DA1 – (4/5) Útočiště (+ Sněm)

Pátý hlavní quest… Jeho plnění není podmíněno splněním žádného jiného questu, ale to jen v případě, že v Lotheringu zjistíte informace o bratru Genitivim. Pokud ne, musí být nejprve splněn quest v Rudoskalí, jehož závěr opět nahodí udičku ke Genitivimu. Každopádně Útočiště je velice atmosférická a velice náročná kapitola plná těžkých bojů, těžkých situací, logických rébusů i těžkého rozhodování – hned 3 hrdinové tu budou mít krizový moment.
Délka kapitoly zhruba odpovídá Rudoskalí, čili asi 5-6 hodin. Bojových situací je však podstatně více.

 

Kapitola 10 – Vesnice Útočiště

Vesnice Útočiště

Map - Vesnice Útočiště– Působivá oblast, která už na první pohled vypadá jako kdyby se tu čas zastavil. Vesnice není zase tak velká, pouze tři domy jsou přístupné a obyvatel je tu minimum.

 

Zřícený chrám

Zřícený chrám

Map - Zřícený chrám– Starý chrám složený ze čtyř map. Dvě jsou menší, dvě naopak větší. Chrám je plný bojových situací, ale nechybí ani logické hádanky.

 

Důležitá rozhodnutí

1) Věřící X Zněsvětitel
– Závažné rozhodnutí, mající silný dopad na některé společníky. V jeskyni Kolgrim učiní nabídku – vylít dračí krev do popelu Andrasty. Důsledky jsou značné.
– Pamatujte, že konečně rozhodnutí nezávisí na tom, zda jste přijali nabídku Kolgrima či ne, nicméně pouze pokud jste jeho nabídku přijali, můžete popel zněsvětit a získat specializaci.

Za Andrastu!
– Vezmete si popel na vyléčení Eamona.
– Pokud je Kolgrim stále naživu (čili, pokud jste přijali jeho návrh na znesvěcení), potkáte ho venku, kde vás napadne.

Za dračici!
– Jestliže jste přijali Kolgrimovu nabídku a nezabili ho (v jeskyni nebo venku před chrámem) potom můžete vylít dračí krev do popela.
– Vezmete si popel na vyléčení Eamona
– Pokud strážce urny ještě žije, napadne vás.
– Pokud je přítomna Leliana, napadne vás. Jestliže zůstala v táboře, lze ji za určitých okolností (zřejmě v závislosti na oblíbenosti, osobním questu…) přesvědčit, aby v družině zůstala, jinak odejde.
– Pokud je přítomna Wynne, napadne vás. Jestliže zůstala v táboře, opustí družinu. Nelze tomu zabránit.
– Kolgrim vám nabídne specializaci Plenitele.
– Stále je kdykoli možné Kolgrima zabít, vzít mu roh a vyzvat dračici k boji.

 

Postřehy

Doporučená parta
1) Zevran (Leliana)
2) Morrigan
3) Oghren
– Vinou mnoha krizových momentů je těžké navrhnout nějakou vhodnou partu. Hodně závisí na tom, jakým způsobem chcete quest ukončit. Uvedená parta je spíše kompromis mezi potřebou přežít bojové situace a potřebou absolvovat questy s co nejmenšími problémy.

Trojnásobná krize
– V této kapitole dochází ke třem krizovým momentům. Jestliže hodláte popel Andasty zněsvětit, Leliana se obrátí proti vám a nezbude než ji zabít. Pokud zůstane v táboře, lze ji přesvědčit, aby s vámi zůstala.
– Ještě horší je tu u Wynne. Jestliže znesvětíte popel, Wynne budete muset buď zabít (pokud bude v partě) anebo se s ní rozloučit (zůstane-li v táboře). V každém případě opustí družinu. Navíc Wynne jako jediná může už na počátku kapitoly zkomplikovat situaci tím, že vyprovokuje vesničany k boji.
– Silný bojovník je nezbytný, ale i Sten bude mít svoji krizi. Jestliže jste splnili jeho osobní quest, nemusít se bát a klidně ho vezměte. Pokud ale jeho quest ještě nemáte, raději ho nahraďte Oghrenem, jinak hrozí, že Sten odejde.

Mrtvá ves
– Už na první pohled je znát, že vesnice zrovna životem neoplývá. Abyste mohli nerušeně zkoumat okolí je třeba trocha té zdrženlivosti a diplomacie.
– Strážnému u brány neříkejte, že hledáte Genitiviho nebo popel. Riskujete, že vás napadne.
– Když přesvědčíte klučinu na návsi, ukáže vám svůj talisman – něčí prst.
– V obytném domě narazíte na zakrvácený oltář. Pokud je s vámi Wynne, venku se na vás vrhnou vesničané, čímž vaše diplomacie skončí.
– Jestliže se v obchodě pokusíte vejít do zadní místnosti, obchodník vás napadne. Vzadu jsou totiž mrtvoly rytířů, kteří zde urnu hledali. Je lepší průzkum krámu odložit.

Obchodník a elektrický elixír
– Obchodník v Útočišti s vámi bude obchodovat jen dokud nevyprovokujete vesničany. Nicméně incident v kapli je nevyhnutelný. Raději nakupte vše, co potřebujete dokud to jde.
– Obchodník má na skladě i silný elixír proti eletřině. Je to jediný elixír na nějž neexistuje recept! Určitě jeho koupi zvažte.

Hřbitovní easter egg
– Po vyřešení této kapitoly je vesnice už opravdu mrtvá, ale můžete se sem vrátit. Vpravo za domem u nějž stojí vůl se otevřela branka na hřbitov. Jsou tu průpovídky vývojářů hry.

 

Zřícený chrám

Splétač kouzel
– Mág v blízkosti líhně dráčků má u sebe unikátní meč – Splétač kouzel. Je to exkluzivní zbraň pro Tajemného bojovníka, nikdo jiný tuto zbraň nemůže použít.

