Zaklínač 1 – AKT III, AKT IV

AKT III

Ve třetí kapitole se vrací všechny lokace z dvojky. Opět navštívíte Klášterní Wyzimu, Stoky, Hráz i Les na blatech ale tentokrát do vínku přibude ještě Obchodní čtvrť. Celkem tu máme pět velkých map, ke kterým lze připočíst ještě Hřbitov. Třetí kapitola je zkrátka obrovská.

Dějově opět příchází nové téma a to politika. Jinými slovy vztahy mezi postavami se nadále stupňují, nových lidí přibývá a spletenost děje jde ještě o úroveň výš. Navíc je třetí kapitola plná závažných rozhodnutí.

 

Videoprůvodce

 

Obchodní čtvrť

Obchodní čtvrť

Kapitola III map01– Obchodní čtvrť překypující životem. Lidí jako smetí, na každém rohu vojáci a obchodníků nespočet. Městská čtvrť působí skoro až chaotickým dojmem a zorientovat se tu chvíli potrvá.
– Čtvrť je plná obchodníků. Najdete tu řezníka, rybáře, dva zbrojmistry, kováře, knihkupce a spoustu dalších obchodníků se šperky, jídlem i alchymistickými potřebami. Nechybí samozřejmě nová hospoda.
– V noci Obchodní čtvrť působí ponuře. Přesto ulicemi stále procházejí stráže vedené silnými obrněnými rytíři. Oproti tomu hrozí útoky Kikimor. Naštěstí ale nejsou časté a navíc si stráže napadení města nenechají líbit. Jinými slovy Kikimorám se ve městě dobře nepovede.

 

Klášterní čtvrť

Klášterní čtvrť

Kapitola II - map01– Situace v klášterní čtvrti se trochu změnila. Některé postavy se přesunily jinam, noví obyvatelé přišli a úkolů je tu opět slušná várka. Navíc se obměnilo i vybavení domů – opět má smysl prolézat každý dům, protože tam najdete nové věci.
– Jinak zůstalo vše při starém. Za dne klid a pohoda, v noci opět riziko od Salamandry, Fledderů a u hřbitova i Ghůlů. Ale nic těžkého.
– Nemá smysl se babrat s mapou, nakonec názvy oblastí se nezměnily, pouze máme jiné puntíky. Proto u známých oblastí uvádím staré mapky.

 

Stoky

Stoky

Kapitola II map04– Konečně jsou k dispozici celé stoky včetně oblasti pod Obchodní čtvrtí.
– Jinak se toho ve stokách moc nezměnilo. Utopenci, Ghůlové a spousta vstupů a východů do různých částí města.

 

Hráz

Hráz

Kapitola II - map02– Význam Hráze se v třetí kapitole výrazně snížil. Stále tu je převozník a tedy jeden ze dvou přístupů na blata ale jinak vcelku nic.

 

Les na blatech

Les na blatech

Les na blatech map02– Ještě drsnější a ještě nebezpečnější oblast než kdy dřív. Blata krom starých monster ovládají nově i Archespory a Kikimoří dělnice. Na některých místech hrozí Kikimoří bojovnice a Královské Wyverny. V noci se situace ještě zhorší nástupem mrchožroutů včetně mohutného Nekrofága. Pobyt na blatech je těžší než kdy dřív.
– Kikimoří bojovnice, Královská Wyverna a Nekrofág jsou mocná stvoření, která mohou být sama o sobě smrticí. Ne vždy platí, že čím je protivník větší, tím je i nebezpečnější, nicméně tato silná trojka je přesně tak nebezpečná jak je i veliká. Dobře se na návštěvu blat připravte.

 

Důležitá rozhodnutí

1) De Wett X Talar
– Po večírku v Narakortu De Wett přepadne Talara před hospodou a osočí ho z neuposlechnutí královského příkazu. Podle výnosů je Talar zbaven funkce, ale Talar prohlašuje, že výnos je padělaný. Oba chtějí Geraltovu pomoc a co na to Geralt?
– Abyste měli nejlepší možný bod pro správné rozhodnutí, je dobré nejen získat pro Talara tajný dopis v rámci questu na hostině, ale také si ho pročíst. Je tam naznačeno, že skutečně dochází k padělání.

Za De Wetta!
– Talar se pokusí bránit. Má dýku, je slabý a desítka stráží ho vyřídí během mžiku i bez vaší pomoci. Když nic, zemře čestnou smrtí.
– De Wett vám poděkuje, ale na dotaz ohledně pravosti výnosu pomlčí.

Kurva, za Talara!
– De Wett to vzdá! I když má po boku na desítku vojáků, tak to zabalí jak malej kluk a stáhne se.
– Talar samozřejmě poděkuje a pozve si vás na pokec v hospodě, kde dokáže, že poslední královy výnosy bez králova podpisu jsou opravdu falešné.

 

2) Řád X Veverky – 2. střet – Banka
– Jestliže u všech minulých rozhodnutí platilo dvakrát měř a jednou řež, tady měřte aspoň čtyřikrát! Tohle je prozatím nejdůležitější volba hry. Velice důležitá a mající přímý i nepřímý dopad na zbytek hry.
– Situace je následovná – do Vivaldiho banky, která je Vivaldiho jen podle jména vtrhnul Yeavinn a vzal rukojmí. Mezitím se Sigfried snaží dostat dovnitř a vetřelce pobít. V zásadě máte dvě varianty – buď vběhnete do banky pomoct Sigfriedovi, načež se stáhnete a společně zaútočíte z druhé strany přes radnici, kde konečně vtrhnete dovnitř anebo půjdete sám přes skladiště a následně radnici do banky. V obou případech vaše cesta skončí rozhodnutím, zda pomoct Řádu potlačit Veverky anebo pomoct Veverkám zdrhnout s dokumenty o nespravedlivém zabrání Vivaldiho majetku. Žádná střední cesta neexistuje, žádná domluva není možná a žádná neutralita nehraje roli. Je to buď a nebo!
– Probereme si zřejmé skutečnosti…
1) Lidé sebrali Vivaldimu banku a on tak přišel na buben. Yevinn sice chce, aby Vivaldi dostal banku zpátky, ale zlato hodlá použít pro Veverky. Tady se poněkud nabízí otázka, jestli obsah trezoru instituce zvaná banka přisoudit majiteli banky nebo lidem, co si tam peníze uložili. Pokud jste příznivci druhé varianty, pak chce Yaevinn prostřednictvím Vivaldiho okrást lidi a zlato použít proti nim (zjednodušeně řečeno).
2) V rámci questu pro Siegfrieda se ukázalo, že Veverky své povstání financují i vykrádáním hrobů. No a neštítí se ty, co je přistihnou, poslat na smrt zavřením do krypty. V rámci questu pro Yaevinna vás elf požádá vyčištěním podzemí. Prý kvůli památkám po Laře Dorren, ve skutečnosti je to cesta k bance.
3) Z širšího úhlu pohledu je věc taková, že nelidé jsou lidmi stále víc a víc utlačováni a snažit se o mírumilovné řešení nemá význam. A to jednoduše pro to, že proti nelidem stojí i vladaři, šlechta a další vlivní lidé. Nelidé nemají zastání ve smetánce, nemají majetky a tak nemají ani žádnou politickou páku. Jejich zem jim byla ukradena a jak čas plyne, jejich situace je stále zoufalejší. Abyste lépe chápali situaci, není od věci hledat alegorii v reálném světě (a ani nemusíte chodit daleko).
4) Otázka banky sice není přímým konfliktem Řádu a Veverek, ale Řád hraje významnou roli. Je dobré si uvědomit, že Řád Planoucí růže je skupinka fanatiků slepě nenávidějící nelidi. Řád vznikl jako protiváha konventu čarodějek. Za jeho vznikem stojí Radovid z Redanie a záměrně se postaral o založení Řádu u svého souseda. Totiž Radovid předpokládá, že to jednoho dne praskne a Řád bude mít dostatečnou vojenskou i politickou moc, aby mohl ohrožovat vladaře, čarodějky a další. A znáte to pořekadlo – když se dva hádají… Radovid se směje.
– Ať už se rozhodnete jakkoli, do budoucna si odbouráte možnost stát po boku těch, kterým v bance nepomůžete! To znamená, že když zvolíte Řád, už se nebudete moci přidat k Veverkám a obráceně.
– Platí, že se ve hře můžete přidat ke třem různým frakcím – Řád, Veverky a Neutrál (svoje vlastní strana). Bankou si tedy chtě nechtě odbouráte jednu z možností Řád nebo Scoi’atel. Opravdu dobře zvažujte jak se rozhodnout. Nejprve si řekneme, co vaší volbou (ať bude jakákoli) ztrátíte.

Ztráty
– Možnost přidat se k jedné frakci (Řád nebo Scoi’atel)
– Možnost získat jedno brnění
– Možnost získat jednu kartičku

Smrt teroristům!
– Boj s Veverkami a marné pronásledování Yevinna ve stokách.
– Pochvala od Siegfrieda a celkově dobrý vztah s Řádem.
– Nepřátelství od Yaevinna a špatné vztahy s Veverkami.
– Pomoc Řádu v boji se Salamandrou na konci 3. kapitoly
– Ve čtvrté kapitole ve fázi lámání chleba můžete zvolit pouze Řád nebo neutralitu. Těmito dvěma způsoby se také bude odvíjet další děj.

