Kingdom Come: Deliverance 2/3

Druhá část návodu…

15. Zajatec
Dostali jste vlastní postel v příbytku na Pirkštejnu v Ratajích a máte se sejít s Rackem na horním hradě. Ale není důvod spěchat…
Tip – Nyní se vám zpřístupnily desítky nových questů včetně mnoha DLC. Je užitečné se jim věnovat, neboť tím můžete získat spoustu standartních odměn i unikátních DLC předmětů.
Tip – Mnoho questů zadává přímo Racek, takže abyste omylem nepokročili v hlavním questu (Zajatec), vytipujte moment, kdy bude na Pirkštejnu (přes noc) a návštěvy jídelny horního hradu se zatím vyhněte.

Průzkum dolu (Rataje + Skalice 1)
Promluvte s Rackem, který vás pošle za huťmistrem Fejfarem na Pirkštejn. Huťmistr chce zkontrolovat doly u Skalice. Ve Skalici prozkoumejte dvorec na zpracování rudy (pozor na bandity). Nahoře na kopci je tábor kde promluvte s horníky, jednou ženou a Nemojem. Nejsou moc přátelští a Nemoj vás odkáže na důl.
Tip – Pro alternativní způsob ukončení questu můžete na Nemoje zatlačit a chtít ho odvézt do Ratají, načež vás napadne (nebo si můžete nechat zaplatit 350g a nechat ho jít) ale pak neodhalíte nic víc.
Prozkoumejte ještě vodní zpracování pod kopcem. Před vchodem do dolu hlídá horník, kterého přesvědčte (přesvědčování) aby vás pustil. Vstupte. Uslyšíte hádku a na hlavu vám spadne tělo Nemoje. Propadnete se dolů a překvapí vás horníci s luky.
Tip – Můžete lukostřelce přesvědčit (přesvědčování) a část z nich raději uteče.
Zabijte zbylé horníky a projděte dolem. Je plný tunelů, žebříků, šachet i dalších agresivních horníků. Je to komplikované bludiště. Až vylezete ven, zajděte znovu do tábora horníků. Zůstala tu jen žena, která přizná, že se našla šachta se stříbrem i to, že Nemoje strčila, protože vás chtěl zabít. Můžete ji nechat jít nebo vzít jako zajatce do Ratají.
V Ratajích oznamte Fejfarovi situaci. Dá vám 300g jako základ, plus 300g za informace o stříbru (od ženy), plus 300g za zajatce (přivedenou ženu) a plus 300g za zmínku o ohrožení života (za útok v dole).

Tip – Ještě můžete Fejfara přesvědčit (přesvědčování) a dá vám dalších 300g. Celkový zisk tak může být až 1500g!

Hon na Zajíce (Talmberk 2)
Pozor – Tento quest je úzce provázaný s následujícím questem Beránek v rouše vlčím. Oba questy jsou komplikované a ovlivňují přístup k dalším questům.
Lovčí Mikuláš má potíže s pytláky a pošle vás je vypátrat. Promluvte s lidmi ze vsi. Odkážou vás na hostinskou Martu, rybářovu ženu Olenu, koželuha Bradu, Lázeňského Tomáše a kovářovic Bětu.
Tip – Za lesem v Ondřejově hospodě (Na Mýtince) si ve sklepě všimněte zvěřiny. To vás navede k možnosti dostat se k pytlákům jako pytlák (quest Beránek v rouše vlčím).
1) Marta se zmíní o sporu mezi bývalým lovčím Zajícem a Mikulášem, který vedli kvůli Markétě (Mikulášova žena), a že na dům lovčího někdo dal jelení hlavu. Odkáže vás na manžela hostinského, který řekne, že se Tomáš přátelí s hráčem na píšťalu Jakubem Pištcem od lomu a že nabízeli zvěřinové hody.
2) Olena řekne, že jde o Zajíce, který se prý mstí a má magické schopnosti.
3) Brada také zmíní Zajíce ale moc tomu nevěří.
4) Běta řekne o mýtině kde viděla divnou slavnost, že tam někdo hrál na píšťalu a že (po přesvědčení) se Zajíc určitě vrátil, protože Markéta se s ním sešla. Mýtina je severně od hradu. Všimněte si tam odkryté hlíny, vykopejte ji a najdete mrtvolu zvířete.
5) Jakub Pištec přizná (přesvědčování / nález kostí), že zvěřinu na slavnost přinesl Tomáš.
6) V lázních v domku na konci najdete trofeje ze zvířat. Promluvte s Tomášem. Vytáhněte na něj nález trofejí nebo prásknutí od Jakuba (přesvědčování) a řekne, že zvěřinu dostal od milíře Radana. Zajděte za ním do tábora v lese a řekne (přesvědčování) kde je banda pytláků. 
7) Markéta (po přesvědčení) se přizná, že se se Zajícem sešla a poradí vám místo kde se setkávají.
Tip – Pro alternativní způsob ukončení questu oznamte Mikulášovi kde se pytláci scházejí / zjistěte to přes quest Beránek v rouše vlčím. Zajděte za Bořkem a společně s jeho muži je přepadněte. Zajíc zkusí uniknout – pronásledujte ho. Zajíc vám vyjeví svůj příběh. Můžete mu věřit (tento quest skončí neúspěchem) anebo ho zajmout (zabít / porazit v boji). Mikuláš vám dá 300g ale je jasné, že šlo o víc.  
Dle rady Markéty zajděte na místo setkání, kde vám Zajíc vyjeví svůj příběh a je jasné, že na něm něco bude. Vyslechnutím Zajíce získáte kodex postav (Jindřich z Lipé 22/46, Rod Zajíců z Valdeka, ze Záluží a Hazmburku 23/46, Vílém Zajíc z Valdeka 24/46, Zbyněk Zajíc z Hazmburka 25/46).
Pozor – Zdá se, že vinou bugu záznamy do kodexu o rodu Zajíců získáte jen když Zajíce vyslechnete v rámci tohoto soukromého setkání.
Pozor – Pokud uvěříte Zajícovi a necháte ho jít, quest skončí neúspěchem a začne nový (Zajícovo oko).
Zkuste Zajíce zatknout a v následném boji ho porazte. Mikuláš vám dá 300g ale je jasné, že šlo o víc.

Beránek v rouše vlčím (Neuhof + Talmberk 3)
Ondřej z hospody Na Mýtince shání nové pytláky.
Tip – Pokud jste ještě nedokončili quest (Převlek) s Matušem a Frickem, Ondřej vás nebude znát a nejprve vás vyzkouší. Pošle vás pro svůj korbel, který má Jakub z hřebčína Neuhofu. Vyhrajte ho nad ním v lukostřelecké soutěži (nebo ho přesvědčte / okradněte).
Ondřej vás pošle za Černým Lukešem do stavení nad lomem. Lukeše zajímá vaše motivace a na zkoušku chce jelení paroží. Zaneste mu ho. Pošle vás ukrást lovecký roh Mikuláše.
Tip – Pokud pro Mikuláše plníte quest (Hon na zajíce), požádejte ho o roh a on vám ho dá abyste se dostali blíže k bandě. Také mu můžete Lukeše prásknout ale chce jen celou bandu.
Zaneste roh Lukešovi, který řekne, že jeho šéf Zajíc chce lovčího Mikuláše zdiskreditovat za zradu z minulosti. Jděte na místo schůzky s pytláky, kde se představí Zajíc. Nečekaně dorazí Talmberské stráže. Pomozte pytlákům a pobijte stráže. Poté následujte Zajíce na bezpečnější místo ke štole kde vám vyjeví svůj příběh.
Pozor – Pokud neuvěříte Zajicově příběhu, stále ho můžete dostat (přidat se ke strážím, zkusit zajmout až vyjeví svůj příběh). Tím skončí tento quest neúspěchem, ovšem po uvěření Zajícovi skončí quest (Hon na zajíce) neúspěchem.

Rozbor (Hon na Zajíce + Beránek v rouše vlčím) – Propojenost questů a jejich zabugovanost znemožňuje splnění obou. Navíc v případě zatčení / zabití Zajíce není možné plnit další 4 navazující questy a v případě, že se na Zajícovu stranu připojíte během questu (Hon na Zajíce) a obejdete Lukeše (donesení rohu), pak není možné plnit 1 další quest právě od Lukeše. Krom toho záznam do kodexu o rodu Zajíců se má odemknout v momentě kdy Zajíc vyjeví svůj příběh ale funguje to jen někdy, zřejmě když ho vyjeví během soukromého setkání. Tím ale dojde k obejití Lukeše. 
Nejlepší řešení popsané níže je způsob jak splnit co nejvíce questů s tím, že Hon na Zajíce skončí neúspěchem.
1) Quest Hon na Zajíce doveďte do stavu kdy vám Markéta zajistí setkání se Zajícem a kdy můžete Mikulášovi oznámit pozici pytláků.
2) Splňte quest Beránek v rouše vlčím, odevzdejte ukradený roh Lukešovi a sejděte se s pytláky.
3) Pomozte pytlákům proti strážím a následujte Zajíce ke štole. Tady se přidejte na jeho stranu. I když povypráví svůj příběh a kodex by se měl odemknout, kvůli bugu se to nestane.

Zajícovo oko (Talmberk 4)
Zajíc chce unést Markétu a donutit tak Mikuláše podepsat doznání. Vydejte se k domu lovčího Mikuláše.
Tip – Dům Mikuláše je nyní hlídán stráží.
Počkejte na 5:00 kdy Zajíc zatroubí na ukradený roh a odláká Mikuláše. 
Tip – Můžete Markétu omráčit, vzít tělo a odnést ven. Pokud vás přistihne stráž můžete se vymluvit (přesvědčování) ale dost obtížně.
Vnikněte do domu a donuťte (přesvědčování) Markétu odejít. Zavedete ji k Zajícovi, který vám dá doznání, jež má Mikuláš podepsat. Ukažte doznání Mikulášovi a donuťte (přesvědčování / bitka) ho podepsat. Zaneste doznání Zajícovi, spolu půjdete na hrad za Divišem, ten zbaví Zajíce viny a nabídne vás úřad mistra lovčího. Samozřejmě přijměte.
Tip – Protože Mikuláš s Markétou utečou, dům mistra lovčího je váš a máte zde i vlastní postel.
Bonus – Dokončením questu získáte perk Hajný je lesa pán (maso z ulovené zvěře není kradené).

Železná zásoba (Talmberk 5)
Pozor – Tento quest je přístupný pouze po splnění questu Beránek v rouše vlčím. Nestačí se připojit k Zajícovi v questu Hon na Zajíce!
Pozor – Tento quest je časově omezený. Po pár dnech Lukeš odejde i bez zásob, takže se úkolu věnujte přednostně.

Černý Lukeš (nyní v táboře Zajíce u štoly) chce utéct a pošle vás do jeho domu zmocnit se jeho železné zásoby.
Tip – Dům je hlídaný stráží.
Uvnitř z korbelu ve světnici vyberte zásobu a zaneste ji Lukešovi.