Rukavice
– Abyste dosáhli urny s ostatky, musíte absolvovat čtveřici zkoušek…
– První zkouškou je osm hádanek od lidí, kteří měli k Andrastě blízko. Pokud selžete, z každého zadavatele se stane popelavý přízrak. Hádanky až na jednu, či dvě výjimky nejsou vůbec těžké. Přesto je dobré prostudovat si v rejstříků příběhy o Andrastě. Odpovědi jsou tyto:
Brona – Sny
Ealisay – Popěvek
Shartan – Domov
Vasilla – Pomsta
Maferath – Žárlivost
Havard – Pohoří
Hessarian – Slitování
Cathaire – Hlad
– V druhé zkoušce se nejprve setkáte s někým z vašeho Původu. Pokud jste na počátku odpověděli Ochránci na otázku z vaší minulosti, dostanete od ducha vašeho známého unikátní přívěšek.
Městský elf potká Shianni
Prostý trpaslík potká přítele Leskeho
Dálský elf potká Tamlena
Mág potká kolegu Jowana
Lidský šlechtic potká otce Bryce Couslanda
Trpasličí šlechtic potká bratra Triana Aeducana
– Zkouška pokračuje bojem. Střetnete se s duchy své vlastní party. Boj může být problematický, pokud nebudete taktizovat a nepokusíte se své dvojníky oddělit a zlikvidovat jednotlivě.
– Třetí zkouška vyžaduje spolupráci týmu. Na každé straně je šest spínačů, jejich zatížení aktivuje části mostu vedoucí přes propast. Tři členové týmu musejí postupně aktivovat most, zatím,co čtvrtý se jej snaží překročit. Zajímavá logická hádanka, která dá docela zabrat. Nejlepší je si vypsat co aktivují jednotlivé spínače a pak dle toho hledat řešení. Taková drobná rada – nesnažte se hádanky obelstít přivoláním zvířete od Hraničáře. Najednou mohou být aktivovány pouze tři spínače. 🙂 No a ještě jedna rada – pokud s sebou nemáte čtyřčlenou partu, doplní se vaše skupina popelavými přízraky, to abyste mohli hádanku vyřešit. Poté přízraky zmizí.
Pokud potřebujete návod, postupujte takto:
– 1. fáze
1. hrdina na 3. spínač vlevo
2. hrdina na 6. spínač vlevo
3. hrdina na 2. spínač vpravo
4. hrdina na 2. plošinu mostu
– 2. fáze
1. hrdina ze 3. spínače vlevo na 4. spínač vpravo
3. hrdina ze 2. spínače vpravo na 1. spínač vlevo
4. hrdina na 3. plošinu mostu
– 3. fáze
2. hrdna z 6. spínače vlevo na 5. spínač vpravo
1. hrdina z 4. spínače vpravo na 5. spínač vlevo
4. hrdina překročí most
– Poslední zkouška vyžaduje sundat na oltáři výstroj a překročit oheň. Pokud to neuděláte, napadne vás boss Ochránce. Ale v každém případě urna bude vaše!

11. Specializace – Plenitel (Bojovník)

– Vzácná specializace založená na využívání cízí či vlastní životní energie k poškozování nepřátel. Plenitel dokáže čerpat sílu z okolních mrtvol nebo může obětovat vlastní zdraví a způsobovat okolním nepřátelům duševní poškození. Ideální specializace do tuhých chaotických soubojů s mnoha nepřáteli.
– Odemčení specializace vyžaduje přijmout nabídku Kolgrima v Útočišti a znesvětit popel Andrasty. Tento čin bude mít obrovskou negativní odezvu u Leliany a Wynne. Lelianu lze za určitých okolností udržet v družině, kdežto Wynne odejde v každém případě.
– Vlastnosti
— Kondice +1
— Odolnost fyzická +5

Významný boss 14 – Velká saň

– Andrasta v celé své dračí kráse. Po zatroubení na Kolgrimův roh Andrasta zaútočí. Jako drak je podobná Flemeth jen s tím podstatným rozdílem, že vydrží mnohem víc a je mnohem nebezpečnější protože se nedrží neustále na jednom místě, tudíž sázka na ostřelování zdálky nefunguje. I tak je ale bombardování šípy a magii dobrou základní taktikou. Je však třeba přijít s něčím daším.
– Velká saň je bez nějakého delšího přemýšlení jedním z nejsmrtonosnějších bossů hry. Překonat ji může jedině Arcidémon. Z toho důvodu je třeba mít na paměti, že potřebujete špičkovou přípravu založenou na spoustě léčiv, spoustě lyriových lektvarů a silných mastí proti ohni. Plamenomet Andrasty je vskutku vražedný.
– Přímo v boji je dobré se přesunout doprava vedle zničené věžičky. Drak bude mít potíže se k vám dostat, takže můžete vesele pálit. Pokud drak vlétne do kruhové zříceniny, máte dokonce čas k oddechu, protože na vás nebude moct. V žádném případě se ale nenechte do zříceniny zahnat! Pak by vám drak odřízl unikovou cestu a to by skončilo bídně.
– Hraničář by měl vyvolat zvířátko na pomoc a mág by měl zahájit směsici mrazivých kouzel, ideálně rovnou vánici. Mrazivé zbraně pro bojovníky také pomohou, ale vrhat se na Andrastu zblízka je velice riskantní. Zezadu se dokáže bránit ocasem, zepředu silnými drápy a ohněm, no a pokud vzlétne, prudký dopad na zem udělá taky své. Navíc drak může popadnout hrdinu do zubů a kousat ho. Pravděpodobně to hrdina nepřežije, nemá-li opravdu hodně zdraví. Takže ano, je dobré mít s sebou 1-2 tanky, které Andrastu zaměstnají, nicméně založit bitvu pouze na boji zblízka je sebevražedné.
– Jestliže už máte šupiny dráčků, můžete si nechat v Denerimu u Wadea vyrobit koženou zbroj s velice vysokou odolností vůči ohni – ideální pro lotra.
– Napadat draka zblízka je vhodné pouze těmi nejtvrdšími (nejlépe obouručními) zbraněmi. Velká saň je drak, takže přijde vhod meč Yusaris. Neuškodí ani mrazivé runy.

Genitivi
– Po návratu ke Genitivimu máte možnost ho zabít. Pokud ho ale necháte jít, vrátí se domů do Denerimu. Až za ním příště zajdete, dá vám kvalitní runu.


 

Kapitola 11 – Rudoskalí, 2. část

Po získání popela je načase předat ho Eamonovi v Rudoskalí. Samozřejmostí je nutnost mít Rudoskalskou kapitolu hotovou, ale to snad nemusím zdůrazňovat 🙂

Do Rudoskalí
–  Eamon se uzdraví, dá vám unikátní štít za odměnu, naučí vás specializaci Šampiona a quest bude splněný.

12. Specializace – Šampion (Bojovník)

– Schopnost podobná Bardovi. I Šampion dokáže povzbudit vlastnosti spojenců a naopak ublížit nepřátelům. Narozdíl od Barda dokáže přímo působit na nepřátele tím, že je sráží k zemi.
– Specializace se otevře po vyléčení arla Eamona, který vás ji naučí darem. V družině tuto specializaci ovládá Loghain.
– Vlastnosti
— Síla vůle +2
— Lstivost +1

Tábor

Vyslanec Cadrim
– Po vyřešení dějové linie v Rudoskalí a Útočišti, přesněji po vyléčení Eamona budete mít v táboře lidského vyslance.
– Lidé potřebují na vylepšení armády peníze. To opravdu není těžké obstarat, jen kdyby tak bylo vidět, kolik peněz je třeba na maximální úroveň armády 🙂

Co dál?
– Může se zdát, že konec klepe na dveře ale nenechte se vysmát. V tuto chvíli máte za sebou zhruba 80% hry (a to nepočítám DLC!)
– Pokud máte všech pět hlavních questů (Orzammar, Breciliánský les, Věž kruhu, Rudoskalí a Útočiště), můžete Eamonovi říci, aby v Denerimu zahájil sněm, čímž se naskočí na nalajnovanou část hry a bude se řešit nový hlavní quest v Denerimu. Stále půjde cestovat po světě ale v Denerimu se toho dost změní. Proto není od věci sněm zatím odložit a jít do Denerimu splnit vše, co vám tam ještě zbývá a co se splnit dá. Ulevíte tak deníku, který se brzy začne plnit další salvou questů.