Smrt fanatikům!
– Útěk s Yevinnem přes stoky a likvidace Kikimor stojících v cestě.
– Pochvala od Yaevinna a celkově dobré vztahy s Veverkami.
– Nepřátelství od Siegfrieda a celkově špatné vztahy s Řádem.
– Pomoc Veverek v boji se Salamandrou na konci 3. kapitoly
– Ve čtvrté kapitole ve fázi lámání chleba můžete zvolit pouze Sco’iatel nebo neutralitu. Těmito dvěma způsoby se také bude odvíjet další děj.

 

3) Triss X Shani
– Třetí kapitola je drsnými volbami plná a tohle je další z nich. Opět svojí volbou ovlivníte několik významných událostí napříč zbytkem hry. Přitom počátek vypadá nevinně – dát Alvina do opatrovnictví čarodějce Triss nebo medičce Shani?
– Ať už zvolíte kteroukoli z dam, značně tím zhoršíte vztahy s druhou. A stejně jako v případě banky vás čekají ztráty v obou případech…
– Než se rozhodnete, je dobré připomenout očividné – Triss je sice velice mocná a krásná čarodějka, nicméně o nějakém pudu mateřství se v jejím případě nedá mluvit. Je pyšná, mocná a jak to u takových lidí bývá, tak i ambiciózní, navíc s pletkami ve vysoké politice. Díky magii lépe rozumí Alvinovým schopnostem. S Geraltem ale nejedná zcela otevřeně.
– Shani je ochotná, milá, obětavá a tedy potenciálně mnohem lepší matka i družka. Trpí ovšem přehnanou dobrosrdečností a nemá takovou moc, čiliže není ani tak silnou osobností schopnou se o sebe a druhé postarat v nebezpečných dobách. Je ke Geraltovi maximálně upřímná a skutečně ho miluje, ovšem jako medička nedokáže tak dobře rozumět Alvinovým schopnostem.

Ztráty
– Možnost získat jednu kartičku.

K čarodějce!
– Triss bude šťastná, Shani naštvaná
– Ve čtvrté kapitole vám dorazí dopis od Triss
– Ve čtvrté kapitole bude Alvin čelit přeludu hráče kostek
– Můžete získat druhou kartičku Triss.
– Společně s Triss budete čelit nástrahám epilogu, kde vám pomůže svojí bojovou magií.

K medičce!
– Shani bude šťastná, Triss naštvaná
– Ve čtvrté kapitole vám dorazí dopis od Shani
– Ve čtvrté kapitole bude Alvin čelit nálezu pejska
– Můžete získat druhou kartičku Shani.
– Společně s Shani budete čelit nástrahám epilogu, kde vám pomůže svými léčitelskými dovednostmi.

 

4) Mutagen X Vlkodlak X Léčba
– A pokračujeme další drsnou volbou. V rámci hlavního questu se střetnete s vlkodlakem, kterým není nikdo jiný než kapitán stráže Vincent. Noční lovec v podobě velkého chlupáčka loví zločince. Tady máme hned tři možnosti řešení, jak s Vlkodlakem naložit. Každá má svá pro a proti.

Zničit Vlkodlaka!
– Boj s bossem! Vlkodlak je skutečně boss a ne zrovna snadný. Je silný a celkem odolný. Ale zase může být boj s ním lákavý.
– Za jeho zabití získáte Srst vlkodlaka – přísadu do mutagenu na koupi talentu Predátor (vylepšení výdrže).
– Ke konci kapitoly vás v Narakortu přepadne stráž obviňující vás ze zabití Vincenta. Budete muset bojovat.
– Quest pro Carmen skončí neúspěchem.
– V dalších kapitolách bude nový kapitán stráží, který trochu zkomplikuje situaci, ale nic závažného se nezmění.

Chlupáček se hodí
– Když Vlkodlaka ušetříte ale nevyléčíte ho, Vincent v podobě Vlkodlaka vám ke konci kapitoly pomůže v boji v hospodě. Jako Vlkodlak dokáže situaci uklidnit velice rychle.
– Quest pro Carmen se sice vyřeší, ale ne nejlepším způsobem.

Láska chlupy přenáší
– Ušetřením vlkodlaka a jeho vyléčením (quest pro Carmen) dojde k Vincentově trvalé proměně zpátky na člověka.
– Ke konci 3. kapitoly vám Vincent pomůže v boji v hostinci. Jako člověk je dobrý, ale zdaleka ne tak dobrý jako vlkodlak.

 

Postřehy

Obchodní čtvrť

Obsazení
Rudolf Kubík (Geralt z Rivie)
Dagmar Čárová (Triss Ranuncul, princezna Adda)
Petra Hanžlíková (Shani, Carmen, Paní noci)
Jiří Hromada (Declan Leuvaarden, Velerad)
Pavel Pípal (Vincent Meis)
Michal Jagelka (Marigold)
Libor Terš (Šémko, Siegfried, hrabě Roderick de Wett)
Pavel Tesař (Yaevinn)
Vladimír Kudla (Magistr, Azar Javed)
Karel Richter (Talar, Hugo Beronda, zoufalý kupec, Koster)
Stanislav Lehký (Zoltan Chivay, řezník, hostinský v Novém Narakortu)
Zdeněk Hess (Kalkstein)
Klára Šumanová (Alvin, Vaska)
Roman Hájek (Patrik z Věže, Erkin von Blunt)
Marek Libert (Mistr lovčí, Lovec hlav)
Bohuslav Kalva (hostinský v krčmě U Chlupatého medvěda, Starý druid, Vetala, Hierofant)
Bohdan Tůma (Zahin Schmartz, Hobbs Pankiera)
Petr Oliva (převozník, Angus)
Otto Rošetzký (Ren Grouver)
Jana Holcová (modrooká dívka)
Tereza Chudobová (Rozalinda Pankierová)

Posloupnost úkolů
– Ani třetí kapitola na tom není s provázaností questů o moc lépe než ta druhá. Pokud chcete splnit všechny questy, doporučuji následující pořadí – úkol pro Siegfrieda (Šest stop pod zemí), úkol pro Yaevina (Ozvěny minulosti), banket v Narakortu (Nóbl hostina) a Banka (Velká bankovní loupež). Samozřejmě mezitím můžete plnit libovolné ostatní úkoly, ale protože tyhle questy jsou navzájem provázané, můžete si jiným postupem zkomplikovat (v případě prvních dvou zmíněných dokonce odbourat) jejich splnění.

Physiologus
– Na náměstí u Trissina domu se za dne vyskytuje chlápek, který pracuje pro Levaardena a který vám předá bestiář Physiologus. Je to nejobsáhlejší bestiář v celé hře a díky tomu je schopen vám nahradit obsah mnoha jiných bestiářů.
– Jedině Physiologus vám do bestiáře zanese i záznam o Zaklínačích. Pro někoho jsou Vědmáci jen další stvůry 🙂

Ztracená Ars Amandi?
– Ve hře existuje kniha Ars Amandi přidávající do rejstříku zápis ohledně dárků a dodávající recept na Parfém. Potíž je v tom, že její objevení je buď náhodné s velmi nízkou šancí na nalezení anebo tato kniha v nejnovější verzi hry vůbec není vinou bugu. Má se nacházet na několika místech třetí kapitoly, namátkou třeba dům Triss, strážnice Řádu vedle kláštera nebo dům bylinkářky u Mariborské brány.
– Když jsem Zaklínače hrál během sepisování těchto článků, knihu jsem nenalezl a nevzpomínám si, že bych ji vůbec během nějaké hry našel.
– Update – Podle čtenáře Dupiho (viz komentáře) se kniha nachází v Trissině domku. Já ji tam však nemám 🙁

Tupý alchymista
– V manufaktuře přebývá alchymista ze kterého je možné vytřískat řádku receptů. Pokud ho proklepnete, řekne vám, že shání červenou rudu. Sežeňte mu ji a dostanete na oplátku svitek Zerrikánská alchymie. Tento svitek byl ale ke koupi už v první kapitole, takže recepty pravděpodobně už budete znát.
– Můžete hovor stočit na alchymistovy objevy a dále na Kalksteina. Pan alchymista má roztržitého Kalksteina plné zuby a vysmívá se jeho knize Transmutace a metamorfózy. Prostřednictvím několika dialogů máte možnost Kalksteinovu knihu obhájit a alchymistovi ukázat jaký je to blb. Doporučuji tedy knihu sehnat, pečlivě pročíst a pak jen vyvracet alchymistovy prohlášení. Nakonec uzná, že se pletl a dá vám dva svitky. Svitek Tajemství mistrů jihu obsahuje dvě pokročilé petardy, svitek Samum má jednu špičkovou petardu (zřejmě nejlepší ve hře) a navíc špičkový olej.

Provázané lokace
– Cestovat mezi jednotlivými místy můžete i teleportem. Obchodní čtvrť (Trissin dům), Klášterní čtvrť (Kalksteinův dům), Blata (Věž mága) a později i elfí ruiny (Stoky) spojuje teleportační mechanismus.

Tajná herna
– U hradeb (blízko Mariborské brány) je dům a v něm hráčské doupě. Je to v podstatě hospoda se servírkou a několika hráči pokru. Mimo jiné tu najdete Kostera, což je jediný falešný hráč kostek v této kapitole. Jestliže už jste dokončili profesiónální hru v kostky, můžete u Kostera zahájit vyšší level – falešnou hru.

