Kingdom Come: Deliverance 1/3

Pořadí úkonů v návodu se řídí jednoduchým pravidlem: plnit nejprve vedlejší questy a aktivity, poté DLC questy a až když není jiná možnost, plnit hlavní questy. Výhodou je, že hráč bude na hlavní questy maximálně připravený. Nevýhodou může být problematický začátek, kdy teprve 5. quest vás naučí efektivně bojovat ale svět a hromada questů se zpřístupní již počátkem 4. questu.

 

Prolog

1. Nečekaná návštěva
Proberete se ráno v chalupě rodičů ve Skalici. Máma vám vyčte zaspání a zranění na ruce. Na základě dvou odpovědí si posílíte některé staty do začátku.
Tip – Když máma zmíní vaše kamarády, řekněte že nejsou žádní opilci a zajímejte se o mládežnické vyvádění vašeho táty – odemkne se téma s tátou (o jeho mládí v Kutné Hoře)
Už od počátku máte hodně znalostí (kodex) obecných (Boží soud 1/102, Cechy a řemesla 2/102, Chov domácích zvířat 3/102, Cizinci 4/102Desátek 5/102, Domy a bydlení 6/102, Glejt 7/102, Heraldika 8/102, Jména a příjmení 9/102, Koncil 10/102, Nadávky 11/102, Nábytek 12/102, Pozdravy 13/102, Praporce a korouhve 14/102, Příjmy, dávky, výdaje 15/102, Svatováclavská koruna 16/102, Školy 17/102, Vesnice 18/102, Víra a zbožnost 19/102, Vozy 20/102, Záchody 21/102, Zdroje světla 22/102, Zemědělství 23/102, Zemská hotovost 24/102, Židé 25/102), o postavách (Karel IV. 1/46, Papežové 2/46, Václav IV. 3/46), o společnosti (Koželuh 1/43, Panští úředníci 2/43, Pastýř 3/43, Sedlák 4/43, Včelař 5/43) a o událostech (Dobývání Kutné Hory 1/8, Zlatá doba Karla IV. 2/8). 
V domě se najezte.
Tip – Jíst můžete i z kotlíků s oranžovým obsahem, které se nacházejí na různých místech – v domech, v táborech a tak. Takové jídlo přidá hned 25 bodů sytosti a je zdarma. Běžné jídlo (věci) si nechávejte na cesty nebo když poblíž kotlíky nejsou.
Venku promluvte s tátou kovářem. Chystá meč pro pana Racka a pošle vás zařídit několik věcí.
1) Zajděte za Kunešem a zkuste z něj dostat dluh. Bude užitečné dosáhnout výsledku kdy Kuneš odmítne a vás napadne zkusit z něj dluh dostat jinak (jít do bitky s ním a prohrát / vzdát to a poradit se s tátou). Vlezte do jeho domu a zkuste mu otevřít truhlu – napadne vás, že by vám s truhlou pomohl Fricek. Pokud vás v bitce Kuneš zraní, zajděte za mámou a ta vás vyléčí.
Tip – Můžete také uspět (přesvědčování / vítězství v bitce) a Kuneš vám dá klíč od truhly s tím, že peníze nemá ale můžete jeho věci vzít a prodat. To by vás ale připravilo o možnost získat paklíče, takže raději ne.
Před hospodou uvidíte vaše kámoše (Matuš, Fricek a Matěj), kteří pozorují jak místní vejtaha koželuh Němec vychvaluje Zikmunda a hanobí krále Václava IV. Nabídnou vám akci proti Němcovi – souhlaste. Sejděte se u Němcovy chalupy, promluvte s jeho ženou a odlákejte ji. Poté naházejte hnůj na zeď chalupy. Přiběhne Němcův syn Hanz, s kámošem Zbyškem a jedním dalším. Zbijte je. Když dorazí Johanka vás varovat před drábem, tak s kluky utečte podél plotu a sejděte se u Kuneše.
Tip – Pokud vás dráb chytí, nechá vás sice jít ale stráže budou více podezřívaví.
Pozor – Při překračování zákona buďte opatrní. Zatčení ve Skalici povede k vaší smrti.

Od Fricka si vezměte paklíče a až poté požádejte kámoše aby zbili Kuneše. Pak vám Kuneš dá klíč ke truhle a umožní vzít jeho věci na prodej (sekeru ze špalku, kladivo a hřebíky z truhly), ale paklíče už budou vaše.
2) Když už máte peníze, kupte od uhlíře na návsi 10 kusů uhlí.
3) U hradu od známých strážných Janka a Jaroslava vyzvedněte záštitu.
4) U hospody posedává váš známý Vaněk, který vás trénuje s mečem. Dohodnete si poslední lekci. Běžte na kolbiště a učte se bojovat s dřevěnými meči – proveďte sek (5), bodnutí (3), řetězec úderů (3).
5) V hospodě u Blanky (vaše milá) kupte pivo pro otce.
Tip – Pokud pivo koupíte dříve (před ostatními pochůzkami) pivo zvětrá a táta vás pošle pro nové.
Začněte s tátou chystat meč když dorazí Tereza ze mlýna pro hřebíky. Jsou v truhle  domě ale ještě jí je nedávejte…
Tip – Aby se příběh posunul, chybí jen poslední věc (dát hřebíky Terce) ale nespěchejte!
Z průzkumu Skalice jste získali nové záznamy kodexu obecné (Hry, zábava a hazard 26/102, Jazyk a literatura 27/102, Knihy a knihovny 28/102, Kroniky 29/102, Nápoje 30/102, Oblečení a móda 31/102, Peníze 32/102, Textil 33/102, Zámky 34/102), o postavách (Albrecht IV. Habsburský 4/46, Papež Benedikt XIII. 5/46, Papež Bonifác IX. 6/46, Zikmund Lucemburský 7/46) o společnosti (Hospody a hospodští 6/43, Kovář 7/43, Krejčí a soukeníci 8/43, Obchodník 9/43, Sladovník a pivovarník 10/43, Stráž a městská hotovost 11/43, Vinař 12/43, Zámečník 13/43), o místech (Stříbrná Skalice 1/15) a o událostech (Schizma 3/8, Únosy Václava IV. 4/8). Začněte vydělávat… Pomocí paklíčů vypačte lehké (a nehlídané) zámky v okolí (hlavně u vás doma). Natrhejte byliny, prodejte je a kupte užitečné věci.

Bylinkářství – Sbírání více bylin a hub najednou. Sbírat začněte už ve Skalici. Výborně si vylepšíte Bylinkaření a z prodeje získáte mnoho grošů do začátku. Sbírání bylin sice trvá dlouho, ale rostou všude ve světě a s vysokým skillem si snadno natrháte stovky bylin, které můžete prodat a vydělat dost na nezbytné věci – jídlo, nocleh, lázně…

Pijáctví – Snižuje negativní dopad alkoholu. Častým pitím alkoholu posilujte tuto dovednost. Pít začněte už ve Skalici a pokračujte s tím průběžně pořád. Když jste střízliví, napijte se. Ale nepřehánějte to abyste se vyhnuli dlouhé opilosti, následné kocovině nebo dokonce závislosti.  

Až budete připravení, dejte hřebíky Tereze a s tátou dokončete meč. Dorazí pan Racek Kobyla s přítelem Ištvánem a chce abyste mu meč poté dodali na hrad. Ale po chvíli zaútočí Zikmundovo vojsko a jeho Kumáni 8/46. Zabijí vaše rodiče, Němce, Blanku i další. Zbytek lidí se schová na hrad, vy to nestihnete a tak vás Racek pošle varovat Talmberk.

2. Utíkej!
Utíkejte úzkou cestičkou dolů (za vámi je Kumán) až k mlýnu. Skupina Kumánů se chystá znásilnit Terezu, vyrušte je aby stihla utéct. Rychle ukradněte koně a ujeďte.
Tip – I když máte Rackův meč, nesnažte se bojovat. Kumáni jsou zkušení vojáci a snadno vás zabijí.
Na koni ujíždějte pronásledovatelům přes vesnici Rovná. Nemáte čas zdržovat se průzkumem ale získáte pár záznamů kodexu obecné (Smírčí kříže 35/102) a místa (Rovná 2/15).
Jeďte až k Talmberku. U hradu vám pomohou obránci a vaše pronásledovatele zabijí. Vás trefili šípem ale na hradě vás ošetří. Promluvte s hejtmanem Bořkem. Vezme vás do kuchyně kde se najezte a poté se vyspěte v domku na nádvoří. Večer přijde paní Štěpánka a zajímá ji jak jste přežili útok. Vyprávějte jí (a zvyšte si staty).

Výřečnost – Vlastnost, která usnadňuje přístup k informacím a řešení situací po dobrém. Přesvědčování lidí lze dělat na základě Výřečnosti, Charisma, Síly (a někdy i dovednostmi či úplatky), nicméně Výřečnost je obecně nejzásadnější. Posilujte ji častým přesvědčováním pomocí Výřečnosti, smlouváním i běžnými hovory s lidmi a to průběžně.  

V noci vás probudí Bořek a pošle na hradby. Je hrozná bouře a liják. Zapalte pochodeň.
Tip – V noci obvykle není dovoleno pohybovat se po vesnicích a městech bez světla.
Zajděte na hradby a promluvte s Bořkem. Okolo hradu prochází Racek Kobyla, kterému se povedlo uniknout a odvádí uprchlíky do Ratají. Zbytek noci hlídejte na hradbách (po nějaké době vám jeden voják poradí jak čekat). Ráno je před hradbami vojsko Zikmunda ale Diviš přesvědčí velitele Markvarta z Aulice že není důvod Talmberk napadnout. Chcete se vrátit domů a pohřbít rodiče. Průzkumem Talmberka jste získali nové záznamy kodexu obecné (Hygiena 36/102, Jídlo 37/102, Kuchyně 38/102, Postavení žen 39/102, Zemnice 40/102), o postavách (Jošt Moravský 9/46, Markvart z Ulic 10/46, Racek Kobyla z Dvorce, Dvojic a Dojic 11/46, Rod pánů z Talmberka 12/46, Diviš z Talmberka 13/46, Vilém z Talmberka a z Miličína 14/46), o místech (Talmberk 3/15) a událostech (Bitva u Nikopole 5/8). 
Promluvte s Bořkem o situaci (Kutná Hora 4/15) ale z hradu vás nepustí.
Tip – Je teoretická šance Bořka přesvědčit velmi vysokým charisma (s využitím perků, které můžete mít od bylinkaření a pijanství) ale i když uzná vaši žádost ani tak vás ven nepustí.
Promluvte se Štěpánkou na hradě, která vám doporučí převlek stráže. Strážný u brány (Radim) souhlasí (po přesvědčení) ale chce to převlek stráží. Ve vhodný moment se vloupejte do truhly ve strážnici nad bránou, ukradněte zbroj stráží a ukažte se v ní Štěpánce – zpočátku vás nepozná, takže převlek je dobrý. 
Tip – Pokud nemáte paklíče ze Skalice, kupte je od obchodníka Votavy. Pokud nemáte ani dost peněz, zkuste něco najít / ukrást a prodat kuchařce na hradě nebo Votavovi. Pokud ani to nevyjde, můžete z hradu prostě utéct seskočením z můstku ale stráže tím naštvete a pokusí se vás odvézt zpět.
Vyzvedněte si na nádvoří koně se kterým jste přijeli sem, ukažte se Radimovi a až otevře bránu vyjeďte ven. Prozkoumejte podhradí a získáte kodex obecný (Táboření 41/102) a společnosti (Lázně a lazebnice 14/43, Prostituce 15/43, Lovčí 16/43)
Tip – Lázně nabízejí služby na léčbu zranění, umytí, vyprání oblečení, sex a úpravu účesu a vousů.
Jeďte ke Skalici.

3. Návrat ztraceného syna
Koně necháte pryč a přijdete do Rovné. U kostela je hromada mrtvol, domy zničené. Z vesnice nic nezbylo. 
Tip – Z těl povražděných můžete nasbírat pár věcí, hlavně základní jídlo.
Pokračujte ke Skalici. Cestou narazíte na lapky obírající mrtvé. Někteří utečou, jiní budou bojovat ale stále máte výborný Rackův meč, takže by nemělo být těžké je porazit. Na cestě mezi Rovnou a Skalici narazíte na mrtvého uhlíře. Vejděte do Skalice jedinou otevřenou bránou (vzadu).
Tip – U hospody leží tělo Blanky. Vezměte si její prstýnek na památku.
Vyhledejte těla rodičů. Potřebujete lopatu. Uslyšíte štěkání u řezníkova domu – Zbyšek se snaží rabovat a psovi (řezníkův Vořech) se to nelíbí. Vyžeňte Zbyška (bitka / přesvědčování), seberte lopatu a jděte vykopat hrob pod lípou u vašeho domu. Než ale stihnete rodiče pohřbít překvapí vás vůdce lapků Prcek, kterého přivolal Zbyšek. Zkusíte bojovat ale nemáte šanci. Prcek vás přemůže a vezme si Rackův meč. Naštěstí je odláká Tereza a vzápětí je rozpráší jízda z Talmberka. Prcek ale uteče.
A příběh začíná…

 

4. Probuzení
Blouzníte. Během noční můry jděte za hlasy rodičů, zatímco vás budou napadat Kumáni. Proberete se u mlynáře v Ratajích kde váš ošetřovala Tereza. Z truhly si vezměte své věci. Tereza vám ukáže Vořecha, psa mrtvého řezníka ze Skalice, kterého si můžete vzít. Máte sice jít za Rackem na hrad v Ratajích ale to počká…
Tip – Právě se vám otevřel svět a možnost svobodně prozkoumávat celou mapu. Využijte toho. Návod níže počítá s prostým pravidlem – nejprve vedlejší, pak hlavní questy. Ne vždy je to nejlepší možný postup a zpočátku budete velmi trpět v bojových situacích ale jde o postup systematický, přehledný a celkem logický (byť ne zrovna chytrý).

Rataje, místo mnoha questů, výchozí bod velkých výprav a hlavně město, kde seženete všechno co potřebujete – hospody, lázně, kupce, kováře, mečíře, zbrojíře, krejčího, ševce, zelináře, řezníka, pekaře, koželuha, lovčího, písaře, apatykáře… chybí jen koňský handlíř.

Z průzkumu Ratají a blízkého okolí získáte záznamy kodexu obecné (Alchymie 42/102, Astrologie 43/102, Bohoslužby 44/102, Bylinky v léčitelství 45/102, Cestování a obchodní cesty 46/102, Církev 47/102, Jatka 48/102, Jedy a otravy 49/102, Kostelní výbava 50/102, Kostely 51/102, Křest 52/102, Města 53/102, Městské brány 54/102, Měšťané 55/102, Mlýn vodní 56/102, Modlitby 57/102, Nástěnná malba 58/102, Popraviště 59/102, Pranýř 60/102), o postavách (Rod Rovnovců, také Hronovců nebo Ronoviců 15/46), o společnosti (Apatykář 17/43, Kat 18/43, Kněz 19/43, Mečíři a zbrojíři 20/43, Mlynář 21/43, Pašerák 22/43, Platnéř 23/43, Rybář 24/43, Řezník 25/43, Žebrák 26/43), o místech (Rataje nad Sázavou 5/15, Posázaví 6/15) a událostech (Vypálení Skalice 6/8). Poznejte oblast a možnosti, které Rataje nabízejí (zdroje potravy, místa na spaní, obchody, lázně, hospody…) a zorientujte se.
Tip – Spaní na osobních lůžkách (vlastní postele, stany v táborech…) umožňuje hru uložit. Využívejte toho, neboť sejvovice je zatím drahá. Pokud vlastníte postel, je poblíž i osobní truhla na uložení věcí. Osobní truhly jsou propojené, takže cenné předměty vždy ukládejte do těchto truhel.
Tip – Zájezdní hostinec nahoře kousek za Ratajemi nabízí koupi pokoje. Až našetříte dost peněz, nekupujte jen jednodenní nocleh ale rovnou trvalé ubytování. Tím získáte vlastní postel i truhlu. Dobrý výchozí bod pro průzkum severovýchodní oblasti u Ratají.

Psovod – Rozšiřuje povely a schopnosti Vořecha. Rozhodně nenechávejte Vořecha ve mlýně a vezměte ho s sebou. Průběžně mu dávejte jídlo (maso), udělujte povely a využívejte jeho schopností. Zkušený pes vám bude pomáhat při lovu i v boji. 