Náhodná setkání

Pole podél cesty (Podmíněné)
– Po vyléčení Eamona a připojení lidské armády vás čeká toto setkání. Skupinka vojáků čelí přesile zplozenců. Nejde o nijak obtížnou bitvu. Největší nebezpečí představuje zlobr, proto pokud chcete vojáky ochránit, zaměřte se hlavně na něj.

 


 

Kapitola 12 – Denerim, 4. část (5 splněných hl. questů)

Než překlopíte příběh do další fáze, vyplatí se udělat si ještě jednu zastávku v Denerimu. Samozřejmě, do Denerimu se brzy podíváte tak či tak, jelikož tu začne další hlavní quest, ale pak se řada věcí změní, přibudou postavy i nové questy. Je dobré pro větší přehlednost splnit v Denerimu (a nejen v něm) vše, co se v tuto chvíli splnit dá.

Postřehy

Doporučená parta
1) Alistair
2) Morrigan
3) Leliana
– Klasická Denerimská parta.

Vleklé questy
– Řádka questů vyžadovala návštěvu několika míst. Teď když je celý svět otevřený by už nemělo být těžké je splnit. Za zmínku stojí…
– Trpaslice Dagna v Orzammaru chtěla přijmout do Kruhu na učení, pokud Irving přežil a Kruh nebyl rozpuštěn, požádejte Irvinga o svolení. Následně oznamte Dagně šťastnou novinu. Když si zažádáte o odměnu, můžete si od ní vzít buď silný lyriový lektvar nebo silnou runu proti kouzlům (runa je samozřejmě lepší). Také máte možnost během questu anebo až po jeho splnění zaskočit za fotříkem Dagny (obchod vedle) a říct mu, co se děje. Pokud quest ještě nebyl dokončen, tatík Dagně odchod zakáže a quest rázem skončí. Jestliže už je ale Dagna v Kruhu, tatík se naštve i na vás a odmítne s vámi dál obchodovat! Proto ho radši držte v blažené nevědomosti 🙂 Pokud chcete, můžete Dagnu v Kruhu navštívit ale nic dalšího vám nedá.
– Během náhodného přepadení Zevranem jste získali z jedné mrtvoly dopis od přátel Rudé Jenny. Dle dopisu máte zaskočit do pracovny Irvinga vzít truhličku a donést ji ke dveřím v Denerimské uličce (vedle obchodu). Odměnou vám budou 3 zlaté.
– Také lze definitivně uzavřít quest s lyriem. Zajděte za Rogekem do Orzammaru a spravte ho o úspěšném obchodu v Godwinem. Nabídne vám 10 zlatýách, což je méně než původní nabídka. Můžete ho přesvěčit, aby vám dal smluvenou odměnu (20 zlatých) nebo dokonce přidal víc. Tehdy vám dá 25 zlatých. Maximální možný čistý zisk z questu čítá 58 zlatých!
– Jeden z úkolů pro spolek mágů vyžaduje, abyste doručili 10 lyriových lektvarů a to buď rytíři v Rudoskalí (úplatek) nebo rytíři v Denerimu (důkaz). Quest bude zakončen tak či tak, nicméně zradit spolek mágů znamená nevysloužit si odměnu a znemožní to přístup k závěrečnému questu skupiny.
– Můžete také ukončit sadu questů pro pány D a K v Denerimské hospodě. Každý pro vás měl tři questy a v závislosti na tom, čí questy byly ukončeny dříve se zpřístupní závěrečný quest – zabít konkurenta D anebo K. Nikdy nemůžete vzít questy na zabití obou – i když jejich třetí questy zakončíte najednou, odemkne se pouze quest se zabíjením K.
– V chrámu pod Útočištěm jste nalezli šifrované texty. Ukažte je Justině před Denerimskou kaplí. Dá vám za ně 7 a půl zlatých. Pokud si během hovoru řeknete o zálohu, dá vám navíc ještě 5 zlatých.
– Podtrženo a sečteno – seznam vedlejších úkolů se významně provětrá. Stále ještě máte před sebou pár questů ze spolku mágů, pár questů pro Černokameníky a pár questů z tabule. Také ještě čekáte na questy od Slima Coundryho. I tak se ale dá po nějakých šedesáti hodinách hry říci, že se quest log konečně stává přehledným 🙂

Mistrova zbroj
– Z draků v Útočišti jste získali 6-7 šupin. Jednu velkou šupinu jste mohli získat i z velké saně Andrasty. Je načase s šupinami něco podniknout. Zajděte do kovárny a horkým pánům předejte své horké zboží. Začněte třemi dračími šupinami. Mistr Wade vám vytvoří lehkou zbroj, přičemž ho můžete povzbudit 10 zlatými. Až se příště vrátíte, dostanete solidní, ale nijak výjimečné brnění.
– Ale to není všechno. Nabídněte Wadeovi další tři šupiny. Tentokrát ho můžete pobídnout 20 zlatými. Až se příště vrátíte, dostanete mistrovskou koženou zbroj. Je výrazně lepší než ta první, ovšem jen pokud jste Wadeovi připlatili (stačí jednou).
– Ale to ještě není všechno. Pořád máte velkou šupinu ze saně. Nyní si můžete vybrat jaké brnění chcete – střední / těžké / masivní. Pokud jste předtím připlatili, dostanete opět mistrovskou verzi vybraného brnění, jinak se musíte spokojit s tou obyčejnou.
– Ovšem pozor – po dokončení obou questů s vámi Harren odmítne obchodovat a to až do konce hry. Pokud u něj máte vyhlídnuto nějaké pěkné zboží, neváhejte s koupí.
– V anglickém originále by se rozdíl mezi šupinami a tedy i brněními dal popsat tak, že malé šupiny jsou z dráčků a ta velká z draka. V české verzi je to pokaždé dračí šupina a brnění z té velké šupiny se nazývá brnění z dračí kosti. Někdy je ten český překlad opravdu zoufalý.

Gaxkang útočí
– V Breciliánských ruinách jste mohli najít deník dobrodruha. Ve zřícenině pod Útočištěm byl další deník dobrodruha. A v Orzammarské hospodě byl pomatený pijan vyprávějící o jakémsi objevu. Když poskládáte všechny tři střípky informací, zahájí se quest v Denerimu.
– Zajděte na místo ve vedlejší uličce a vstupte do zamčených dveří, kde vás čeká boss Gaxkang. Velice nebezpečná to bestie.
– Z Gaxkanga může vypadnout unikátní a velice kvalitní štít Stěna Úniku. Pravděpodobnost je však nízká, takže si popřejte hodně štěstí anebo si uložte hru 🙂

Významný boss 15 – Nespoutaný Gaxkang

– Boj se odehraje v malé místnosti. Prakticky není co vymýšlet. Gaxkang bojuje střídavě jako Děs a střídavě jako Přízrak. Obě formy už dobře znáte. Přízrak sází na boj zblízka, Děs má v zásobě spoustu rozličných kouzel.
– Pokud fušujete do magie Přízraku snažte se Děsovi odčerpávat manu anebo sáhněte po vražedném kouzlu Třesk many, které udělí poškození dle toho, kolik má cíl many (a věřte že Gaxkang ji má hodně). Přijdou vhod i různé oslabovací čáry nebo ohnivá kouzla (popř. ohnivé zbraně). Mrazivým zbraním se naopak vyhněte – jak Přízrak, tak i Děs mrazu odolávají.
– Z těla Gaxkaga určitě vypadne unikátní meč ale je tu i malá šance na unikátní štít. Bohužel, je to opravdu jen malá šance, takže si popřejte hodně štěstí :).