Jindřich mistrem lovčím (Aktivita – Talmberk 1)
Komoří pana Diviše vás uvede do úřadu a má pro vás 5 velmi náročných loveckých úkolů.
1) Za 250g / 90 jeleního masa
2) Za 250g / 150 zaječího masa
3) Za 250g / 90 kančího masa
4) Za 250g / 8 srnčích ledvinek
5) Za 250g / 20 kančího masa, 170 jeleního masa, 150 zaječího masa
Tip – Poslední úloha vyžaduje gigantickou hromada masa, takže je dobré mít koně s velkou nosností.

Mlsný jazýček (Aktivita – Neuhof 2)
Ondřej z hospody Na Mýtince pro vás má 3 snadné lovecké úkoly.
Tip – Toto je poslední lovecká aktivita hry. Přestože se odemkne až když získáte post mistra lovčího, je velmi snadná.
1) Za 100g / 10 kančího masa
2) Za 100g / 6 zaječího masa
3) Za 100g / 10 srnčího masa
Za dokončení úkolů vás Ondřej naučí Kapsářství (+XP).

Přibyslavice připravené na stavbu vesnice změní i svoji mapu.

DLC Kolonizace – Ztracen v lesích (Talmberk + Přibyslavice + Rataje 1)
Diviš na Talmberku se vám svěří s nápadem obnovit Přibyslavice. Ale jeho lokátor se ztratil. Zajeďte tam a najdete skupinu banditů v táboře. Přesvědčte je (přesvědčování / úplatek) aby ho pustili (nebo je zabijte). Promluvte s lokátorem Martinem a za dne (v noci nebude chtít) s ním proveďte obhlídku území. Poté půjde pro Diviše, kterému oznamte situaci a že obnova vsi bude nákladná ale ve výsledku výnosná. Diviš vás ustanoví rychtářem! Dá vám palcát Bulavu rychtářskou a dopis pro rychtáře v Ratajích. Zaneste mu ho a on veřejně oznámí obnovu Přibyslavic a vaše jmenování.

DLC Kolonizace – Nový domov (Přibyslavice 2)
Po návratu do Přibyslavic už je terén srovnaný, tábor lapků zničený a les vykácený. Martin vám řekne základy o stavbě budov a zažádá o výši platu. Dejte mu přibližně slíbený plat (přesvědčování) (-80g).
Tip – Když dáte Martinovi málo (přesvědčování) (-55g).
Tip – Když dáte Martinovi hodně (-120g.)

Tip – V účetní knize zkontrolujte možné budovy a vylepšení. Zvažte jejich náklady a případné zisky. Rovněž do truhly dejte dostatek financí (desítky tisíc) aby nehrozilo zastavení práce z nedostatku peněz.
Na počátku máte postavené dvě budovy.
1) Rychta ve stanu (-20g)
2) Tábor pacholků (občanů 7 / -25g)
Občas (jednou za den) začíná pod stromem v Přibyslavicích soudní proces kdy musíte rozhodnout spor. Výsledek může upravit příjem, reputaci a obyvatele vesnice.
Spor 1) Pytláci
Martin říká, že lidé pytlačí. Dovolte jim pokračovat (+30g)
Tip – Když pytláctví zakážete… (-10g)
Tip – Když pytláky potrestáte… (- reputace / -1 občan / +40g)
Spor 2) Potok

Lidé si stěžují, že nemohou kálet u potoka. Pošlete je kálet středně daleko (+ reputace / +5g)
Tip – Pokud je pošlete kálet hodně daleko (+1 občan / -5g)
Tip – Pokud je necháte kálet do potoka… (- reputace / -2 občané)

Postavte tábor dřevorubců. Cena je jen 2500g a je to nezbytné pro mnoho dalších budov.

3) Tábor dřevorubců (občanů 10 / -150g)
+ Tažní volci (+60g) – Po zajištění suroviny Dobytek

Do vesnice můžete pro různé budovy získat speciální občany, což může přinést vyšší zisky, nové soudy i jiné výhody. Sežeňte tedy speciální občany pro Tábor dřevorubců.
3A) Kuneš (po questu Poklad) – Přesvědčte ho (přesvědčování / úplatek) aby se přidal jako dřevorubec (+35g)
3B) Malina (viz quest Na stopě) – Přidá se rád (+40g). Dojde k novému soudu.
Spor 3) Malinova holka
Dorazí Malinova dívka, že prý ho chce zpět aby se staral o dítě a dům. Sám Malina při náboru říkal, že se tahala s kdekým, tak ho nechte zůstat (+5g)
Tip – Když jí vyplatíte za 1000g… (+ reputace)
Tip – Když to necháte na nich… (- reputace / -40g / Malina odejde)

Nyní postavte most (4000g), který je sám o sobě ztrátový ale je potřeba na výnosné budovy.
4) Most a cesta (-20g)

Konečně můžete postavit důležitý kupecký dům (4000g) kde můžete obchodovat. Kupec bude spravovat 4 typy surovin, takže až je pořídíte, začne být ztrátový ale suroviny umožní stavbu nových budov.
5) Kupecký dům (občané 3 / +50g)
+ Tažní koně (+120g) – Po postavení Stájí.

Spor 4) Pokus o vraždu
Prachoš si stěžuje, že se ho Prachošová pokusila otrávit. Zakažte muži chlastat a bát ženu (- reputace / +5g).
Tip – Když ženu vyženete (- reputace / – 1 občan / -10g)
Tip – Když to necháte na nich (nic)
Pro Kupecký dům sežeňte speciální občany.
5A) Krojchanzl (po questu Nosiči vody) – Přesvědčte ho (přesvědčování / úplatek) aby se přidal jako kupec (+75g)
Tip – Můžete práci nabídnout Hagenovi ale odmítne.
Nyní když máte Kupecký dům, z
ajistěte si suroviny (Kámen, Obilí, Uhlí a Dobytek, viz quest Suroviny). To způsobí, že Kupecký dům začne být ve ztrátě ale budete mít nezbytné suroviny na nové budovy a otevřete nový soud.
Spor 5) Přepadení
Karavana se zásobami byla napadena kumány. Požádejte Hanuše o pomoc (+ reputace, -500g jednorázově).

Tip – Když vezmete zásoby od obyvatel (- reputace / -2 občané).

Nyní pořiďte první skutečně ziskovou budovu, Hospodu (8000g). Tím byste se měli konečně dostat do zisku a vesnice bude vydělávat (i když zatím málo).

6) Hospoda (občané 15 / +500g)
+ Prvotřídní buchty (+50g) – Po postavení Pekárny.

+ Masové hody (+70g) – Po postavení Řeznictví.
+ Medovina (+100g) – Po postavení Včelínů.
+ Žízniví vojáci (+150g) – Po postavení Strážnice.
Spor 6) Ruch a Lumír
Ruchův syn a Lumírova dcera měli poměr. Ruch dal Lumírovi krávu jako kompenzaci ale dcera utekla s jiným. Vyberte kdo krávu dostane, ten druhý vždy odejde (-1 občan)
Pro Hospodu sežeňte speciální občany.
6A) Matuš + Fricek (po questu Z kamene, musí přežít) – Budou zastávat pouze negativní úlohu opilců (-15g x2) ale dojde k novému soudu.
Spor 7) Opilci Matuš s Frickem
Matuš s Frickem zbili muže. Domluvte jim a dejte jim ještě šanci (- reputace / +10g x2)
Tip – Můžete je z Přibyslavic vyhodit.
Tip – Když je necháte pít (-15g x2).
6B) Adam (po questu Kotlík stříbra na konci duhy, cennosti a křížek mu musí být vráceny) – Přidá se rád (+30g) jako hospodský.
6C) Mirka (viz quest Můj přítel Péťa, pokud Péťa nezemřel) – Přidá se ráda (+50b) jako šenkýřka.
Tip – Můžete práci nabídnout hospodskému Ondřejovi ale odmítne.
Některé budovy je možné vylepšit. Proveďte vylepšení hospody – Pivovar (2000g) a Hru v kostky (1000g).
6+) Pivovar (+300g) – Pivo Přibyslavický kňour k odběru. 
Tip – Vypití kňourá přidává buff na štěstí v kostkách.
6+) Hra v kostky (+200g) – Hráč v kostky.

Nyní pořiďte druhou dobrou ziskovou budovu – Kovárnu (8000g). A tím byste se měli dostat výrazně do plusu a vesnice bude generovat solidní zisk.
7) Kovárna (občané 5 / +500g)
+ Podkovy pro stáje (+35g) – Po postavení Stájí.

+ Zbraně pro posádku (+35g) – Po postavení Strážnice.
Spor 8) Bylinkářka
Bylinkářka je obviněna Lídou z čarodějnictví. Buďte neutrální nebo ji podpořte aby zůstala (+ reputace / +2 občané / +30g).
Tip – Když bylinkářku vyženete… (- reputace / -1 občan / +45g)
Proveďte vylepšení kovárny – buď Mečíř (2000g) nebo Zbrojíř (2000g).
Pozor – Kovárně lze postavit jen jedno vylepšení!
7+) Mečířské nářadí (+250g) – Unikátní meč Kel.
7+) Zbrojířské nářadí (+250g) – Unikátní štít Kančí hřbet
Pro Kovárnu sežeňte speciální občany.
Pozor – Pro Kovárnu můžete sehnat jen jednoho ze speciálních občanů a to ještě v závislosti na vylepšení.
7A) Mečíř Zvěst (po questu Meč královny ze Sáby / jen Mečíř) – Přesvědčte ho (přesvědčování / úplatek) aby se přidal jako mečíř (+60g).
7B) Mistr Ota (po questu Souboj kovářů, pokud jste mu pomohli / jen Zbrojíř) – Přidá se rád (+10g).
7C) Kovář Zach (po questu Souboj kovářů, pokud jste mu pomohli / jen Zbrojíř) – Přidá se rád (+70g).
Tip – Můžete Zacha přesvědčit aby vám za možnost pracovat ještě zaplatil (500g). 

Neuškodí postavit Včelíny (1500g), které jsou samy o sobě ztrátové ale navyšují zisk jiným budovám, hlavně hospodě. 
8) Včelíny (občané 2 / -60g) – Med k odběru.

Nyní je čas postavit budovy, které vylučují možnost postavit jiné. Můžete buď Pekárnu (4200g) nebo Řeznictví (4200g). Výnosnější je Pekárna. Maximální výnos obou: (590 / 510).
9) Pekárna (občané 4 / +240g)
+ Medové koláče (+80g) – Po postavení Včelínů.
Spor 9) Pekař

Pokud máte Pekárnu, dorazí pekař Šimon, který dříve vařil pro Prckovu bandu. Berte ho (+ reputace / +75g)
Tip – Když Šimona odmítnete / zatknete… (nic)
Spor 10) Šimon a váhy

Pokud jste přijali Šimona nastane tento soud. Lidé si stěžují, že Šimon peče malý chleba. Nařiďte koupit nové váhy (+2 občané / +20g), což může být zadarmo (dovednost Údržba).
Tip – Když nařídíte péct větší chleba (+3 občané / -40g) 
Tip – Když nařídíte péct černý chleba (+30g)
Tip – Když necháte věci jak jsou (-reputace / -2 občané / +50g)

Proveďte vylepšení Pekárny – Sušírna (500g).
9+) Sušírna (+85g) – Sušené jídlo k výrobě.
X
9) Řeznictví (občané 3 / +290g)
Spor 11) Řezník
Pokud máte Řeznictví, dorazí dva řezníci (Špejlík a Krkovička), kteří chtějí místo. Vyberte Špejlíka (+ reputace / +45g)
Tip – Když vyberete Krkovičku (- reputace / +50g)
Proveďte vylepšení Řeznictví – Udírna (500g)
9+) Udírna (+100g) – Uzené jídlo k výrobě.