Dluhy se mají platit (Rataje 1)
Promluvte s mlynářem Peškem ohledně splátky dluhu za vaši léčbu. Pošle vás pro prsten nedávno popraveného zločince.
Tip – Pro alternativní způsob ukončení questu můžete splatit dluh penězi – 50g Peškovi a 50g apatykáři ve městě ale tím si zablokujete navazující „mlynářské“ questy. Apatykáři můžete zaplatit i po dokončení questu.
Vezměte lopatu (u stodoly), jděte přes lesík na popravčí vrch, vykopejte čerstvý hrob a ohledejte mrtvolu. Nic nemá.
Tip – Lopatu vždy noste s sebou. Umožní vám vykopávat poklady i běžné hroby, které tu a tam potkáte.
Vraťte se za Peškem, který vás odkáže na kata Heřmana. Zpátky na popravčím vrchu promluvte v katovně s katem a přesvědčte ho, aby vám prsten dal (za 20g) nebo mu ho ukradněte z chalupy. Ukažte prsten Peškovi, který vás pošle k mlynáři Vojtěchovi (má mlýn nedaleko odtud podél Sázavy). Dejte Vojtěchovi prsten a on ho zahodí. Byla to jen zkouška, zda jste ochotni dělat zlodějinu pro mlynáře (Pešek, Vojtěch a Šimon).

Plížení – Snižuje vaši viditelnost a hlučnost, takže si vás ostatní nebudou tak všímat. S rozvojem „mlynářských“ questů je třeba aktivně posilovat plížení. Využívejte toho, vyhýbejte se odhalení, pližte se a vnikejte do cizích domů.

Vylamování zámků – Usnadňuje páčení zámku a umožňuje páčit kvalitnější zámky. Opět s rozvojem „mlynářských“ questů je třeba aktivně posilovat páčení. Často (hlavně v noci) vylamujte zámky domů i truhel a to nejen kvůli přístupu a věcem ale i kvůli samotnému zlepšování dovednosti. Rataje jsou plné zámků, takže za pár aktivních nocí budete mít skill vysoký.

Viselcova vdova (Rataje 2)
Před katovnou pláče Eliška. Zeptejte se na ní kata Heřmana. Její muž skončil na šibenici a ona nemá kam jinam jít. Kat by zjevně chtěl aby zůstala ale poradí ať seženete příbuzné jejího muže. Promluvte s Eliškou a poté s rychtářem ve městě (přesvědčování), který vás odkáže na nemocného písaře. Promluvte s ním a odkáže vás na Miškovy dole ve mlýně pod Ratajemi
Tip – Pokud se nezmíníte, že jdete od rychtáře, bude chtít písař nejprve lék – zažívací lektvar. Můžete ho koupit v apatyce.
Zajděte za starou Miškovou. Je to zlá protivná baba a její muž není o nic lepší. Přesvědčte ji (přesvědčování, úplatek) aby dovolila Elišce tu bydlet. Oznamte zprávu Elišce a proberte to i s Heřmanem, který dívku miluje. Poté Elišce doporučte aby zůstala s Heřmanem. Kat vám dá 200g.
Tip – Pro alternativní způsob ukončení questu doporučte Elišce jít za rodinou. Heřman vám dá 125g ale Eliška šťastná nebude.

Ztráty a nálezy (Rataje 3)
Tip – Toto je opakovatelný quest, který začne v případě, že kdekoli ztratíte úkolový předmět (vyhodíte ho z inventáře, zapomenete ho sebrat z těla jeho nositele…).
Na faře u kostela v Ratajích vypačte truhlu a získejte ztracené úkolové předměty.

Mlynář Pešek (Aktivita – Rataje 1)
Pešek pro vás má tři krádeže a vloupačky v Ratajích. Než se do nich pustíte, vylepšete si plížení a páčení běžnými situacemi (zhruba na úrovně 5-10)
1) Za 150g / Ukradněte prsten z truhly v lázních (kousek od mlýna)
2) Za 175g / Ukradněte Rychtářovu smlouvu z radnice.
3) Za 250g / Ukradněte Hanušovu knihu z jeho komnaty na hradě 

Vybírání kapes (Aktivita – Rataje 2)
Pozor – Toto je časově omezený úkol. Pokud budete s okradením Peška dlouho otálet, odejde a quest skončí neúspěchem.
Pešek vás vezme ze mlýn a naučí vás kapsařit. Oberte ho o dýku. Vezme si ji zpět ale cvičení je hotové.
Tip – Dýky (s patřičným perkem Plížení) umožňují zabít nic netušící nebo spící nepřátele. Nějakou dýku si obstarejte.

Kapsářství – Umožňuje snáze a méně nápadně vybírat věci z kapes lidí. S rozvojem kapsářských questů je nutné trénovat kapsařinu. Je to velmi obtížné, mnohem rizikovější než páčení zámků. Zpočátku si vás oběť často všimne dokonce i když spí. Přesto jsou spící osamělí lidé nejlepším cílem. Běžní lidé mají po kapsách často peníze, jídlo, klíče k domům (vyhnete se nutnosti páčit) nebo hrací kostky.

Bohatým brát, chudým dávat (Aktivita – Rataje 3)
Vagabund z uprchlického tábora ve městě pro vás má čtyři kapsařiny v Ratajích a Ledečku. Než se do nich pustíte, vylepšete si kapsařinu běžnými situacemi třeba obíráním spících uprchlíků v táboře (zhruba na úroveň 5-10).
1) Za 25g / Ukradněte 50 grošů strážnému Pazderovi.

2) Za 25g / Ukradněte 50 grošů jedné měšťance.
3) Za nic / Ukradněte stříbrný prsten kupci Prudovi.
4) Za Pečeť / Ukradněte pečeť obchodníkovi v Ledečku. Po návratu s pečetí najdete Vagabunda na pranýři na náměstí. Pečeť můžete prodat.  

Jednoho zhmoždil, dalšího zesměšnil! (Aktivita – Rataje 4)
Máchal (alias Milan) z města pořádá pěstní bitky. Nejprve vyzvěte a porazte dva z uprchlíků – Lokna (za 4g) a Štefana (za 4g). Poté vyzvěte i Máchala a porazte ho (za 8g).
Tip – Máchala můžete vyzývat a porážet i opakovaně (za 6g). Drobné sice nepokryjí ani náklady (jídlo, léčba zranění) ale můžete tak trénovat boj.

Boj beze zbraně – Posiluje pěstní souboje, poškození i obranu. Pěstní souboj je snadný (relativně) na zvládnutí a je to dobrý způsob jak vyřešit řadu sporů. Napadat za účelem tréninku kde koho je hloupost, proto je dobré si vždy při cestě do Ratají zabojovat s Máchalem a příležitostně bojovat i s jinými protivníky.

Obrana – Usnadňuje krytí a snižuje ztrátu staminy během krytí. Krýt se budete během bojů často. Nejvíce obranu posílíte prováděním dokonalých krytů (to ještě neumíte) nebo krytím pomocí štítu ale i krytí rukama v pěstním souboji pomáhá. Kryjte se, schytávejte rány a vyčerpávejte tak protivníka.

Bojová zdatnost – Zdatnost obecně určuje schopnost přežít v boji. Posiluje výdrž a odolnost vůči zranění. Pro navyšování zdatnosti často bojujte a to jak v pěstních bitkách, tak i v ostrém boji (nebo při cvičení).

Ledečko, často navštěvovaná křižovatka mezi východem (Rataje), západem (Sázava) a severem (Talmberk). Mají lázně, kupce, kováře, krejčího, zelináře, řezníka, pekaře a koželuha.

V Ratajích můžete získat i další questy ale ty by vás zavedly do nových oblastí anebo vyžadují vybrané znalosti. Nechte je na později až budete připraveni. 
Tip – Abyste zjistili jaké questy jsou v okolí, poptejte se vždy rychtáře nebo hostinského.
Protože řeka Sázava je ideální orientační bod a je dobré znát kraj mezi Ratajemi a známou oblastí na severu (Talmberk, Skalice, Rovná), vydejte se podél řeky a brzy narazíte na Ledečko 7/15. Ledečko je větší vesnice ležící na Sázavě. Prozkoumejte okolí a získáte záznamy kodexu obecné (Mlýn větrný 61/102) a společnost (Dřevorubec 27/43, Uhlíř 28/43).
Tip – Rychlé cestování sice umožňuje velmi rychle cestovat mezi známými místy (města, vesnice…) ale hrozí náhodné setkání (jsou nebojová i bojová). K tomu dochází i při běžném cestování ale ne tak často a hlavně máte čas se nepříjemnosti na cestě vyhnout. Zpočátku rychlé cestování moc nevyužívejte abyste snížili riziko konfliktu a mohli lépe poznávat svět.  
Tip – Zájezdní hostinec uprostřed Ledečka je vhodný výchozí bod pro váš pobyt zde. Až budete mít peníze, kupte trvalé ubytování. Tím získáte vlastní postel i truhlu.

Vitalita – Určuje odolnost v boji, výdrž i délku běhání. Vitalita roste velmi pomalu přežíváním bojů a především běháním. S nástupem vzdálenějších tras mezi městy a vesnicemi je běhání nasnadě. Vyplatí se nevyužívat rychlé cestování ale běhat a běhat.

Síla – Síla zvyšuje poškození zbraněmi a zvedá nosnost. Je požadavkem u některých typů zbraní (mečů, palic, seker…). Sílu budete průběžně zvyšovat hlavně bojovými situacemi. S větší četností bojových situací bude zvyšování síly běžné.

Obratnost – Obratnost pomáhá zvyšovat rychlost uhýbání při boji. Je požadavkem u některých typů zbraní (šavle, luky…). Zvyšuje se bojem (případně lovem). Opět platí, že obratnost budete průběžně zvyšovat hlavně bojovými situacemi. S větší četností bojových situací bude zvyšování obratnosti běžné.

Ztraceno v překladu (Ledečko 4)
Mlynář Milan (za lesem západně od vesnice) zajal Kumána, chce ho vyslechnout a získat jeho kořist.
Tip – Pro alternativní způsoby ukončení questu můžete trvat na tom, že Kumána odvedete jako vězně do Ratají (100g od rychtáře) nebo mlynáře zcela obejdete. Přesvědčte Milana (přesvědčování / úplatek) aby vám Kumána svěřil, nebo se vloupejte do stodoly a Kumána osvoboďte. Tím ale přijdete o značný zisk.
Za chalupou promluvte s čeledíny, kteří vám řeknou jak ho chytili. Zajděte do dalšího mlýna po řece a najměte tlumočníka Vaganta (přesvědčování / úplatek). Vraťte se a vyslýchejte Kumána. Vagant dohodne, že vás Kumán dovede ke skrýši ale tlumočí podezřele nepřesně. Promluvte s Vagantem a ten po nátlaku přizná, že s Kumánem dojednali past.
Tip – Pokud neprokouknete zradu, Kumán vás nezavede ke skrýši ale do tábora Kumánů. To je velmi riskantní. Nenechte se obelhat.
Kumán vás dovede ke své skrýši v pařezu. Najdete tam 800g a pár lektvarů. Nyní rozhodněte co s Kumánem. Můžete ho zabít, propustit nebo odvézt jako vězně do Ratají (100g od rychtáře). Mlynáři dejte polovinu (nebo ho přesvědčte, že peníze tam nebyly).

Špalky na řece (Aktivita – Ledečko 5)
Vacek u řeky pořádá lukostřeleckou soutěž. Dostanete 20 speciálních šípů a trefte jimi plovoucí klady než doplují k jezu. Nejprve vsaďte peníze, nastřílejte více šípů než soupeři a vyhrajete trojnásobek.
Tip – Pokud skončíte druhý, dostanete vklad zpátky. Pokud třetí, nedostanete nic. Pro dokončení questu musíte vyhrát.
Tip – U Vacka můžete soutěžit opakovaně. Pokud jste dobří, můžete slušně vydělávat a když nastřílíte alespoň 16 šípů, Vacek vás potrénuje v Lukostřelbě (+XP).

Lukostřelba – Lepší a přesnější střelba lukem. Lukostřelba je základ nejen pro boj na dálku ale i pro lov. Obstarejte si luk, dostatek šípů a průběžně trénujte lukostřelbu buď různými aktivitami nebo lovem. Zpočátku bude velmi obtížné něco trefit ale trénujte.

Sázava je místo které stojí dlouho stranou od hlavní dějové linie ale už nyní je zde mnoho úkolů a druhé nejlepší zázemí (po Ratajích) – hospoda, lázně, kovář, koželuh, mečíř, krejčí, švec, písař, zelinář, pekař i řezník.

V Ledečku je i mnoho dalších questů ale ty se plní jinde, takže je nechte na později. Pokračujte podél řeky a po čase dorazíte do Sázavy 8/15. Sázava je velká vesnice na obou březích řeky a na pravém břehu je velký Sázavský klášter.
Tip – Zájezdní hostinec u řeky Sázavy je vhodný výchozí bod pro váš pobyt zde. Až budete mít peníze, kupte trvalé ubytování. Tím získáte vlastní postel i truhlu.

Přítel v nouzi (Sázava + Rataje + Ledečko 5)
U hospody potkáte Matuše a Fricka. Z kláštera (kde jsou Skaličtí uprchlíci) je vyhodili, hledají práci jako tesaři a zajímá je jak si vedete vy. Můžete se vychválit nebo dělat chudáka ale každopádně jim zkuste pomoct. Zajděte za Terezou k mlýnu v Ratajích a nechte ji pozdravovat. Poradí vám, že mlynář v Ledečku shání pomoc.
Tip – Můžete se poptat i u ostatních mlynářů ale nikdo je nezaměstná.
Přesvědčte mlynáře Petra Šrámka v Ledečku (přesvědčování / úplatek) aby oba vzal a oznamte jim to.

Drahá rvačka (Sázava + Klášter 6)
Než dokončíte předchozí quest (Přítel v nouzi) přeptejte se Fricka proč ho vyhodili z kláštera. Zatlačte na něj a vyklopí, že se porval s mnichem
Pozor – Fricek vás zkusí zprvu odbýt. Pokud se necháte a přestane vás zajímat proč z kláštera odešli, quest ani nezačne a přijdete o něj!
Tip – Pokud budete na Fricka dál tlačit s podrobnostmi vyhození, naštve se a skončí to bitkou s ním.
Zajděte do kláštera a přeptejte se na podrobnosti rvačky. Johanka vám řekne, že se prali s Eliášem.
Pozor – Johanka a bratr Nikodém nabízejí nový quest, který je ale prozatím příliš obtížný (časově omezený). Vyhněte se otázkám ohledně práce a pomoci zraněným.
Promluvte s laikem Eliášem (přesvědčování / úplatek) aby dluh urovnal a oznamte to Frickovi. 

Z mlejna do louže (Ledečko 7)
Po několika dnech vás napadne úkol zkontrolovat Matuše s Frickem ve mlýně v Ledečku. Postěžují si, že stárek Tomáš se k nim chová hrozně. Fricek to chce řešit násilím, Matuš spíše po dobrém.
Pozor – Toto je časově omezený úkol. Jakmile začne, věnujte se mu, jinak Fricek s Matějem z mlýna odejdou a quest skončí neúspěchem.
Tip – Pro alternativní způsob ukončení questu můžete přemluvit Tomáše aby se na čas zklidnil, nechal Fricka s Matušem dokončit práci a pak oba odejdou. Matuš bude zklamaný ale dají vám 175g.
Tip – Pro druhý alternativní způsob se přeptejte mlynáře na neschopnost Tomáše a potom se mu vysmívejte až vás napadne. Zbijte ho a on odejde z mlýna. Fricek bude zklamaný, že ho nezbil sám ale dají vám 175g. 
Tip – Pro třetí alternativní způsob ukončení questu promluvte s Tomášem a buď dojednejte férový souboj nad vesnicí (3 na 3) nebo ho vylákejte aby vyrazil večer na kostky (musíte ho obalamutit) a přepadněte ho v lese (3 na 1). Matuš s Frickem budou spokojení a dají vám 175g.
Vyzpovídejte mlynáře. Tomáš prý není moc schopný, ale šlape po každém nádeníkovi a vyhání je. Sám mlynář přišel o syna když jel ze Sázavy a převrátil se mu vůz. Tomáš prý běžel pro pomoc ale nestihl to. Mlynářova dcera Jana uslyší váš rozhovor, tak vyzpovídejte i ji. Řekne, že jejího bratra okradli když pod vozem umíral a sebrali mu jen šátek. Promluvte o tom s Tomášem, který se podivně vykrucuje ohledně šátku, že prý zůstal v bahně. Ukradněte Tomášovi šátek a dejte ho Janě. Ta ho ukáže Tomášovi a on zdrhne. Oznamte úspěch Matušovi a dají vám 175g.
Tip – Pro čtvrtý alternativní způsob ukončení questu ukažte šátek Tomášovi. Začne lhát o jeho původu. Můžete mu nařídit aby raději opustil mlýn, nechal Matuše s Frickem být anebo ho rovnou vydírat (dá vám peníze ale když budete dál hrozit, že šátek někomu ukážete, napadne vás). Matuš s Frickem budou spokojení a dají vám 175g.