Upovídaná pijanka
– V Novém Narakortu posedává žena, která vám za džbán mléka (kravího) nebo korbel piva povypráví o některých monstrech. Do Bestiáře si díky ní můžete zapsat Baziliška, Archesporu a Wyvernu.

Milá servírka
– V Novém Narakortu pracuje sice upovídaná ale velice ochotná servírka. Jestliže za ní přijdete opilí, dá vám recept na Ženské slzy.
– Někdy si servírka začne stěžovat jak poničila rukavičky jedné dámy. Když jí dáte nové nebo zaplatíte 100 orénů, předá vám dvě lahvičky Ženských slz.
– Tohle je poslední varianta, jak můžete recept na Ženské slzy získat. Pokud je nemáte z druhé kapitoly (od dřevaře nebo Kalksteina), určitě možnosti využijte.

Hamižný krčmář
– Krčmáře v Novém Narakortu se můžete zeptat na hosty a zaplatit 233 orénů za jednu informaci. Poprvé vám řekne o jakémsi tajném heslu Salamandry – Osten. Tohle heslo se hodí v rámci hlavního questu ve stokách, tak jej nezapomeňte.
– Podruhé se krčmář zmíní o Berengarovi a dá vám knihy, které tam nechal – O kletbách a prokletí a Kniha polibku (3 recepty).
– Napotřetí dodá, že jakýsi elf a trpajzlík se v hospodě sešli a projednávali cosi o ohni. Rovněž uvedli recept na petardu Ďáblova pecka, který vám krčmář převypráví.
– Napočtvrté už z krčmáře nic nevymámíte a když budete chtít peníze nazpět, jen se naštve.

Kovář
– U tržiště se nachází kovář ochotný vám vykovat meč. Ovšem chce drahokam. Teprve když mu jej dáte (jakýkoli), můžete si u něj meč vykovat. Za meč ale zaplatíte stejnou cenu jako u platnéře Řádu nebo u trpasličího kováře v Klášterní čtvrti.

Nepodplatitelná stráž
– V noci u radnice vás zastaví důstojník Řádu s tím, že za tmy je zákaz vycházení. Dostanete od něj glejt, který to povoluje, ale v dialogu je také možnost muže podplatit. To však není možné, jelikož ani s pěti tisíci orény je podplácení neproveditelné z důsledku nedostatku peněz. Zřejmě se jedná o bug.

Bitkař a meč
– Když v hospodě porazíte Huga Berondu, můžete si od něj vzít peníze nebo věcnou odměnu a to buď červenou rudu a runový kámen Svarog anebo modrou runu (Země) a rovněž kámen Svarog. Rozdíl je tedy jen v tom, zda vás láká stříbrný, či ocelový meč. A mimochodem – pokud máte ocelový Harvall, potom je nový stříbrný meč určitě potřebnější.

Neslibuj co nesplníš, Erkine!
– Na hostině v Novém Narakortu postává rytíř Erkin Blunt, který složil slib mlčenlivosti. Přineste si na hostinu dostatek pití a přechlastejte ho. Erkin nejenže promluví, ale dá vám pečetní prsten Domu noci. Zatraceně dobrá věcička schopná ušetřit vám několik stovek orénů.

Patrikův meč
– Pokud se v otázce Modroočky postavíte proti Patrikovi a zabijete ho, můžete od něj získat Posvěcený meč Řádu, což je vzácný meč vyšších Řádových rytířů. Jeho výhodou je však pouze +10% vyšší poškození. V třetí kapitole byste měli mít už mnohem lepší meče.

Nedůvěřivý bard
– Na tržišti je bard, který vám za cca 30 orénů složí pár veršů s vaším jménem. Můžete si vybrat Geralta, Sigfrieda, Yaevina a Xenofonta Šíleného. Ovšem bard složí pár slov jen k Sigfriedovi a Xenofontovi, jelikož ostatním jménům neuvěří.

Prodavač informací
– Na tržišti je prodavač dřeva prodávající za 25 orénů informace. Není za to ani zápis do rejstříků pouze různé nepříliš důležité postřehy o situaci mezi šlechtou.

Kde bydlí bylinkářka?
– Vedle Mariborské brány je za sochou Melitelé příbytek bylinkářky. Dům je však prázdný a žádná bylinkářka tu nežije. V noci tu přespává tlustý kupec, který jinak postává na tržišti a vyhrožuje vám Salamandrou.

Užitečné zbraně
– Ve třetí kapitole lze získat řádku kvalitních vedlejších zbraní. Kvalitní dýky a sekery nosí Veverky během bankovního přepadení. Kladiva lze sehnat jednak od mrtvých rytířů Řádu v bance (těla tam zůstanou i po vyřešení questu) anebo od členů Salamandry chránící svého velitele ve stokách. Ve zbrojnici Řádu a ve strážnici (u Narakortu) lze zase najít řemdich.

Pomoc od Triss
– V průběhu kapitoly vám Triss dá několik receptů na pokročilé zaklínačské elixíry. Na hostině dostanete recept na elixír Raffarda Bílého (předá vám jej Leuvaarden). Když odhalíte Alvina jako zřídlo, dostanete od Triss recept na Odvar De Vries. V závěru kapitoly vám Triss vykouzlí ochranu Alzurova štítu (jen pokud máte knihu mága z věže – nedali jste ji Azarovi).

Trofeje
– I tady nechybí dvě mocné bestie. Je to obří Vlk Voref a obří Královská Wyverna Moa. Oba zastihnete na blatech.
– Voref se pohybuje se smečkou vlků u pohřebiště golemů. Jsme ve třetí kapitole, čili vlk by vám neměl činit sebemenší potíže. Ale Voref je docela odolný. Není od věci pokusit se smečku rozdělit třeba díky Axie. Druhou možností je skupinový styl proti celé smečce.
– Moa je naopak silná mrcha. Na Wyverním ostrůvku není sama, čili přijde vhod postarat se nejprve o ostatní Wyverny. V boji s Moou je dobré nenasazovat krk a nepřibližovat se k ní. To znamená Yrden nebo Igni.

Trofejní odměna navíc
– Pokud už máte na kontě pět trofejních stvůr, mistr lovčí vám dá runový kámen Perun. To je nejlepší verze runového kamene a obecně vzato nejlepší možný předmět na vylepšení meče. Užijte ho moudře.

Mrtvola plná věcí
– Během závěrečného souboje s Kikimoří královnou budete probíhat tunelem v němž je po levici výklenek s mrtvolou. Abyste měli šanci mrtvolu obrat, musíte Královnu zpomalit už  strhnutím první podpěry. Tím získáte několik sekund k dobru. Rozhodně se obrání mrtvoly vyplatí. Mimo Vlaštovky a cenností tu najdete i runový kámen Slunce (váš první).

 

Klášterní čtvrť

Zahin Schmartz
– Původně detektivův dům má nového majitele – trpasličího dentistu a ten shání zuby potvor. Tento úkol, ač se zdá být vcelku nedůležitý, vám může přinést fantastickou odměnu. Z toho důvodu silně doporučuji se na hledání zubů zaměřit.
– Barghest – lebka Barghesta je věcička sehnatelná pouze v první kapitole. Pokud jste si žádnou neschovali, zřejmě máte potíže. Někteří hráči tvrdí, že lebka Barghesta je nepovinná, ale osobně jsem to nezkoušel.
– Zvířecí zuby – obyčejné zuby (suroviny) z různých nestvůr a zvířat. Nejsnáze je získáte ze psa nebo vlka.
– Fleddeří tesák – Fleddeři se objevují v Klášterní čtvrti v noci, případně na hřbitově. Projděte se městem nebo hřbitovem a doufejte, že vás nějaký napadne 🙂
– Čelist Nekrofága – Porazit Nekrofága není snadné a nalézt ho také ne. Zkuste noční návštěvu hřbitova nebo blat. Pár kusů byste tam měli potkat.
– Tesák Alpy – Na Alpy narazíte hlavně v další kapitole. Pamatujte na to a pár zubů si schovejte.
– Zub Požíračky – I zuby Požíračky seženete až ve čtvrté kapitole. Nezapomeňte si zuby schovat.
– Poslední zub se týká questu o pěstním souboji (více v páté kapitole)

Vertzové
– Dvojka pojmenovaných měšťanů se přesunula do domu ve slumech (vedle Beraninova obydlí). Ani tentokrát se k nim neváže žádný quest, ovšem nyní už nelze v jejich domě tasit meč.

Cena fetu
– V rámci hlavního questu musíte dostat z překupníka Anguse informace o jeho dodavateli. Šetrná varianta se dá zvládnout i bez krve. Musíte Angusovi říct, že vás poslal Kalkstein a vysolit nehorázných 1500, čímž získáte průvodní dopis a s ním můžete napochodovat do výrobny v kanálech.
– Pokud netrpíte syndromem oslíčku otřes se, zkuste na Anguse zatlačit a pak ho sledovat do jeho domu. Tam ho odkrouhnete a získáte propustku taky. Navíc najdete další úkolový předmět – Angusův klíč, který však zřejmě nemá co otevřít.
– Až dojde na představení propustky hlídačům v kanálech, budou požadovat heslo. Část hesla se vám zapíše do deníku po přečtení propustky a celé heslo můžete získat od krčmáře v Narakortu za 233 orénů. Heslo je Osten.
– Samozřejmě existuje i možnost stráže zabít (říct špatné heslo), sebrat jejich klíč a do výrobny prostě vtrhnout. Dost si tím ale zkomplikujete situaci.