Dále můžete postavit buď Stáje (5000g) nebo Strážnici (5000g). Výnosnější jsou Stáje. Maximální výnos obou: (420 / 345).
10) Stáje (občané 8 / +140g)
+ Podkovy od kováře (+35g) – Po postavení Kovárny.
Pro Stáje sežeňte speciální občany.
Pozor – Pro Stáje můžete sehnat jen jednoho ze speciálních občanů.
10A) Vašek – Přesvědčte ho (přesvědčování / úplatek) aby se přidal 
(+45g) jako podkoní.
10B) Marek (viz quest Masakr) – Přesvědčte Zdenu (přesvědčování / úplatek / quest Dostihy), poté se Marek přidá (+55g) jako podkoní.
Proveďte vylepšení Stájí – Sedlářské vybavení (2000g).
10+) Sedlářské vybavení (+70g) – Možnost obchodu
X
10) Strážnice (občané 13 / +110g)
+ Zbraně od kováře (+35g) – Po postavení Kovárny.
Spor 12) Nábor
Stráže chtějí nábory kvůli hrozbě kumánů. Pošlete dřevorubce (-10g) nebo pacholky (-10g).
Tip – Když nevyberete nikoho (-reputace / -2 občané)
Tip – Když vyberete dřevorubce i pacholky (+ reputace / -20g)
Proveďte vylepšení Strážnice – Lukostřelecké terče (1000g).
10+) Lukostřelecké terče (+50g) – Unikátní luk Šlacha.

Vesnice je téměř kompletní. Nyní jsou vaše zisky maximální a pokud si dobře vedete, pohybují se okolo 2500g za den. Stále ale zbývá postavit důležité budovy, které samy o sobě zisk negenerují a jsou velmi drahé. Počkejte tedy až budete mít kapitál cca 50000g. A poté postavte rychtu (5000g)
11) Rychta (občané 4 / -150g)

Nyní postavte rozšířenou rychtu (9000g), která konečně přináší osobní truhlu.
12) Rozšířená rychta (občané 5 / -300g)
Proveďte vylepšení Rychty – Alchymistický stůl (800g) a Záhonek s bylinkami (500g).
12+) Alchymistický stůl (-5g) – Možnost vyrábět lektvary.
12+) Záhonek s bylinkami (+5g) – Bylinky k odběru.

Je čas na nejdražší stavbu – proveďte Opravy kostela (11000g).
13) Opravy kostela (občané 1 / -150g)

A konečně Kostel (17000g)
14) Kostel (občané 1 / -300g)
Proveďte vylepšení Kostela – Oltář (4000g) a Fresky (3000g).
14+) Oltář (občané 2) – Pěkný oltář.
14+) Fresky (občané 2) – Fresky s důležitými momenty Jindřicha.
Spor 13) Dřevo
Po dokončení celé vesnice nemají dřevorubci práci. Nechte je prodávat dřevo (+ reputace, +180g)
Tip – Když dřevorubce propustíte (-10 občané / +150g)
Tip – Když necháte dřevo uskladnit (nic)

Tím jsou Přibyslavice hotové! Pro úspěšné ukončení úkolu je třeba zařídit:

1) Zisk 1200g
2) 40 občanů
3) Obnovu kostela (včetně vylepšení)
Zajděte na Talmberk za Divišem, pozvěte ho do Přibyslavic a on vám poděkuje za výbornou práci.

DLC Kolonizace – Suroviny (Přibyslavice + Talmberk + Samopeše + Ledečko 3)
Postavte kupecký dům a zajistěte suroviny z různých zdrojů…
1) Kámen
Dojednejte koupi u Ruperta v Talmberském lomu (využijte přesvědčování) (-3000g jednorázově)
2) Obilí
Dojednejte koupi U Samopešského rychtáře (-80g)
Tip – Když dojednáte koupi u Sázavského rychtáře (-120g)
Tip – Když dojednáte koupi u Úžického rychtáře (-160g)
3) Uhlí
Dojednejte koupi u uhlířských přátel Zrzka (-180g, pokud jste Zrzka zachránili).
Tip – Když dojednáte koupi u Sázavských uhlířů (-220g)
Tip – Když dojednáte koupi u Ratajských uhlířů (-220g)
Tip – Když dojednáte koupi u uhlířů z šibeničního vrchu (-220g)
4) Dobytek
Dojednejte koupi u řezníka v Ledečku (-30g).
Tip – Když dojednáte koupi u řezníka v Sázavě (-50g)
Tip – Když dojednáte koupi u řezníka v Ratajích (vyžaduje přesvědčování) (-70g).

DLC Kunovi harcíři – Prohnilá banda (Ledečko 1)
Promluvte s Rackem ohledně bezpečí kraje a on vás pošle dělat průvodce skupině žoldáků vedených Kunou z Rychvaldu. Zajděte do jejich tábora u Ledečka. Uvítá vás Kubajs, ukáže vám němého Němce, opilé bratry (Jan a Petr) Brtníky, bojujícího Provazníka se Štěpánem Letkou a vůdce Kunu. Kuna si vás ověří v boji proti Provazníkovi – porazte ho. Vyzpovídejte Kunu ohledně situace a seznamte se s ostatními.
Tip – Kunův tábor je nová lokace kde opět můžete získávat / ztrácet reputaci. Navíc zde máte vlastní postel (přesněji hromádku sena na spaní).
Oznamte Kunovi že můžete vyrazit.
Tip – Kuno nebude chtít vyrážet na hlídky v noci.
Po první jízdě (quest Staré křivdy nerezaví) promluvte s partou o Hagenovi a oznamte Kunovi, že můžete jet.
Po druhé jízdě (Nezvaní hosté) oznamte Kunovi, že můžete jet.
Po třetí jízdě (V úzkých) oznamte Kunovi, že můžete jet.
Po čtvrté jízdě (Třicet stříbrných) promluvte s Kunem ohledně Kubajze. Řekněte, že víte o možném úplatku od Hagena ale Kuno vás ujistí, že Racka nezradí.
Tip – Pokud jste Kubajze nenechali jít (nebo ho rovnou zabili), Kuno bude rád, ale přijdete o možnost konfrontovat Kuna ohledně úplatku.
Po páté jízdě (Žoldákova čest) můžete promluvit s Kunem, který řekne, že za pár dnů odjedou.

DLC Kunovi harcíři – Staré křivdy nerezaví (Mrchojedy 2)
Vyrazíte s bandou od Ledečka k Mrchojedům ale cestou narazíte na přepadené stavení. Prozkoumejte okolí (mrtvoly, nepořádek..)
Tip – Jan Brtník vzadu obírá mrtvolu. Přesvědčte ho (přesvědčování) aby toho nechal a poté promluvte s Kunou (přesvědčování), aby svým lidem domluvil.
V domě najdete vzkaz (výhružka Rackovi) připevněný dýkou na štítu s erbem Zoulů. Promluvte se Štěpánem, který našel stopy na louce. Sledujte stopy (mrtvola koně, pytel s jablky, plátno, krev…) od zničené boudy u lesa až na mýtinu kde jsou banditi. Oznamte Kunovi nález dopisu a banditů. Svolá své lidi a půjdete je pobít.
Tip – Bandity můžete zabít i sami ale je jich velmi mnoho. Zase tím ale zajistíte bezpečí Kunových lidí.
Tip – V průběhu DLC dávejte dobrý pozor na život členů bandy. Je jich 7, takže vždy po nebezpečné situaci zkontrolujte, že všichni přežili. 

V Ratajích předejte Rackovi dopis. Osvětlí vám spor se Zouly a dá 225g. Získáte kodex postav (Rod Zoulů z Ostředka 26/46).

DLC Kunovi harcíři – Nezvaní hosté (Úžice 3)
Vyrazíte na Úžice, když v noci v dálce uvidíte hořet mlýn a přiběhne k vám žena s prosbou o pomoc. Bandité se tam opíjejí a Kuna chce počkat.
Tip – Přesvědčte (přesvědčování) Kuna aby vyrazil hned na pomoc. I když to bude nebezpečnější.
Pobijte bandity a máte čas na odpočinek. Po nějaké době ale oslava skončí, takže nestihnete všechno. 
1) Můžete vyzvat Jana Brtníka na bitku a vsadit 200g.
2) Můžete zahrát kostky se Štěpánem o tři unikátní věci (štít pánů z Rychvaldu, Bojový kabátec manžetový, Čepec šlechtický)
3) Můžete si sednout ke Kunovi, napít se s ním a povyprávět své úspěchy – Vypálení Skalice, Házení hoven na Němcův dům, Svatba pro Štěpánku (quest Žofiina svatba), Lázně s Ptáčkem (quest Ve vší počestnosti), Šarlátán (quest Zázraky na počkání), Kázání pro Bohutu (quest Cesty Páně).
Tip – Můžete Kunovi říct (přesvědčování) aby přestal pít a zábavu ukončil.

DLC Kunoví harcíři – V úzkých (Sázava 4)
Vyrazíte na Sázavu. Jenže Kubajz vás zavede do pasti na brodu řeky, bandité splaší vaše koně, spadnete a musíte pryč. Probijte se přes spousty nepřátel.
Tip – Dejte pozor aby nikdo ze skupiny nepadl. To hrozí hlavně Štěpánovi kvůli slabé zbroji.
Probijte se na břeh, po cestě nahoru a do lesa. Na mýtině promluvte s Kunem a rozejdete se.
Tip – Dejte na bandu pozor alespoň než dojdou nahoru ke koním. Obzvláště Štěpán a Provazník mohou jít přes nedaleký tábor lapků.

DLC Kunovi harcíři – Třicet stříbrných (Neuhof 5)
Kuno vás pošle samotného k hospodě Na Mýtince, kde byl vidět Kubajz. Ondřej vás odkáže na les kam šel.
Tip – Místo Ondřeje se můžete poptat běžných lidí (přesvědčování / úplatek) a taky vám poradí.
U lesa je kupec Arnošt a stěžuje si, že jeho dcera Marie s Kubajzem utekla.
Tip – Můžete Arnoštovi nabídnout, že se po dceři podíváte když vám zaplatí (přesvědčování) a dá vám 100g.
Sledujte stopy v lese (červený šátek, piknik, kalhoty) až ke Kubajzovi který je uvázán ke stromu. Řekne, že mu Marie sebrala peníze a zdrhla, a také že už nevydržel Kunovo zacházení v bandě. Chce abyste ho rozvázali. Udělejte to a prozradí vám, že Hagen chce zaútočit na Samopše. 
Tip – Můžete Kubajze přesvědčit (přesvědčování) aby nejprve prozradil Hagenovy plány anebo ho nechte nějaký čas svázaného (asi 1 den) a pak promluví sám. Pak ho můžete nechat i svázaného. 
Nechte Kubajze jít a prozradí i to, že Kuno uvažuje o zradě Racka a že ho Hagen chce uplatit.
Tip – Můžete Kubajze nechat odvézt jako vězně do Ratají nebo ho zabít ale to přijdete o informaci o Kunovi. 