Tajemství oceli (Ledečko + Sázava 8)
Kovář v Ledečku vás pošle za kovářem Mikešem v Sázavě vyzvědět jeho tajné zaříkání. Promluvte s Mikešovou ženou a poté s ním ale ukáže se, že je to jen říkanka aby odhadl délku procesů při kování. Přesvědčte ho aby vám řekl o svém speciálním postupu (dvojité kování). Pak oznamte postup kováři v Ledečku. Dá vám 100g a naučí Údržbu (+XP).
Tip – Pro alternativní způsob ukončení questu můžete odposlechnout říkanky Mikeše a přetlumočit je kováři v Ledečku. Pokud selžete při přesvědčování Mikeše, bude to jediná možnost, tak opatrně.

Mlynář Šimon (Aktivita – Sázava 6)
Šimon pro vás má tři krádeže a vloupačky v Sázavě a Úžicích. Jsou středně obtížné a než se do nich pustíte, vylepšete si plížení a páčení běžnými situacemi (zhruba na úrovně 10)
1) Za 175g / Ukradněte brokát z domu krejčího (látka na polici).
2) Za 225g / Ukradněte recept piva z hospody v Úžicích (svitek na polici).
3) Za 250g / Ukradněte ostruhy z truhly švece.

Žárlivý čeledín (Aktivita – Sázava 7)
Zhrzený čeledín z okolí kláštera pro vás má tři kapsařiny. Než se do nich pustíte, vylepšete si kapsařinu běžnými situacemi (zhruba na úroveň 10).
1) Za nic / Ukradněte farmářův amulet.

2) Za 250g / Ukradněte děvečce šátek.
3) Za Střevíce / Ukradněte křesadlo krejčímu.
Po nějaké době můžete zaslechnout hovory lidí jak byl čeledín chycen a oběšen poté, co zkoušel podpálit dům krejčího.

Tučný kšeft (Aktivita – Sázava 8)
Řezník pro vás má 5 loveckých požadavků ohledně masa a vnitřností. Maso získáte z ulovených zvířat v každém případě ale vnitřnosti vyžadují perky, takže si vylepšete lov (zhruba na úroveň 5)
Tip – Každá část questu sníží reputaci v Klášteře!
1) Za 150g / 40 kančího masa.
2) Za 150g / 4 srnčí ledvinky.
3) Za 150g / 5 zaječích drobů.
4) Za 150g / 4 jelení játra.
5) Za 150g / 40 kančího masa, 70 jeleního masa, 100 zaječího masa.
Tip – Poslední úloha vyžaduje obrovskou hromada masa, takže je vhodné nechat ji až budete mít vysokou nosnost.

Lov – Pomáhá získávat více trofejí z ulovených zvířat. Základem lovu je solidní úroveň lukostřelby (lov lukem) nebo psovoda (lov pomocí psa). V okolí Talmberka a také kolem Sázavy je spousta lesů a v nich hodně vhodných loveckých plácků. Vyhledejte některé a choďte tam lovit.

Meč královny ze Sáby (Aktivita – Sázava 9)
Mečíř v Sázavě vás požádá o sehnání pěti části údajného meče královny ze Sáby, které jakýsi cestovatel prodal kovářům v kraji.
1) Kovář Zach u kláštera v Sázavě nechce svou část meče prodat. Ukradněte mu ji z kapsy.
2) Kovář v Ledečku vám část meče prodá za 200g.
3) Kovář v Talmberku (u lomu) svou část prý ztratil. Je v komoře na sudu u něj doma (druhý dům v podhradí Talmberku směrem od lomu).
4) Mečíř v Ratajích nechce svou část meče prodat. Vloupejte se do jeho domu a ukradněte mu ji z truhly v patře.
5) Kovář v Ratajích také nechce svou část meče prodat. Vloupejte se do jeho domu a seberte mu ji z police ve skladu.
Zaneste díly mečíři a vraťte se druhý den až bude mít meč. Ten pak můžete koupit (za cca 2000g).
Tip – Meč královny ze Sáby je sice vysoce kvalitní ale strašně křehký. Budete ho muset často brousit / opravovat.

Údržba – Usnadňuje opravování předmětů a snižuje rychlost jejich rozbíjení. Umět opravovat předměty šetří čas i peníze. Všechny části oblečení i zbraně se postupně opotřebovávají. Můžete si je za peníze nechávat opravit ale pro získávání skillu si spíše nakupujte sady na opravu a věci opravujte sami. Meče a sekery můžete opravit sami zdarma na brusném kole.

Klášter není příliš zaměřený na dobré zázemí ale díky Sázavě to není nutné. Odehrává se zde několik komplikovaných questů. Klášter má bylinkáře, kováře a řezníka.

Hned nad Sázavou je Klášter – Klášter sv. Prokopa v Sázavě 9/15. Klášter je velký, má mnoho místností i obyvatel ale také questů. Prozkoumejte klášter a okolí a získáte záznamy kodexu obecné (Gotická architektura 62/102, Stavební huť 63/102, Márnice 64/102, Pohřeb 65/102, Nemoci 66/102, Špitály a nemocnice 67/102) a společnost (Kameník 29/43, Malíř 30/43, Nápravník 31/43, Hrobník 32/43).

Kus svatého (Klášter + Sázava 9)
Strážný Urban Žák, který vzadu hlídá nápravníkův domek vás požádá o ostatky svatého Prokopa, kterých by se chtěl dotknout. Na staveništi je malá boční budova s žebříkem dolů. Odlákejte stráže (přesvědčování) nebo tam projděte spodem okolo kláštera. Dole je jeskyně s křížem, kde seberte misku ale už bez ostatků. Napadne vás sehnat jiné „ostatky.“
Tip – Pro alternativní způsob ukončení questu můžete misku ukázat Urbanovi. Je celkem zklamaný a pak vás pošle misku vrátit.
V Sázavě na náměstí promluvte s Šarlatánem a kupte od něj údajné ostatky svatého anebo vykopejte jeden hrob na hřbitově a máte ostatky zdarma. Ukažte je Urbanovi (přesvědčování) a můžete od něj chtít i odměnu v podobě pár grošů.
Tip – Misku nezapomeňte vrátit do jeskyně, jinak vás Urban příště napadne za znesvěcení.

Plevel (Klášter 10)
Zeptejte se bratra Nikodéma na učení ohledně bylinek. Pošle vás vytrhat plevel (pampelišky, bodláky, kopřivy) ze zahrady v klášteře. Dejte pozor ať nevytrháte byliny co tu rostou. Oznamte Nikodémovi dokončenou práci, zajde to zkontrolovat, promluvte s ním a když to bude dobré, dá vám 85g (jinak nedostanete nic).

Nový herbář (Klášter 11)
Nikodém vám dá další úkol. Chce vytvořit nový herbář. Sežeňte mu jednu bylinku od každé (Kopřiva, Pampeliška, Kostival, Šalvěj, Vraní oko, Vlčí mák, Máta, Heřmánek, Třezalka, Světlík, Měsíček, Bodlák, Rulík, Pelyněk, Kozlík) a jakoukoli běžnou knihu. Zvýší se vám reputace.

Talmberk navzdory silnému hradu postrádá dobré zázemí. Je zde jen hospoda, lázně, kupec, pekař a pár vzdálenějších obchodníků (kovář u lomu, lovčí u lesa).

V Klášteře je i mnoho dalších questů ale ty se plní jinde, jsou časové omezené nebo vyžadují další dovednosti, takže je nechte na později. Pokračujte od Ledečka na sever a brzy najdete spojnici k Talmberku!
Tip – Zájezdní hostinec v podhradí Talmberku je vhodný výchozí bod pro váš pobyt zde. Až budete mít peníze, kupte trvalé ubytování. Tím získáte vlastní postel i truhlu.

S kůží na trh (Aktivita – Talmberk 10)
Koželuh Brada pro vás má 3 lovecké úkoly. Vyžadují zisk kůže, takže než se do nich pustíte, vylepšete si lov (zhruba na úroveň 5-10) a mějte perky. 
1) Za 70g / 3 kůže z divočáka.
2) Za 70g / 1 kůži z jelena.
3) Za 70g / 3 kůže ze zajíce
Za dokončení úkolů vás Brada naučí Údržbu (+XP)

Mlynář Vojtěch (Aktivita – Talmberk 11)
Vojtěch sice bydlí spíše u Ledečka ale má pro vás tři krádeže a vloupačky v Talmberku a Mrchojedech. Jsou těžké, takže než se do nich pustíte, vylepšete si plížení, páčení a kapsařinu běžnými situacemi (zhruba na úrovně 15)
1) Za 250g / Ukradněte veliteli stráží klíče od zbrojnice a z ní ukradněte 5 tunik.
2) Za 300g / Ukradněte z hřebčína v Mrchojedech koně a dojeďte s ním k mlýnu.
3) Za 350g / Ukradněte cennosti z truhly paní Štěpánky.

Úžice jsou poslední velkou lokací. Mají hospodu, kupce, písaře, zelináře, pekaře, řezníka… ale především na jihu vsi koňského handlíře.

V Talmberku je i mnoho dalších questů ale ty se plní jinde, takže je nechte na později. Protože už máte propojení mezi známými místy světa, je načase zamířit dál a navštívit lokace které vám pomohou rozvíjet nové dovednosti. Za kopcem, severovýchodně od Talmberku leží velká vesnice Úžice 10/15. Prozkoumejte vesnici a okolí, splňte questy a získáte záznamy kodexu obecné (Pohanství 68/102, Čarodějnictví 69/102).
Tip – Zájezdní hostinec na návsi v Úžicích je vhodný výchozí bod pro váš pobyt zde. Až budete mít peníze, kupte trvalé ubytování. Tím získáte vlastní postel i truhlu.
U koňského handlíře v Úžicích můžete koupit koně! Je užitečné nějakého mít kvůli rychlejšímu cestování a extra nosnosti. Do začátku vám stačí kůň úrovně 1.

Jezdectví – Ovlivňuje dovedností jízdy na koni, jak dokáže kůň čelit nebezpečným situacím a jak rychle se vyplaší či unaví. Jakmile máte koně, cestujte často na něm. Mnoho následujících questů bude vyžadovat návštěvy mnoha lokací různě po světě takže rychlý přesun přijde vhod.

Učený z nebe nespadl (Úžice 12)
Poptejte se někoho (různě po světě) kdo by vás mohl naučit číst. Odkážou vás na písaře v Úžicích. Zajděte za ním, dejte mu 50g za lekce a přečtěte dvě knihy (v češtině a v latině). Písaři vždy oznamte obsah – u české knihy smysl vyprávění bajky o huse, u latinské knihy převyprávění slov. Naučíte se dovednost čtení, kterou od nynějška můžete vylepšovat a písař vás naučí Čtení (+XP).
Tip – Nyní můžete číst studijní knihy a získávat z nich XP pro různé dovednosti.

Čtení – Schopnost porozumět psanému textu. Písmenka ve slovech v knihách jsou přeházená, čím vyšší je dovednost, tím více písmen bude na svém místě. Získávejte knihy (kupováním nebo kradením u písařů či na radnicích) a čtěte je. Běžné knihy vám pomohou dovednost zvyšovat, naučné knihy vám navíc přidají XP pro jiné dovednosti.

Alchymie – Ruku v ruce s čtením jde alchymie, která umožňuje snáze vařit lektvary. Nastudujte recepty, sežeňte přísady (bylinky, houby, lovecké trofeje…) a vařte lektvary. Vylepšování alchymie je velmi zdlouhavé a vyžaduje vyrábět stovky lektvarů. Vyplatí se navařit spousty snadných lektvarů a pokud je nepotřebujete, tak je prodejte. Zvláště užitečné je vařit Sejvovici na níž znáte recept od počátku. Každý lektvar uvařte alespoň jednou (poté s příslušným perkem můžete takové lektvary vařit automaticky).

Hrátky s čertem (Úžice 13)
Místní farář Bohuta vás pošle prošetřit podivné praktiky kořenářky Gertrudy. Zajděte za ní do nedalekého lesa a vyslechněte ji (přesvědčit). Řekne, že prodala nebezpečnou mast třem ženám (Zlata, Věra a Khuta) v Úžicích a chce abyste na ně dohlédli. Promluvte s nimi (3x přesvědčování), zjistíte, že se scházejí v lese a rozhodnete se je sledovat. Běžte pozdě večer k lesu a sledujte ty tři (nesmí vás vidět) až na mýtinu s podivnou mlhou a táborákem. Držte se dál od tábora a pozorujte jejich zaříkávání. Poté se připojte. Po mastičce blouzní a myslí, že jste čert. Jenže namažou i vás. Uvidíte je jako zvířata (koně, prase a slepici). Vyberte jednu z nich a vypačte ji (jako páčení zámků). Přiběhnou dva agresivní muži (lapkové – dřevorubci) vypadající vinou masti jako čerti. Utečte před nimi pryč a oni zabijí všechny tři ženy. Ráno oznamte stav faráři, případně také kořenářce Gertrudě (pokles reputace).
Tip – Pro alternativní způsob ukončení questu můžete agresivní muže (čerty) zabít. Tím zachráníte tři ženy, ale při oznámení situace ztratíte reputaci u faráře i u kořenářky.

Ztracený kůň (Úžice 14)
Štolba si stěžuje, že se mu ztratil nejlepší kůň Koláček, protože podkoní Vašek z něj během jízdy spadl. Zajděte za Vaškem a vyslechněte ho. Popíše vám Koláčka a křižovatku kde ho ztratil. Jděte tam a podle kobylinců na zemi sledujte stopu. Zavede vás dolů do lesa. Potkáte pocestného, který vám poradí, že kůň šel podél řeky. Narazíte na tábor uhlířů, kteří vám řeknou, že koně honí jeden z nich. Najdete koně i uhlíře o kus dál v lese. Přesvědčte uhlíře (přesvědčením / uplacením / bitkou) aby vám koně nechal. Dojeďte s ním zpátky na statek. Odměnou vám dá čabraku pro koně.
Tip – Koláčkovi se nesmí nic stát. Pokud o něj přijdete, štolba na vás zaútočí! 

Žofiina svatba (Talmberk + Úžice + Rataje + Sázava 15)
Stráže u Talmberka vás pošlou za Štěpánkou na hrad. Ta vás požádá o donášku tří věcí (koně, vína a korunky) na svatbu Žofie a dá vám 125g na pokrytí nákladů.
1) V Úžicích promluvte se štolbou ohledně koně na svatbu. Prý každého shazuje (můžete to zkusit ale shodí vás). Promluvte s Vaškem a přesvědčte ho (přesvědčit / uplatit) aby vám poradil. Řekne, že koni je třeba zazpívat. Udělejte to, dojeďte s ním na Talmberk a Štěpánce přezpívejte písničku aby věděla jak na koně.
2) V Ratajích u obchodníka Konrada Hagena objednejte víno ale dal ho jako cenu vítězi lukostřelecké soutěže. Zúčastněte se a vyhrajte – nastřílejte více bodů než soupeři. Víno doručte Štěpánce.
Tip – Černý střed za 3 body, bílý kruh za 2 body a okraj terče za 1 bod.
Tip – Pokud prohrajete, musíte víno získat od vítěze (přesvědčením, úplatkem, kapsařinou…)
3) V Sázavě se lidí přeptejte na mistra – pošlou vás k dílně u kláštera. Mistr Jeroným ale korunku nemá protože chybí vltavín, který měl doručit obchodník. Zajděte na místo za vesnicí kde u lesa je opuštěný vůz a krev okolo. Dole u řeky jsou dva lapkové – porazte je a z truhly získejte vltavín (a další cenné zboží co ukradli). Vltavín doručte mistrovi.
Tip – Můžete vltavín mistrovi zapřít. Umístí na korunku jiný kámen a vltavín můžete někde prodat.
Počkejte asi den než mistr dokončí práci, vyzvedněte korunku a doručte jí Štěpánce.
Po donášce všech věcí vám dá Košili od Štěpánky a navrhne abyste se hned převlékli. Pokud budete souhlasit, vyspíte se s ní.