 

Náhodná setkání – Denerim

Zchátralá ulička (Podmíněné)
– Jestliže jste v rámci sady questů pro barmana přijali kontrakt na pana K, čeká vás toto setkání. Přepadne vás skupinka lidí od K. Nejde o nijak složité přepadení, pouze boj proti skupině nepřátel.
– V případě zabíjení pana D k žádnému setkání nedojde.


 

Kapitola 13 – Denerim (Sněm)

Město Denerim 3– Krom starých známých lokací se tentokrát navštíví i spousta nových…
Sídlo arla z Rudoskalí – Sídlo Eamona je něco na způsob táboru hrdinů. Jsou tu všichni a lze jim měnit výbavu nebo s nimi hovořit.
Sídlo denerimského arla – Velký pozemek s rozsáhlými interiéry. Trojice map plná vojáků. Lze dodržovat utajený postup a vyhýbat se přímému boji.
Pevnost Drakon – Pevnost s vězením, kde může skončit hlavní hrdina. Opět lze průchod pevností podřídit utajenému postupu namísto boje.
Odluka – Elfská odluka je zaneřáděná čtvrť s několika přístupnými domy (celkem 4) a jedním obchodníkem.
Skladiště – Tevinterské skladiště, kde jsou drženi otroci. Lze se do něj dostat skrze Odluku a poté už bude možné jej opětovně navštěvovat i přes mapu města.
Královský palác – Palác s trůnním sálem. Odehraje se tu nejen hlavní část questu Sněmu, ale i epilog příběhu.

Začínáme
– Po splnění pěti hlavních questu a oznámení Eamonovi, že jste připraveni na sněm, začíná další kapitola. Délka je ovlivněná tím, jestli jste už v Denerimu byli a co všechno jste splnili. Jestliže před sebou máte pouze questy vztahující se ke Sněmu, čeká vás zhruba 6-8 hodin.

 

10. Loghain

Loghain„Abys mohla velet armádě, musíš být dostatečně blízko svým lidem, abys věděla, co riskuješ, a přitom je stále vnímat jako nástroje, které možná budou muset být odhozeny.“

– Poslední společník je Fereldenský hrdina Loghain Mac Tir. Je to původem sedlák, který se ještě jako dítě spřátelil s budoucím králem Maricem. Během války s Orlais byl Loghain generálem a dokázal Orlesiány porazit v obrovské bitvě u řeky Dane. Tím si vysloužil statut hrdiny národa. Dostal titul, teyrnir Gwaren a jeho dcera Anora si vzala Maricova syna Cailaina. Všechno bylo super, ale jen dočasně. Maric zemřel, objevila se nákaza a Loghain věřil, že Cailain zničí vše oč bojovat – spojenctví s Orlais, pozvání Šedých z Orlais, pozvání kavalírů z Orlais… Jako největší hrozbu vnímal Orlais a tak využil hrozbu Nákazy. V bitvě u Ostagaru se stáhnul a nechal krále padnout. Vinu svedl na Šedé a věřil, že hrozba Nákazy umlčí šlechtice a zabrání občanské válce. Najal Jowana, aby otrávil Eamona, financoval válku prodejem elfů do otroctví, navázal spjenectví s Uldredem, aby ho získal pro svou věc a také najal Antivanské vrány, aby zabili hlavního hrdinu. Přes všechno svinstvo, co Loghain udělal, byl hnán jediným cílem – ochranou vlastní země. Jeho osud má v případě jeho zverbování dva možné konce. Buď přežije nebo se obětuje zabitím Arcidémona, což mu vlastně prospěje. Svým způsobem je sebeobětování Loghainovou výhrou.
– Abyste Loghaina mohli vzít, musíte ho ušetřit po duelu a přijmout ho mezi Šedé. Nicméně zverbovat Loghaina si nutně vyžádá odejití Alistaira z družiny. Krom toho je Loghain sice vlastenec ale svině u níž se o cti nedá ani hovořit.
– Při jednání s Loghainem se jej snažte respektovat a dát mu druhou šanci. Projevujte se dostatečně tvrdě, neurážejte ho a naopak se snažte ukázat že vám na něm záleží. Zisk oblíbenosti jde docela těžko, protože Loghain má prostoru velmi málo, proto se snažte o dobré vedení dialogů.
– Loghain je veden v boji s mečem štítem. Jako specializaci má Šampióna, což z něj činí schopnou postavu v přímém boji.
– Loghain má rád mapy. Bohužel map není mnoho, takže zvednut mu oblíbenost pomocí dárků moc nezabare.

Osobní názor
– Ohodnotit Loghaina je těžké. Svým způsobem je hnán vlastenectvím, ale jeho činy jsou zákeřné a zrádné. Je to zkrátka voják ale také bezpáteřná svině. Loghain je rozhodně jednou z nejlépe napsaných postav ale oblíbit si ho lze jen stěží. Loghainovo přijetí do družiny beru jako dobrý tah, pouze za předpokladu, že Alistair bude vládnout s Anorou. To totiž vytváří zajímavé pole, kdy má hrdinka skrze Alistaira podporu krále, zatímco Loghain má podporu u královny. V jiných případech je ušetření Loghaina nerozumným a bláznivým činem (samozřejmě při pohledu na ten svět, ne na další naprogramovaný vývoj hry).

Postřehy

Doporučená parta
1) Alistair
2) Zevran
3) Leliana
– Alistair je užitečný z mnoha důvodů. Opět budete hojně čelit mágům. Navíc může skončit uvězněný, tak jako hlavní hrdina, tudíž mu může pomoci s útěkem.
– Zevran se zase do městských potyček hodí díky svým specializacím. Nenápadné údery, jedy atd. No a Leliana je klasika. Většina truhel a pastí na které narazíte (a nebude jich málo) se řadí k těm nejtěžším.

V paláci Eamona
– Pokud zavítáte do paláce Eamona, najdete tady celou partu. Palác se dá připodobnit táboru družiny – můžete měnit výbavu všem členům, hovořit s nimi a zvedat jim úrovně. Nejsou tady však žádní obchodníci.
– V paláci je několik zamčených truhel. Ovšem pokud nejste lotr, máte smůlu.

Slimova vlna zločinu – Kradení
– Konečně je možné pokročit ve Slimových questech.
– 4. úkol je poslední krádež. Máte ukrást korunu pro Loghaina od seneschala z hospody. V blízkosti seneschala jsou však stráže. Pokud je zastrašíte, nechají vás s mužem promluvit a ten vám korunu dobrovolně odevzdá. Jestliže se pokusíte o diplomatičtější postup, stráže i seneschal vás napadnou. Také je možné požádat servírky o pomoc. Můžete je přesvědčit nebo jim zaplatit, aby dali pánům silné pití, případě (je-li v týmu někdo s dovedností jedů) můžete přidat do pití jed. Nicméně ve výsledku se stane akorát to, že jakmile přijdete k vojákům, hned vás napadnou bez možnosti je zastrašit. Tudy cesta nevede. Dokonce při možnosti zaplatit servírkám ani neztratíte peníze, takže dost možná je celá záležitost se servírkami pouze bugem.