DLC Kunovi harcíři – Žoldákova čest (Samopše 6)
Sejdete se s Hagenem Zoulem u Samopší a on nabídne Kunovi spoustu peněz. Řekněte, že jste ho o úplatku varovali a Kuno zůstane věrný.
Pozor – Tato možnost lze jen pokud vám Kubajz prozradil úplatek od Hagena a řekli jste o tom Kunovi.
Tip – Můžete zkusit Kuna přesvědčit (přesvědčování) nebo sami uplatit (asi 15 000g) ale je to velmi obtížné (nebo drahé).
Tip – Pro alternativní způsob ukončení questu nechte Kuna jít (nebo selžete při pokusu o přesvědčování / úplatek). Vezme Hagenovy peníze a odjede. Vy vyzvete Hagena na duel. Je to velmi silný protivník ve vynikající zbroji, takže bojujte velmi opatrně. pokud zvítězíte, jeho muži vás nechají odejít.
Spolu s Kunovou bandou bojujte s Hagenem a jeho muži. Je to vyrovnaná vřava, takže bojujte takticky a především pomáhejte Kunovým mužům s jejich protivníky.
Tip – Z těla Hagena můžete získat unikátní kusy Hagenovy zbroje.
Tip – Jeden z Hagenových mužů u sebe má peníze z onoho úplatku – 6000g.
Oznamte Rackovi úspěch a dostanete 800g.
Tip – Pro alternativní způsob ukončení questu utečte z boje s Hagenem (nezáleží na povaze střetu) a oznamte Rackovi, že jste museli utéct. Racek bude muset Hagenovi čelit jinak a už bez vás.

DLC Kunovi harcíři – Bakchův prsten (Aktivita – Ledečko 1)
Kubajs vás pošle za Němcem ohledně Bakchova prstenu. Jde o hru mezi žoldáky a kdo prsten má, ten chlastá zadarmo.
1) Ještě před první jízdou promluvte s Němcem, naznačí vám gestem, že prsten má Provazník. Porazte ho v souboji a prsten je váš. Němec vám za něj dá Mlčeti zlato a jiné bludy IV (+ Výřečnost).
2) Před druhou jízdou promluvte se Štěpánem, který chce uspávací lektvar aby od Němce získal prsten. Dejte mu Spánek a vám dá 100g.
3) Před třetí jízdou promluvte s Janem Brtníkem. Chce prsten ale Štěpán ho někam schoval. Štěpán vám dá nápovědu (mrtvý mezi živými u nebes), Němec naznačí že jde o ptáka a Kubajz (přesvědčování) přímo řekne, že je v hnízdě u mrtvého stromu. Vyhledejte nedaleký strom, sestřelte hnízdo a seberte prsten.
Tip – Pokud si prsten chvíli necháte a přespíte v táboře, může se stát, že se probudíte bez něj ale zato s hádankou, kterou vám někdo napsal. Zeptejte se ostatních ale psát a číst tu umí jen Němec. Uhodněte hádanku (pokora) a prsten vám vrátí.
Dejte prsten Janovi a on vám dá 120g 
4) Před čtvrtou jízdou promluvte s Petrem Brtníkem. Chce prsten od bráchy. Promluvte s Janem, vyprovokujte ho (vyhrožování) k bitce a zbijte. Dejte prsten Petrovi a vám dá 150g.
5) Před pátou jízdou promluvte s Kunem. Hodlá ukončit hru a chce prsten. Promluvte s Petrem, který vám dá hádanku – prsten je ukrytý v neúplné kupce sena západně od tábora.
Tip – Případně můžete Petra přesvědčit aby si o prsten zahrál kostky.
Dejte prsten Kunovi a on vám dá knihu Hérakles a dieta IV (+ Síla).

Po splnění haldy nových úkolů zajděte na horní Ratajský hrad za Hanušem a Rackem. Bertold poví o útoku banditů na Mrchojedy, naštěstí útok byl odražen a povedlo se získat zajatce. Dorazí Fejfar s tím, že peníze z Přibyslavského tábora jsou falešné. Máte tedy vyslechnout zajatce v Mrchojedech. Vydejte se tam ale vesničané vám řeknou, že tu řádí mor (quest Mor v Mrchojedech).
Ve stodole hřebčína promluvte s Matějem, který popíše útok. Promluvte s Melicharem, který vesnici vede, ale za vězněm vás nepustí. Za Melicharovým domem je stodola kde drží zajatce ale ani hlídač vás tam nepustí.
Tip – Venku se pohybuje žena od Melichara. Uplaťte ji (asi 15g) a dá vám klíč od stodoly s vězněm.
Ve stodole promluvte se zajatcem, jenže je také nemocný.    
Tip – Zajatec na mor zemře až jako poslední, nicméně pokud se vám nepodaří ho vyléčit, zeptejte se Melichara na tělo. Poté ho vykopejte (kousek od vesnice) a najdete dopis o německém rytíři v Sázavě.

Mor v Mrchojedech (Mrchojedy 6)
Podle vesničanů řádí v Mrchojedech mor, pochcípali koně a teď leží lidi.
Pozor – Tento úkol je časové omezený. Máte jen pár dnů než nemocní začnou umírat, takže se mu věnujte přednostně.
Vyslechněte Melichara (vůdce vesnice). Nechce vás pustit za vězněm protože je také nemocný a pošle vás do kláštera za Johankou. Nejprve ale zjistěte o moru víc.
1) Matěj ve stáji vám popíše příznaky nemoci (horečky, zimnice, zvracení).
2) Daněk (dům zelináře) blouzní. Přesvědčte ho (přesvědčování), že jste jeho bratr. Stěžuje si na žízeň.
3) Sláma (dům naproti stájím) je agresivní. Domluvte mu (přesvědčování/ bitka) a prohlédněte jeho ženu. Má horečku.
4) V domě Melichara (naproti stájím) prohlédněte jeho ženu. Má horečku.
5) Bedřiška (dům vedle stájí) vás požádá o vykopání hrobu pro jejího mrtvého Antonína. Venku pod stromem vykopejte hrob, oznamte do Bedřišce, vezměte tělo manžela a pohřběte ho. Bedřiška vám poví, že měl hrozné bolesti a křeče.
6) Čeněk (dům na okraji) si stěžuje na průjem a rovnou vám dá nový úkol (quest Poslední vůle).
Když máte všechny nemocné prozkoumané, jeďte do Kláštera. Johanka vás odkáže na Nikodéma, kterému popište situaci ohledně nemocných a zvěře. Dle rady Nikodéma prohlédněte knihu (Breviarium de signis causis). Dle příznaků to vypadá na otravu vodou. Oznamte to Nikodémovi a nabídněte pomoc s lékem. Zatímco on s Johankou půjdou do Mrchojed, vy uvařte lék (lektvar Mrchojedský lék).
Tip – Pokud poskytnete Nikodémovi špatné informace, neodhadnete nemoc dle knihy, nebo neuvaříte lék, výsledkem bude výrazné zdržení (případně špatný lék) a tudíž smrt nemocných.
V Mrchojedech promluvte s Nikodémem, zatímco on se postará o Melicharovy a Slámovy vy dejte lék ostatním – Daňkovi, Bedřišce a Čeňkovi. Oznamte Melicharovi příčinu otravy i pomoc z kláštera a pustí vás do stodoly za zajatcem. Po pár dnech od podání léku promluvte s Melicharem – lidé jsou zdraví a nabídne vám 300g za odměnu.
Stavte se v klášteře za Johankou. Vzala si Matěje s sebou ale je to s ním zlé.
Tip – Můžete Johance poskytnout věci (jídlo / peníze

Poslední vůle (Mrchojedy + Sázava 7)
Čeněk vás požádá o napsání a doručení závěti (v níž vydědí syna Eliáše) Sázavskému faráři Fabiánovi a dá vám stříbrný prstýnek jako důkaz.
Pozor – Pokud ještě neumíte číst, úkol ani nezačne a přijdete o něj, protože nedokážete napsat závěť. 
V Sázavě se faráře nejprve zeptejte na Eliáše a odkáže vás na hospodu. Poptejte se po Eliášovi v hospodě a až tam bude (asi od 17:00) promluvte s ním.
Tip – Pro alternativní způsob ukončení questu se nechte Eliášem uplatit (50g) a odevzdejte mu závěť. Dědit tedy bude on.
Promluvte s Eliášem (přesvědčování) aby se usmířil s otcem. Odevzdejte závěť faráři (dá vám 175g) a během podávání léku (Mor v Mrchojedech) oznamte doručení Čeňkovi, který vám dá 300g a poděkuje za syna.
Tip – Čeněk vám dá 300g i když Eliáše nenavštívíte. Linka s ním je jen na doplnění příběhu.

Až budete mít lék (viz Mor v Mrchojedech) dejte ho zajatci. Po nějaké době se uzdraví a řekne vám, že fungoval jako posel mezi Menhartem (u Rovné) a vůdcem toho všeho, který si říká Hejtman. Dá vám dopis pro Menharta ve kterém je zmíněn rytíř v Sázavě, který se zajímá o padělky. Do stodoly vtrhne Sláma a chce zajatce zabít. Přemluvte ho (přesvědčování) aby ho přenechal úřadům a doveďte vězně do Ratají.
Tip – Můžete Slámovi ustoupit a nechat ho zajatce zabít.

DLC Ženský úděl – Panne Marie Sázavská (Klášter + Sázava 1)
Po splnění questů, které se týkaly Johanky (V Božích rukou + Mor v Mrchojedech) můžete s Johankou začít druhou sérii questů z DLC Ženský úděl.
Po questu (Noční můra) se Johanka rozhodne jít druhý den na sázavský rynek hlásat co viděla ve snu. Jděte s ní (cestou si promluvíte). Předá posluchačům své vidění, což upoutá pozornost vesničanů.
Po questu (Pokušení krejčího Ambrože) oznamte Johance úspěch a všimněte si sošek a darů, které jí lidi nosí.
Tip – Zajděte za nápravníkem, který se zajímá o Johanku. Povykládejte mu jak se jí daří.  
Tip – Když Johanku přesvědčíte (charisma) prozradí, že s ní nápravník několikrát spal a i proto už nespí ve stájích ale ve světnici, kterou jí uvolnil. Můžete nápravníkovi říct že o tom víte a aby ji nechal být ale velmi se naštve.  
Po questu (Nevěstka) si všimněte že dary jsou rozházené. Zeptejte se strážného ale prý si zrovna odskočil. Johanka vám řekne o ničemech před klášterem, kteří blokují lidem vstup.
Tip – Pro alternativní způsob řešení situace požádejte nápravníka aby se o ničemy postaral. Pro Johanku to rád udělá ale Johanka bude zklamaná, že za pomoc vděčí jemu.
Venku promluvte s ničemy a donuťte je (přesvědčování / bitka / úplatek) odejít.
Tip – Můžete pobudy uplatit (100g) aby vám řekli kdo je poslal. Prý někteří obyvatelé Sázavy, kterým Johančiny vize vadí.
Oznamte Johance, že je věc vyřešena.
Po questu (Bonum commune) oznamte Johance úspěch. Měla další sen a chce opět kázat. Druhý den ji doprovoďte na kázání na louku ale přijde několik ničemů – zbijte je a oznamte to Johance.
Po questu (Kajícník) je před Johančiným domem stráž, která vám sdělí, že byla zatčena a je na rychtě. Nikodém vám sdělí podrobnosti a že jí vyšetřuje inkvizitor Jaroslav (Inkvizice 85/102). Promluvte s ním (přesvědčování) a dovolí vám Johanku bránit u soudu (Jaroslav z Bezmíře 27/46).
Pozor – Tato část questu je časově omezená. Soud proběhne za tři dny bez ohledu na vaše přičinění, takže se úkolu věnujte přednostně.
Tip – Můžete inkvizitorovi udat různé události proti církvi, které jste potkali:

Farář Bohuta (quest Cesty Páně)
Farář Šimon (quest Pastýř)
Valdenští (quest Skuteční křesťané)
Čarodějnice (quest Hrátky s čertem)
Čertova lebka (quest Trestající kámen)
Nepravosti kláštera (quest Jehla v kupce sena, viz níže)
Pokud chcete nahlásit inkvizitorovi vše co se dá, počkejte s tímto questem až na později.
Inkvizitor vám také řekne o problémech ve světě, podrobností proberte s jeho pomocníkem (Krize pozdního středověku 86/102)
Tip – Zeptejte se strážného dole na Jaroslava.
Sežeňte svědky…
1) Nikodém vás pošle přesvědčit Johanku aby dál nekázala (Učení o trojím lidu (35/43) a požádejte ho o svědectví.
2) Sebastián z Hory vám navrhne Johanku osvobodit a utéct.
3) Pokud jste pomohli Gutě (quest Pokušení krejčího Ambrože) požádejte ji o svědectví.
4) Pokud jste pomohli Adéle (quest Nevěstka) požádejte ji o svědectví.
5) Pokud jste pomohli Pavlovi (quest Bonum commune) požádejte ho o svědectví.
6) Otec Fabián se staví na stranu inkvizice. Jednejte s ním opatrně.
7) Rychtář se zmíní, že mečířova žena Katra pozvala inkvizitora na večeři.
Tip – Můžete zkusit rychtáře uplatit ale jen se naštve. 
8) Katra se přizná (přesvědčování), že to ona poslala na Johanku násilníky.
Zajděte do vězení na rychtě za Johankou a přesvědčte strážného (přesvědčování / úplatek) aby vás pustil k ní.
Tip – Ukradněte od Jaroslava nebo jeho společníků (nebo z jeho skříně) pověřovací dokument. S ním vás strážný pustí k Johance.
Promluvte s Johankou. Útěk ale odmítá a omezit řeč proti církvi také nechce. Oznamte to Nikodémovi. Promluvte s Matějem, který leží v infirmáriu. Dá vám kostku, kterou zaneste Johance.
Nechte u Jaroslava zahájit soud. Během něj často vystupujte (přesvědčování) a předvolávejte svědky. Pokud jste udělali co se dalo, dopadne to dobře a Johanku nechají jít. 
Tip – Nedostatečná příprava před soudem, chybějící svědci nebo špatné reakce u soudu mohou vézt k podstatně horšímu výsledku. V nejhorší případě je Johance vytržen jazyk a zemře na otravu.
Po soudu promluvte s Johankou, Matějem, Nikodémem (dá vám recept na Heřmánkový odvar) a Nápravníkem (dá vám výborný unikátní Meč pánů z Hory).
Tip – Knihu Matěje z Janova vraťte Bohutovi v Úžicích.

DLC Ženský úděl – Noční můra (Klášter + Skalice 2)
Johanka vás pošle najít místo ze svého snu. Jeďte ke Skalici a dle popisu snu od mostu (u zpracování rudy) do šachty na kopci (je před ní mrtvola). V šachtě najdete hromadu mrtvých těl, které sem někdo házel z výšky. Nahoře na kopci narazíte na banditu, který se vydává za Skalickou stráž – zabijte ho. 
Tip – Můžete z boje utéct a panu Rackovi oznámit situaci aby na něj poslal své muže. Pokud ho porazíte, můžete to rovněž oznámit Rackovi.
Tip – Můžete jeho tělo vzít a hodit do šachty aby skončil jako své oběti.
Tip – V táboře je mnoho věcí, které bandita uloupil, včetně zbrojí a cenných kusů oblečení.
Zpátky v klášteře oznamte Johance co jste našli.

DLC Ženský úděl – Pokušení krejčího Ambrože (Sázava 3)
Až Johanka dokončí své kázání dá se s ní do řeči Guta, že její muž, krejčí Ambrož propadl kostkám. Nabídněte Johance pomoc. Promluvte s Gutou a pošle vás za ním do hospody. Promluvte s Ambrožem a opijte ho.
Tip – Vybírejte témata hovorů s největším počtem půllitrů.
Tip – Když se zpijete dostatečně, otevře se téma o smyslu života.
Tip – Pokud máte nízkou úroveň Pijáctví, je možné, že se zpijete do němoty stejně jako Ambrož.

Až Ambrož usne ukradněte mu peníze.
Tip – Pro alternativní způsob ukončení questu pijte s Ambrožem jen trochu a zahrajte s ním kostky. Zpočátku ho nechávejte vyhrát (jinak se může naštvat) a poté vsaďte vše a vyhrajte.
Až Ambrož vystřízliví promluvte s ním u jeho vozu a domluvte mu, aby s kostkami přestal. Vraťte mu peníze a vezměte si od něj kostky, které hoďte do studny.
Tip – Můžete si peníze nechat ale naštve to Gutu. 
Tip – Můžete si kostky nechat. Jsou unikátní.
Oznamte Gutě úspěch. 

DLC Ženský úděl – Nevěstka (Klášter + Ledečko 4)
Johanka vás pošle do Ledečka napravit lazebnici Adélu. Vydejte se tam a v lázních se po ní poptejte – odkážou vás na bordelmamá Maruš. Ta sedí před domem z něhož uslyšíte hádku. Přemluvte Maruš (přesvědčování) aby vám dala klíč a vstupte do pokoje kde nějaký muž Henslin bije Adélu..
Tip – Pro alternativní způsob ukončení questu jednoduše nezasahujte a přijďte za Adélou druhý den. Vyhnete se i budoucímu konfliktu s Henslinem.
Tip – Henslin má v kapse drcený roh jednorožce (viagru). Můžete ho ukrást.
Vyžeňte Henslina (přesvědčování / bitka) a přemluvte Adélu (pomůže perk První pomoc) aby s vámi šla do kláštera pomáhat Johance.
Tip – Pokud jste tehdy pomohli Hynkovi bude snazší ji přemluvit.
Cestou do kláštera vás přepadne Henslin a jeho dva kumpáni, zabijte je. V klášteře vám Adéla nabídne sex. Raději odmítněte.
Tip – Přijmutí sexu zkomplikuje situaci v budoucnu

DLC Ženský úděl – Bonum commune (Sázava + Klášter 5)
Půjdete s Johankou k hospodě kde vám Pavel z Kolína vysvětlí svůj problém. Máte najít poklad, který před lety schoval v lese a věnovat ho kostelu nebo rychtě. 
Tip – Přesvědčte (přesvědčování) Pavla aby byl ochoten dát dar klášteru.
Vydejte se k lomu na okraji Sázavy a do kopců proti proudu potoka. Po nějaké době narazíte na šaperon Pavla z Kolína (unikátní šaperon) a cestu nahoru do lesa.
Tip – Kus nad cestou je pytlácký plácek Doubka, který vás varuje před Kmíňany (Kumány).
Dorazíte k ruinám, kde je tábor tří kumánů.
Tip – Pokuste se kumány zlikvidovat nenápadně (dýkou v noci). 
Tip – Před táborem kumánů je mnoho mrtvol a jedna má dopis od Sebastiána (nápravníka). Zaneste mu ho a pokud jste kumány zabili, dá vám 325g.
Tip – Kolem tábora jsou i další schované poklady. Truhla s pírky v zničeném domě kam vede cesta přes šachtu (jeskyni) a zlatý kříž v hromadě kamení za zídkou kolem tábora.
V hromadě kamení v zničeném domě je poklad (Pavlova dýka a 1600g). 
Tip – Pro alternativní způsob ukončení questu si můžete peníze nechat (zapřít je Pavlovi / nikomu je nedat), ale tím naštvete Pavla a zkomplikujete další questy.
Řekněte Pavlovi, že máte poklad, dáte mu dýku a pošle vás peníze darovat. Promluvte s Johankou ohledně daru a ten dejte šafáři jménem Pavla.
Tip – Můžete dát peníze darem rychtáři nebo faráři.
Tip – Když dáte dar svým jménem (místo Pavla) nebo si část necháte, Pavel bude naštvaný.
Oznamte Pavlovi odevzdání daru. 

DLC Ženský úděl – Kajícník (Klášter + Sázava + Talmberk + Úžice 6)
Johanka vám vyčte vaše hříchy, dá vám Kajícné roucho a pošle na pouť do Úžic.
Tip – Hříchy, které vám vyčte závisejí na vašich skutcích. V každém případě vyčte smrt Prcka, dále může vyčíst děvkaření (pokud jste častokrát využili služeb sexu v lázních), zabíjení (pokud jste zabili hodně lidí), pobyt za mřížemi (pokud jste byli často ve vězení), krádeže (pokud jste často zkoušeli někoho okrást) a soulož se Štěpánkou (pokud jste se v questu Žofiina svatba vyspali se Štěpánkou).
Tip – Můžete se snažit z hříchu vymlouvat (přesvědčování) ale ne vždy to na Johanku zabere.
Vydejte se na pouť a cestou navštěvujte smírčí kříže. Od Kláštera přes Sázavu, přes Talmberk až do Úžic, kde se pomodlete u obrázku Panny Marie (Poutnictví 87/102). Povězte Bohutovi o pouti, dejte 600g jako dar a povyprávějte o Johance. Zajde do domu kde si od něj vezměte knihu spisů Matěje z Janova (Matěj z Janova 28/46).
Bonus – Dokončením poutě získáte perk Lehko na duši (rychlejší zisk XP, pokud spíte alespoň 4h).

Informujte Racka o vyslechnutí zajatce. Dá vám 375g a pošle pátrat dál.
Tip – Tím se konečně uzavře úvodní quest druhé etapy (Zajatec).

Šaty dělají člověka (Rataje 1)
Po questu (Ve vší počestnosti) promluvte s Janem Ptáčkem. Chce s vámi jednat pan Hanuš ale nejprve si máte vzít dobré oblečení z truhly.
Pozor – Pokud už na sobě nějaké kvalitní oblečení máte, Ptáček vám možnost se převléct nenabídne a quest ani nezačne. Raději si dobré oblečení před začátkem questu svlékněte. 
Vezměte oblečení z truhly a oznamte Ptáčkovi, že jste připraveni.
Tip – Není nutné si brát Ptáčkem nabídnuté oblečení. Můžete si vzít co máte.