Hřbitovní kvítí (Ledečko + Sázava + Rataje + Klášter + Úžice + Talmberk 16)
Tip – Toto je velmi dlouhý quest, který vás provede přes spoustu lokací.

Kořenářka Kunhuta v lesíku nad Ledečkem vás pošle vyřešit problém Drahomíry, vdovy po řezníkovi. Natrhejte 10 Vlčích máků a vyslechněte Drahomíru (přesvědčte ji aby vám věřila). Prý ji chodí strašit mrtvý soused Alois. V Sázavě na hřbitově najděte jeho hrob, natrhejte z něj hřbitovní květiny a vraťte se k Drahomíře. Promluvte s ní, zavede vás do pokoje, kde u kříže proneste zaříkání (v češtině nebo vaší nepovedené latině, je to jedno) a spalte květiny.

Druhý den se zastavte za Drahomírou ale zaříkání nepomohlo a pošle vás do Ratají za apatykářem. Ten chce abyste ukradli z kláštera v Sázavě Necronomicon. Vpližte se tam v noci, v patře kláštera v knihovně vypačte velkou skříň, z ní vemte Necronomicon a zaneste ji apatykáři.
Tip – Ve skříní je i další kniha ale tu nechte být, neboť se váže k jinému questu.
Po nějaké době se k apatykáři vraťte a ten vám řekne co je potřeba na přípravu zaříkání. V Ledečku promluvte s Drahomírou. Poví vám o Ladě, Aloisově ženě, která podpálila dům v němž uhořel a potom zemřela šílená v lesích. Zeptejte se místních na hrob Lady. Na statku Aloise prohrabejte trosky a seberte uhlíky (něco po Aloisovi) a navštivte hrob Lady na kopečku nad potokem. V Ratajích řekněte apatykáři, že jste připravení na vymítání, sejděte se v noci v Ledečku, společně běžte k hrobu Lady a nechte apatykáře vymítat.
Další den promluvte s Drahomírou ale zase to nezabralo! Dá vám 375g a požádá ať pokračujete, tentokrát s pomocí faráře. Jděte do Úžic za Bohutou. Řekne vám, že by spíše mohlo jít o špatné svědomí Drahomíry. Vraťte se do Ledečka za ní a promluvte si (přesvědčování). Řekne, že s Aloisem měla poměr, proto Lada v pomstě zapálila dům. Dá vám 10g a pošle nechat zbudovat smírčí kříž. Zajděte do lomu u Talmberku, dojednejte s kameníky doručení kříže do Ledečka. Postaví ho u domku Drahomíry a ona vám dá Drahomířin prstýnek a 20g. Oznamte úspěch Kunhutě. Dá vám 3 kopřivy, 4 heřmánky, 4 třezalky a Měsíčkový lektvar.

Poprava (Rataje 17)
Po nějaké době (po questu Viselcova žena) zajděte za Heřmanem, přičemž je dobré umět už číst.
Pozor – Tento úkol je časové omezený. Máte jen pár dnů než poprava proběhne, takže se mu věnujte přednostně.
Heřman si postěžuje, že zde má proběhnout poprava třech vyhlášených zločinců jenže ji provede kat z Kutné Hory (Smolné knihy 70/102). Zajděte za rychtářem v Ratajích a zeptejte se na vězně – Petr z Dubé, Heralt Mráz a Jiří Bílý. Promluvte s písařem (přesvědčování, úplatek) aby vás pustil k smolné knize. Najděte podobné případy a zkontrolujte tresty. Jděte za Heřmanem a povězte mu kdo jak skončí a proberte jak to překazit.
Petr z Dubé, šlechtic a mnohonásobný vrah – setnutí. Zajděte do tábora Kutnohorského kata, ukradněte mu meč z truhly ve stanu, otupte ho na brusném kole (u kováře) a vraťte zpět.
Jiří Bílý (mnohonásobný vrah) – oběšení. Heřman vám dá starý provaz. V táboře Kutnohorského kata v patře stodoly ho vyměňte za ten nový.
Heralt Mráz (sadistický vrah) – mučení. Natřete jedem kleště na povozu v táboře Kutnohorského kata.
Tip – Pro Bílého a Mráze můžete vytipovat i jiné druhy popravy, které Heřman uzná ale tímto způsobem neproběhnou, takže sabotáž přijde nazmar.
Jiří Bílý (mnohonásobný vrah) – upálení. Zalijte vodou olej na popravišti u kůlu.
Heralt Mráz (sadistický vrah) – roztržení koňmi. Otravte jídlo (žlab / seno) pro koně v táboře Kutnohorského kata.
Oznamte Heřmanovi úspěch a druhý den (ve 14:00) zajděte na popravu.
Tip – Můžete zajít na popravu o pár hodin dřív a varovat Kutnohorského kata ohledně sabotáží. Za každou prásknutou sabotáž vám dá 300g ale poprava proběhne lépe a Heřman bude naštvaný.
Kutnohorský kat se znemožní. Promluvte s Heřmanem, který z toho má bžundu a dá vám bohatou odměnu – Recept (Zhouba), Recept (Živá voda), Krásy vyvrhování IV (naučná kniha lovu) a 400g.

Skalice je vypálená a veškerý běžný život v ní skončil. Oblast je ale plná banditů, ukrytých pokladů a hlubokých důlních šachet.

Mnoho větších questů vás provedlo šesti frekventovanými lokacemi (Rataje, Ledečko, Sázava, Klášter, Talmberk a Úžice) a nyní se vydejte za těmi méně významnými. Začněte doma ve Skalici ale opatrně, protože okolí je plné loupeživých banditů a ještě více jich je přímo ve Skalici. Průzkum je smrtelně nebezpečný (těm se nevyrovnáte), takže si počínejte opatrně a prozkoumejte pouze to co zvládnete.  

Poklad (Rataje + Skalice 18)
V uprchlickém táboře v Ratajích promluvte s Kunešem. Stále vám dluží ale dá vám tip na zakopaný poklad pod holubníkem ve Skalici. Promluvte s uprchlíkem Beranem (hádá se s ženou) a ukáže se, že to on tam zakopal cennosti a chce je zpět. Vezměte si lopatu a vydejte se do Skalice. Buďte velmi opatrní kvůli vojákům ve městě. Vykopejte poklad (Beranův kalich a 50g) pod holubníkem a utečte.
Tip – Věci si můžete nechat. Quest jako takový končí už vykopáním pokladu.
Dejte kalich a peníze Beranovi (nebo Beranové), přičemž můžete část zapřít. Vraťte radši všechno a řekněte, že Kuneš o poklad usilovat. Za vrácení pokladu vám dají 20g. Oznamte Kunešovi jak to dopadlo (případně smázněte jeho dluh, který vám stejně nevrátí).

Rovná je spálené místo kde zbylo jen pár domů a kostel. Není zde nic.

Nedaleko od Skalice je vypálená vesnice Rovná, kterou jste projížděli tehdy při útěku. I když je to pusté místo, stojí za průzkum. 

Pastýř (Rovná + Skalice 19)
V Rovné vás jediný obyvatel (farmář) požádá zda byste do vesnice nepřivedli faráře. Farář ze Skalice sice přežil ale je neznámo kde, tak vám poradí kde hledat rodinu ženy bývalého Skalického faráře Šimona.
Tip – Pro alternativní způsob ukončení questu navštivte v Sázavě Skalického faráře Františka a přesvědčte ho aby se vrátil dělat svoje poslání (přesvědčování / úplatek). Vesničan z Rovné vám za odměnu nabídne 250g.
Zajděte za rodinou Šimonovy ženy (les u Skalice). Matka vám řekne, že její dceru farář miloval a měli mít dítě, ale zemřela při porodu a Šimon věří, že to byl trest boží, tak odešel někam do lesů. Prý se ale stavuje u křížku na památku mrtvé ženy (západně od Skalice). Zajděte tam, prohlédněte kříž a v okolí (u potoka) najdete Šimona jak ho hlídají dva lapkové. Donuťte je Šimona pustit (přesvědčování / boj) a přemluvte ho aby šel dělat faráře Rovné. Oznamte vesničanovi v Rovné úspěch a nabídne vám 250g.

V Božích rukou (Klášter + Rovná 20)
V klášteře promluvte s Johankou a nabídněte jí pomoc s nemocnými.
Tip – Některé perky nebo vysoké úrovně dovedností občas umožní snadněji řešit situace. Pro tento quest mějte perk První pomoc III (hlavní úroveň).
Předveďte, že se v léčení vyznáte (perk První pomoc) a pošle vás pomoci raněným, získat jídlo a zajistit lepší podmínky od kláštera (Charita 71/102).
Pozor – Tento úkol je časové omezený. Máte jen pár dnů než nemocní začnou umírat, takže se mu věnujte přednostně.
Promluvte s bratrem Nikodémem. Nemá dost prostředků aby více pomohl ale pošle vás za nápravníkem (Sebastián z Hory). Zajděte za ním, myslí si na Johanku tak ho přesvědčte (přesvědčování) aby pomohl zraněným. Zajděte obstarat 100 kusů masa (lovem, nákupem u řezníka) a dejte je Johance. Prozkoumejte raněné a začněte se jim věnovat.
1) Nespavec si stěžuje, že nemůže usnout. Zeptejte se Nikodéma na uklidňující lektvar a dá vám recept na Spánek. Uvařte ho a dejte Nespavci.
Tip – Další den bude chtít Nespavec další lektvar Spánek. Uvařte a dejte mu ho.
2) Filip ze Skalice se třese. Johanka vám řekne, že se ukrýval pod mrtvolami ve Skalici a může mít otravu s níž by pomohl bývalý farář Šimon. Zajděte za Šimonem (viz quest Pastýř) a poradí ať uvaříte odvar z pelyňku (dá vám recept). Udělejte ho a dejte Filipovi. Počkejte nějak dobu než zabere a promluvte s Filipem.
3) Tomáš má zlomenou nohu. Johanka řekne, že se mu ji snažili vrátit ale špatně. S perkem První pomoc mu kost sami narovnejte. Poté s ním promluvte. 
Tip – Pokud nemáte První pomoc, zajděte do Ratají a vyzpovídejte ohledně rovnání kostí kata Heřmana. Poté dle jeho pokynů kost srovnejte.
4) Kameník „Semek“ Petr je ze stavby venku. Spadl a potřebuje se rychle zotavit aby mohl dál pracovat. Poví vám o fialové bylině, která má léčit. Zeptejte se na ni Nikodéma a odkáže vás na herbář (u stolku na alchymii). Podle herbáře jde o kostival. Sežeňte ho (natrhat / koupit) a dejte ho Semkovi.
Tip – Po nějaké době se za Petrem stavte, naučí vás Vitalitu (+XP). 

5) Hannes ze Skalice má zraněnou nohu. Dejte mu 10 obvazů. Obvazy aplikujte (perk První pomoc), případně o to požádejte Nikodéma.
Jakmile pomůžete třem zraněným (jakýmkoli) dorazí nápravník a pozve Johanku na hostinu. Přesvědčte ho, aby hostinu uspořádal tady (přesvědčování).
Tip – Šance na úspěšnost přesvědčování bude vyšší pokud jste nápravníka předtím přesvědčili ohledně zásob. Pokud ho ale naštvete, dá vás zatknout a zavřít. To je vzhledem k časově omezenému questu velmi nebezpečné.
Promluvte s Johankou a oznamte že jste pomohli všem.

Trestající kámen (Talmberk + Klášter + Sázava 21)
Bratr Nikodém vám řekne o nehodě na staveništi. Kámen pochází z Talmberského lomu, takže promluvte přímo s panem Divišem. Klášter prý odmítá platit za dodávku kamení. Promluvte s lommistrem Rupertem u Talmberku ale dušuje se, že kámen je kvalitní a k nehodě nemohlo dojít. V Sázavském klášteře promluvte s bratrem dveřníkem, odkáže vás do patra za šafářem a ten vás pošle na stavbu za huťmistrem. Mistr Karel je v přístřešku a řekne vám nejen o nehodě ale i o nálezu podivné čertovy lebky. Na místo nehody se zeptejte huťmistrova pověřence Zmoly, vyslechněte kameníky a v rozestavěném přístřešku kde k nehodě došlo slezte po žebříku dolů a vezměte zakrvácený kus vražedného kamene. Vydejte se zpět na Talmberk, kde lommistrovi Rupertovi ukažte zabijácký kámen a on pozná, že nepochází z tohoto lomu. Zpátky v Sázavě informujte o výměně kamení huťmistra Karla. Jeden z kameníků navíc odešel a nechal tu věci.
Promluvte s lešenářem Leškem, který v oblasti našel čertovu lebku a ztratil ji u řeky. Podívejte se tam a naleznete ji ve vodě pod převisem. Ukažte lebku kameníkům ale nechtějí to vidět a navíc na vás vyběhne Zmola a poté i huťmistr Karel a vynadají vám, že strašíte lidi. Ukažte lebku hrobníkovi na Sázavském hřbitově který odhalí, že lebka je falešná a rohy jsou jen paroží. Informujte šafáře, huťmistra i Zmolu, že lebka je falešná ale Lešek, který ji vykopal tu nikde není. 
Tip – Pro alternativní způsob ukončení questu řekněte Zmolovi, že hledáte Leška. Mají se prý sejít v noci. Jděte v noci k lešení, když vám někdo na hlavu hodí kámen a jen tak tak uhnete. Vylezte na vrchol lešení, je to ztracený kameník. Zbijte ho, on přizná, že ho k tomu navedl Zmola, který nyní jde po Leškovi. Buď oznamte strážím, že Zmola je vrah a oni ho půjdou zabít nebo ho ve mlýně konfrontujte sami (bude odnášet tělo). Ale Lešek je už mrtvý.
Neptejte se Zmoly na Leška a místo toho ho sami vyhledejte – je schovaný ve mlýně vedle kláštera. Přizná že ho Zmola nutil zakopat a poté vykopat lebku a tím děsit lidi. Buď ho odveďte k šafáři, který pošle na Zmolu vojáky (aby ho zabili) nebo nechte Leška odejít a Zmolu konfrontujte a zabijte sami.
Tip – Pokud půjdete na Zmolu sami, můžete ho vyslechnout a zjistit jeho motivy. Moc toho neřekne, jen že chtěl vytvořit problémy a sám být huťmistrem.
Oznamte vyřešení věci huťmistrovi i šafáři a poté panu Divišovi a lommistru Rupertovi na Talmberku. I když vám Diviš odměnu slíbí, nedá vám nic.

Neuhof je malá vesnice významná pouze obřím hřebčínem.

Nyní bude užitečné vytvořit spojnici mezi Ratajemi a Úžicemi. V cestě je malinká vesnice Neuhof 11/15, u které je velký hřebčín. 
Tip – Zájezdní hostinec na samotě západně od Neuhofu je sice celkem daleko od vsi. Ale je to vhodný výchozí bod pro průzkum okolí. Až budete mít peníze, kupte trvalé ubytování. Tím získáte vlastní postel i truhlu.

