemšťani (10) – Mimozemské spóry, 2x Hvězdný Predátor, 2x Studna přání, Astrální pes, Psychický parazit, Sluneční červ, Vesmírný vampýr, Behemoth
4. Cizinci (2) – Cestovatel v čase, Omnipotent
5a. Předměty (17) – 4x Mimozemský artefakt, Antigravitační platforma, Bojové brnění, Oblek Chamaleona, Silový štít, Bojový oblek, Gyro kompas, Jet-pack, 2x Lékárna, Důlní laser, Rukavice energie, Psi-helma, Warpový opasek
5b. Pomocníci (3) – Bojový dron, Symbiont, Shluk hvězd
C) 2 karty Zaklínadel, které slouží pro vstup do Časoprostoru
Zaklínadla – 2x Warpová brána
D) 12 karet Nákupu přídávajících speciální předměty, jež jsou k dostání jen v Časoprostoru. Většinu z nich je možné klasicky nalézt i v balíčku Časoprostorových karet.
Nákup – Řetězový meč, 2x Bojový oblek, 2x Gyro kompas, 2x Jet-pack, 2x Důlní laser, 2x Pri-helma, Sekera moci
E) 8 karet Postav, které svým sci-fi zasazením odpovídají tématu přídavku
Postavy – Archeolog, Astronaut, Astropath, Válečník s motorovou pilou, Kyborg, Vědec, Vesmírný mariňák, Vesmírný pirát
F) Pravidla

Zajímavosti
– Časoprostor přináší vůbec nejsilnější nestvůry z celé druhé edice Talismanu. V otázce síly je jí démon Behemoth se silou 12. Největší vůli má Vesmírný vampýr – rovněž 12.


 

6. Město (1989)

Město je posledním rozšířením, které se dočkalo oficiálního českého vydání. Nutno uznat, že přídavek Město je vskutku bohatý a oproti Jeskyni nebo Časoprostoru působí velmi propracovaně. Dovolil bych si tvrdit, že Město je vůbec nejlepším rozšířením Talismanu druhé edice. Rozšíření přináší hned několik setů nových karet, doplňuje sety jiné a má svá vlastní obsáhlá pravidla. Na počet karet má Město dvojnásobnou velikost oproti předchozím přídavkům.

Jednou z nejvýraznějších novinek Města je možnost si za nelegální aktivity vysloužit Zatykač, což je prvním krůčkem k tomu skončit ve vězení. Pobyt za mřížemi se může dosti protáhnout a tak zatímco se ostatní hráči vesele vylepšují, chudák vězeň jen sleduje jak mu šance na výhru kloužou mezi prsty. Aby byl systém Zatykačů ještě zajímavější, je možné je podstrčit jinému hráči, který přestože se chová dle pravidel zákona, bude od té chvíle čelit městské hlídce. Se Zatykači souvisí systém zákona. Nezbytnou součástí každé hry je Městská vyhláška, díky které hráči okamžitě vědí, zda-li svým jednáním porušili zákon a mohou tak s napětím očekávat městskou hlídku. Jen tak na okraj – porušením zákona může být i hra za některou specifickou postavu, například Ghůl nebo Kyborg. Takový hráč pak nemá život ve městě snadný.

Město má obecně dvě veliké výhody, proč jej navštívit. Jednou z nich je existence čtyř speciálních postav. Jedná se o postavy druhé úrovně s nimiž nelze hru začít, ale kterými je možné se stát a získat tak nejen zvýšení atributů síla / vůle, ale především dlouhý seznam užitečných speciálních vlastností.

Město je ale především o penězích. Ty je možné si vydělat, je možné je nalézt i ukrást. Vzhledem k velkému počtu rozličných předmětů ke koupi, je druhý hlavní přínos Města zřejmý – jen tady získáte perfektní Plátovou zbroj, jen tady snadno nakoupíte muly i povozy a jen tady můžete vykrást banku a shrábnost značnou sumu peněz. Město je rájem pro bohaté hráče a příležitostí pro ty chudé. Nesmíte být ale moc chudí, jelikož porušením zákona je i to, když se potloukáte ulicemi bez peněz.