Slimova vlna zločinu – Vloupačky
– 3. vloupačka vás zavede do paláce jednoho arla. Nicméně je to past a jakmile dorazíte na konec své cesty, místo bohaté odměny najdete jeden elfí kořen 🙂 Dostat se zpátky bude o poznání těžší, neboť se palác zaplní desítkami stráží a objeví se pasti. V jedné z bočních místností se nachází páka, ovšem ta vůbec nic nedělá!
– 4. vloupačka se odemkne až po Sněmu. Je to v podstatě poslední vedlejší úkol hry a určitě se vyplatí ho nepřehlédnout. Znovu navštívíte palác vychytralého arla a tentokrát se bude bojovat ještě víc a ještě intenzivněji. Palác je plný pastí i stráží.

V utajení
– V rámci questu při záchraně Anory je možné postupovat dvěma způsoby. Krom klasického „zabij co můžeš,“ se nabízí i akce v utajení.
– První krize přichází v uličce u paláce. Na balkonu je stráž a pokud si vás všimne zavolá skupinku stráží. Stačí hrdiny jednoho po druhém protáhnout ve stínu pod balkonem (mimo zorné pole strážce).
– Druhá krize je u zadního vchodu. Erlina navrhne odlákat dvojici stráží a dá vám uniformy. Převlečte se a počkejte až Erlina odláká muže. Poté můžete pokračovat dál. Pokud se k mužům přiblížíte, poznají, že npatříte k nim a napadnou vás, tak pozor na to!
– Jakmile jste uvnitř, můžete kdykoli požádat Erlinu, aby vám vrátila vaše zbroje, čímž utajení skončí a stráže vás budou napadat. Pokud vaše utajení praskne, automaticky se vám původní zbroj vrátí.- Situace v paláci je klidná. Jsou tu desítky vojáků (ideální na okrádačku). Třetí komplikace přichází až po „setkání“ s Anorou. V jedné z komnat si strážce užívá se služkou. Když ho vyrušíte, pozná kdo jste a vzburcuje ostatní. Raději se pokoji vyhněte.
– Na konci chodby nedaleko cesty do sklepení jsou zamčené dveře. Nechte si je vypáčit a najdete nefalšovaný poklad – asi 25 zlatých a unikátní Howeův štít k tomu!
– Dole ve sklepení vaše utajení praskne tak či tak. Dál už není možné postupovat tajně. Pokud chcete, můžete se vrátit nahoru a pobít všechny vojáky. Bude to těžké, ale XP se hodí vždycky!

Cenní vězni
– Ve vězení Howea je spousta vězňů (kdo to byl čekal, že 🙂 ). Podstatné je, že záchrana některých z nich může vézt k úžasným výdělkům.
– Na mučidlech je syn banna Sigharda. Když ho zachráníte, zajděte pak do hospody kde sedí jeho otec. Poskytne vám hlas na sněmu a pokud si o to řeknete, přidá odměnu 40 zlatých (lze usmlouvat na 50) Pořádná to vzpruha!
– Ve vězení je i Vaughan, syn bývalého Denerimského arla (jen pokud nejste původem Městský elf – tehdy jste mohli Vaughana zabít, vzpomínáte?). Když ho přesvědčíte, dá vám klíč od truhly v patře, kde je 40 zlatých! Pokud Vaughana navíc pustíte, dá vám hlas na sněmu.
– Ve vězení je i templář Irmninric. Když ho propustíte, dá vám prsten pro svou sestru. Ta sedí v hospodě. Dejte jí prsten a získáte její hlas na Sněmu společně s unikátním přívěškem.

Významný boss 16 – Arl Howe

– Především pro Původ lidského šlechtice bude tenhle boj lahůdkou. Howe se řadí k největším sviním příběhu, takže motivace ho vyřídit je značná. Ale nepodceňte ho.
– Howe používá unikátní kousavou sekeru (ta po něm také zbude), specializací je lotr a po boku má řadu vojáků včetně mágů. Základem je urychleně vycouvat z místnosti. Tím zajistíte, aby vás nemohli nepřátelé obklíčit. Napadněte je jakmile oni vyjdou z místnosti, čímž obklíčíte vy je 🙂
– Vezměte hrdinu na kterého se Howe zaměřil a utíkejte chodbou zpátky. Pokud se totiž podaří Howea odlákat, zbylí tři hrdinové celkem rychle vyřídí jeho poskoky, přičemž mágové by měli padnout první). Pokud je cíl Howea bojovník nebo ideálně Duelista, klidně se s ním pusťte do křížku. Howe není špatný, ale není tak smrtonosný, aby si s vámi dokázal rychle poradit.

Významný boss 17 – Set Cauthrien

– Loghainova věrná… velitelka armády, pobočnice, tělesná strážkyně a kdoví co ještě. S Cauthrien se lze utkat na dvou místech. Jednou při opuštění paláce arla Howea, podruhé před Sněmem. Oběma soubojům se lze vyhnout, nicméně Cauthrien vlastní legendární obouručák, což může být pádným důvodem k tomu ji zlikvidovat.
– První souboj v paláci je neskutečným masakrem, který lze přežít jen s velkými obtížemi. Cauthrien má kolem sebe asi 10 silných vojáků a mága. Sice je kam utíkat, nakonec celý palác je jako na dlani, jenomže přesila je obrovská.
– Rychle se stáhněte dozadu až k ložnici odkud vede cesta do sklepení. Zkuste cestou naklást zpomalující past nebo glyph. Protože bojujete s hordou vojáků, mějte po ruce granáty a samozřejmě ty nejsilnější jedy (ideální je Tichá smrt). Hraničář ať vyvolá zvíře. Pokud máte mága Přízraku, zkuste kouzlo Chodící bomba a také Oživlá smrt (kostlivec z mrtvoly). Krvavá mág ať posedne nějakého nepřítele a donutí ho bojovat na vaší straně. Je třeba maximálně využít obrovskou početní převahu nepřátel ve váš prospěch, to znamená, že pločná kouzla typu bouře, hromadná paralýza nebo oblak smrti také udělají své. V boji to pak chce nerozdělovat své síly ale naopak soustředit celý tým vždy na 1-2 vojáky. Nejde o to nepřátele zaměstnat ale zabít a to hodně rychle!
– Sama Cautherin je smrtící protivník. Pokud budete mít štěstí, zůstane vzadu a postaví se vám až když nějací strážní padnou. Pokud budete mít smůlu, bude patřit k prvním, kteří vás napadnou. Pokusit se ji vyřídit není zase tak špatný nápad, ale chce to jít proti ní opravdu vším co máte, aby padla co nejrychleji.
– Druhý souboj se může strhnout před Sněmem. Můžete se mu vyhnout tím, že Cauthrien přesvědčíte. K boji také nedojde v případě, že jste Cautrien zabili v paláci arla a nebyli jste posléze poraženi a zajati. Tehdy má Cauthrien mnohem méně vojáků. Taktika je obdobná.