Převlek (Neuhof + Talmberk + Úžice 22)
Po nějaké době (po questu Z mlejna do louže) se Matuš s Frickem přesunou do zájezdní hospody. Matuš vám dá 125g jako podíl z prodeje ukradeného Tomášova prstenu a nabídne práci s loupením. Promluvte s Frickem, který vás odkáže na komplice, hostinského Ondřeje. Promluvte s Ondřejem, zavede vás do sklepa, kde ho přesvědčte (přesvědčování / úplatek), že práci zvládnete. Máte zajistit tři převleky kumánů (3 kumánské zbroje, 3 kryté kumánské helmy). Oznamte Matušovi nebo Frickovi situaci (oni zatím seženou zbraně). Máte tip na tři kumánské tábory v okolí Talmberka a Úžic ale tohle nebude sranda!
Tip – Můžete kumánské tábory jednoduše napadnout. Nákup zbraní a zbrojí vyjde velmi draho, ale můžete sehnat mapy pokladů a v nalezených pokladech jsou často různé vysoce kvalitní kousky zbraní a zbrojí. Napadněte tábor na koni, rychle se vzdalte abyste na sebe nalákali kumánské psy – ty zabijte. Poté se znovu přibližte a nalákejte a zabijte kumánské hlídky (bývají v okolí tábora). Poté nalákejte a po jednom zabijte kumány v táboře. Nevýhodou je, že potřebujete zbroje a helmy nepoškozené a boj je samozřejmě poničí, takže poté bude nutné je nechat opravit.
Zkuste zákeřnější postup. Přibližte se k táborům v noci, pomocí otráveného masa nalákejte a zabijte psy. Poté v táboře silným jedem (Zhouba) otravte kotlík s jídlem. Po nějaké době (druhý den) Kumáni v táboře zemřou. Tato metoda nepoškodí jejich zbroje, které vezměte a zaneste Ondřejovi. Převléknete se do uniformy ale nevypadáte hrozivě a tak vás Ondřej pošle vyzvědět víc ke štamgastu Milomírovi. Zaplaťte mu pivo (5g) začne vykládat nesmyslnou historku o ďábelských kumánech, načež vám řekne jména tří dalších, kteří kumány viděli.
1) Uhlíř Bran z Talmberského lesa řekne, že kumání mají havraní peří. Sežeňte 2 havraní peří.
Tip – Občas na stromech můžete najít hnízda (minilokace), sestřelte je šípem a z nich můžete najít různé věci – nejčastěji peří ale někdy i paklíče nebo dokonce prsteny.
2) Žena rybáře Olena z Talmberka řekne, že kumáni nosí vlčí zuby. Vlci se sice nikde neobjevují ale vlčí tesáky prodávají lovčí.
3) Podkoní Vašek z Úžic řekne, že kumáni nosí kůži ze psa uloveného v noci. Najděte nějakou usedlost hlídanou psem, v noci ho zabijte (lukem) a seberte kůži.
Věci zaneste Ondřejovi. Převléknete se a i když to vypadá děsně, tak nějak si prostí lidé kumány představují. Získáte magický kumánský převlek a magickou kumánskou masku.

Tip – Pro alternativní způsob ukončení questu získejte náhražky – místo havraního peří jakékoli černé peří (třeba z kurníků), místo vlčích zubů kančí kly (lov) a místo kůže psa uloveného v noci jakoukoli kůži psa (koupě u koželuhů). Až to odnesete Ondřejovi dostanete jen obyčejný kumánský převlek a kumánskou masku. Ačkoli vlastnosti jsou u obou typů stejné.

Sečné zbraně – Poškození a rychlost úderů sečnými zbraněmi (krátké meče, dlouhé meče). Perky odemykají nové komba. Sečné zbraně jsou nejtypičtější a nejuniverzálnější. Kombinují bodné a sečné poškození, takže jsou vhodné do standartních bojových situací proti středně až hodně obrněným cílům. Sečné zbraně mají nejvíce komb, tudíž jejich dokonalé zvládnutí je nejtěžší.

Sekery – Poškození a rychlost úderů sekerami. Perky odemykají nové komba. Sekery jsou vzácnější než meče. Kombinují sečné a tupé poškození, což je činí výbornými proti lehce obrněným cílům.

Drtivé zbraně – Poškození a rychlost úderů drtivými zbraněmi (palice, palcáty). Perky odemykají nové komba. Drtivé zbraně jsou vzácnější než meče. Mají vysoké tupé poškození, což je činí výbornými proti maximálně opancéřovaným cílům.

Kotlík stříbra na konci duhy (Neuhof + Rataje + Rovná 23)
Hospodský Ondřej pro vás má tip – Skalický uprchlík Adam se prý snažil vrátit do Skalice když tam viděl zloděje. Poptejte se uprchlíků v Ratajích na Adama, navedou vás k hospodě, kde s ním promluvte a zjistíte, že mu jakýsi uhlíř ukradl kotlík a stříbrný křížek. Oznamte to v Neuhofu Ondřejovi a zmíní se, že mu křížek někdo zkoušel prodat. Přesvědčte ho (přesvědčování) a práskne že šlo o uhlíře Toncka. Běžte k Rovné kde vyhledejte tábor uhlířů. V prvním táboře vyzpovídejte uhlíře (zastrašování) a pokud znáte jméno Toncka odkáže vás dál. V druhé části tábora vyzpovídejte druhého uhlíře (zastrašování) a dá vám uloupený prsten. Toncka najdete ve třetím táboře na kopečku. Všimněte si nového stříbrného kotlíku. Promluvte s Tonckem (zastrašování) a vyklopí, že má skrýš v převráceném stromě kousek nahoře. Najdete tam pytlík s cennostmi ale křížek ne. Zeptejte se ho a řekne, že ho prodal Ondřejovi. Zpátky v hospodě promluvte s Ondřejem a přesvědčte ho (úplatek) aby vám křížek prodal. Zaneste věci Adamovi do Ratají a můžete si říct o odměnu (větší / menší).
Tip – Pro alternativní způsob ukončení questu dejte věci Ondřejovi. Dá vám za ně 575g.

Pomsta vysloužilé děvky (Aktivita – Neuhof 12)
Zákeřná prostitutka u zájezdního hostince pro vás má čtyři těžké kapsařiny. Než se do nich pustíte, vylepšete si kapsařinu běžnými situacemi (zhruba na úroveň 15).
1) Za 10g / Ukradněte 20g farmáři v Neuhofu.

2) Za nic / Ukradněte šátek stařeně na samotě u lesa.
3) Za nic / Ukradněte dýku bývalému muži děvky v Neuhofu.
4) Za nic / Ukradněte klíč ženě bývalého muže děvky v Neuhofu. 
Děvka vám po posledním úkolu řekne, že se půjde pomstít ale už se nevrátí. Po nějaké době se na ni zeptejte Ondřeje, který zmíní, že v tom domě došlo k brutální vraždě. Zajděte se tam podívat, nikdo tu nežije a na zemi je krev.
Tip – Nyní můžete v domě přespávat sami. 

Z kamene (Neuhof + Talmberk 24) 
Pozor – Tento quest je úzce provázaný s následujícím questem Šibeniční bratři. Oba questy jsou drsné, neboť ovlivní životy hned tří lidí.
Matuš vám navrhne velkou akci – přepadení peněz pro kameníky z Talmberského lomu.
 
Tip – Mějte vysokou úroveň Jezdectví + Plížení. Pomůžou vám vyřešit řadu potíží během questu.
Přeptejte se Matuše na podrobnosti (přesvědčování) ale hodně to smrdí a Ondřej radši dal ruce pryč. Promluvte s Frickem a dá vám pár tipů jak omezit počty stráží u lomu. Na Talmberku promluvte s podkoním a přesvědčte ho (skill jezdectví) aby se rozpovídal a řekl, že výplata dorazí za 5 dnů.
1) Na Talmberku promluvte s Bořkem a přesvědčte ho (charisma + přesvědčování) aby poslal méně stráží.
2) Promluvte s podkoním a nabídněte pomoc s nemocnými koňmi přes bylinkářku (přesvědčování). Jděte za bylinkářkou Gertrudou mezi Talmberkem a Úžicemi. Nemá podkoního ráda tak navrhněte aby vám poradila jed na ochromení koní. Jed doručte podkonímu.
Tip – Můžete ji přesvědčit (přesvědčování) aby vám poradila pro koně lék. Poradí ať uvaříte Zažívací lektvar, nicméně tím koním neublížíte.
3) Usnadnit přepadení můžete i likvidaci stráží v podhradí. Je to rizikové ale můžete se pokusit o přepadení spících stráží v noci. 
Tip – Pro alternativní způsob ukončení questu vnikněte do malé věže Talmberku kde v truhle najdete peníze pro kameníky (3000g). Elegantně se vyhnete riziku přepadení.
Matuš s Frickem čekají na stráni nad lomem. Oznamte jim vaše zjištění a počkejte 5 dnů. Pošlete Matuše a Fricka odlákat pozornost (skill Plížení) a mezitím sejděte dolů a v jednom z kamenických domků z truhly vykraďte peníze (3000g). S Matušem a Frickem utečte na plácek nedaleko Rovné, kde rozdělte peníze.
Tip – Můžete si peníze nechat nebo je dát jen jednomu, ale ten, kterému peníze zapřete na vás zaútočí.

Šibeniční bratři (Neuhof + Talmberk 25)
Když začne předchozí quest (Z kamene) vyptejte se Ondřeje na názor. Chce abyste Bořkovi doporučili aby naopak zesílil stráže a tím odradil Matuše a Fricka. 
Tip – Pro alternativní způsob ukončení questu práskněte informaci Matušovi a navrhněte, že nastražíte důkaz proti Ondřejovi. Až se v questu (Z kamene) zmocníte peněz, získáte zároveň prázdný pytel, který nastražte k sudu ve sklepě Ondřejovy hospody. Pak Ondřeje udejte Bořkovi a ten ho nechá pověsit před hospodou. Můžete Bořkovi prásknou rovnou celou trojici – Ondřeje, Matuše i Fricka. Všichni budou viset u hospody.
Pozor – K Ondřejovi se vážou ještě 2 další questy, které ale zatím nejsou přístupné. Jeho smrti si questy zablokujete.

Zajděte na Talmberk a Bořkovi oznamte hrozbu přepadení. Počkejte pět dnů a poté Matuš s Frickem nehledě na nebezpečí provedou útok. Stráže je ale snadno zabijí. Oznamte věc Ondřejovi v hospodě a dá vám za odměnu jídlo (chleba, preclík, pečená kachna, uzená klobása, víno a sejvovice) a nocleh zdarma.

Rozbor (Z kamene + Šibeniční bratři) – Je těžké dosáhnout co nejpřijatelnějšího výsledku, neboť i nejšetrnější možné řešení buď znemožní quest Šibeniční bratři dokončit nebo pošle na smrt Ondřeje nebo Matuše s Frickem anebo rovnou všechny tři. Žádný ideální průnik oběma questy neexistuje a nezbývá než se rozhodnout co obětovat.
– Buď ztratíte quest Šibeniční bratři. V takovém případě ho vůbec nenabírejte, splňte pouze Z kamene a všichni budou žít.
– Nebo obětujte život Ondřeje, tedy přijměte Šibeniční bratry ale nahrajte to na Ondřeje a nechte ho pověsit. Jenže tím přijdete o další questy, které se k Ondřejovi vážou a to i v případě, že s napráskáním Ondřeje budete čekat. Zpřístupnění jeho dalších questů mimo jiné vyžaduje i dokončení questu Z kamene (popř. Šibeniční bratři) pokud už Matuš a Fricek pobývají v hospodě. 
– Nebo obětujte Matuše s Frickem. K nim už se žádný quest vázat nebude, nicméně mohou hrát menší roli v DLC Kolonizace. Jejich přítomnost tam ale není moc důležitá.

Mrchojedy jsou jen malou vesnicí. Mají ale koňského handlíře (s nejlepším koněm!) a zelináře.

Prošli jste všemi lokacemi, kde se nacházely nějaké questy. Existuje ještě několik lokací kde se zatím žádné úkoly neplní. Mezi Talmberkem a Sázavou (blíže u Talmberka) je vesnice Mrchojedy 12/15 a je v ní další prodavač koní.
Tip – Nyní už znáte všechny hřebčíny a je načase pracovat na pořizování lepších koní. Zkuste našetřit na některého z 5. úrovně, ideálně na nejlepšího koně Warhorse Jendu (cca 3000g). 
I) Rocinante, Boxer, Kelpie, Trojan Horse
II) Šemík, Epona, Roach, Hatatitla
III) Podagros, Uchchaihshravas, Bayard, Tulpar
IV) Binky, Pegasus, Bucephalus, Chollima
V) Kanthaka, Sleipnir, Al-Buraq, Warhorse Jenda

Samopše jsou další malou vesnicí. Mají ale hospodu, kováře a kupce.

Mezi Talmberkem a Sázavou (blíže u Sázavy) je malá vesnice Samopše 13/15, kde je pár obchodníků. Zatím tu není co dělat ale můžete poznat okolí.

Vraník až začne být centrem dění…

Jižně od Sázavy v lesích je staré hradiště (Hradiště 72/102) s názvem Vraník 14/15, které je momentálně opuštěné a nikdo tu nežije.

Přibyslavice jsou nebezpečným místem plným banditů a kumánů.

Severně od Talmberku v lesích je Čertova brázda 15/15 a u ní osada Přibyslavice kde táboří nepřátelské bandy. Při průzkumu buďte maximálně opatrní a raději se ani nepřibližujte.

Nyní už dobře znáte svět. To je ideální předpoklad pro pátrání po mocných předmětech, skrýších a pokladech.
1) Ve světě je 25 map pokladů. Každý obsahuje nákres místa kde je poklad schovaný. Hledání pokladů je velmi užitečné, neboť obsahují cenné a hodnotné předměty různého typu (peníze, zbroje, zbraně, kostky, výukové knihy, recepty). Když už máte projitý svět, je nejvyšší čas poklady najít.
I) Mapa v patře stodoly ve mlýně za řekou Sázavou (západně od Ledečka). Poklad je ukrytý v jeskyni pod zničenou chalupou v lese nad Sázavským klášterem.
II) Mapa v patře Kláštera v soukromé ložnici. Poklad je zakopaný v hrobě u řeky západně od Kláštera.
III) Mapu prodává mistr freskař (až v questu 16. Není všechno stříbro, co se třpytí). Poklad je v truhle u zničeného domu za řekou, západně od Kláštera.
IV) Mapu prodává bratr Nikodém z Kláštera. Poklad je východně od Ledečka v lese nad Vojtěchovým mlýnem, v truhle uvnitř malé jeskyně.
V) Mapu prodává Mlynář Vojtěch. Poklad je ve studni v lese nad říčkou mezi Ledečkem, Talmberkem a cestou k Neuhofské hospodě.
VI) 
VII) Mapa je v knihovně Kláštera. Poklad je v truhle v lesní zahrádce severozápadně od Ledečka.
VIII) Mapa leží v patře větrného mlýna severozápadně od Úžic. Poklad je na kopci pod vysokým holým stromem kousek od statku jižně od Ledečka.
IX) Mapa leží v jednom z hornických domků v podhradí západně od Skalice. Poklad je pod mostem k velké usedlosti pod Skalicí.
X) Mapa je v boudě za Ondřejovou hospodou (Na Mýtince). Poklad je zakopaný v lesíku za řekou jihozápadně od Ledečka. 
XI) Mapu prodává Votava na Talmberku. Poklad je v pytli v malé jeskyni v zalesněném výběžku nad Sázavou západně od Ledečka. 
XII) Mapu prodává mlynář Pešek v Ratajích. Poklad je v lese jihovýchodně od Ratají v rozbořené chajdě s jezírkem před ní. 
XIII) Mapu prodává bylinkářka u Neuhofu. Poklad je v lesíku nedaleko říčky mezi Neuhofem a Ratajemi. Opuštěná chajda s mrtvolou venku.
XIV)
XV) Mapa leží na skříni v komnatě Tobiase Fejfara na Pirkštejnu v Ratajích. Poklad je zakopaný v lese nad řekou mezi Neuhofem a Vojtěchovým mlýnem.
XVI) Mapu prodává bylinkářka u Samopše. Poklad je zakopaný v hrobě za řekou Sázavou západně od Samopše.
XVII) Mapu prodává Bertold, lovčí z Ratají. Poklad je zakopaný v hrobě u opuštěné boudy jihozápadně od Rovné v místě kde se potok vlévá do Sázavy.
XVIII) Mapu prodává Lovčí Mikuláš u Talmberku. Mapa je kousek nad rybníkem v Talmberku v truhle na pytláckém plácku.
XIX)
XX) Mapu prodává Šarlatán v Sázavě. Poklad je v truhle u jezírka pod vrbou severně od Skalice.
XXI) Mapa leží ve stodole v mezi hornickými domky na kopci jižně od Skalice. Poklad je ukrytý v truhle v dole kam vedou blízké tunely jižně od Skalického mlýna.
XXII) Mapa je na Ratajské radnici. Poklad je v pytli u staré ruiny jižně od Vraníku (u pramene říčky, která se vlévá do Sázavy u Ledečka) 
XXIII) Mapa leží na půdě (žebřík zvenčí) osamělého statku jižně od Úžic (až u lesa). Poklad je severně od Skalice v pytli v malé jeskyni v lese.
XXIV)
XXV) Mapa leží ve sklepě hospody kousek (západně) od Ratají. Poklad je zakopaný v hrobě v lese západně od Skalice.
2) Hra takové velikosti obsahuje samozřejmě i spoustu Easter eggů. Některé z nich přinášejí i užitečné předměty.
A) Jihozápadně od Úžic (směrem na Talmberk) je v lese zničená chalupa a u ní klece s jednou malou lidskou rukou. Uvnitř je pytel s dýkou a bylinkami.
B) Jihovýchodně od Ratají v lese je zničená chalupa a u ní pařez v podobě člověka s botou a zaseknutou sekerou (Otesánek). V okolí jsou dva pytle s cennými věcmi (jako u pokladů – recepty, šperky, peníze…).
C) V lese jihovýchodně pod Vraníkem je posed (u pytláckého plácku) a na něj dopravní kužel a truhla. K truhle se ale nedá dostat. 
D) Na skále východně od Ledečka je shora vidět obří hnízdo. V něm je unikátní „helma“ pro koně Šafron a criniere.