Slzy panny a panice
– Když potřebujete v rámci questu pro Carmen sehnat slzu panny do lektvaru na lykantropii máte tři možnosti. Buď budete zkoušet obyčejné měšťanky nebo půjdete najisto za kněžkami Melitelé anebo… požádáte o pomoc Siegfrieda. Jako rytíř Řádu složil celibát a je tedy vhodným dárcem také.

 

Stoky

Cesta tam a zase zpátky
– Do stok existuje v této kapitole spousta cest. První je klasická v klášterní čtvrti u kanálu. Druhá vede otvorem u ghetta (pod schodištěm). Třetí skrze věznici a otvorem v podlaze. Čtvrtá cesta skrze vrata v Obchodní čtvrti (vedle Mariborské brány). Pátá skrze zabarikádovanou uličku v Obchodní čtvrti. Šestá přes starou kovárnu, kde má sídlo Vlkodlak. A konečně sedmá skrze teleporty. Stoky jsou zkrátka děravé jak ementál, ale pokud chcete ze stok nahoru, už tolik možností nemáte – málokterá cesta je oboustranná.

Vděčný chemik
– Pokud se do výrobny fisstechu (v rámci questu) dostanete pokojně, můžete tu nalézt trpasličího chemika, který spí. Má strach, že ho nahlásíte Salamandře (což však stejně udělat nemůžete). Pokud mu řeknete, že se nemusí bát, dá vám recept na Argentii, nicméně po jeho přečtení se naučíte vařit Petriho filtr. (viz ten samý recept od hrobníka v 2. kapitole)

První Bruxa
– V rámci questu pro Yaevinna se střetnete s Bruxou v kanálech. Je to první Bruxa ve hře na kterou narazíte. Boj s Bruxou je vcelku náročný, protože vydrží hodně a ještě má řadu silných útoků. I když je to v podstatě řadový nepřítel, rozhodně nepodceňte přípravu.

Nedostupné tělo
– Na konci kanálu vedoucí do Obchodní čtvrti je mříž a za ní tělo k prohledání. Bohužel mříž nejde nijak otevřít a i když se zdá, že by tělo šlo prohledat i přes mříž, nejde to, jelikož ho nelze označit (kliknout na něj). Pokaždé kliknete pouze na onu mříž.

 

Hráz

Snadno přehlédnutelné questy
– Na Hrázi je zoufalý kupec, který vás pošle na blata, abyste nalezli jeho ztracený prsten.
– V Klášterní čtvrti (cca v 12:00) se vedle špitálu objevuje utrápená ošetřovatelka, která vás pošle na svoji babičku. Ovládá ji totiž upír.

 

Les na blatech

Chytrá cihlářka
– Jedna z cihlářek (v domech) vám poví o bylinkách, ale musíte jí obdarovat medem, šátkem nebo padesáti orény. Za to se dozvíte o Dvouzubci, Kozím pysku a Vraním oku. Pokud už ale tyto rostliny znáte, nijak vám to nepomůže.

Vděčný cihlář
– Poté, co zachráníte dítě cihlářů v rámci jednoho questu, jeden z cihlářů vám nabídne odměnu 100 orénů. Když odmítnete, řekne vám, že to tušil a jen vás zkoušel. Jako opravdový dar vám poví recept na Parfém. Pokud Parfém ještě neznáte z druhé kapitoly, určitě možnosti využijte.

Hymny šílenství
– Za splnění úkolu s likvidací tři otrokářských skupin Salamandry v bažinách vám Vaska dá knihu Hymny šílenství a zoufalství. Přestože je tato kniha vedena jako běžná informační (se zápisem do rejstříku), přidá vám její přečtení informace o Dagonovi do bestiáře!

Anglická sekerka
– V prvním domě cihlářů (po levici) najdete unikátní sekerku, která se nikde jinde ve hře nenachází. Bohužel je sekerka jednak s anglickým popisem (tedy nepřeložená do CZ verze) a potom jde o velice slabou zbraň.

Tábor Salamandry
– Salamandra přepadla tábor Veverek, pobila je a zřídila si tam základnu. V rámci questu pro Vasku budete muset díky Hierofantovi vůdce Salamandry vylákat a bojovat s ním. Můžete ale většinu questu přeskočit a napadnou rovnou celou základnu. Očekávejte velice tuhý boj s vrahy Salamandry, s mágem Salamandry s Kikimořími bojovnicemi (jejich mazlíčci) a také s velitelem Rollandem. Pokud nepatříte mezi masochity a nebo si chcete vyzkoušet jaké to je bojovat po boku druida a Wyverny, nechte základnu být a klasicky splňte úkol díky Hierofantovi. Až bude po úkolu, můžete základnu, kde stále zbylo dost padouchů, vyčistit. O moc snazší boj to ale nebude.

 

Ostatní

Zajímavá místa
– Tělo muže na hřbitově (úkol pro Siegfrieda)
– Tělo ženy na hřbitově (úkol pro Siegfrieda)
– Vývěsní štíty a reklamní plakáty
– Kniha na stojanu v úkrytu Salamandry (na konci kapitoly)

 

Boss 4 – Vlkodlak

– V třetí kapitole se představí hned tři bossové. Prvním a nepovinným bossem je Vlkodlak Vincent. Když pomineme morální zásady, má jeho zabití své výhody i nevýhody. Pokud už se rozhodnete Vlkodlaka zabít, vězte že souboj má dvě části. Nejprve Vincent bojuje jako Vlkodlak ale když ho zbavíte zhruba poloviny zdraví, promění se na člověka, s kterým je boj o poznání snazší.
– Ale začněme Vlkodlakem. Souboj se odehraje v uzavřené ulici. Můžete pobíhat okolo ale není kam se ukrýt. Ono to ani není moc žádoucí, protože ideální taktikou na Vlkodlaka je trvalý sled útoků. Klidně mohou být slabší – nemusíte spojovat žádná komba, prostě jen na Vlkodlaka opakovaně útočte základními útoky. Je totiž dobré, když Vlkodlakovi nenecháte moc času se vzpamatovat. Většina ran ho srazí k zemi, načež máte chvilku čas, než se zase postaví připraven útočit. Útoky Vlkodlaka jsou docela drsné, čili pokud zkazíte řetězec úderů nebo se opozdíte, může nastat problém.
– Boj s Vincentem (člověkem) by měl být snadný. Vincent sice není marný bojovník, ale podstatnou část zdraví má pryč a jestliže jste si dokázali poradit s Vlkodlakem, poradíte si i s Vincem. Pouze nezapomeňte přehodit na ocelový meč!
– Nemyslím, že na Vlkodlaka je třeba nějaká extra příprava. Vlaštovkou nikdy nic nezkazíte. Ale jak říkám – podle mě to není zapotřebí.

Boss 5 – Magistr

– Magistr je v podstatě první lidský boss hry. Teoreticky by se za bosse dal považovat třeba i Velebný nebo Beranina ale pokud si pod pojmem „boss“ představujete opravdu důstojného soupeře, potom je Magistr opravdu první.
– Magistr je jeden z vůdců Salamandry, obávaný zabiják, který má mimo jiné na svědomí Lea a krádež Zaklínačských mutagenů. Několikrát jste stáli proti němu, jednou dokonce v boji ale teprve nyní je načase rozhodnout kdo z koho. Užijte si bitvu 🙂
– Boj s Magistrem ovlivní to, zda jste odhalili Azara v druhé kapitole, či nikoli. Pokud máte knihu mága z věže, Triss pro vás vyrobí Alzurův štít. Pokud má knihu Azar, vytvoří Alzurův štít pro Magistra. Jelikož je Alzurův štít velice mocné kouzlo, může výrazně pozměnit jazýčky vah. Za předpokladu, že máte Alzura vy, bude štít neúnavně zraňovat Magistra už když bude blízko vás. Prakticky vzato bude Magistr pěkně v pr… Tehdy není třeba hledat nějakou extra taktiku. Hlavně se postarejte o okolní Kikimoří bojovnice (jsou tam dvě) a pak si klidně hoďte Quen a sledujte jak Magistr postupně chcípe.
– Jestliže však má Alzura Magistr, musíte více taktizovat. Základem je hodit si na stříbrný meč olej proti insektoidům (na Kikimory) a na ocelový meč nějaký runový kámen (ideálně Perun). Pak je samozřejmostí Vlaštovka. V boji je lepší zaměřit se nejprve na Kikimory a až poté na Magistra. Když se vám začne snižovat zdraví, pomozte si Quenem, čímž získáte trochu času na doléčení. Nebude to snadné, ale mělo by to vyjít. A ještě rada na závěr – jestliže s sebou nemáte Bílý med, snažte se to s elixíry nepřehánět, protože hned po Magistrovi vás čeká další těžká bitva.

Boss 6 – Kikimoří královna

– Další průšvih přichází vzápětí. Kikimoří královna je obrovská bestie schopná vás zabít jedinou ranou. Nesnažte se s ní bojovat. Musíte využít okolní prostředí. Všimněte si, že v tunelu u stropu jsou podpěry s kamením. Protože vás královna pronásleduje, musíte podpěry strhat Aardem. Největší riziko tkví v tom, že si můžete neoparným použitím strhnout strop i nad sebou a zabít se. Vždy se proto ujistěte, že nad vámi žádné kameny nejsou a až pak strhněte podpěry. Nakonec vběhnete do velkého sálu plného dalších Kikimor. Musíte se dostat na opačnou stranu, kde je bezpečné místo a strhnout podpěry v celém sále. Strop se začne bortit, vy se rychle vzdalte a sledujte jak halda kamení Královnu pohřbí.
– Spíše než taktiku potřebujete velkou dávku štěstí, rychlost a samozřejmě znalost toho, co máte dělat. Nejspíše se nevyhnete několika loadingům, protože tohle opravdu není jednoduchý souboj. Nepodceňte přípravu – rozhodně mějte Puštíka (regenerace energie) a pomůže vám i Mariborský les (více energie).