Cautherin a uvěznění
– Quest se záchranou Anory lze vyřešit několika způsoby, které významně ovlivní další události. První možnost je bojovat. Proti vám se postaví desítka silných vojáků v čele s Loghainovou pobočnicí, bojovnicí Cautherin (velice silný boss). Když je dokážete porazít, přeskočíte celý jeden quest. Z těla mrtvé Cautherin získáte legendární meč.
– Jestliže budete v boji poraženi nebo se Cautherin vzdáte, skončí Šedí strážci, tedy hlavní hrdina + Alistair (byl-li přítomen) v pevnosti Drakon v cele. Nyní máte na výběr, zda se pokusíte utéct, anebo počkáte na záchranu od přátel, přičemž vyberete dva hrdiny, kteří vás půjdou osvobodit. Quest se významně liší nejen v závislosti na tom, zda budete utíkat nebo bude zachráněni, ale i na tom, zda upřednostníte utajený postup nebo přímý boj.
– Možná si říkáte, jestli je možné získat legendární meč Cautherin i tak, aniž by musela zemřít. Nakonec i když se staví proti vám, činí tak pouze kvůli své neskutečné naivitě a neschopnosti vidět Loghaina v pravém světle. Odpověď zní – ano. Existuje jeden takový bug. Vůči hře to není fér, ale pokud chcete, postupujte takto – bojujte s Cautherin, zabijte ji, prohledejte tělo, vezměte meč a nechte se porazit zbylými vojáky. Skončíte v cele, meč bude váš a Cautherin bude žít.

Útěk z vězení
– Jestliže byl zajat i Alistair, budete na útěk dva. Nejprve je třeba utéct z cely. Pokud jste lotr. můžete zámek jednoduše vypáčit. Také můžete strážného přesvědčit, že cítíte zplozence a on vás raději pustí. Pokud máte vysokou sílu, můžete ho přes mříže jedinou ranou zabít. Můžete také předstírat nemoc, stráž přijde do cely a vy ho napadnete pěstmi – strhne se boj. Jsou ale i další možnosti, které půjdou snáze, jste-li žena. Můžete stráž přesvědčit, aby vám dělal společnost v cele. Tam ho můžete opět napadnout (boj), nebo ho jednou ranou omráčit. Máte-li vysokou obratnost, můžete také proběhnout ven a zamknout ho. Pokud jste žena, máte ještě jednu možnost – přesvědčit strážného, aby si sundal zbroj a napadnout ho. Bude nahý a beze zbraně, takže ho zmáknete rychle.
– Pobíhat po pevnosti ve spodním prádle nemusíte. Své věci najdete v truhle před celou.
– Pokud chcete, můžete se z pevnosti probojovat. V jednom,popř. ve dvou lidech to ale nebude nic snadného. Lepší bude pokračovat v utajeném postupu…
– V psinci vás napadne stráž tak či tak – tam se boji nevyhnete. Nicméně v malé komnatě opodál je na stojanu zbroj stráží. Navlečte si ji a jste inkognito. Cestu z pevnosti blokují stráže a chtějí heslo, které neznáte. Běžte za důstojníkem. Pošle vás do skladu za kolegy, které máte nabrat na hlídku. Strážím se ale moc nechce. Musíte je přesvědčit. Svěří se vám, že potřebujete meče, ale zbrojmistr ve zbrojnici není s vašimi novými kolegy zrovna zadobře. Musíte ho přesvědčit nebo uplatit (15 zlatých!), aby vám meče vydal. Také, pokud ovládáte výrobu jedů, můžete zbrojmistra otrávit. Pokud zbrojmistra navštívíte ještě před nabráním stráží na hlídku, můžete ho přesvědčit, aby odešel. Potom bude zbrojnice prázdná a meče získáte snadno. Konečně je čas návratu k důstojníkovi. Musíte ho přesvědčit, že jste na hlídku připraveni. Pokud je s vámi Alistair, důstojník se ho zeptá, co je podle něj nejdůležitější věc vojáka. Když Alistairovi poradíte, aby řekl Disciplína nebo Čest, zkouška je splněna a hlídka je vaše. Pak zbývá jen opustit v doprovodu stráží pevnost.
– Jestliže v nějakém bodu selžete (např. nepřesvědčíte vojáky pro hlídku nebo špatně odpovíte důstojníkovi) existuje i alternativní varianta jak z pevnosti utéct aniž byste vzburcovali stráže. Musíte zabít anebo okrást stráže ve skladu. Jeden má list s heslem – králík. To nahlašte vrátnému a on vás pustí. Dole vás překvapí seržantka Tanna. Pokud ji dokážete přesvědčit, pustí vás z pevnosti. U východu z pevnosti pak narazíte na dva hrdiny, kteří vás přišli zachránit. S takto početným týmem můžete klidně udělat čelem vzad a vyčistit celou pevnost.

Vpád do vězení
– Průběh questu ovlivní to, kterou dvojici hrdinu vyberete. Opět lze dodržet krom akčního i diplomatický utajený postup. Budete čelit trojici krizových momentů – stráže u vchodu, důstojník a horlivá seržantka Tanna. Ne každý hrdina bude schopen vyřešit všechny tři zádrhely. Jejich řešení je závislé na tom, kterým z hrdinů budete s lidmi jednat. To znamená, že nestačí mít dvojici z nichž alespoň jeden se dokáže dostat před krizi, ale musíte tím daným hrdinou s krizí jednat.
– Přes strážkyni Tannu je těžké projít ale v případě nouze můžete odpálit balistu. To vyvolá rozruch a Tanna odběhne ze svého stanoviště. Pak už není těžké proklouznout.
– Alistair je schopen projít přes stráže a důstojníka. U Tanny selže. Bude se vydávat za zásobovatele.
– Pes je hotový mistr. Dokáže projít přes všechny! Pokud je kdokoli se psem, bude tvrdit, že doručuje psa do kotců, nicméně tam ta úspěšnost není moc vysoká. Raději nechte jednat jen mabariho 🙂
– Leliana je pochopitelně mistryní úskoků, takže s klidem projde přes všechny krize. Pokud jde s Morrigan nebo Wynne, bude se vydávat za kněžku, přičemž může donutit stráže, aby bojovali mezi sebou. Jinak se bude vydávat za kuchařku
– Morrigan také dokáže obelstít všechny ale bude třeba lépe volit slova. Nicméně, pokud bude s mabarim, neuspěje u kapitána (pokud tedy nebudete s kapitánem jednat mabari). Pokud je s Lelianou nebo Wynne, bude se vydávat za kněžku a tehdy uspěje pouze u Tanny.
– Oghren není zrovna dobrá volba, přestože získá +7 bodů oblíbenosti, když zvolíte jeho. Pokud je s mabarim, dokáže projít přes stráže ale selže u kapitána. Pokud je se Stenem nebo Zevranem, bude se vydávat za šaška a také projde přes stráže, nicméně dál už ne.
– Sten je velice špatná volba. Neprojde přes nikoho. Pouze pokud je se psem, projde přes stráže ale ne přes kapitána.
– Wynne se kupodivu dokáže dostat přes všechny krize. Nicméně pokud je s mabarim, selže u kapitána. Pokud je s Lelianou nebo Wynne, bude se vydávat za kněžku.
– Zevran dokáže také proniknout přes všechna stanoviště. Pokud je s Oghrenem, bude se vydávat za šaška. Pokud bude s nějakou ženou, bude tvrdit, že doručuje jisté intimní pomůcky.
– Jakmile překonáte Tannu, dál už se musíte probojovat.