Raubitter (Rataje + Neuhof 2)
Pan Hanuš vám a Ptáčkovi vyčte dovádění v lázních (quest Ve vši počestnosti) a pošle s Bernardem vyřešit problém (nejlépe bez krveprolití) s Wolfinem z Kambergu, který řádí v oblasti. Venku promluvte s Ptáčkem a Bernardem a vydejte se s jednotkou na koních k táboru. Tady promluvte s Bernardem, který vás pošle prozkoumat severní nebo jižní statek.
1) Na severním statku farmář tvrdí, že o ničem neví. Jeho žena (přesvědčování) vám popíše, že ji využili jako ošetřovatelku a ukáže vám jejich tábor.
2) Na jižním statku žena běduje nad zbitým manželem, který ale jednoho banditu posekal. Sledujte stopy krve přes les až k táboru.

Tip – Dejte ženě obvazy (3) a dá vám 325g
Tábor je plný banditů, takže se vraťte za Bernardem.
Tip – Pro alternativní způsob řešení questu oznamte Bernardovi polohu tábora a společně (případně sami) zaútočte a zabijte Wolfina. Hanuš bude rád a dá vám Magdeburský kyrys.
Tip – Pokud v bitvě zemře příliš mnoho vašich lidí, Bernard nařídí stažení do tábora a pošle vás oznámit neúspěch Hanušovi. Ten vám nedá nic. 
Navrhněte Bernardovi (přesvědčování) aby vyjednával. Oznamte vyjednávání Ptáčkovi ale nevěří v úspěch. Odložte zbraně, oblékněte si Bernardův Varkoč pánů z Olešnice a jděte vyjednávat. Vyslechněte Wolfinův pohled na věc a domluvte mu (přesvědčování) aby nechal kořist, zaplatil kompenzaci a odtáhnul. 
Tip – Můžete Wolfina přesvědčit aby odtáhnul bez kompenzací nebo dokonce i s kořistí.
Tip – Pro alternativní způsob řešení questu Wolfina vyzvěte na duel a zabijte ho. Jeho lidé vás však napadnou, takže rychle unikněte. Hanuš bude rád a dá vám Magdeburský kyrys.
Oznamte úspěch Bernardovi (případně i Ptáčkovi) a řekněte o tom Hanušovi. 
Hanuš bude rád a dá vám Magdeburský kyrys.

DLC Milostné dobrodružství bodrého rytíře pana Jana Ptáčka – Ve službách lásky (Rataje + Ledečko 1)
Po questu (Raubitter) se zpřístupní další DLC. Ptáček si myslí na řezníkovu dceru Karolínu a máte mu pomoci.
Varování – Pokud v průběhu úkolu zabijete řezníka, Ptáček bude naštvaný, vyčte vám radikální řešení a quest skončí neúspěchem.
Po questu (V kostky) vás Ptáček pošle nastražit náhrdelník a milostný dopis pro Karolínu. Dejte oboje do truhly v jejím pokoji v řeznictví (v patře). Druhý den promluvte s Ptáčkem. Dá vám 425g na nákup lektvaru od Šarlatána (po útěku ze Sázavy je v Ledečku). Recept nabízí za 2000g! 
Tip – Pokud se vám to bude zdát levné, zvýší cenu na 4000g!
Řekněte, že je to moc a nabídne vám práci (tím začíná quest Pověrčivost).
Po questu (Pověrčivost) nebo až budete mít lektvar Neodolatelnost zajděte za Ptáčkem a dejte mu ho. Dá vám 650g a knihu básní, kterou se máte naučit abyste mu napovídali. Po nějaké době (k večeru) se za Ptáčkem stavte. Po aplikaci lektvaru má boláky na obličeji. Přesvědčte ho (přesvědčování) že je to dobré.

Tip – Pokud přesvědčování nevyjde, dejte mu Měsíčkový odvar.
Zajděte spolu na hřbitov, kde se schovejte pod řezníkům dům. Napovídejte Ptáčkovi básně (jen tu první). Když dorazí řezník a dva pacholci, Ptáček mezitím vklouzne za Karolínou. Zajistěte mu dostatek času (přesvědčování / později zpěv).
Tip – Pokud selžete, řezník se vrátí do domu nebo na vás zaútočí (bitka).
Tip – Pokud Ptáček nestihne dokončit svoji „práci“ nebo mu napovídáte špatnou báseň, noc skončí neúspěchem a druhý den vám žádnou odměnu nedá.
Druhý den se stavte za Ptáčkem. Užil si noc, dá vám 750g a Ptáčkův milostný dopis který jste Karolíně předtím doručili. Při odchodu uvidíte jak řezník zkouší vydírat Hanuše.

DLC Milostné dobrodružství bodrého rytíře pana Jana Ptáčka – V kostky (Ledečko + Sázava 2)
Ptáček chce dát Karolíně náhrdelník, který ale prohrál v kostkách. V Ledečku promluvte s hráčem kostek. Prý nad ním náhrdelník vyhrál jiný muž, šlechtic který čeká na Sázavském brodu. V táboře u brodu najdete jen šlechticovu mrtvolu a jeho přítele Adama z Domků, který vám vysvětlí, že Alfonse zabila banda vedená Lukášem, ke které měl jít vyjednávat. Vyptejte se na podrobnosti o Alfonsovi, o jeho kostkách a o vyjednávání a souhlaste, že se budete vydávat za něj. Prozkoumejte tábor a v ohništi najdete ožehlou mapu (ukazuje tábor banditů). Vydejte se tam. Ohlaste se strážnému u brány a v táboře promluvte s bandity. Lukáš zatím nemá čas, takže u Starého Bláhy vstupte do kostkového turnaje.
Tip – Můžete Bláhu přesvědčit a hrát bez vkladu.
1) Porazte v kostkách Kotrbu (6000 bodů). Až Kotrba prohraje, vyzve vás na souboj. Porazte ho.
2) Porazte v kostkách Blanku.(6000 bodů).
Po druhé výhře od Lukáše odejde jediná žena v táboře (promluvte s ní) a můžete za ním. Přemluvte ho (přesvědčování) aby jednání odložil a můžete pokračovat v kostkách.
Tip – Můžete také s Lukášem jednat. Na základě rad od Adama (přepadat u Benešova, hlavně kupce, na cestě do Prahy, asi 200 kop grošů, další nabídka, úkryt v Pelhřimově). Po jednání můžete pokračovat v kostkách.
Tip – Pokud jednání nevyjde, můžete stále přesvědčit (přesvědčování) Lukáše, že jste Alfons ale vyžene vás z tábora, takže náhrdelník bude nutné ukrást.
Tip – Pokud jednání nevyjde, můžete Lukášovi říct pravdu a prásknout Adamův plán. Pokud Lukáše přesvědčíte, dá vám náhrdelník (nebo Alfonsova koně pokud jste náhrdelník už ukradli) a vyžene vás z tábora.
3) Porazte v kostkách Mladotu (6000 bodů). Všimněte si lesklých kostek od Alfonse. 
4) Porazte v kostkách Plcha (6000 bodů). Bláha zmíní, že to on přinesl náhrdelník.
Po vítězství vám Bláha dá klíč. Odemkněte truhlu v rozbořené hlídané boudě a vemte si náhrdelník (a zbytek věcí).
Tip – Pokud turnaj prohrajete, stále můžete náhrdelník prostě ukrást.
Oznamte Adamovi kdo zabil Alfonse. Dá vám 525g a Čepec šlechtický.
Tip – Je těžké jednoznačně určit Alfonsova vraha. Ale Adam vám uvěří jakoukoli odpověď. Na první pohled je vrahem Mladota (Alfonsovy kostky a boty) ale pro Plchu existují pádnější důkazy (náhrdelník pro hru, obstarával zásoby, mohl chodit ven z tábora, spálená mapa…). Mladota mohl kostky a boty jednoduše vyhrát.
Dejte náhrdelník Ptáčkovi v Ratajích. Dá vám 650g.

Pověrčivost (Ledečko 3)
Šarlatán chce pomoci vyděsit lidi revenantem.
Varování – Pokud od Šarlatána recept koupíte navzdory vysoké ceně, tento quest vůbec nezačne a přijdete o něj.
Šarlatán vás pošle vykopat osamělý hrob a zjistit o něm víc. Na nedalekém kopci vykopejte hrob, vyberte kosti (jednotlivě) a zeptejte se drbny na nebožtíka – prý to byl uhlíř, co kradl jídlo pro svou těhotnou ženu, která ale stejně zemřela.
Tip – I když budete naléhat, drbna vám víc neřekne.
Oznamte Šarlatánovi co víte a pošle vás strašit tak, jak by to dělal revenant. Řekněte mu o kostech a že je chcete pohřbít.
Tip – Můžete kosti Šarlatánovi prodat (za 150g).
Promluvte znovu s drbnou (přesvědčování) a ona vám řekne, že uhlíř pro svoji rodinu vyrobil tři dřevěné sochy pod kterými je pohřbil. Rovněž prozradí, že uhlíře nakonec upálili vesničané, protože věřili, že je žhář. Jděte k totemům a tak pohřběte kosti.
Tip – Namísto pohanského pohřbu můžete zanést kosti do Ratají a dát je do hrobů naproti vchodu do kostela.
1) Vyberte vejce ze tří kurníků a místo nich tam dejte uhlí.
2) Prohlédněte maso u řezníka (slepice venku, jehněčí a zvěřinu uvnitř). Sežeňte maso lovem nebo obchodem (4 kuřata, 25 jehněčího, 50 srnčího) a až se zkazí vyměňte je. 
3) Nechte si od Šarlatána povědět bajku v níž je ukrytý recept Falešná krev. Vyrobte ho (základ víno, nadrťte hrst třezalky, bodláku a vlčího máku, nechte povařit jednu otočku). Obarvěte lektvarem vodu ve stanu v lázních.
4) Ukradněte (kapsařina) lidem 5 růženců.
Ale to není vše. Jsou i další způsoby strašení.

5) Rychtář vám řekne o pobudech v lese, kteří možná vykopali ten hrob. Zajeďte tam a promluvte s nimi. Nabídněte jim strašení obyvatel (za odměnu / zdarma po přesvědčení) a oznamte rychtáři, že oni hrob nevykopali. Po nocích se začnou ozývat zvuky jejich halekání.
Tip – Můžete pobudy přimět (přesvědčování / úplatek/ boj) aby odešli, ale to Šarlatánovi nepomůže.
6) Zelinář vám řekne o smradu ze zkažených vajec. Sežeňte vejce (z kurníků), počkejte až se zkazí a hoďte ho do studny v lázních.
Tip – Můžete také zabít pár vesničanů. Šarlatán se bude ptát kdo to byl, tak to sveďte na revenanta.

Promluvte s Šarlatánem ohledně strašení. Je nadšený, že Ledečko je vyděšené ale kazí mu to jeden odvážlivec, který chce přespat u vykopaného hrobu. Poptejte se na něj drbny – je to odvážlivec Honza a má dva kamarády (jeden se bojí lesa a zvěře, druhý se bojí ohně). Oznamte zjištění Šarlatánovi.
1) Ohledně prvního vám Šarlatán poradí odposlouchat štěkot psa. Podle šíleného vytí najděte na poli za lázněmi psa, promluvte s ním a naučte se štěkat. Předveďte to Šarlatánovi.
2) Na druhého kumpána Šarlatán nastražil past – lampu s olejem nad hrobem. Zajděte tam na natrénujte sestřelení lampy lukem.
V hospodě pobídněte Honzu (přesvědčování) aby šel přespat ke hrobu a dejte mu něco na kuráž (alkohol / lektvar).
V noci se sejdete s Šarlatánem nedaleko hrobu. On na sobě má speciální oblek revenanta aby vyděsil Honzu. Nejprve ale musíte odehnat jeho kumpány. Štěkotem (celkem 3x) vyžeňte prvního a zapálením hrobu (sestřel lampy) vyžeňte druhého. Šarlatán svým řáděním vyděsí Honzu. Promluvte s Šarlatánem, který vám slíbí odměnu.
Tip – Pokud se nepodaří kumpány vyděsit nebo vás uvidí, bude nutné je odstranit násilím (bitka / zabití) a Honzu případně také.
Druhý den vám Šarlatán dá 675g, lektvar Neodolatelnost a recept na něj.