 

Kartičky

– V třetí kapitole přichází další várka holek ochotných se s Geraltem vyspat. Navíc můžete mít sex i s některými z minulé kapitoly (Drbna, Půlelfka) to pokud jste na ně zapomněli.

 

10) Šlechtična

10 Měšťanka– Tuto kartičku můžete získat od dvou různých žen, ale sex můžete mít jen s jednou z nich. V blízkosti Trissina domu se vyskytuje šlechtična toužící po trofeji z nestvůry (konkrétně pařátu Kikimory), to u radnice je jiná šlechtična shánějící šátek. Je na vás, kterou z nich vyberete – kartička bude v každém případě stejná, zápis do rejstříku taky a nic jiného tohle sexuální minidobrodružství nepřinese.

 

11) Úřednice

11 Úřednice– V patře radnice pracují úřednice. Jedna z nich je ochotná se s vámi vyspat ale nejprve musíte zapůsobit na její náturu zlobivé holky. Pak přijde na řadu ještě dárek a ne ledajaký – úřednice chce drahokam a to rovnou diamant. Sehnat ho může být docela problém ale jeden diamant naštěstí prodává šperkař u hradeb.

 

12) Rosalinda Pankierová

12 Rosalinda Pankierová– V rámci úkolu pro Marigolda máte zajít do domu kousek od Nového Narakortu a vyzvednout loutnu. Marigold tam učil dceru jednoho šlechtice a nedopadlo dobře. V přízemí vás potká onen šlechtic, ale to není důležité. Podstatné je, že v patře vás odchytí jeho dcera, která však odmítne Marigoldovi loutnu vrátit. Můžete si ji jednoduše vzít bez jejího svolení ale tím kartičku nezískáte. Holka je na Marigolda naštvaná, neboť je to hrozný proutník a ona čekala něco víc. Takže veďte rozhovor tak, aby Rosalinda nabyla dojmu, že vrácením loutny mu dokáže, že vlastně odkopla ona jeho. Pak už stačí jen trochu vlídnosti a kartička je doma.
– Loutnu můžete získat aniž by vám Marigold zadal příslušný quest, ale pak nebude možné kartičku získat.

 

13) Adda

13 Adda– Zářez zářezů? Kdoví. Adda je sice princezna a dcera krále Temerie ale jinak je to malá, rozmazlená a ctižádostivá mrcha. A přesně podle toho s ní musíte jednat. S Addou hodíte řeč v rámci questu na hostině. Základem je snažit se jí pobavit, neodporovat jí, a tvářit se jakože to ona je středobod světa (nebo aspoň Temerie). Rozhodně se nesnažte tvrdit, že jste na hostině kvůli Triss.
– Pokud úvodní seznámení dobře dopadne, požádá vás Adda o jídlo, které má nejradši. Jenže neřekne jaké to je. Nejprve proklepněte Velerada a dejte mu silný chlast (dá se nalézt tady v patře), potom promluvte s Talarem, který vás požádá o doručení dopisu z vedlejšího pokoje. Až mu ho dáte, Talar zmíní, že Addiným milovaným blafem je Katoblef! A ten vám vyčaruje Triss. Pak už zbývá Katoblefa dát Addě a nechat se zavézt do pokoje, kde kývnete na její „politickou schůzku.“ No a kartička princezny je vaše.

 

14) Kurtizána

14 Kurtizána– Před Novým Narakortem postává kurtizána. Je možné si ji koupit podobně jako prostitutky z Klášterní čtvrti a Hráze, ovšem místo 150 orénů vás vyjde na 500! Drahá kartička, co? 🙂 Naštěstí je možné cenu snížit. Pokud jste na oslavě přechlastali Erkina, máte od něj prsten Domu noci. Ukažte ho kurtizáně a srazíte cenu na 300. Pořád hodně? Pak můžete dát kurtizáně safír, čímž ji dostanete hned. A samozřejmě platí, že elixír Parfém zafunguje stejně dobře.

 

15) Modroočka

14 Kurtizána– Tohle je stejná kartička jako u kurtizány, ale do deníku se vám zaznamená zvlášť (u postavy Modroočko). V podstatě tedy jde o další kartičku. Její získání je podobné jako u kurtizány. Stačí za ní zajít do Domu noci a vysolit 500, nebo ukázat prsten a vysolit 300 anebo dát Safír. Pokud budete chtít cenu snížit domluvou, budete naopak muset vysolit víc a to buď 750 anebo rovnou 1000. To už je hodně drahej špás.

 

16) Paní noci

Paní noci– Hups… tak tohle je další veleslavný zářez. V rámci questu pro Patrika z Věže se dostanete na stopu upírům z Domu noci. Zdejší Paní noci je paní noci doslova a do písmene. Nicméně tvrdí, že Modroočko, o kterou se v questu jedná, se stala upírem dobrovolně. Paní noci je vyšší upír a tedy je inteligentní a pití krve pro ní je jako pití alkoholu. Je na vás, jak se v otázce Paní noci zachovat. Pokud chcete kartičku, musíte její nabídku přijmout a vyspat se s ní. Potom se úkol štěpí na tři různé varianty – boj s Paní noci proti Patrikovi, boj s Patrikem proti Paní noci anebo boj všech proti všem. Je jen na vás, jak se rozhodnete ale mezi náma… boj po boku Alp a Bruxy je sakra lákavý 🙂

 

17) Varianta A) Triss Ranuncul (2/2)

17B Triss Ranuncul– Pokud se v rámci questu ohledně hledání zřídla rozhodnete dát Alvina Triss, můžete od ní získat v pořadí druhou kartičku (jinou než byla ta první z Prologu). Musíte s Triss pohovořit, snažit se být na Alvina milý (dát mu třeba jako dárek sladkost) a absolvovat pitku v hospodě kam vás vytáhne Marigold (automaticky na konci questu). Pak zbývá už jen dát Triss dárek, konkrétně stříbrný prsten s rubínem.

 

17) Varianta B) Shani (2/2)

17A Shani– Tohle je obdobné jako u Triss. Pokud se v rámci questu ohledně hledání zřídla rozhodnete dát Alvina Shani, můžete od ní získat v pořadí druhou kartičku (jinou než byla ta v druhé kapitole). Musíte s Shani pohovořit, snažit se být na Alvina milý (dát mu třeba jako dárek sladkost) a absolvovat pitku v hospodě kam vás vytáhne Marigold (automaticky na konci questu). Pak zbývá už jen dát Shani dárek, konkrétně stříbrný prsten s jantarem. Jediný rozdíl mezi oběma dámami tkví právě v prstenu, přičemž Shani se spokojí s levnějším. 

AKT IV

Tato kapitola opouští Wyzimu a děj se přesouvá na venkov. Malebná vesnička, ostrov na jezeře a rozsáhlé polní oblasti. I když se to zprvu nezdá, práce pro Zaklínače je v okolí více než dost.

Tentokrát je kapitola nasáklá pohádkovým příběhem plným lásky, ale i křivdy, neštěstí a vraždy. Prostor po kterém se budete pohybovat čítá pět map! Většina z nich je však malá až střední, čili kapitola je o trochu skromnější než ta třetí.

 

Videoprůvodce

 

Břeh

Břeh

Kapitola IV map01– Menší venkovská oblast na břehu Wyzimského jezera. Nachází se tu oltář Paní jezera, stejně jako chatrč rybáře. Dál po pobřeží sídlí v jeskyni elfové a cestou k vesnici je zase možné narazit na kryptu.
– Břeh není nijak zvláště nebezpečnou oblastí. Za dne tu lze narazit na pár Wyvern, v noci se mohou objevit Rybolidé (kněz i bojovník), ale jinak je vcelku klid.
– Od břehu vede cesta jak k blízké vesnici, tak i oklikou na pole a pomocí loďky též na ostrov. Břeh je zkrátka lokace, která spojuje všechny ostatní.

 

Vesnice

Vesnice

Kapitola IV map02+

Kapitola IV map02B– Vesnička Blatice jest jedinou osadou v okolí. Má zhruba desítku domů a dál po cestě je prostorný hostinec. Z obchodníků lze v Blaticích nalézt pouze kováře a pekaře, ale v hospodě a přiléhlém domku bylinkářky se od zdejších lidí dají nakoupit i alchymistické přísady, šperky nebo knihy.
– Oblast nekončí zástavbou, nýbrž pokračuje podél toku říčky až k rozbitému mostu. Za dne je tu možné narazit na Skolopendromorfy, proto je pobyt na lukách rizikový. V noci to není o nic lepší, neboť se okolí zamoří Požíračkami.
– Mapa je pro tuto oblast rozdělena do dvou částí. Krom klasické komplexní mapy můžete nahlédnout i na podrobnou mapu rozmístění domů ve vsi.