Dokumenty strážců
– V paláci Howea jsou v truhle dokumenty šedých strážců. Přeptejte se na ně Riordana a on vás odkáže na skrýš strážců v Denerimu. Najdete ji za skříní ve skladišti (vedle kouzelného krámku). Je tam fůru hezkých unikátních věcí.

 

Denerim – Elfí odluka

Život v odluce
– V odluce můžete narazit na spoustu pochybných existencí…
– U vchodu do odluky si trojice elfů vyskakuje na shemlena. Když se včas přiblížíte, utečou, zbabělci.
– Nedaleko je elfí žebrák lačnící po snadném výdělku. Můžete mu dát stříbrňák nebo zlaťák. Pokud mu zaplatíte, přiště tu potkáte jeho dva kamarády s nataženou dlaní. Můžete jim dát 50 stříbrných nebo rovnou 3 zlaté. Když jim opět zaplatíte, příště tu bude celý hlouček parchantů čekající na blbce, co jim zaplatí. Tentokrát jim můžete dát 50 stříbrných. Znovu se už neobjeví (ještě aby!)

Otrokáři
– Když se potřebujete dostat do nemocnice, můžete to zkusit přes hlavní vchod, čímž ale vyprovokujete strážné a mágy k boji. Také to ale můžete vzít zadem. Hlídá tu jeden strážný, který vám za 6 zlatých umožní projít. Taky ho můžete jednoduše zabít (mágy před budovou to nevyprovokuje). Jakmile vyřídíte osazenstvo nemocnice, mágové před domem vás už napadnou a nepomůže ani to, když z budovy odejde zadem. Nakonec ale není třeba smutnit – každý z nich má unikátní róbu.
– Pokud jste původem městský elf, můžete se dostat do nemocnice tak, že bude předstírat nemoc. Potom budete vpuštěni dovnitř, ale jen vy! To znamená, že boj uvnitř musíte zvládnout s jediným hrdinou!
– Strážkyni Devoru v domě otrokářů můžete zastrašit, aby odešla, čímž se vyhnete boji. Také ji můžete přesvědčit, aby vás vzala za Caladriusem. Díky tomu přeskočíte pár místností a vyhnete se boji. Nicméně zabít Devoru může být užitečné, protože vlastní legendární luk!
– Situaci s otrokářem Caladriusem lze vyřešit i mírumilovně. On si vezme otroky, dá vám dokumenty (které jinak získáte z jeho těla ) a odejde. Potíž je v tom, že vás to přijde na neskutečných 100 zlatých! Je to vůbec největší kšeft v rámci příběhu. Nicméně můžete Caladriuse přesvědčit aby vám dal dokumenty zdarma, vzal otroky a odešel. Jsou i další možnosti přesvědčování (odejít bez otroků / odejít s penězi ale bez otroků…) nicméně Caladrius nikdy nepřijme nabídku, které by ho připravila o otroky.
– Pokud budete bojovat a Caladriuse porazíte, učiní vám novou nabídku – krvavý rituál, kdy elfové zemřou a vy získáte 1 bod kondice. Zní to hezky, ale většina společníků tohle překousne jen stěží. Wynne ztratí dokonce -40 bodů!

Významný boss 18 – Caladrius

– Tevinterský mág, který vede obchod s elfskými otroky. Boji se lze vyhnout v případě, že se hráč vzdá otroků a přistoupí na Caladriusovu nabídku anebo mu nabídne vlastní. Samotný boj může být docela komplikovaný, pokud zazmatkujete.
– Seběhnout dolů a vrhnout se na Caladriuse je právě ta špatná taktika. Mnohel lepší je snažit se v prvé řadě udržet balkon. Sem vedou dvě schodiště po kterých budou přibíhat Caladriusovi vojáci. Jestliže jste předtím přemluvili Devoru aby vás sem dovedla, bude tu také. Ona je cíl číslo jedno a hned vzápětí udržení schodišť. Snažte se rozložit síly své skupiny tak, abyste dokázali schodiště ubránit. To znamená minimálně jeden silný bojovník na každou stranu plus mágové a lukostřelci uprostřed, to aby mohli pálit na obě strany. Hraničář by měl vyvolat odolné zvíře (Mědvěda), mág se zaměřením na Přízraky ať povolá z mrtvoly kostlivce. Pokud je v týmu někdo se schopností výroby pastí, ať rychle naklade nějaké na vršek schodiště. Ideální jsou pasti schopná zasáhnout více cílů, to znamená všechny olejové a mračné pasti.
– Caladrius pravděpodobně nahoru nepůjde. Bude vám buď ztrpčovat život svými kouzly zezdola anebo na vás vůbec nedohlédne a nic dělat nebude. Vy se snažte především zastavit nápor stráží. Když opadne, zvažte jestli bude lepší útok na Caladriuse anebo ostřelování ze schodišť s cílem nalákat další stráže nahoru.

Vděk elfů
– Pokud jste odmítli krvavý rituál a zachránili Valendriana dá vám unikátní dýku. Jestliže jste původem městský elf, dá vám otec Cyrion také jednu unikátní dýku (Tesák), ale jen pokud jste v Původu odmítli úplatek od Vaugana. Také můžete konečně obchodovat s Alimarem. Ovšem pokud jste původem městský elf, můžete obchodovat jen pokud jste v Původu nepřijali úplatek od Vaughana.
– Jestliže jste rituál přijali, nebudete moci s Alimarem obchodovat, ledaže byste byli původem městský elf a nepřijali jste v původu úplatek od Vaughana.

Poslední recepty
– Alimar má na skladě poslední recepty, které jste ještě nemohli nikde získat. Jde o recepty na dvě nejlepší pasti a na velkou soupravu pro léčbu zranění. Určitě koupi promyslete, protože všechno to jsou velice cenné věci.

 