Hodnocení – 90%
Počet karet – 128


 

Město

Město navíc počítá s přídavky Jeskyně a Časoprostor. Dveře do Jeskyně je možné nalézt i zde ve Městě a stejně tak je možné se odtud za určitých podmínek podívat do Časoprostoru. Nový balíček karet též přidává pár karet do Setkání a Jeskyně, takže naplno si Město užijete, jestliže máte i všechny předchozí přídavky. Město se ale dá vcelku dobře hrát i jako samostatná hra, čili pokud hrajete Talismany jako šňůru za sebou, stačí přihodit související hrací desky (základní + Jeskyni), připravit jen ty karty, které Město přináší a pustit se do toho.

Město

Město je specifický pás, který představuje přes 10 institucí v nichž může hráč nakoupit zbraně, ustájit koně, pomodlit se, vyléčit se anebo sledovat svět skrze mříže.

 

Obsah Města

A) Herní deska Města má sice jen 25 políček, ale skoro polovinu tvoří obchody v nichž je možné nakoupit množství věcí nebo získat řadu výhod.
B) 72 karet Města, což je 2x více než měla Jeskyně! Nově přibyl typ Události – Zákon. Jde o způsob, kterak mohou hráči skončit ve vězení. Naopak ve Městě zcela chybí Kouzelné předměty
1a. Události (15) – 2x Zloděj koní, Ztracení!, Obchodní den, Mistr zloděj, Nákaza, Válka!, Odvod, Kapsář, Pijácké veselí, Festival, Kacířský kněz, Hazard, 2x Zaměstnání
1b. Zákon (10) – 8x Městská hlídka, Úplatný šerif, Čestný zástupce
2a. Nepřátelé – Zvířata (4) – Smečka psů, Obří moucha, 2x Městská krysa
2b. Nepřátelé – Netvoři (5) – Nájemný vrah, Opilý voják, Člen domobrany, Zloděj, Verbíři
3. Duchové (7) – Živel vzduchu, Živel země, Živel vody, Živel ohně, Ghůl, Gremlin, Mumie
4. Cizinci (10) – Pekař, Řezník, 3x Žebrák, Podvodník, Nevrlý čaroděj, Pouliční mudrc, Obchodník, Barman
5a Předměty (9) – Prasklá helma, Zničená zbroj, Dýka, Opasek, Pes, 4x Měšec zlata
5b. Pomocníci (7) – Tanečnice, Pán draků, Druid, 2x Uličník, Poslíček, Zápasník
6. Místa (5) – 2x Dveře do Jeskyně, Knihovna, Studna přání, Boční ulička
C) 7 karet Setkání, které rozšiřují základní herní desku především o možnosti návštěvy města a to jak po svých, tak i v okovech.
1a. Událost (2) – 2x Říční bárka
1b. Zákon (2) – 2x Městská hlídka
5a. Předměty (3) – Zničený štít, Zlomený meč, Poškozená zbroj
D) 3 karty Jeskyně, které přináší sadu rozbitých předmětů. Těch je v celém přídavku několik a jsou pádným důvodem, proč Město navštívit
5a. Předměty (3) – Prasklá helma, Prasklý štít, Zlomený meč
E) 10 karet Zaklínadel, z nichž některé jsou prosté a jiné poměrně pokročilé.
Zaklínadla – Magický štít, Obnova, Přivolání kouzla, Sifon, Slabost, Krátkodobá změna, Minivír, Točící kouzlo, Mdlá mysl, Výroba
F) 20 karet Nákupu, kde jsou k mání speciální předměty dostupné jen ve Městě
Nákup – 4x Koblížky, 4x Dračí kosti, Velký meč, Obouruční sekera, Uzavřená helma, 2x Velký štít, Plátová zbroj, 2x Kůň, 2x Mula, Povoz, Válečný oř
G) 2 karty Postav, což je velmi málo. Zase tu máme mytologické postavy z Řeckých a Severských bájí. Po dlouhé době zase jedna žena 🙂
Postavy – Minotaur a Valkýra
H) 4 karty Speciálních postav, kterými se hráč může stát za splnění určitých podmínek
Speciální postavy – Arcimág, Králův ochránce, Mistr zloděj, Hejtman
I) 5 karet Zatykačů, jež hráč obdrží v určitých momentech, kdy závažně poruší zákon
Zatykač – 5x Zatykač
J) 5 karet Půjček, díky nimž hráč obdrží 3 měšce, ovšem musí později splatit 4.
Půjčka – 5x Půjčka
K) Pravidla