DLC Poklady minulosti
Jakmile začne quest Probuzení, najdete ve svých truhlách 5 starobylých map pokladů a první část kompletního setu zbroje Válečného oře. Zbytek setu je mezi poklady.
I) Poklad je zakopaný v lese jihovýchodně od Neuhofu.
II) Poklad je v jeskyni pod velkým balvanem v lese jižně od Vraníku (na úrovní přímo západně od Ratají).
III) Poklad je zakopaný u velkého stromu na louce severně od Úžic.
IV) Poklad ve v truhle v ruině hrádku v lesích jihozápadně od Ledečka (směrem na Vraník) v záhybu řeky Sázavy.
V) Poklad je v truhle u zřícené chajdy severovýchodně od Skalice.

DLC Ženský úděl – 1. Běžná rutina
Zeptejte se Terezy na útok na Skalici a začne vyprávět svůj příběh…
Tip – Nyní bude hrát jako Tereza. Už od začátku máte nějaké dovednosti a perky. V některých dovednostech (bylinkářství, pijanství, lov…) můžete běžně povyšovat ale nemůžete si odemykat perky. Některé perky ale můžete získat za plnění úkolů.
Máte várku domácích povinností.
1) Vytrhejte plevel ze zahrádky.
2) Prohledejte spíž domu, seberte maso a dejte ho Flekovi.
3) Ve světnici na stole seberte zrní a nakrmte slepice.
Poté se táta vzbudí. Proveďte rychlý průzkum okolí mlýna (kvůli bylinkám, předmětům, jídlu) a promluvte s otcem. Dá vám 40g na další práci a přesvědčte ho (charisma) ať něco prozradí o dárku co vám chystá.
Tip – Pokud se příliš vzdálíte od mlýna, nedokončené povinnosti už nepůjde splnit a po návratu se táta rozčílí. Na další úlohy vám dá jen 20g.
1) Vylezte na půdu a vzbuďte bráchu Šimka.
2) U stodoly přesvědčte Zbyška (charisma) aby něco dělal.
Tip – Pokud se znovu příliš vzdálíte od mlýna, nedokončené povinnosti nepůjde splnit.
To hlavní jsou hřebíky pro které máte jít do Skalice. Prozkoumejte okolí a pohovořte s lidmi (je tu mnoho lidí se kterými můžete hodit řeč).
Tip – Západně od mlýna u řeky je Mistr lukostřelec pořádající lukostřelecké soutěže. Počkejte až získáte luk (nebo ho od něj kupte) a můžete na soutěži vyhrát pěkné peníze.
Tip – Podkoní Bedřich a žák Olbram se hádají kousek od mlýna. Můžete je vyslechnout a posoudit kdo má pravdu.
Tip – Severně od Skalice je šarlatán, který prodává mapu ke Skalickému pokladu. Poklad je západně od Skalice v pytli v potoce.

DLC Ženský úděl – Dohazovačka (Skalice 1)
Johanka v domku pod východní branou si myslí na Matěje a chce abyste mu ukradli hrací kostku, kterou mu pak Johanka jakože najde a on ji vezme na tancovačku. Zajděte k velké usedlosti kde se zeptejte Fricka na paklíče. Přesvědčte ho (přesvědčování) aby vám nějaké dal nebo je kupte.
Tip – Můžete Frickovi zaplatit aby vás učil lámání zámků.
Zajděte za Matějem a odlákejte ho (přesvědčování), ukradněte kostku z jeho truhly v domě a dejte ji Johance. Ona provede svůj plán a vyjde to.
Tip – Pro alternativní způsob ukončení questu Matěje rovnou přesvědčte (přesvědčování) aby Johanku s
ám pozval.

Ve Skalici zajděte do hospody za Blankou. Dá vám pivo pro Jindru, který je na cvičišti. Dejte mu pivo a nabídne vám trénink s dřevěnými meči.
Tip – Hraje se na deset zásahů. Pokud vyhrajete zvýší se vám skilly boje.  
Tip – Ve Skalici můžete promluvit se spoustou lidí. Například s Němcovou ženou Šárkou (přála by si turnaj, tak můžete tipnout kdo by mohl vyhrát), s Němcem v hospodě (vede řeči proti králi) nebo s Beranovou (má spoustu drbů o lidech).
Vraťte se za Blankou a nabídne vám společný úkol, na který ale potřebujete luk.
Tip – Pokud luk ještě nemáte, venku přesvědčte Blančina bratra Adama (přesvědčování) aby vám jeden dal.

DLC Ženský úděl – Kdo se bojí, nesmí do lesa (Skalice 2)
Oznamte Blance že máte luk a vyrazíte spolu k lesu pro byliny. Cestou vás upozorní na hnízdo, které sestřelte lukem a najdete stračí prstýnek (můžete ho dát Blance). Pokračujte kolem zničeného vozu a zahrádky až do lesa, kde Blanka začne trhat byliny. Po chvíli vás napadne divoký pes, zabijte ho a promluvte s Blankou, která utekla. Poděkuje a druhý den slíbí odměnu.

Zajděte ke kováři Martinovi ale není u sebe. Zeptejte se Jindrovy matky – hřebíky prý budou až zítra. Vraťte se domů kde uvidíte stráže Janka a Jaroslava vyslýchat vašeho tátu ohledně ukradeného stříbra. Tím začne quest Rodinné stříbro.
Po jeho skončení vám táta oznámí ten dárek – šaty a domluveného ženicha Tobiáše Fejfara, starého huťmistra. Vezměte z truhly šaty a pokud máte vše zařízené, vydejte se na tancovačku. Nakonec ale nemáte odvahu se s Fejfarem sejít.

DLC Ženský úděl – 2. Rodinné stříbro
Otec vám přizná, že krade stříbro z dolů ale poslední lup nevyšel. Oznamte to bratru Ctiborovi u řeky, jenže on vak stříbra ztratil v zatopeném dole. Zajděte za bráchou Šimkem u rybníka severně od Skalice a přesvědčte ho (přesvědčování) ať vám nakreslí mapu dolu. Zpět za Ctiborem, který odláká hlídače dolu a vy vnikněte dovnitř.
Tip – Důl je dlouhý a velmi tmavý. Na některých místech můžete narazit na pár věcí (jídlo, oblečení…)
S pomocí mapy se dostaňte do zadní části, kde je důl zatopený, vezměte pytel stříbra a vraťte se zpět.

Tip – Vyhněte se v dole odhalení, jinak hrozí potíže. Hlavně pozor na stráže a nečekané setkání s horníky.
Zaneste stříbro otci.

DLC Ženský úděl – 3. Nečekaná návštěva
Druhý den uvidíte jak táta dojednává zásilku kradeného stříbra se svým kontaktem.
Tip – U mlýna je zbitý Zbyšek. Jindra s kamarády ho zmlátili. Můžete mu obvazem ovázat rány (získáte perk První pomoc II).
1) Nakrmte nějakým masem Fleka.
2) Nakrmte slepice zrním.
3) Promluvte s otcem ohledně Fejfara. Chápe, že se vám nelíbí ale máte to večer zkusit znovu.
Táta vás pošle pro hřebíky. Cestou můžete promluvit s Johankou (ohledně Matěje),  Blankou (dá vám Sejvovici) a Fejfarem (v hospodě). Zajděte pro hřebíky ale o chvíli později kumáni napadnou Skalici, zabijí tátu, Ctibora a vás zkusí znásilnit. Díky zásahu Jindry se ukryjete v domě.

DLC Ženský úděl – 4. Bratříček
Tip – Nově máte dýku a perk Tiché zabití. Využívejte toho a osamocené kumány zabíjejte zezadu.
Nenápadně zabijte kumána v domě a utečte oknem ve vstupní místnosti než dovnitř vtrhnou další kumáni. Musíte za Šimkem. Západní šachta je ale hlídaná, jižní je zasypaná (před vchodem je pár obvazů a Sejvovice), takže jedině jižní. To znamená vrátit se k mlýnu, opatrně projít přes statek u řeky a potom nahoru k dolu. Najdete tu Matuše s Frickem a pár přeživšími ale Šimek je vážně zraněný. Promluvte s ním a přesvědčte ho (přesvědčování) aby se uklidnil.

DLC Ženský úděl – 5. Před bouří
Ostatní odejdou a vy zůstanete s Šimkem, který je příliš zraněný. Prohlédněte ho ale potřebuje ošetřit. Prozkoumejte okolí a využijte povel „hledej“ pro Fleka. Vyhledejte 10 měsíčků (natrhat nebo nalézt v pytlích vozů), 3 plátna na obvazy (v pytlích vozů nebo u mrtvol) a vodu (v dole).
Tip – Místo pláten můžete použít 6 obvazů. Ty už můžete mít ze Skalice anebo je sežeňte z těl zabitých kumánů.
Tip – Na vrcholku kopečku na jihu je pobitý tábor horníků a jeden horník František, který prosí abyste ho dorazili. Můžete to udělat.
Ošetřete Šimka ale bohužel noc nepřežije.

DLC Ženský úděl – 6. Návrat do Skalice
Druhý den ráno se rozhodnete zkontrolovat Skalici. Flek něco našel, tak ho následujte ke zraněnému Dřízkovi. Pomozte mu s nohou (perk První pomoc) a doprovoďte ho dolů k městu.

DLC Ženský úděl – Anděl strážný (Skalice 3)
Vydejte se okolo Skalice.
Tip – U svého domu prohlédněte mrtvá těla táty a Ctibora.
1) U dílen je v kůlně Jarmila, která se bojí kumánského dezertéra okolo. Přesvědčte ji aby zkusila utéct (přesvědčování) nebo ho zabijte.
2) U lesa Maroš hledá svoji ženu Pavlenu. Přesvědčte ho aby utekl (přesvědčování) nebo mu ji pomozte nalézt – leží mrtvá v lesíku.

3) V táboře dřevorubců Julián šílí nad hromadou těl. Přesvědčte ho aby utekl (přesvědčování ale nikdy nevyjde – asi bug) nebo mu dejte jeho sekeru (na špalku poblíž).
4) Na samotě se hrnčíř Soběhrd snaží dostat do domu. Má tam peníze ale klíč ztratil. Dole před lávkou je košík, který upustil a u něj klíče, kterými odemkněte dům (nebo zámek vypačte. V pytli jablek najdete měšec ale při návratu ven narazíte na lapku. Přesvědčte ho aby odešel (přesvědčování) nebo ho zabijte a peníze dejte hrnčíři.
Tip – Lapkovi můžete peníze i dát. Ale to hrnčíře nepotěší.
Tím jste pomohli všem.

Jděte do Skalice. Flek zaútočí lapku z Prckovy bandu ale on psa zabije sekerou. Uvidíte bitku Prcka s Jindrou a dál… už to znáte.
Zpět jako Jindra ještě vyzpovídejte Terezu ohledně Skalice a jako odměnu za DLC dostanete štít Skalický obránce.

Po projíti světa a splnění úkolů se vraťte do Ratají.
Tip – Můžete vyzpovídat Herolda na Ratajském hradě ohledně turnaje ale přímo začít tento DLC quest ještě nemůžete.
Zajděte na Pirkštejn, u brány promluvte s Jankem a Jaroslavem, kteří nyní stráží tento hrad. Uvnitř pan Hanuš hostí Racka, svého chráněnce Ptáčka a církevního hodnostáře. Oznámíte Rackovi ztrátu meče a vaši žádost o jeho znovuzískání a Racek vám dovolí pokusit se mu sloužit. Získáte nové záznamy kodexu obecné (Feudalismus 73/102, Šlechta 74/102) a o postavách (Hanuš z Lipé 16/46).
Tip – Po skončení questu se Racek Kobyla a Hanuš z Lipé začnou běžně pohybovat po městě a můžete s nimi hovořit. Stavte se nejprve v Úžicích, všimněte si že farář Bohuta občas venku u fary trénuje s mečem a zeptejte se ho na to. Poté si o Bohutovi promluvte s Kobylou a s Hanušem – získáte kodex o událostech (Bitva na Kosově poli 7/8).

Slavíci (Rataje + Vraník 26)
Lovčí Bertold vás pošle do lesa pod Vraníkem nastražit pasti a chytit tři slavíky. V oblasti pod Vraníkem podle zvuku najděte místa kde slavíci jsou, nastražte pasti (vyhodit z inventáře) a po nějaké době plné pasti seberte a zaneste Bertoldovi. Dá vám 150g a 40 obyčejných šípů.

Rozbor (DLC Turnaj!) – Po skončení questu Probuzení sice už je možné začít DLC questy vztahující se k turnaji, ovšem dokud neobjevíte nové techniky boje během následujícího questu, bude vítězství téměř nemožné. Počkejte tedy na další quest (Těžko na cvičišti).

5. Těžko na cvičišti…
Zajděte na cvičiště nad Ratajemi za Bernardem na výcvik (Rytířský výcvik 75/102). Učte se bojovat s dřevěnými meči – proveďte sek (5), bodnutí (3), řetězec úderů (3), kryt (5), následuje chvilka volného boje, změna zóny úderu (5), útok zatímco protivník provede perfektní kryt (3), perfektní kryt, pomalý (5), perfektní kryt rychlejší (5), perfektní kryt (5), útok zatímco protivník provede úhyb (3), úhyb pomalý (3), úhyb rychlejší (3), finta (5).
Bonus – Dokončením výcviku získáte perk Úskočný (uhýbání v boji)
Bonus – Dokončením výcviku získáte perk Finty (finty v boji)
Bonus – Dokončením výcviku získáte perk Perfektní kryt (provedení perfektního krytu)
Bonus – Dokončením výcviku získáte perk Strhávač (stržení z koně).

Následujte Bernarda na výcvik lukostřelby. Střílejte na terč. Jan Ptáček se vám začne vysmívat a dohodnete soutěž o Ptáčkův luk.
Tip – Soutěž probíhá klasicky – 1 bod okraj, 2 body bílý kruh, 3 body černý střed. Vyhrajte, načež vás Ptáček vyzve na odvetu s meči. Vyhrajte i souboj a dostanete Lovecký luk Jana Ptáčka. Než znovu promluvíte s Bernardem máte čas…

DLC Turnaj! – Mrtví nemluví (Samopše + Rataje 1)
V Samopších vám místní kovář řekne o svém klukovi Svatoplukovi, který zemřel krátce poté, co v Ratajském turnaji porazil Černého Petra. Zeptejte se Herolda i Černého Petra (před turnajem tam bude) na podrobnosti ale nikdo nic neví.
Tip – Pro alternativní způsob ukončení questu oznamte kováři, že jste víc nezjistili. Dá vám alespoň 50g za snahu.
Přihlaste se do turnaje u Herolda a vyhrajte (v třetím kole porazte Černého Petra). Vydejte se směrem k Ledečku okolo Peškova mlýna kde bude čekat Černý Petr a natažená past, která vás má srazit z koně. Zabijte ho.
Tip – Pro alternativní způsob ukončení questu oznamte kováři, že jste Petra zabili ale víc nezjistili. Dá vám alespoň 70g za úspěch.
Všimněte si, že Černý Petr měl Meč Panošský natřený jedem a vemte si ho! Svatopluka jistě otrávil. Povězte to kováři a dá vám 85g.

DLC Turnaj! – Sázky s Peškem (Aktivita – Rataje 1)
Pešek vám nabídne sázku. Můžete vsadit na sebe (max 100g) a vyhrát pětinásobek. Vsaďte, vyhrajte turnaj a vyzvedněte odměnu.
Tip – Až sázku vyhrajete 5x, Pešek už raději sázení zruší.