Denerim – Sněm

Hlas Sněmu
– Sněm je velce komplikovaný quest. Má množství variant, které ovlivní zbytek hry a dokonce i další pokračování DA.
– Na Sněm se sbírají známé body podpory, kterým budeme tentokrát říkat hlasy. Množství hlasů ve výsledku ovlivní, jak moc těžké bude Loghaina porazit. Hlasy zavisí i na tom, jak budete argumentovat. Uvědomte si, že jste na slezině šlechticů a podle toho je třeba jednat. Spíše než na osočování a urážení Loghaina se zaměřte na problémy, které šlechtice tíží.
1-2) Bann Ceorlic a arl Bryand vám dají hlasy v každém případě. To jsou dva.
3) Hlas vám může dát jeden nejmenovaný šlechtic v případě splnění všech questů pro Vrány.
4) Hlas dostanete od arla Wulffa, pokud budete na Sněmu argumentovat tím, že zplozenci představují vážnou hrozbu a je třeba se proti nim spojit.
5) Bann Sighard dá hlas, pokud v rámci questu zachráníte jeho syna z paláce Howeho a na Sněmu budete argumentovat vězněním lidí.
6) Bann Alfstanna vám dá hlas, pokud jste jí v rámci questu dali prsten po ztraceném bratru a budete argumentovat tím, že Orlais není hrozbou, narozdíl od zplozenců.
7) Vaughan vám dá svůj hlas, pokud jste mu pomohli z žaláře Howea.
8) Velekněžka vám poskytne 2 hlasy, pokud jste splnili quest se ztraceným templářem a vytasíte svědka proti Loghainovi, Jowana – tedy pokud budete argumentovat pokusem o vraždu Eamona.
9) Anora má rovnou 3 hlasy, což z ní činí nejdůležitější objekt hlasování. Abyste získali její podporu, musíte s ní před Sněmem promluvit, souhlasit s tím, že ji podpoříte jako královnu (případně dohodnout sňatek s Alistairem) a v žádném případě nesmíte trvat na tom, aby byl Loghain potrestán za své zločiny. Pořád je to její otec a ona ho miluje!
– Sněm v každém případě skončí bojem. Pokud vyhrajete, můžete Loghaina a jeho vojáky napadnout anebo rovnou vyzvete Loghaina na duel. Pokud prohrajete, nezbude vám, než nejprve bojovat s Loghainem a jeho vojáky, načež boj přeřuší velekněžka a rozhodne se opět duelem. Duel s Loghainem je zkrátka nevyhnutelný! Zajímavé je, že při boji s vojáky má Loghain statut bosse, ale v duelu bude mít pouze „žlutou“ úroveň.

V packách osudu
– Na duel s Loghainem můžete vybrat svého zástupce. Pokud zvolíte Mabariho, Eamon to raději zamítne s tím, že by nebylo dobré svěřit osud Fereldenu psovi. 🙂

Významný boss 19 – Loghain

– Pro někoho dost možná předpokládaný závěrečný boss hry. Souboj s Loghainem je nevyhnutelný, ale status bosse bude mít jen v případě prohry na Sněmu anebo cíleného napadení. Během duelu bude mít Loghain pouze „žlutý“ status.
– V jeho blízkosti se objeví velká skupina stráží a přibližně stejně velkou skupinu spojenců budete mít na své straně. K přerušení souboje dojde v momentě, kdy Loghainovo zdraví klesne na minimum. Proto je nejlepší taktikou zařídit, aby se Loghain zaměřil na nějakého hrdinu, pak ho odlákat do přední částí sálu a tam ho porazit, zatímco se spojenci starají o vojáky.

Osud Alistaira
– V závislosti na vašich rozhodnutích se nyní bude lámat Alistairův osud.
– Před Sněmem můžete zajít za Anorou a navrhnouit jí sňatek s Alistairem. Když přesvědčíte Alistaira, aby souhlasil, zbývá už jen stvrdit návrh u Anory. Případně pak můžete tuto novinu oznámit Eamonovi.
– Pokud jste člověk a muž, můžete si Anoru vzít za ženu a stát se králem.
– Pokud se rozhodnete zabít Loghaina (Alistair provede popravu), Anora s ním odmítne vládnout. Jestliže Loghaina popravíte osobně, Anora může s Alistairem zůstat ve sňatku (avšak odmítne si vzít vás, pokud jste s ní chtěli vládnout). Jinými slovy, Anora si nevezme toho, kdo popravil jejího otce.
– Pokud jste podpořili jako krále Alistaira, Anory skončí uvězněna. Alistair bude vládnout sám anebo s hlavní hrdinkou (pokud jsou v milostném poměru).
– Pokud Loghaina ušetříte, nezatvrzelý Alistair post krále odmítne a královnou bude Anora (i když jste ji nepodpořili). Její první rozhodnutí bude popravit Alistaira, ale můžete jí to rozmluvit, načež Alistair odejde z družiny.
– Jestliže je Alistair zatvrzelý a dohodli jste mu sňatek s Anorou, potom můžete Loghaina ušetřit a Alistair zůstane s Anorou ve sňatku. Toto je jediná možnost jak docílit toho, aby Loghain přežil a Alistair byl králem!
– Pokud je Loghain ušetřen, pak v každém případě Alistair opustí družinu! Takže mu nezapomeňte včas sundat věci, ať o ně nepřijdete. 🙂

 

Náhodná setkání – Denerim

Postranní ulička (Podmíněné)
– V této kapitole, v případě, že máte v družině Zevrana vás čeká náhodné setkání s Talisenem. I když jste nechali Zevrana v táboře, k setkání dojde a Zevran se tu objeví (čili nevyhnete se tomu 🙂 )
– Jestliže oblíbenost Zevrana je nízká (menší než 33) potom se obrátí proti vám a musíte ho zabít. Pokud je průměrná, odmítne s Talisenem bojovat, takže opustí aktivní tým ale zůstane v družině. Jestliže má vysokou oblíbenost, pomůže vám v boji proti Talisenovi
– Po zabití Talisena bude Zevran přemýšlet o odchodu z družiny. Můžete ho ale přesvědčit, aby zůstal.

 

Náhodná setkání – Ferelden

Taoranův tábor (Podmíněné)
– Pokud se v rámci posledního questu pro Černohorské žoldáky rozhodnete zabít Taorana, čeká vás toto setkání. Můžete Taorana vyslechnout a nechat ho jí, případně od něj vyžádat odměnu pár zlatých. V takových případech quest skončí bez boje a bez další odměny. Jedině pokud Taorana zabijete, můžete si odměnu vyzvednout. Taoran je boss.

 

Ostatní

DLC
– Před samotným Sněmem (tedy po vyřešení questu v odluce) je poslední možnost prozkoumat celý svět, dokončit questy a dokoupit zásoby na velké finále. I po Sněmu můžete volně cestovat, ale už ne do Rudoskalí, protože tam automaticky startuje další kapitola hry.
– Po Sněmu je rovněž poslední šance na příběhové DLC. Pokud jste tak ještě neučinili, je dobré zvážit jejich koupi a případně DLC odehrát. Pokud se pro koupi DLC rozhodnete později, budete si muset nahrát starší uložení, abyste je mohli hrát. Zní to nevinně, ale uvědomte si, že sága Dragon Age nekončí závěrečnými titulky. Své uložení můžete použít pro další díly a tím pokračovat ve vašem příběhu. A pokud za sebou máte i DLC, můžete očekávat že na ně bude v dalších dílech série odkazováno a možná se dočkáte i nějakých vedlejších questů navíc.
– Co se DLC týče, v rámci celé hry se nabízí otázka – kdy? Kdy se do DLC pustit? Někdo bere DLC jen jako další kapitoly a hraje je průběžně. Jiní se na DLC zaměřují přednostně, protože z nich pramení užitečné předměty. Já zastávám jiný názor a to snažit se maximálně oddělit DLC od základní hry. Je to z toho důvodu, že základní hra funguje sama o sobě, ale odehrání DLC chtě nechtě ovlivní zážitek ze základní hry. Najednou budete mít nové předměty, více XP, nového hrdinu… Dojmy a pojmy z původní hry se zkrátka změní a nejen po stránce obtížnosti. Proto zastávám názor odehrát DLC až když už není jiná možnost, čili nyní – po Sněmu nebo bezprostředně před ním.
– Také je otázkou v jakém pořadí DLC hrát. Pořadí článků odpovídá tomu, jak byly DLC postupně vydávány, což je myslím ideální postup při jejich hraní.