Zajímavosti
– Obsahově je Město nejbohatší přídavek 2. edice.
– Nejobtížnější je stát se Královým ochráncem. Hráč musí potkat jednoho ze tří žebráků, musí jim dát měšec a musí hodit šestku. Naopak nejsnazším je stát se Arcimágem – tehdy stačí přinést do Kouzelného obchodu jeden kouzelný předmět.
– V českých pravidlech stojí, že Město odkazuje na již připravovaný přídavek Časoprostor. Jenomže česká verze Časoprostoru navzdory tvrzení nikdy nevyšla. Ono už jen to, že český vydavatel vynechal jedno rozšíření a rozhodl se vydat až to následující (a nejkvalitnější) o něčem svědčí.


 

7. Draci (1993)

Draci jsou posledním rozšířením 2. edice Talismanu. Bohužel jsou jen slabým odvarem svého staršího kolegy (Města), neboť nepřidávají víc než várku karet Setkání a pár postav. Žádný nový herní plán, žádné nové typy karet ani změny pravidel. Draci tak trochu vypadají jako snaha vyždímat z fanoušků peníze, což může potvrzovat i skutečnost, že se prakticky vůbec nerozšířili po světě, neboť jen o rok později (1994) vyšla 3. edice Talismanu. Na druhou stranu je třeba říci, že i když obsah přídavku není nijak bohatý (co se různorodosti karet týče) je jeho počet karet skoro srovnatelný s Dobrodružstvím.

Já sám vlastním v naskenovaném provedení jen sadu karet (87) setkání. Nové postavy se mi bohužel nepodařilo nikde sehnat.

Hodnocení – 60%
Počet karet – 91


 

Obsah Draků

A) 87 karet Setkání, které jsou prošpikované dračí tematikou. Čtvrtinu tvoří velmi silná monstra, ale stejně tak jsou k mání mocné předměty.
1. Události (12) – 2x Dračí hněv, Dračí nálet, 2x Dračí spánek, 2x Dračí úsvit, Elektrická bouře, Kosti šamana, 2x Překvapivý útok, Rivalové
2. Nepřátelé (23) – 3x Uctívač draků (síla 3, 4 a 5), 3x Okřídlený ještěr, 2x Dračí skrýš, Jantarový drak, Smaragdový drak, Zmrzlý drak, Bouřkový drak, Horský drak, Modrý drak, Mořský drak, Oblačný drak, Rudý drak, Stínový drak, 2x Zlatý drak, 3x Dračí princ
3. Duchové (1) – Zombie drak
5a. Předměty (6) – Dračí slzy, Dračí vejce, Ještěří hůl, Jitřenka, Kopí, Truhla s pokladem
5b. Kouzelné předměty (32) – Dračí lebka, Dračí amulet, Dračí helma, Dračí jed, Dračí kápě, Dračí krev, Dračí zhouba, Dračí zuby, Dýka vymítače duchům Elixír uzdravení, Hůlka dračí lebky, Hůlka hrůzy, Kniha dračího učení, Koruna převahy, Kouzelný palcát, Kouzelná helma, Kouzelný prapor, Kouzelný korbel, Kouzelný postroj, Kouzelný prsten, Kouzelný štít, Kruťasova sekera, Lektvar fénixe, Magický šíp, Náramek moci, Prsten moci, Prut dračího ohně, Psychická hůka, Roh hrůzy, Šupinatá dračí zbroj, Tajemný svitek, Zlatá rukavice
5c. Pomocníci (5) – Bouřkový obr, Dráče, Dračí jezdec, Gobliní fanatik, Zabiják draků
6. Místa (8) – Černý chrám, Hromada pokladů, Kouzelnická věž, Jeskyně kostí, Obětní kámen, Oltář hrůzy, Orlí hnízdo, Velký portál
B) 4 Postavy
Postavy – ? (postavy se mi nepodařilo sehnat)

Zajímavosti
– Přídavek nepřidává ani jednoho cizince, za to však značný počet kouzelných předmětů.