DLC Turnaj! – Ratajský Turnaj (Aktivita – Rataje 2)
Každý týden se pořádá Ratajský turnaj. Přihlaste se u Herolda v den konání, dejte vklad (60g) a vyhrajte.
Tip – Soutěží se na tři klání. Každý další soupeř je silnější (používá častěji komba, bojuje rychleji…) než ten minulý. Každé klání se bojuje maximálně na tři kola s tím, že kdo zvítězí dvakrát, vyhrál. V prvním kole máte zbraň vlastního výběru (dle nahlášení Heroldovi), v druhém kole zbraň určuje soupeř a v případě třetího kola se zbraň náhodně vybere (Hanušem).
Odměnu za vítězství si vyzvedněte u Hanuše (400g), přičemž kromě peněz získáte i kus zbroje nebo zbraň.
Tip – Pokud si odměnu zapomenete vyzvednout, můžete za Hanušem zajít i později. Přesvědčte ho (jinak ztratíte reputaci) a dá vám ji.
Tip – Pořadí odměn je striktně dané, přičemž za prvních pět výher získáte postupně unikátní set zbroje Pánů z Lipé. Ostatní odměny jsou sice hodnotné ale už ne unikátní.

Promluvte s Bernardem, který vás pošle na rychtu.

Mít tak děvče, jako je Tereza… (Rataje 1)
Zajděte za Terezou a promluvte si.
Tip – Můžete Tereze dávat různé dárky. Přijme dýku (na obranu), šperky, šaty (bude je nosit) ale nelíbí se jí alkohol a trofeje (paroží, kly…)
Někdy dopoledne pozvěte Terezu na procházku k řece. Poví vám o Janu Husovi a poté se rozeběhne. Utíkejte na plácek u řeky, kde si sedněte a promluvte si (přesvědčování). Rande dopadne dobře a vrátíte se k mlýnu.
O pár dní později někdy večer pozvěte Terezu na rande. Jděte k hospodě nad Ratajemi,(U Zlomenýho kola). Zatancujete si ale rande naruší agresivní chlap – zbijte ho. Rande dopadne dobře a vrátíte se k mlýnu.
O pár dní později někdy kolem poledne pozvěte Terezu na třetí rande. Chce hrát slepou bábu. Zajděte do stodoly, kde jí zavážete oči a schovejte se / nebo ji nechte vás najít. Začne pršet a zmokne jí prádlo, tak jí pomozte venku prádlo sesbírat, donést do stodoly a… večer skončí sexem.
Promluvte s Terezou o vašem vztahu…
Tip – Můžete Terezu občas požádat aby vám spravila oblečení, které máte na sobě.
Tip – Můžete Terezu občas brát na procházky. Dle volby dialogu to povede k buffu Zamilovaný (+3 charisma).
Tip – Tereza vám občas dá Sejvovici, obvazy nebo paklíče.

Promluvte s rychtářem, který vám dá 70g a vezme jako výpomoc do městské hlídky.
Tip – S Bernardem nyní můžete chodit cvičit. Vyberte si styl boje (meče, sekery, palcáty, se štítem, s dřevěnými zbraněmi, pěstní boj, halapartny…) a trénujte. 
Tip – Zajděte za Bernardem ohledně mistrovských technik (meč, sekera, palcát) a naučí vás ripostu. 

Chátra (Aktivita – Rataje 1)
Bernard vás pošle vyřídit lapky v okolí a přinést ostruhy od vůdce jako důkaz.
Tip – Můžete nepřátele vyřídit jednoduše bojem ale také jim můžete otrávit víno (jedem) nebo splašit koně a tím jich pár odlákat.
1) Za 100g / Přineste ostruhy vůdce lapků v táboře východně od Ratají.
2) Za 100g / Přineste ostruhy vůdce lapků v táboře západně od Ratají.
3) Za 100g / Přineste ostruhy vůdce lapků v táboře západně od Neuhofu.
4) Za 100g / Přineste ostruhy vůdce lapků v táboře západně od Ledečka.
Tip – Bernardovi můžete odevzdat uši lapků. Za každé je 35g.

Nájezdníci (Aktivita – Talmberk 2)
Po dokončení questu Chátra vás Bernard pošle na Talmberk pomoci Bořkovi. Ten vás pošle vyřídit kumány v okolí a přinést helmu od vůdce jako důkaz.
Tip – S kumány to bude těžší. Mají zbroje a tábory často hlídají jejich psi.
1) Za 375g / Přineste helmu vůdce kumánů v táboře jižně od Talmberka.
2) Za 375g / Přineste helmu vůdce kumánů v táboře mezi Talmberkem a Úžicemi.
3) Za 375g / Přineste helmu vůdce kumánů v táboře u Rovné.
4) Za 375g / Přineste helmu vůdce kumánů v táboře východně od Úžic.
5) Za 375g / Přineste helmu vůdce kumánů v táboře jižně pod Talmberkem.
Tip – Bořkovi můžete odevzdat uši kumánů. Za každé je 35g.
Bonus – Dokončením questu získáte perk Zabiják kumánů (vyšší poškození kumánům). Perk můžete získat i zabitím velkého množství kumánů.

Vetřelci (Aktivita – Klášter 3)
Po dokončení questu Nájezdníci vás Bořek pošle na Sázavu pomoci nápravníkovi Sebastianovi z kláštera. Ten vás pošle vyřídit bandity v okolí a přinést ostruhy od vůdce jako důkaz.
Tip – S bandity to bude obtížné. Mají kvalitní zbroje i zbraně, je jich hodně a tábory hlídají jejich psi.
1) Za 1925g / Přineste ostruhy vůdce banditů v táboře u dolů západně od Skalice.
2) Za 1925g / Přineste ostruhy vůdce banditů v táboře u lesa jižně od Skalice.
3) Za 1925g / Přineste ostruhy vůdce banditů v táboře za řekou západně od Kláštera.
Tip – Sebastiánovi můžete odevzdat uši lapků. Za každé je 35g.

6. Hlídka
Zajděte do Ratajské zbrojnice a promluvte se strážným aby vám dal oblečení (Prošívanice lehká, Šlap obyčejný, Čepec prošívaný, Obuch), čímž získáte i záznamy (Zbraně 76/102, Zbroje 77/102, Zbrojnice 78/102) pak běžte (mezi 11:00 – 19:00) na hlídku za strážným Slavíkem ke kostelu. Ukáže vám město. U obchodu se hádá zbrojíř a žebračka Jana. Přesvědčte oba (přesvědčování) aby se spor urovnal.
Tip – Případně můžete žebračku vyhnat nebo zbrojíře donutit toho nechat ale tím druhého naštvete.
Slavík vám povypráví o otci Jana Ptáčka (Jan Ješek řečený Ptáček 17/46). Hlídka pokračuje u brány, kde si Slavík všimne, že chybí strážný, tak pro něj doběhne do hospody. Poté vás pozve na kostky
Tip – Kostky se obvykle hrají na 4000 bodů ale hra se Slavíkem je kratší (jen 2000).
Už je večer, Slavík vám dá pochodeň a pošle zavřít hospodu. Nejprve u rychty zazvoňte na zvon a poté běžte k hospodě na rynku. Pan Ptáček nechce odejít a strhne se rvačka. Bojujte ale přeruší vás pan Hanuš a za trest pošle oba na lov.

Nosiči vody (Rataje + Sázava 1)
Rychtář vás pošle sehnat mezi uprchlíky zájemce o práci (1 kuchařka, 3 nosiči vody, 2 nosiči výkalů).
Tip – Můžete práce nabídnout osobně jednomu žebrákovi (odmítne), žebračce Janě (odmítne a naštve se) a Adamovi (odmítne ale ocení nabídku).
Promluvte s uprchlíkem Alešem, který na kuchařku doporučuje Anežku a svolá ostatní zájemce k rychtě. Promluvte s obchodníkem Hagenem a vyslechněte ho ohledně kuchařky. V kostele promluvte s Anežkou ale vadí jí, že stále slouží Skalickému faráři, který odjel do Sázavy. Zajeďte tam, promluvte s farářem, který se ale do Ratají vrátit nechce a oznamte to Anežce.
Tip – Můžete Anežku přesvědčit, že farář její služby už potřebovat nebude a vyhnout se cestě do Sázavy.
Tip – Tereza od mlýna vám řekne, že Tonka a Vít by potřebovali práci nejvíc.
Během dne u rychty promluvte se zájemci.
Krojchanzl – Nabízí vám slevu u Sázavského kováře (Mistr Ota)
Vít – Nenabízí nic.
Vojcek – Nabízí ukradený úlomek meče královny ze Sáby.
Tonda – Nabízí učení boje beze zbraně. 
Petřina – Nabízí tip na poklad ve Skalickém dole. Má zraněnou ruku (můžete mu dát Měsíčkový odvar) a přesvědčte ho (přesvědčování) aby byl ochoten nosit výkaly.

Tonka – Nenabízí nic ale zmíní, že její manžel je vážně zraněný.
Rychtáři řekněte jak jste se rozhodli.

Tip – Protože quest Meč královny ze Sáby už máte hotový (případně můžete onen úlomek snadno ukrást z domu sami), je užitečné rozhodnout takto: Nošení vody (Krojchanzl, Vít, Tonda), Nošení výkalů (Petřina, Tonka), Kuchařka (Anežka).
Po nějaké době se stavte za pracanty pro odměnu. Tonka si stále stěžuje na zdraví svého muže. Zkuste mu pomoci.

Tip – Můžete Tonce dát lektvar (Bivojův hněv / Životabudič) na usnadnění práce.
Prohlédněte muže Tonky (vesničan) v táboře (perk První pomoc) a dejte mu lektvar Živá voda.
Tip – Tereza vám dá z vděčnosti 100g pokud jste zajistili práci pro Tonku a Víta.

7. Kořist
Ráno (od 5:00) se stavte na hradě za Ptáčkem a vyrazíte na lov, čímž získáte i záznamy (Lesy 79/102, Lov 80/102) a postavy (Jan Ptáček z Lipé 18/46). Cestou si promluvíte a urovnáte neshody. Později v lese se utáboříte, doneste Janovi z vaku (na koni) víno a slaninu a promluvte si o Skalici. Pak běžte spát. Druhý den ráno jděte na lov zajíců do 12:00. Poté se vraťte do tábora, počkejte na Ptáčka a promluvte si.
Tip – Když nalovíte více zajíců než Ptáček vyhrajete sázku 100g.
Vydáte se na lov divočáka. Ptáček ho trefí ale divočák se zvedne a pronásledujete ho. Jenže Ptáček vpadne do tábora kumáni, ti mu zastřelí koně i psy a on spadne. Pobijte kumány a promluvte s Ptáčkem.
Tip – Pokud nemáte koně, divočáka bude pronásledovat jen Ptáček. V takovém případě vyhledejte tábor a Ptáčka osvoboďte (je držen u kůlu jako vězeň).
Vrátíte se do Ratají.

8. Masakr
Pan Hanuš vám poděkuje za záchranu Ptáčka a Racek vás vezme do své družiny. Dorazí Bernard, že na Neuhof zaútočili lapkové, zřejmě vedeni Prckem. Hanuš vám dá koně Šedivku. Na nádvoří promluvte s Bernardem, vemte nového koně a následujte jednotku na Neuhof.
Pozor – Bernard na vás nebude čekat. Je třeba hned jet, jinak vyšetřování začne bez vás.
Zdena, vdova po mrtvém majiteli hřebčínu řekne, že k ránu někdo přepadl statek, povraždil koně, zabil jejího muže Smila i čeledína Frantu, když je řev koní vylákal ven. Vyslechněte lidi v okolí.
1) Zdena na nádvoří vás odkáže na další lidi tady.
2) Jakub u stodoly je posekaný (přesvědčování / perk první pomoc). Řekne, že se rval, potvrdí, že je vedl Prcek a poradí hledat zničený plot kudy bandité utíkali.
3) Marek dole u jezírka je vyděšený (přesvědčování) ale řekne, že se bandité vzájemně hádali.
4) Zrzek u stáje dole neví skoro nic.
Prozkoumejte okolí dole a sledujte stopy (zničená branka, krev) až přes lesík, na cestu a dál do lesa.
Tip – Můžete se vrátit za Bernardem a oznámit kudy bandité utekli. Pošle s vámi strážného Rudu ale tím zbytečně ztratíte čas.
Pokračujte do lesa a uslyšíte jak zraněný bandita přemlouvá druhého aby ho zabil. Zabijte oba a u zraněného najdete zakrvácený hák. Oznamte to Bernardovi a on se půjde podívat na to místo. Zeptejte se lidí u hřebčína na hák, potvrdí, že je Zrzkův ale že utekl (Tovaryši a učedníci 33/43). Zeptejte se Jakuba a podle něj Zrzek utekl k uhlířům. Oznamte to Bernardovi.

Ve vší počestnosti (Rataje 1)
Zajděte na Pirkštejn za Ptáčkem. Pozve vás do lázní (Kurtoazie 81/102). Zajděte po setmění do lázní. Ptáček vás pošle hrát svlékací kostky s lazebnicí Zdenou. Vyhrajte (nebo prohrajte) dvakrát (hry na 1400 bodů). Ptáček vám nabídne společnou koupel, tak dejte šaty do truhly a vlezte do lázně.
Tip – Můžete při koupeli oznámit své úspěchy… (questy Viselcova žena, Ztraceno v překladu, Nájezdníci a Masakr).
Po nějaké době Ptáčkova oblíbená lazebnice přinese víno ale Ptáček vás pošle pro lepší na rychtu.
Tip – Seberte z truhly Ptáčkův klíč od rychty. Pomůže se snáze dostat dovnitř.
Jděte nahoru do města, vlezte na rychtu zadním vchodem (v přízemí v uličce nebo za budovou v patře), pronikněte do sklepa, seberte džbán a naplňte ho vínem ze sudu vpravo dole.

Tip – Na rychtě hlídá strážný. Pokud si vás všimne, můžete ho přesvědčit (přesvědčování / úplatek) a nechá vás jít.
Zaneste víno Ptáčkovi.
Tip – Následuje scénka opileckých radovánek se zpívanou písní.
Ptáček vás pošle pro kytici pro lazebnici. Jděte až na horní hrad a vzadu natrhejte růže. Při návratu žárlivý přítel lazebnice Slavoj Malík napadne Ptáčka, málem ho utopí a pak praští i vás. Zbijte ho. Zbytek noci proběhne v klidu.
Ráno promluvte s Ptáčkem zda potrestat Slavoje (pranýř / odpuštění). Získáte XP pro Pijanství a celkem až 475g (za kostky) a speciální Kostku svlíkačku.

Zázraky na počkání (Sázava 2)
Šarlatán v Sázavě pro vás má práci s hledáním relikvií.
1) Přesvědčte laika Prokopa v Klášteře (přesvědčování / perk První pomoc) aby si u kováře nechal vytrhnout zub. Cestou ke kováři ho pobízejte aby si to nerozmyslel a kovář vám pak zub nechá.
Tip – Můžete také Prokopa vyprovokovat k bitce, zbít ho a zub si vzít.
2) Vylezte po lešení na vrchol kláštera a sestřelte větévku glajchy.
3) Zahrajte si s gamblerem u hospody o jeho kočičí pracku pro štěstí
Tip – Pracku od něj můžete i koupit nebo ukrást.
Zaneste „relikvie“ šarlatánovi. Dá vám 5 obvazů (za zub), 3x lektvar Lovcova domácí (za větev) a kostku Boží Trojice (za pracku).
Nyní chce šarlatán získat pohřební rubáš dobrého člověka, nedávno zemřelého Loukoty. Poptejte se na něj ve městě – prý mu zemřela žena Lucie a má dva syny Petra a Marka.
Tip – Přes den hlídá v kostele tělo Loukoty syn Petr. Můžete mu namluvit, že jste z rodiny a když vás nechá chvíli o samotě, můžete rubáš ukrást.
Tip – Když pár dnů počkáte, tělo přesunou na hřbitov, kde bude jednodušší rubáš ukrást.

Počkejte raději na noc, kdy Loukotu hlídá Marek. Přemluvte ho (přemlouvání) aby vám rubáš dal. Zajděte za šarlatánem domů a dejte mu rubáš, když se tři podvedení vesničanů venku začnou bouřit. Šarlatán uteče oknem, vy běžte dveřmi a přemluvte (přemlouvání / bitka) vesničany aby odešli.
Tip – Šarlatán se se svým obchodem přesune do Ledečka. 

Hostina pro žebrotu (Aktivita – Rataje 1)
Uprchlík Aleš pro vás má 5 loveckých úkolů.
1) Za 55g / 70 zaječího masa.
2) Za 55g / 40 jeleního masa
3) Za 55g / 40 srnčího masa

4) Za 55g / 25 kančího masa
5) Za 55g / 25 kančího masa, 5 bedel

Tip – Každá část questu sníží reputaci u Ratajských mešťanů a vojáků!