16. Není všechno stříbro, co se třpytí
Racek vás pošle pátrat po původu falešných peněz.
Tip – Pokud jste nevyslechli zajatce protože zemřel (quest Zajatec) vaší jedinou stopou je dopis o rytíři ze Sázavy. Zajeďte tam, poptejte se na rytíře hostinského a odkáže vás na Rovnou.
Na cestě u Rovné je opuštěný vůz a mrtvoly. Sledujte stopy krve do uhlířského tábora. Uhlíři (přesvědčování) vás odkážou na Borju. Všimněte si dalších stop a zakrvácených pytlů s uhlím u jednoho domu. Promluvte s Borjou a na základě stop (nebo po přesvědčování) vám dá klíč od domu, kde ošetřují žoldáka co masakr přežil. Promluvte s žoldákem – sloužil Menhartovi ale přepadl je rytíř. Ten, který vzápětí dorazí i sem ale jak vás uvidí, ujede na koni.
Tip – Pro alternativní řešení questu naskočte na koně, rytíře dožeňte a zabijte. Získáte z jeho těla dokumenty ale přijdete o možnost zjistit víc.
Nechte rytíře ujet. Po nějaké době (asi 1-2 dny) se stavte v Sázavě, kde posedává v hospodě. Promluvte s ním a navrhne schůzku večer u rybníka. Zajděte tam. Hodlá vás zabít ale přimějte ho (přesvědčování) vše vysvětlit. Je to Ulrich a pro svého pána také vyšetřuje falešné groše. Předá vám dokumenty abyste je doručili Fejfarovi. Také řekne, že Menhart je mrtvý a že ho pohřbil. Vyslechnutím získáte záznamy kodexu obecné (Padělání peněz 88/102) a společnost (Mincmistr 36/43).
Tip – Pokud konflikt s rytířem skončí bojem a zabijete ho, přijdete o možnost zjistit od něj víc.
Tip – Můžete vyhledat Menhartův hrob (od křižovatky severovýchodní cestou a u zničeného domku) a vykopat ho. Je tam šperk, meč i peníze.
Vydejte se na Rataje a ukažte dokumenty Fejfarovi. Odhalí, že Ulrichem stojí Rožmberkové a pošle vás zpět pátrat po dílně. Získáte 
záznamy kodexu obecné (Falšování 89/102) a postavy (Jindřich III. z Rožmberka 29/46).
Zpátky v Sázavě se poraďte s Ulrichem. Odkáže vás na mistra freskaře co přijel z Úžice. Ten si postěžuje, že čeká na rtuť ale šafářův pomocník ho vždy odbyl.
Tip – Freskař slouží i jako kupec a hráč kostek.
Tip – Ve sklepě nápravníka si všimněte zásob rtuti. Klášter ji tedy má dostatek.

Vyslechněte šafářova pomocníka (přesvědčování), který přizná, že ho vydírá jistý rytíř Ježek a že odvádí rtuť bandě jistého Rapotovy nedaleko odtud. 
Tip – Když řeknete Ulrichovi o bandě, půjde tábor banditů hlídat, lapky zabije a přijdete o možnost je vyslechnout.
Běžte k lesu k tábořišti banditů a promluvte s nimi (přesvědčování), až řeknou, že Rapota je někde ve městě a vzkažte aby na něj nečekali a odešli.
Poptejte se kováře Míky a mistra Oty na měď. Odkážou vás na kováře Zacha. Promluvte se Zachem ale vše popírá. V zamčené boudě u kovárny najdete měď, v noci si někdy všimněte, že Zach stále pracuje a promluvte s jeho synem Vítkem (přesvědčování), který přizná, že otec pracuje s mědí. Konfrontujte Zacha s důkazy a přizná, že pracuje pro zločince ze strachu. Přesvědčte ho (přesvědčování) aby prozradil víc a řekne vám o Rapotovi.
Tip – Zach nabízí informace jako odměnu za úkol (Bitva kovářů), v takovém případě ale přijdete o odměnu za onen úkol (dostanete jen ty informace), takže z něj informace dostaňte přesvědčováním a až poté vezměte úkol.

Bitva kovářů (Sázava 1)
Zach chce zdiskreditovat mistra Otu, který udělal zbroj pro rychtáře. Zach chce dokázat, že zbroj jeho syna Vítka je lepší tím, že vyhraje v souboji. Vyzvěte Otu na souboj kovářů. Nabídne vám protinávrh abyste schválně prohráli. Oznamte souboj rychtáři. Porazte Otu v jeho zbroji pro rychtáře. Bojuje se jen s palicemi. Po vítězství se stavte za Zachem v kovárně, kde vám dá 450g a Kyrys zbrojíře Vítka.
Tip – Pro alternativní způsob ukončení questu souhlaste s Otovým protinávrhem a souboj prohrajte. Ota vám dá 450g a unikátní Otův kyrys. Zach ale bude naštvaný a bude chtít cca 200g aby s vámi vůbec obchodoval.
Tip – Pro druhý alternativní způsob ukončení questu ukradněte Otovo brnění z truhly v jeho domě a dejte ho Zachovi. Ota ale bude naštvaný.

Zajděte oznámit co víte (měď a plechy) Fejfarovi, který nyní pobývá v Sázavě na rychtě. Doporučí vám pátrat po raznici a odkáže na Sázavského rytce Jeronýma. Ten vám popíše podivné chování učně Floriána a že měl konflikt s lazebnicemi.
Tip – Pokud řekněte, že vám Florián dluží, Jeroným vám dá 250g.
Majitelka lázní vám řekne, že unesli lazebnici Ester. Ve sklepě pekařství promluvte s Floriánem (přesvědčování) a řekne, že ho vydírá a hlídá Rapota.
Tip – Florián nabízí informace jako odměnu za úkol (Holka do větru), ale ten můžete dělat i když ho přesvědčíte.
Než promluvíte s Rapotou, vydejte se do tábora kde je Ester (viz quest Holka do větru) a donuťte některého z věznitelů se vzdát (bojovat ale nezabít). Vyslechněte ho a prozradí vám pozici tajného vchodu do úkrytu penězokazců.
Tip – Banditu poté můžete odvézt do vězení v Sázavě (nebo ho zabít). 

Holka do větru (Sázava + Skalice 2)
Florián váš žádá abyste zachránili lazebnici Ester. Vydejte se do tábora u Skalice, pobijte bandity (mají klíč) a odemkněte domek, kde je Ester držena. Odveďte ji do Sázavy. Florián vám za odměnu nabídne peníze (375g).

V Sázavě vyhledejte Rapotu (často hlídá poblíž úkrytu Floriána). Během výslechu ale začne utíkat. Dožeňte ho. Řekne, že pracuje pro rytíře Ježka a prozradí hlavní vchod (hlídaný lapky) do úkrytu penězokazců.
Tip – Rapota běží do tábora nad klášterem, kde jste našli jeho kumpány.
Tip – Po výslechu můžete Rapotu popravit, dát uvěznit nebo nechat jít.
Řekněte Ulrichovi že znáte polohu penězokazců, vyberte vchod (normální / tajný) a vydejte se tam. Pojděte jeskyní až do skryté dílny. Ulrich bude chtít Ježka zabít ale vy ho potřebujete živého. Takže mu domluvte (přesvědčování / souboj) a Ježka zajměte.
Tip – Pro alternativní způsob řešení questu (nebo když je Ulrich mrtvý) běžte za penězokazci sami. V dílně najděte Ježka a zajměte ho (přesvědčování / boj). Sice se vyhnete konfliktu s Ulrichem ale Ježek se nenechá tak snadno zajmout.
Fejfar nechá odvézt Ježka do Ratají kam se vydejte i vy.
Promluvte s Rackem, který vás pošle za Bernardem pro klíč od cely, protože Ježek chce mluvit s vámi. Vyzvedněte u Bernarda klíč, odemkněte celu na rychtě a vyslechněte Ježka. Přizná, že pracoval pro muže jménem Erik, že v tom je zapletený vysoký představitel kláštera a že peníze šly především na nábor armády.
Tip – Ježek vás požádá o přímluvu u Racka. To ale Racka nepotěší.
Oznamte Rackovi informace, dá vám 375g a pošle pátrat dál.      

17. Pátrání po verbířích
V Sázavě se poptejte u rychtáře (přesvědčování) a pošle vás za koželuhem. Ten si postěžuje na bitkaře (přesvědčování), kteří ho zmlátili. Navečer promluvte s bitkaři (Malej, Mezi, Velkej, Souška a Vostrej). Řeknou, že koželuh tu byl a prohrál, proto si teď stěžuje. Poptejte se Vostrýho, který je ochoten vám poradit a na čas přestat když vyhrajete. Zbijte nejprve Souška, poté trojici (Malej, Mezi, Velkej) a nakonec Vostrýho.
Tip – Pro alternativní způsob řešení questu se s Velkým domluvte (přesvědčování) na rozdělení odměny od koželuha. Chlapi na čas přestanou s rvačkami, vyzvedněte odměnu od koželuha (300g) a část dejte Velkýmu (150g / 75g / 5g).
Za vítězství vám dají 375g a poradí, že náboráři se scházejí v kostele. Oznamte koželuhovi vyhnání bitkařů a dá vám 300g. 
Tip – Pro alternativní způsob řešení questu promluvte s hostinským, který vás odkáže na mlynáře Šimona (můžete ho navštívit rovnou, pokud ho už znáte). Pokud jste splnili jeho úkoly (quest Mlynář Šimon) řekne vám o schůzce v kostele.
Tip – Pro druhý alternativní způsob řešení questu promluvte s Tomášem v infirmáriu (pokud přežil quest V Božích rukou) a rovnou vám řekne o schůzce v kostele.

Pomsta kumánského krále (Aktivita – Skalice 1)
Po bitkařských vítězství v questech (Jednoho zhmoždil, dalšího zesměšnil!, Pěsti ve tmě a Pátrání po verbířích) se ve Skalice u cvičiště (tam kde vás kdysi trénoval Vaněk) objeví pár zápasníků v kumánských uniformách.
Varování – Pokud v questu (Pátrání po verbířích) nezbijete při bitkách Vostrýho a jeho bandu, tento quest nepůjde přijmout a přijdete o něj!
Podivný mluvka pořádá pěstní souboje s vysokými sázkami. Nejprve zbijte prvního zápasníka, druhého zápasníka a poté kumánského krále. Vyzvedněte si u Mluvky odměnu ale zaútočí na vás všichni čtyři najednou!
Tip – Čtyři soupeři najednou obstarají extrémně těžkou bitku. Zkuste je už při běžných soubojích okrást o zbroje aby nebyli tak odolní.
Po vítězství vám Mluvka raději dá výhru (1000g).