 

Pole

Pole

Kapitola IV map03– Rozsáhlá polní oblast pokrytá lány obilí. Uprostřed je starý rozpadající se mlýn, u něj vyschlé koryto řeky a opodál kopeček se suchým strom a maliním. Vzadu na okraji polí sídli poustevník prodávající spoustu knih a receptů. Ve dne se na polích hojně vyskytuji Polednice. To večer je oblast plná Požíraček.
– Pole jsou vinou vysokého obilí velice nepřehlednou oblasti, dost možná nepřehlednější než byla blata. Není snadné se tu zorientovat. Proto je dobré, přestože je oblast nebezpečná ve dne i v noci zhruba stejně, zajít na první návštěvu polí za světla.

 

Ostrov Černého rybáka

Ostrov Černého rybáka

Kapitola IV map04– Malý ostrůvek uprostřed jezera je sídlem Paní jezera. Nachází se tu také oltář Dagona a vchod do podvodního města.
– Ostov je nebezpečnější než se zdá. Ve dne i v noci se tu nacházejí Wyverny a hlavně Bazilišci!

 

Hráz

Hráz

Kapitola II - map02– I ve čtvrté kapitole se část děje odehraje na Hrázi u Wyzimy. Tato oblast se navštíví až na samém konci kapitoly, tedy ji nelze svobodně navštěvovat.

 

Důležitá rozhodnutí

1) Rybolidé X Lidé X Paní Jezera
– Jeden z hlavních questů kapitoly lze řešit třemi různými metodami. Od nich se odvíjí především získaná odměna. V zásadě je situace následující – Juliánovi chlapi loví z jezera cennosti a prodávají je. Rybolidé to nevidí rádi a uctívačí Dagona (řekněme jakási sekta Rybolidí) dokonce zmasakrovala jedny lovce pokladů. Přestože jde v podstatě o konflikt Juliánových lidí a Dagonových uctívačů, ani jedna ze stran není nadšena počínáním té druhé a zároveň počínáním Dagonových uctívačů. A tak chce Julián zabít kněze mírumilovných rybolidí a následně vyřídit Dagona, mírumilovný kněz rybolidí chce obětovat krávu, kterou vesničani zbožňují a vyřídit Dagona, no a Paní jezera je jako jediná nad věcí a tak chce obě strany usmířit a samozřejmě – zabít Dagona.

Za rybolidi!
– Pokud kývnete na návrh mírumilovného kněze rybolidí, musíte zajít do vsi a dát krávě dárek (sušené ovoce), načež se stane vaším společníkem. Kráva vás bude následovat všude možně. Vy ji musíte naložit na člun, zavézt do ostrov, zabít ji ve svatyni a porazit Dagona.
– Za odměnu vám mírumilovný kněz rybolidí dá Ceremoniální meč z Deithwenu. V této době už je to dosti zastaralý meč…

Za lidi!
– Tohle je snazší. Stačí zajet na ostrov. Mírumilovný kněz rybolidí je už ve svatyni Dagona, kde ho stačí zabít, porazit Dagona a je to.
– Julián vám dá diamant po dědečkovi. Je to úkolový předmět, který ale nemá žádné využití a nejde ho prodat!

Usmíření
– Nejtěžší ale nejlepší varianta je spolupracovat s Paní jezera. Od každého zástupce konfliktu (Juliána a mírumilovného kněze rybolidí) musíte vzít jeden symbolický předmět. Nabídnou vám tři, vy musíte zvolit ten správný a to podle legendy popsané na oltáři Paní. Lidé vám mají dát Alabastrovou sošku, rybolidé Zlatý náramek. Můžete si nechat vydat i zbylé nabízené věci, ale nemá to smysl. Oba důležité přeměty zaneste Paní, ta vám dá drahokam, kterým ve svatyni vyvoláte Dagona a porazíte ho.
– Paní jezera vám za odměnu dá 1 stříbrný talent!

 

2) Berengarův život X smrt
– Zahořklý cynický zaklínač s chováním malého děcka. Nenávidí zaklínače ale zároveň je ochoten spolupracovat pro Salamandru, jejíž cíle se Zaklínačům podobají. Berengar je zdráce i lhář, ačkoli má snahu své chyby napravovat. Teprve, když v závěru kapitoly vysvětlí celou pravdu, tedy skutečnost, že Salamandře pomohl s útokem na Kear Morhen, je načase vyvodit důsledky. Pokud se k problému postavíte nezaujatě, Berengar půjde svojí cestou, pokud ho osočíte jako zrádce a parchanta, vyzve vás k boji.

Život!
– Berengar vám předá poslední soubor Zaklínačských receptů a půjde si vlastní  cestou.
– Znovu se objeví až při boji s Azarem, kde vám pomůže, byť proti mágovi mnoho nesvede.

Smrt!
– Boj s Berengarem. Není to jednoduché, nakonec zaklínači patří mezi nejsilnější nepřátele. Berengar je rychlý a celkem odolný.
– Z jeho mrtvoly lze získat nejen poslední soubor zaklínačských receptů ale také jeho medailon (úkolový předmět). Ten by vám měl pomoci při boji s Azarem. Po praktické stránce se však téměř nic nezmění.

 

3) (Řád X Veverky) X Neutrál
– Důsledek rozhodnutí v bance plynule přechází v další velezávažné rozhodování, které definitivně zablokuje jednu ze zbývajících dvou stran a pošle vás na cestu té strany, kterou zaujmete.
– Prakticky vzato v tento moment nikdy nemůžete vybírat ze tří možností. Řád nebo Veverky budete mít bloknuté, v závislosti na tom, komu jste pomohli v bance.
– Jelikož je tato volba jednou z nejdůležitějších v celé hře, je dobré si promyslet nejen to, co jednotlivé strany nabízejí ale také to, kdo je tvoří.
– Řád je banda fanatiků, kteří se schovávají za ctnostné úmysly a ideály. Ve skutečnosti je to sebranka nablýskaných pitomců tvořících silnou politickou páku schopnou ohrožovat pozici krále. Jako bod k dobru lze přičíst to, že původně Řád sloužil i dobrým věcem – hubil nestvůry a pomáhal lidem. Leč, vinou vrcholních představitelů se Řád změnil v ambiciózní skupinu fanatiků. O jejich vůdci Jakubovi z Aldersbergu padlo jen pár slov. Za jakéhosi představitele strany lze považovat v tuto chvíli Siegfrieda. Ctnostný rytíř plný ideálů pomalu se měnící ve fanatického bastarda posedlého mocí a postavením, které získává – krásná alegorie vývoje Řádu obecně. Pak je tu Roderick De Wett, ochránce Addy a přesně ten bastard, který se vám snažil zabránit v útoku na základnu Salamandry. Za zmínku stojí i Bílá Rayla – nelítostná vůdkyně, která není nábožensky založená a které nechybí smysl pro čest a odvaha. Zároveň však nenávidí všechny elfy bez rozdílu.
– Druhou stranu tvoří Scoiatel neboli Veverky. Je to skupina nelidí vedoucí partyzánský boj přecházející v ryze teroristické akce vůči civilnímu obyvatelstvu. Ohání se bojem o svobodu, bojem o vlastní existenci, ale navzdory proklamované cti a hrdosti se neštítí prakticky ničeho. Vůdcem je Yevinn – zahořklý elf, který poznal lidi z té nejhorší stránky. Vždycky má na jazyku spoustu vznešených slov, avšak jeho metody (lži, rukojmí, vykrádání, napadení) už tak vznešené nejsou. Z dalších Veverek stojí za zmínku Toruviel, která vede hrstku hladovějících elfů z Blatic. Pyšní se hrdostí ale jakmile zaklepe na dveře Bílá Rayla, je tato zbabělkyně ochotná zabrat celou vesnici jako rukojmí. Zkrátka jakmile dojde na boj o holý život, ukazuje se, že elfové mají plnou hubu hezkých slov, pod kterými se skrývá jen zákeřnost, zbabělost a krutost.
– Třetí strana znamená být nepřítelem všech. Tehdy se můžete spolehnout jen na své přátele (Zoltan, Triss…) a také na městské stráže, jelikož královským nevyhovují ani teroristé a ani fanatici.
– Opět si volbou, ať už bude jakákoli, zablokujete pár obecných věcí…

Ztráty
– Možnost získat jedno brnění
– Možnost získat jednu kartičku

Za Řád!
– V Blaticích pobijete elfy. Toruviel uteče.
– V další kapitole budete úzce spolupracovat s Bílou Raylou (ve Staré Wyzimě) a následně se Siegrfiedem (na hradišti a v Klášterní Wyzimě).
– Můžete získat kartičku Bílé Rayly
– Můžete získat Havranovu zbroj s úpravou pro Řád.
– V Epilogu musíte zabít Yevinna, později se vám postaví ještě jednou na pláních

Za Scoiatel!
– V Blaticích pobijete rytíře Řádu.
– V další kapitole budete úzce spolupracovat se Zoltanem a Toruviel (ve Staré Wyzimě) a následně s Yevinnem (na hradišti a v Klášterní Wyzimě).
– Můžete získat kartičku Toruviel
– Můžete získat Havranovu zbroj s úpravou pro Elfy.
– V Epilogu musíte zabít Siegfrieda, později se vám postaví ještě jednou na pláních.

Za sebe!
– V Blaticích se postavíte proti ostatním a utečete.
– V další kapitole budete sami proti Řádu i Veverkám (ve Staré Wyzimě) a následně s Triss (na hradišti a v Klášterní Wyzimě).
– Můžete získat kartičku zdravotních sester.
– Můžete získat Havranovu zbroj s úpravou pro Zaklínače.
– V Epilogu můžete (ale nemusíte) zabít Siegfrieda a Yaevinna. Později se vám oba postaví ještě jednou na pláních.