DLC Turnaj! – Páže pana Ptáčka (Rataje 2)
Poslední úkol z DLC Turnaj! Po questu (Ve vši počestnosti) promluvte s Ptáčkem, který vám dá 60g a pošle na příští turnaj jako své páže. Vyhrajte turnaj a Ptáček vám za odměnu dá 100g a zlaté ostruhy.
Tip – Pokud prohrajete Ptáček bude zklamaný a dá vám jen 100g.

9. Zrzek v bryndě
V prvním táboře uhlířů (jižně od Neuhofu) se poptejte po Zrzkovi. Předák (přesvědčte ho) řekne, že se po něm sháněli i jiní a odkáže vás na tábor u Úžic. V druhém táboře uhlířů (směrem na Úžice) se zase poptejte po Zrzkovi. Předák (přesvědčte ho) vám řekne, že Zrzek se kamarádil s dvojčaty v táboře u Talmberka. Ve třetím táboře uhlířů (směrem na Talmberk) se zase poptejte na Zrzka. Předák se ale bojí těch dvou banditů, co se o Zrzka zajímali. To samé vám řeknou dvojčata (přesvědčte je).
Tip – Při odchodu vám jeden uhlíř nabídne informaci (úplatek / přesvědčení) že dvojčata o Zrzkovi vědí ale to už můžete vědět z minulého tábora. 
Tip – Můžete předákovi i dvojčatům nalhat (přesvědčování), že o bandity už je postaráno a prozradí vám kde Zrzka najít. Ale bude lepší bandity zlikvidovat.
Tip – Pokud se s uhlíři nedaří, zajděte za Bernardem na hřebčín a oznamte mu, že uhlíři nechtějí spolupracovat. On z nich vymáčkne skrýš Zrzka i tábor banditů a můžete se přidat k útoku na bandity nebo jít sami za Zrzkem.
Vyhledejte v lese tábor banditů. Zeptají se vás na Zrzka ale zkuste se vymluvit.
Tip – Když naznačíte že víte o Neuhofu, bandité vás napadnou.
Tip – Pokud si na bandity netroufáte, zajděte za Bernardem na hřebčín a oznamte mu, že potřebujete pomoc v boji s nimi. On a jeho muži bandity snadno zabijí. 

Pobijte bandity a oznamte to uhlířům (předákovi / dvojčatům). Prozradí kde je schovaný Zrzek. Zajděte za ním k nedaleké lesní chatrči. Řekne, že hák mu ukradl jeden z prchajících banditů, kterého poznal (kulhavec z Úžic) a proto utekl z hřebčína jelikož se bál pomsty. Požádá vás jestli by se nemohl vrátit. V Neuhofu promluvte se Zdenou a pokud jsou dva lapkové mrtví, nechá se přesvědčit a dovolí Zrzkovi se vrátit.
Tip – Pokud Zdena odmítne, vyřiďte Zrzkovi, že má smůlu.
Oznamte Zrzkovi, že může zpátky. Až se vrátí do Neuhofu dá vám 150g a naučí Jezdectví (+ XP). Oznamte nové informace Bernardovi a poté panu Rackovi, který sem přijel. Dá vám 175g a pošle dál pátrat do Úžic, zatímco on a jeho lidé pojedou postavit tábor u Mrchojed aby hlídali další hřebčín.

10. Cesty Páně
V Úžicích se poptejte po kulhavci. Odkážou vás na dům Luboše u řeky. Před domem je hlouček lidí a rychtář vám ukáže zmasakrované tělo Luboše.
Tip – Prozkoumejte tělo Luboše a nápis Zrádce nad ním.
Poptejte se lidí na Luboše a odkážou vás na faráře s nímž nedávno mluvil. Promluvte s Bohutou ale nechce porušit zpovědní tajemství. 
Tip – Pro alternativní řešení questu Bohutu přesvědčte (přesvědčování) aby vám prozradil zpověď. Zmíní jméno kompliců, včetně Smraďocha z Ledečka a tím quest končí. Výhodnější ale bude při přesvědčování selhat.
Večer se sejděte s Bohutou v hospodě, sedněte si a promluvte si. Rozpovídejte se o sobě a on poté zmíní Jana Husa a kázání, které od něj hodlá převzít.
Tip – Když kývnete na další chlastání následuje scénka opileckých radovánek se zpívanou písní.
Přeruší vás rychtář, vyhodí ven a strhne se bitka. Poté ale ztratíte vědomí a znovu se proberete na věži kostelu když se Bohuta chystá zvonit uprostřed noci. Další zmátoření je na louce kde Bohuta vyvádí s ovcemi. Druhý den ráno se proberete u Bohuty doma a on vás požádá o kázání jaké vede Hus v Praze. Jděte do kostela a kázejte (přesvědčování). Za odměnu vám Bohuta řekne jména Lubošových kompliců – Smraďoch z Ledečka, Svatý a Péťa.
Tip – Pokud výpomoc s Bohutou selže (odmítnete s ním pít, nezískáte důvěru, pokazíte kázání…), bude nutné informace získat jinak. Promluvte s rychtářem, který vám poradí hledat zločince v Ratajských záznamech. V Ratajích promluvte s písařem ohledně kroniky. Sežeňte mu mazání na klouby a on vám knihu přečte (případě ji přečtěte sami). Získáte tip na Lubošovy komplice. 
V průběhu questu získáte záznamy kodexu obecné (Lidové písně 82/102, Hudba 83/102, Univerzita 84/102) a postavy (Jan Hus 19/46, Papež Urban VI. 20/46, Papež Klement VII. 21/46).

Skuteční křesťané (Rataje + Úžice 1)
Pozor – Tento úkol je časové omezený. Máte jen pár dnů než vikář dokončí své pátrání, takže se mu věnujte přednostně.

Pan Hanuš vás pošle do Úžic za vikářem abyste se ho zbavili. Promluvte v Úžicích s vikářem, dá vám přepis výslechu kacíře podle kterého máte najít. 
Tip – Můžete požádat vikáře aby vám spis přečetl.
Tip – Raději se vikáře neptejte na valdenské (ztráta reputace). Je na to háklivý.
Dle pokynů (od hospody na východ, po cestách na severovýchod k rybníku, kolem vrb a sena…) dojdete na shromaždiště v lesíku. Seberte tu křížek, poptejte se vesničanů a povězte o tom vikáři. Odkážou vás na faráře. Promluvte s Bohutou, který řekne, že křížek patří Bauerovým a navrhne vyslechnout jejich modlitby jako důkaz. Oznamte to vikáři a pošle vás rovněž špehovat. Zajděte na statek Bauerových daleko u lesa, vylezte na půdu a počkejte. Uslyšíte jak se rodina bojí vikáře ale že žena je rozhodnutá zůstat a šířit původní učení. Oznamte to Bohutovi, který jim chce pomoci aby raději odešli všichni.
Tip – Pro alternativní způsob ukončení questu jednoduše oznamte vikáři co jste zjistili. Dá vám 250g a Bauerovy nechá zatknout. Hanuš bude spokojený, dá vám 225g a Meč svatomichalský.
Promluvte s Bauerovými. Přesvědčte (přesvědčování) ženu aby raději utekli.
Tip – Pro alternativní způsob ukončení questu promluvte s Bauerem, který navrhne vikáře zabít. Udělejte to. Ale Hanuš bude naštvaný a nedá vám nic.
Oznamte vikáři, že Bauerovi utekli. Nedá vám nic ale odejde aby je pronásledoval. Oznamte výsledek Hanušovi, že kacíři utekli a dá vám 250g a Meč svatomichalský.
Tip – Neříkejte Hanušovi, že jste pomohli kacířům utéct, jinak vám nedá nic.
Dokončením úkolu získáte záznamy kodexu společnost (
Valdenští 34/43).

Dostihy (Neuhof + Talmberk 2)
Zdena z hřebčína si stěžuje že od útoku si Diviš z Talmberka nechce kupovat místní koně. Nasedněte na Zdenina grošáka, dovezte ho na Talmberk (podkoní ho ustájí) a promluvte s Divišem. Nechce kupovat koně od ženy. Přesvědčte ho (přesvědčování / skill Jezdectví) a on rozhodne uspořádat závod hřebčínů. Oznamte to podkonímu a druhý den dorazte s grošákem k bráně hradu kde ve 12:00 začne závod (quest Talmberský závod).
Po vítězství v závodě se vraťte s grošákem do Neuhofu a Zdena vám dá 250g a Šlechtické sedlo se čtyřmi brašnami.
Tip – Pokud závod prohrajete, Zdena vám nedá nic.

Talmberský závod (Talmberk + Úžice + Mrchojedy 3)
Soutěžíte se čtyřmi protivníky. Nejprve dojeďte ke kostelu v Úžicích, poté k mlýnu u Mrchojed, dále k lomu u Talmberka a nakonec zpět na start.
Tip – Po vítězství můžete promluv se Štěpánkou o závodu.

Pěsti ve tmě (Aktivita – Úžice 1)
Rýbářskej z tábora u rybníka pořádá pěstní bitky. Nejprve vyzvěte a porazte tři jeho kamarády – Josefa (za 10g), Votavu (za 10g) a Vobroka (za 10g). Poté vyzvěte i Rybářskýho a porazte ho (za 20g). Za odměnu dostanete Hbitý jako lasička I (výuková kniha Obratnosti)
Tip – Rybářskýho můžete vyzývat a porážet i opakovaně (za 10g). Drobné sice nepokryjí ani náklady (jídlo, léčba zranění) ale můžete tak trénovat boj.

11. Na stopě
Varování – Tento úkol je časové omezený. Máte jen pár dnů než Smraďocha smrtelně zraní, takže se mu věnujte přednostně.
V Ledečku promluvte s lidmi. Poví vám, že Smraďoch je Hynek, syn koželuha a že se často setkával s lazebnicí Adélou.
Tip – Všimněte si, že v hospodě posedávají dva podivní lapkové. Dokud tam budou, je to dobré ale jakmile odejdou, je to znamení, že vám dochází čas, že život Smraďocha začíná být v nebezpečí.
Promluvte s Adélou (přesvědčování) a zmíní, že Hynek u svého domu zakopal peníze. 
Zajděte k domu koželuha a v rohu zahrady (u plotu) vykopejte Hynkovy peníze (je tu i zakrvácené oblečení). Promluvte s Hynkovým otcem (přesvědčování) a řekne, že Hynek pytlačil a prodával maso hostinskému.
Tip – Znalost vykopaného pokladu můžete využít proti otci aby vám řekl víc.
Promluvte s hostinským ohledně pytlačení (přesvědčování) a prozradí tři místa možného úkrytu Hynka.
Tip – Pokud nevyjde přesvědčování, hostinský bude chtít srovnat dluh, který Hynek má. Sežeňte mu 60 zaječího masa.
Pytlačení vytáhněte i na Adélu a ta upřesní, že se Hynek vracel přes tábor dřevorubců. Navštivte jeskyni na levém břehu řeky a jeskyni na ostrohu ale tam Hynek není. V táboře dřevorubců se zeptejte na Hynka, odkážou vás na dřevorubce Malinu a ten vám popíše cestu do úkrytu – sejděte k potoku, překonejte ho po kládě, pokračujte do kopce k balvanu, přejděte přes říčku s klapadlem, vyjděte na mýtinu a tam už je štola. Hynek vám řekne jak proběhl útok na Neuhof a že došlo k rozporu mezi Prckovou bandou a skupinou Hynka, Luboše, Péti a Svatého, přičemž vám poradí kde Péťu hledat. Dorazí tři banditi, kteří mají Hynka zabít. Společně na ně zaútočte, pobijte je a promluvte s Hynkem. Můžete ho nechat jít (což ocení) anebo ho rovnou popravit či odvézt do vězení v Ratajích.
Tip – Pokud jste v hledání Hynka příliš pomalí, banditi vás předběhnou a v jeskyni najdete již umírajícího Hynka, který vám řekne jen pár věcí a odkáže na Péťu.
Zajděte ještě z Mrchojedům, u kterých pan Racek rozbil vojenský tábor a ohlaste mu novinky z pátrání. Bude třeba nalézt tábor banditů.

12. Můj kamarád Péťa
U větrného mlýna u Mrchojed se poptejte po Péťovi, odkážou vás na jeho sestru Mirku. Přesvědčte ji (přesvědčování) a sejde se s vámi za mlýnem. Řekne vám, že Péťa je na Kolbenově statku a uteče jelikož dorazí skupina banditů vedená Machem. Vymluvte se z toho (přesvědčování) a nechte je odejít s nepořízenou. 
Tip – Můžete bandity přesvědčit (přesvědčování), že Péťa je v Ratajích. Když si předtím řeknete o odměnu, dají vám 225g. Mach vám ale zcela neuvěří a nechá vás hlídat Radanem. Můžete ho ale snadno zabít až bude klid. 
Tip – Pro alternativní řešení questu Péťu práskněte (opět si můžete nechat nejprve zaplatit a opět vás nedůvěřivý Mach nechá hlídat Radanem). Mach zajde Péťu zabít a půjde slavit do Samopešské hospody. Promluvte s ním. Dá vám 225g za pomoc a nabídne práci. Popíše cestu do Přibyslavic kde je jejich tábor. Zajděte tam a nechte se hlídkujícím kumánem odvézt k Machovi. Mach zavolá šéfa ohledně vašeho přijetí, jenže ten zpochybní Machovy pravomoce a nařídí vás zlikvidovat! Jedinou naději je útěk ale celý tábor jde po vás.
Jděte za Péťou na Kolbenův statek. Promluvte s ním (přesvědčování) a popíše vám cestu do tábora banditů. Můžete ho nechat jít (což ocení) anebo ho chtít odvézt do Ratají což skončí bojem. Oznamte Rackovi (u Mrchojed) že znáte lokaci tábora!

13. Doupě zmijí
Racek vás pošle prozkoumat tábor. Dle popisu cesty začněte u tábora dřevorubců severně od Talmberka, pokračujte do lesa na křižovatku se zničeným domem, dále vlevo na mýtinu s bukem, opět vlevo k rozdvojení, zase vlevo na křižovatku a rovně k táboru. Celé ležení se skládá ze dvou táborů (jeden kumánský, druhý banditů) a hlavního (nedostupného) úkrytu v ruině kostela. Všude je mnoho nepřátel.
Tip – Sežeňte si kompletní set zbroje kumánů. Tak můžete tábor infiltrovat. Bandité na to skočí, ale kumány bude nutné oklamat (přesvědčování), což se povede nanejvýše třikrát.
Tip – Pokud jste v minulém questu (Můj kamarád Péťa) pomohli Machovi zabít Péťu a přijali nabídku dělat pro bandity, můžete infiltrovat tábor jako potenciální člen. Vyhněte se ale kontaktu s Machem, jinak vás jeho šéf nařídí zlikvidovat.
Tip – Pokud infiltrujete tábor jako kumán nebo potenciální bandita můžete vidět scénu kdy sám Prcek řeší vraždu dvou kumánů jedním banditou.
Prozkoumejte tábor, zapalte sudy s šípy (4) a otravte kotlíky s jídlem (4). Poté se vraťte za Rackem a oznamte vaše zjištění. Dá vám 250g a pošle za Divišem.
Tip – Rozumně odhadněte počty nepřátel. Pokud Racek vezme příliš mnoho vojáků, dojde mezitím k zničení některých statků (např. vypálení statku s Péťou).
Na Talmberku oznamte Divišovi situaci. Útok může být zahájen až rozhodnete.
Tip – Máte čas se připravit. Využijte toho. Připravte silnou zbroj, dobré zbraně, luk a kvalitní šípy, dále uvařte lektvary a případně potrénujte boj.

14. Křest ohněm
Racek Kobyla vede útok. Společně s ním, Bořkem a vojáky se probijte přes most, dále do kumánského tábora, kde na schodištích zabijte lučištníky a velitele. Poté zaútočte na tábor lapků. Zespodu dorazí další skupina banditů, tak se ubraňte. Vojáci prorazí bránu ke kostelu a vy doženete stahujícího se Prcka na půdě kostela. Váš meč (Rackův) už ale předal někomu jinému. V duelu Prcka zabijte.
Tip – Prcek je silný protivník. Bojujte opatrně, neuspěchejte to. Využijte ripostu a protože nenosí přilbu, jděte mu po hlavě.
Bitva skončila úspěchem ale někdo ji sledoval zpovzdálí a slibuje pomstu.