 

Postřehy

Břeh

Trojitá odměna od najády
– Trojka je pohádkové číslo a spousta postav vám za splnění jejich questu nabídne jednu ze tří věcných odměn. I za splnění questu pro Najádu si můžete vybrat ze tří odměn. Ke každé dostanete navíc rudou stužku (odhání Utopence).
– Knihu o rybolidech „Ryboocí aneb pojednání o rybolidech.“ Tu už ale můžete mít koupenou ze třetí kapitoly.
– Runu země (modrou), pro stříbrný meč.
– Nebo můžete chtít, aby vás Najáda léčila. Vždy když za ní přijdete, uzdraví vás na požádání. Užitečné, leč zrovna Břeh není moc nebezpečná oblast.

Bílá Rayla
– Svět Zaklínače nepatří k těm, kde by ženská emancipace měla na růžích ustláno. Což o to, důležitých ženských postav je ve hře dost. Ženy, které mají moc (ať už politickou, či magickou) by se také našly, ale holek s řekněme fyzickou mocí, těch opravdu mnoho není. Bílá Rayla je světlá výjimka a když to vezmeme kolem dokola, je to i jediná bojovnice v celé hře. Navíc knižní postava a navíc postava s pohnutou minulostí (válečná veteránka, mučena elfy, množství zranění…). Bohužel přes to všechno je Rayla postavou, jejíž působení nebude mít dlouhého trvání. Celkem škoda, tím spíše, že je snad jedinou knižní postavou, která ve hře nevyhnutelně zemře.
– Rayla si říká „Bílá“ protože jí po mučení elfy zbělaly vlasy, nicméně ve hře bílé vlasy nemá. A nemá ani bezpočet dalších zranění (např. useknutou ruku), která její knižní verze měla.

 

Vesnice

Lidové znalosti
– U krčmy a ve vsi lze zastihnout spoustu lidí, kteří se podělí o své příběhy a naučí vás poznat nestvůry i bylinky…
– Jeden starý dědek vám povypráví o Půlnočnicích.
– Babka od hostince chce něco k jídlu a za odměnu vám řekne o Alpách
– Jiná babka chce nějakou sladkost (cukroví, cukrovou panenku…) a za to vám poví o Verbeně, Posedu Bílém (Bryonii) a Chmelu (Chmel ve hře sice není, ale zápis do deníku dostanete)
– Jiná babka vám povypráví o Ginatii, Beberce a Zimolezu (Kapryfolium)
– Vesničanky ze vsi vám poví o Bruxách, o Polednicích, o Nekrofázích a Garkainech
– Jeden starší děda vám věnuje brusný kámen

Za cukrovou panenkou!
– Pro zisk jedné katičky budete potřebovat cukrovou panenku. Jenomže ve čtvrté kapitole se cukrové panenky nedají jen tak sehnat. Nikde volně neleží a nikdo je neprodává. Naštěstí ale existuje způsob, jak panenku získat. Pekař z vesnice vám panenku dá, pokud mu dáte elixír Bílý med. Není to zrovna výhodný obchod, ale pokud panenku potřebujete, pak vám nic jiného nezbývá.
– Není to moc pravděpodobné, ale jestliže stále ještě nemáte recept na Bílý med, můžete ho ve vsi získat. Jedna vesničanka vám totiž recept na Bílý med dá výměnou za šálu a tu můžete koupit u Juliána.

Gwalhir
– U kováře (resp jeho syna) je k mání vynikající ocelový meč Gwalhir. Vyjde na 3000 orénů, což vzhledem k jeho statistikám není moc. V podstatě je to poslední velká investice (od 1000 výš), kterou můžete do konce hry uskutečnit (nepočítáme-li vykované meče). Rozhodně doporučuji Gwalhir koupit. Ať už do této doby používáte Harvall, Ceremoniální meč z Deithwenu nebo Nelegální meč (všechno kvalitní kousky), Gwalhir je všechny strčí do kapsy.

Bitkař Skála
– I v této kapitole čeká v hospodě významný boxer. Za jeho poražení můžete získat buď žlutou rudu, žlutý (měsíční) runový kámen anebo peníze. Žlutá ruda i runa jsou obecně velice vzácné a pokud pasete po meči složeného pouze ze tří žlutých rud / run, nebude snadné je získat.

Co pijí skřeti?
– Vyřešit quest pro Hama (udobření skřetů) je možné i jednodušší metodou. Nabídněte skřetům v jejich svatyni tvrdý alkohol a dostanete čtyřlístek stejně jako za kočičí postroj z krypty.

Trojitá odměna od Hama
– I stavbař Ham nabízí za pomoc tři odměny…
– Knihu o přeludech „Přeludy, přízraky a prokletí,“ kterou však bylo možné koupit už ve druhé kapitole.
– 400 orénů.
– Také s vámi může poslat svého syna Pata. Je to obstojný lukostřelec, který dokáže lehce poranit nepřátele.

Cena pokoje
– Krčmář si za pokoj účtuje 7 orénů, zatímco krčmářka jen 5 (jako v každé jiné hospodě).

Ciri
– Krčmář v hospodě vám může povyprávět příběh o Ciri. Je to významná knižní postava, jedna z nejdůležitějších vůbec. Krčmář ve stručnosti převypráví její příběh. A i když je to ještě hodně daleko, Ciri se objeví i v herním Zaklínači, ovšem ne v tomto díle.

 

Pole

Král Divokého Honu
– V rámci questu pro Poustevníka je možné změřit síly s Králem Divokého Honu. Nicméně ho nelze zabít a on vás naopak dokáže vyřídit velice rychle. Přesto je to výtečný způsob, jak se seznámit s jeho stylem boje.

Trojitá poustevníkova odměna
– Za splnění jeho questu, vám i poustevník nabídne tři odměny…
– Můžete si vzít knihu o upírech – „Upíři: Fakta a mýty.“ Nicméně knihu jste mohli koupit už ve 3. kapitole a její obsah lze vyslechnout od vesničanů přímo v Bahnicích.
– Taky můžete chtít celou chatrč. Bude to váš dům, kde najdete několik běžných věcí + sáček soli a řehtačku (odstrašení přeludů a skolopendromorfů). Ale navzdory tvrzení poustevníka nemůžete v chatrči ukládat věci a ani spát.
– Anebo si vezmete věnec z nesmrtelníku. Ten můžete využít na konci questu s polednicí Alinou. Jen díky věnci by měla jít zlomit kletba Půlnočnice Celiny.

Nabídka receptů
– Poustevník má v zásobě obrovské množství receptů. Pokud vám některý chybí, určitě si jej dokupte.
– Poustevník nabízí také recept na Petriho filtr, který zcela nečekaně obsahuje recept na elixír Petriho filtr. 🙂 Avšak ten samý recept získáte přečtením svitku pojmenovaného Recept na Argentii, který můžete získat od hrobníka v druhé kapitole a od chemika v třetí kapitole. Jedná se bezpochyby o bug.

Harvall podruhé
– V polích je možné získat Harvall. Pokud jste jej nezískali v druhé nebo třetí kapitole na blatech, máte druhou šanci, nicméně pro čtvrtou kapitolu je Harvall už tak trochu… překonaný meč. Harvall se nachází vpravo od mlýna (při pohledu na mapu). Leží vedle mrtvol, které roztrhaly Wyverny. A ony Wyverny tam stále jsou, čili opět musíte pro zisk Harvallu tyhle mrchy vyřídit.
– Někdo tvrdí, že Harvall je na polích k sehnání jen při první návštěvě polí. Nejsem si tím jist. Faktem ale je, že meč leží na zemi volně – není součástí žádného těla k prohledání, čili dle logiky by měl při přechodu do jiné oblasti opravdu zmizet, stejně jako jakýkoli jiný předmět, který jen tak volně leží.

Vidlák, chlapec, kráva a zaklínač
– V této kapitole si můžete udělat celou řádku následovníků, kteří za vámi půjdou až na konec světa… nebo aspoň na konec polí. Alvin se k vám přidá rychle v rámci jeho questu. Krávu můžete zlákat v rámci questu s konfliktem lidí a rybolidí, no a lukostřelec Pat se k vám přidá, pokud si ho vyžádáte jako odměnu za quest jeho otce, stavitele mostu. Celkem může parta čítat čtveřici bytostí.

O polednici
– Hlavní quest pro Alinu má řádku drobných voleb. První volba nastane v momentě, kdy ohlašujete Juliánovi smrt sester. Můžete říct, že Adam zabil Celinu, načež bude Adam uvězněn ve svém domě anebo můžete totožnost vraha zatajit a Adam se utáboří u stromu oběšenců.
– Dále potřebujete zjistit první metodu na uklidnění polednice (zrcátko Nehaleni). O zrcátku vám může říct Marigold, Abigail/vědma, Poustevník, Berengar (jen když přiznáte, že od něj potřebujete pomoc) a také Paní jezera. Výběr je na vás, přičemž taková nejlepší varianta je asi Paní jezera, která dopředu řekne, že pokud by metoda nezabrala (což nezabere) tak, že vám poradí lepší.
– Když máte složené zrcátko, potřebujete ho nechat spravit. To vám může udělat buď kovář ve vsi nebo elfí řemeslník na břehu.
– Nyní je čas na druhou metodu, kterou vám poradí buď Abigail/vědma, Paní jezera anebo sám Marigold. Ostatních (poustevníka a Berengara) se můžete přeptat také, ale ti vás pouze odkážou na Abigail/vědmu a Paní jezera. Metoda závisí na tom, zda jste nechali v první kapitole zabít Abigail. Pokud ano, potom máte na rukou krev nevinných a musíte pokračovat variantou, kdy se kvůli Alině obětuje Adam. Jestliže táboří na polích, stačí za ním zajít, jestliže je držen jako zajatec, musíte nejprve u Juliána vyžádat klíč od jeho domu. Druhá metoda je možná pokud je Abigail naživu. Tehdy musíte zajít za Marigoldem, požádat ho o složení básně a tu přednést Alině na polích. Osud Adama je u této metody bezpředmětný.
– Nakonec je načase vyřešit otázku Celiny. Jestliže máte jako odměnu za poustevníkův quest Věnec z nesmrtelníku, můžete jej Celině dát a zachránit ji. V opačném případě jí není možné pomoct. V obou případech, však Geralt Juliánovi nahlásí, že s Celinou nešlo nic udělat (zřejmě bug).

Trofejní nestvůry
– Čtvrtá kapitola nemůže vybočit z řady. I tady se vyskytují dvě mocné stvůry, které jsou silnějšími verzemi běžných stvůr.
– V trošce vody v jinak vyschlé řece na polích se objevuje Kněz rybolidí Teju. A tak jako obvykle, je i tento kněz obklopený bojovníky rybolidí, kterým pomáhá v boji častým léčením. Při střetu s klasickou skupinou rybolidí bývá dobré zabít nejprve kněze, jenže Teju vydrží hodně, proto doporučuji spíše systematickou likvidaci bojovníků. Pokud už máte quest pro Hama a jako odměnu jste vyžádali pomoc jeho syna, může vám trochu pomocí odlákat bojovníky.
– V kryptě v polích je obří Nekrofág Ureus. Nekrofág je sám o sobě silným protivníkem a Ureus je ještě horší. Ideální je sáhnout po oleji proti mrchožroutům a pomůže i znamení Yrden (chodby v kryptě jsou úzké a snadno tak Ureuse poraníte).

Zobrazení předmětů
– Více než v jakékoli jiné oblasti se na polích vyplatí použít klávesu na zobrazení všech aktivních předmětů. Mezi klasy obilí je opravdu těžké běžným způsobem něco nalézt.

Maliní
– U stromu oběšenců roste maliní, z něhož můžete sbírat maliny na jídlo. V podstatě se jedná o jediný podobný typ rostliny z níž netrháte přísady ale jídlo.

 

Ostrov Černého rybáka

Slabá Paní jezera
– Přestože se Paní jezera chlubí tím, že je bohyně a má kouzelnou moc, nedokáže se bránit napadení. Proto pokud vás překvapí třeba nedalecí Bazilišci, nemá smysl se spoléhat na pomoc Paní (a to ani v otázce léčení).

 

Hráz

Radovid
– Kapitola končí v momentě, kdy vstoupíte do Staré Wyzimy. Ještě předtím je dobré zajít na pláž, kde posedává Radovid Strohý a celkově vzato pozoruje bordel, který jeho souseda postihl.

Marigoldova úložna
– Protože v páté kapitole nejsou hospody, o úschovu věcí se stará Marigold, jenomže ten se v celé páté kapitole neobjeví. Proto, pokud máte uložené nějaké důležité věci, určitě si je od něj na hrázi vyzvedněte.

 

Ostatní

Zajímavá místa
– Oltář Paní Jezera

Boss 7 – Dagon

– Podobně jako na Královnu Kikimor, tak i na Dagona je třeba využít speciání taktiku. Sám Dagon je totiž nesmrtelný a jeho zdraví je de facto tvořeno počtem jeho kněží. Ty je třeba během boje zabíjet, čímž postupně zabíjíte i Dagona. Není to ale vůbec snadné…
– Aréna v níž se souboj odehraje je velice malá. Opravdu tak malá, že vyhýbat se Dagonovi a ještě kněžím je stěží proveditelné. Na druhou stranu tkví drobná výhoda v tom, že díky skupinovému stylu, můžete likvidovat více kněží naráz.
– Rozhodně se zaměřujte primárně na kněze. Ti se budou objevovat postupně, vždy když nějaký zemře, takže nemusíte nijak spěchat – nestane se, že by se kolem vás objevilo třeba šest kněží najednou.
– Protože je aréna tak malá, většina znamení je k ničemu. Teoreticky by byl skvělý Yrden ale jen těžko ho stihnete připravit. Pomoct může Igni, neboť rybolidé jsou vůči ohni slabí, pouze je těžké je podpálit. Pokud ale máte Igni už dostatečně vylepšené, to podpálení se vám zřejmě podaří.
– Přípravu rozhodně nepodceňte. Na Dagona můžete jít klidně až ke konci kapitoly, kdy už nepůjde nic jiného plnit. Rozhodně doporučuji mít koupený Gwalhir. Pomůže vám i runový kámen, ideálně Perun (kovář jeden prodává). Z elixírů přijde vhod samozřejmě Vlaštovka, ale, hodí se i Rosomák (prudce zvýší poškození, když vám klesne zdraví pod 50%)
– A ještě rada na závěr – nezapomeňte, že rybolidé jsou jako lidé – platí na ně ocelový, ne stříbrný meč!

Boss 8 – Berengar

– Berengar se jakožto zkušený zaklínač dá považovat za druhého lidského bosse. Ovládá zaklínačský styl boje a je mnohem schopnější než třeba duch Lea. Díky rychlosti jeho útoků může být těžké si s ním poradit.
– Pokud už se rozhodnete bojovat, je dobré začít tím, že se od Berengara rychle vzdálíte. Ostrov je velký, takže klidně můžete utéct až ke svatyni. Pokud se od Berengara dostatečně vzdálíte, neměl by vás pronásledovat. Nyní je čas se připravit. Popíjet elixíry běhe boje není moc dobrý nápad, ale teď na to máte čas. Základem je Vlaštovka a protože je Berengar rychlý, není od věci zkusit Crinfridský olej (způsobuje bolest). Zpomalit Berengara lze i Yrdenem.

 

Kartičky

– Další várka kartiček je na obzoru. Až na jednu výjimku je jejich získání vcelku snadné.

 

18) Elfka

18 Elfka– V rámci questu pro Toruviel máte elfům přinést jídlo. Nejde ale jen o 4-5 kusů chleba, který máte za úkol sehnat. Když vejdete do jeskyně elfů najdete tu jednu vzteklou elfku. Věnujte jí nějaké výživné jídlo (maso, chleba), ona vám začne vyčítat jak jí urážíte a jak se jí posmíváte a… vzápětí skončíte v posteli. Rychle a snadno získatelná kartička, což? 🙂

 

19) Celina

19 Celina– Ani tohle nebude o moc těžší. Jen si musíte dát pozor a kartičku získat včas. Jakmile pokročíte v rámci hlavního questu (pro Alinu) moc dopředu, Celininu kartičku už nezískáte. A jak tedy na to? Celina si stěžuje, že Julián dal její sestře prsten s diamantem a prý že se vám klidně nabídne, když jí dáte hezčí prstýnek. Ale nebojte – nemusíte shánět žádný pečetní prsten s diamantem, abyste se Juliánovi vyrovnali. Stačí dát Celině jakýkoli prstýnek. Snadné a rychlé. Ve 4. kapitole jdou ty kartičky nějak podzřele lehce, že?

 

20) Vesničanka

20 Venkovanka– Ač se to nezdá, tohle může být komplikované. Jedna vesničanka bytostně touží po cukrové panence. Když jí ji dáte, stačí jen pár vlídných slov a kartička je vaše. Jenomže ve čtvrté kapitole se cukrové panenky nedají jen tak sehnat. Nikde volně neleží a nikdo je neprodává. Naštěstí ale existuje způsob, jak panenku získat. Pekař z vesnice vám panenku dá, pokud mu dáte elixír Bílý med. Není to moc pravděpodobné, ale jestliže stále ještě nemáte recept na Bílý med, není kartička ztracená. Jedna vesničanka vám totiž Bílý med dá výměnou za šálu a tu můžete koupit u Juliána.

 

21) Paní jezera

21 Paní jezera– Jestliže budeme hodnotu kartiček počítat v jedinečnosti daných žen a dále v jejich charakteru, potom je Paní jezera tím nejcennějším pokladem. Získat její kartičku nebude zase tak těžké, jak se na první pohled zdá. Je ovšem zapotřebí vhodně volit slova. Nejprve se musíte nechat od poustevníka poučit o rytířích v mohylách u jeho domu. Se svým zjištěním navštivte Paní. Poví vám, že většina rytířů odešla hledat Svatý grál. A teď zpátky za poustevníkem, nechat si od něj převyprávět legendy o grálu. Nakonec návrat za Paní. Nesmíte jí ale říct, že jdete hledat grál také. To by ji vůbec nepotěšilo. Vy musíte volit taková slova, abyste vyjádřili, že rozumíte opuštěnosti bohyně. Nakonec se s vámi vyspí.
– Pokud se Paní Jezera následně přeptáte na krále rybáře, naznačí vám, že v posteli měla už i lepší, včetně krále rybáře. 🙂