Večer zajděte do Sázavského kostela a pomodlete se u oltáře. Dorazí banda lapků ale požadují test – máte v klášteře zabít Svatého (posledního člena bandy z Neuhofu) a přinést jeho kostku jako důkaz. Prý se máte zkusit stát mnichem namísto někoho jiného. Až odejdou, podstrčí pod dveřmi kostela klíč abyste mohli ven.

18. Chudoba, čistota a poslušnost
V Ratajích oznamte Rackovi novinky – není nadšený z úkolu banditů a doporučí Svatého pouze zajmout. V Sázavě v hospodě se poptejte po Karlovi (hlavně Manfreda) a pak s ním promluvte. Je to mladý šlechtic, který má jít do kláštera, a Manfred ho hlídá. Přesvědčte Manfreda (přesvědčování / kostky) abyste mohli s Karlem mluvit soukromě.
Tip – Můžete popudit hospodského rváče aby na Manfreda zaútočil. Tím ho odlákáte.
Karl řekne, že ho do kláštera posílá otec a chtěl by uniknout ale peníze (i glejt pro přijetí) má Manfred. Ukradněte mu je.
Tip – Pokud Manfreda zabijete, Karl se naštve a odmítne spolupracovat.
Peníze dejte Karlovi (všechny / půlku) a pošle vás místo sebe do kláštera.
Tip – Pokud si peníze necháte, Karl vás napadne.
Bratru Dveřníkovi ukažte glejt a přesvědčte ho aby se zmínil o dalších nováčcích (Svatý). V místnosti za bránou odložte všechny věci do truhly a vezmete si hábit. Mniši vás přijmou mezi sebe jako novice Řehoře.

19. Jehla v kupce sena
Pozor – Jako mnich budete mít své povinnosti vůči klášteru. Při porušení povinností, překročení řehole, příliš nápadném jednání… můžete být vyloučeni, což způsobí selhání souvisejících questů. Dostat Svatého poté půjde jedině násilným vniknutím do kláštera.
Jako mnich potřebujete najít Svatého. Získáte záznamy kodexu obecné (Klášterní hierarchie 90/102), společnost (Mniši a život v klášteře 37/43) a postavy (Opati Sázavského kláštera 30/46, Sv. Prokop 31/46).

V zahradě Rajské (Klášter 1)  
Novic Antonín vás uvítá v klášteře a dá vám knihu Každodenní činnosti pracovní abyste znali své povinnosti. Následujte ho. Ukáže vám dormitář, zahradu, skriptorium, refektář a knihovnu. Promluvte s ním a ostatními novici.
1) Antonín se zajímá o volbu nového opata (Nevlas / bratr Jan). Ohledně Svatého věří, že by to mohl být Jodok ale nevylučuje nikoho. Je synem obchodníka z Vlašimi.
2) Jodok je nejstarší novic. Syn sedláka. Snaží se všemožně zavděčit cirkátorům. Ohledně Svatého (přesvědčování) věří, že to je Čížek, protože nechodí na ranní modlitby.
3) Čížek vypadá přátelsky a světský život mu je bližší. Ohledně Svatého věří, že to může být Jodok.
Pozor – S Čížkem nemluvte o osobním životě. Mohli byste tím přeskočit quest (Poklad v klášteře).
4) Lukáš se drží stranou a nerad o sobě mluví. Ohledně Svatého neřekne nic.
Tip – Ptát se na Svatého může vyžadovat přesvědčování a přímé obvinění někoho může vést k trestu!
Tip – Menší provinění lze i cirkátorů urovnat (přesvědčování) ale jen jednou. Další povede k pobytu na samotce, což značně omezí možnosti pátrání. Velké provinění (nošení zbraně, útok…) povede k vyloučení z kláštera.
Tip – Zeptejte se někoho důvěryhodného (Antonín, Čížek…) na paklíče – odkážou vás na bratra sklepníka. Ten vám může prodat paklíče (zbraně ani víno ne) ale bude ho zajímat na co paklíče chcete (přesvědčování).
Seznamte se i s dalšími – cirkátoři (Ctibor a Jan), probošt Nevlas, bratr knihovník (Cyril), bratr cellarius (sklepník) a převor. Zeptejte se Nevlase a Jana ohledně pomoci při volbě a požádají vás abyste hlásili všechny nepravosti (pro Nevlase nepravosti kláštera, pro Jana nepravosti soka). 
Snažte se strávit alespoň den dle rozvrhu a povinností abyste si přivykli na zdejší život a pravidla. 
Běžte spát a řiďte se knihou.
3:00 vstaňte.
Tip – V dormitáři v Antonínově zamčené truhle u rohu najdete dýku! Můžete se ho na ni zeptat.
4:00 běžte s mnichy na bohoslužbu.
Tip – Na oltáři leží paklíč.
Tip – Všimněte si, že Čížek na bohoslužbě nebývá.
6:00 v refektáři se najezte.
8:00 ve fraterii se hlaste u probošta Nevlase. Dá vám za úkol uvařit dva lektvary (náhodné). Vezměte byliny z truhly a uvařte je.
Tip – Navařte více lektvarů abyste měli na další dny nebo na prodej.
12:00 ve skriptoriu se hlaste u knihovníka Cyrila. Jděte opisovat knihu – vyberte text dle knihy.
16:00 běžte s mnichy na bohoslužbu.
18:00 v refektáři se najezte.
Tip – Za refektářem je kuchyně a za ní sklad. V poslední místnosti skladu na polici v rohu leží klíč od kláštera. Stejný klíč můžete ukrást převorovi.
19:00 máte volno.
21:00 spát.
Během pobytu v klášteře opakujte postup dokud nedokončíte quest (Jehla v kupce sena) čímž se ukončí i tento úkol.
Tip – Po splnění questů (viz níže) budete mít dostatek informací abyste Nevlasovi napráskali všechny nepravosti kláštera (Čížkův poklad, šikana Lukáše, krádeže Jodoka a pití cirkátorů) nebo abyste Janovi napráskali nepravosti probošta (zakázaná kniha).

Poklad v klášteře (Klášter 2)
V boční místnosti dormitáře (balkon nad oltářem) je posunutá dlaždice na zemi. Je tam dýka, 200g a Necronomicon II (Necronomicon 91/102). Zeptejte se na skrýš mnichů a především Čížka, který přizná, že je to jeho a prozradí svoji minulost. Získáte kodex postav (Smil Flaška z Pardubic a Rychmburka 32/46).
Tip – Během dne může mít knihu Necronomicon u sebe Čížek. Její získání (krádeží) ovšem neodemkne kodex! Nejjistější bude dlaždici prozkoumat už první den pobytu v klášteře (hned po přijetí).
Pozor – Pokud se budete zajímat o Čížkovu minulost (přesvědčování) sám vám o úkrytu řekne, čímž se quest ihned dokončí. Započítá se automaticky jako splněný.
Tip – Pro alternativní řešení questu předejte věci cirkátorům nebo převorovi. Ale Čížek bude naštvaný.

Roztrhaná kniha (Klášter 3)
Zeptejte se bratra knihovníka na práci. Chce sesbírat 10 stránek z Ovidiovy knihy.
Tip – Nejlépe se budou stránky sbírat v noci. Potřebujete na to paklíče a užitečná je pochodeň.

1) V dormitáři v zamčené truhle u zdi.
2) V dormitáři na stolku 
3) Ve fraterii na stolku u alchymistického dílny
4) Ve fraterii na stojanu na knihy u zdi.
5) Ve skriptoriu na stolu u okna.
6) Ve skriptoriu v zamčené truhle
7) V refektáři v zamčené truhle.
8) Ve sklepě na stole.
9) Na chodbě kolem zahrady v zamčené skříňce.
10) V opatově ložnici.
Zaneste stránky knihovníkovi. Dá vám klíče od skříně se zakázanými svazky.

Libri prohibiti (Klášter 4)
Probošt Nevlas vás pošle pro zakázanou arabskou knihu (Avicenna, Ibn Síná 33/46) aby podle ní připravil lék pro opata.
Tip – Na zakázané knihy se přeptejte (přesvědčování) knihovníka ale nedovolí vám si je vzít. Nicméně po dokončení questu (Roztrhaná kniha) vám od jejich skříně dá klíč.
V noci můžete v knihovně narazit na Čížka, kterého zakázané knihy zajímají. Ale pokud se domluvíte, nechá vás být. Vypačte (odemkněte) skříň, vezměte knihu Sufficientia a dejte ji Nevlasovi. Za odměnu se přeptejte na záznamy noviců (začne quest Opatův seznam). 
Pozor – Pokud Nevlasův zájem o zakázanou knihu prásknete cirkátorům nebo převorovi, quest skončí neúspěchem.

Opatův seznam (Klášter 5)
Nevlas řekne, že záznamy o novicích má opat, nyní tedy převor. Dostaňte se do opatovy pracovny (vedle jeho ložnice) a pročtěte knihu na stojanu.
Tip – Ze záznamů je jasné, že Jodok má za sebou život zločince, Lukáš je sodomita a o minulosti Antonína jsou pochybnosti.
Tip – Konfrontujte Jodoka s informacemi z knihy. Zkusí vás udat ale můžete mu to rozmluvit (vyhrožování).

Prostopášní mniši (Klášter 6)
V noci se stavte ve sklepě. Narazíte na cirkátory jak popíjejí víno. Přidejte se k nim (můžete popít nebo zahrát kostky). Řeknou, že o dodávky vína se stará Jodok a pošlou vás za ním, abyste příští noc doručili nový soudek. Jodoka řekne, že pro víno chodí ven ale nyní má klíče od kláštera sám převor. Ukradněte klíče převorovi (třeba po bohoslužbě, když zůstane sám) nebo sežeňte šperhák (koupit od sklepníka). Oznamte Jodokovi, že jste připraveni a dohodnete si schůzku večer.
Tip – Jedny klíče od kláštera můžete najít ve skladišti za kuchyní.
Tip – Můžete o klíče požádat bratra sklepníka. Sežene je za 200g (tolik najdete v questu Poklad v klášteře).
V noci se sejděte s Jodokem v zahradě. Otevřete dveře ven ale Jodok se bojí a pošle pouze vás. Běžte do sklepa nápravníkova domu, vezměte soudek a doručte ho cirkátorům na stůl.

Novicovo trápení (Klášter 7)
Až narazíte ve sklepě na cirkátory (quest Prostopášní mniši) zmíní se o Lukášovi. Promluvte s ním a on řekne, že je chtěl nahlásit a tak ho šikanují a zavírají na samotku. Nabídněte pomoc. Promluvte s cirkátory Ctiborem nebo Janem (přesvědčování) aby Lukáše nechali být. Svolí ale varují vís, že je sodomita. Oznamte Lukášovi úspěch a za odměnu vám řekne, že Antonín o svém životě lže a rozhodně není z Vlašimi.
Pozor – Pokud šikanu od cirkátorů prásknete převorovi, quest (Prostopášní mniši) skončí neúspěchem.

Rozbor (V zahradě Rajské) – Situace v klášteře je velmi komplikovaná. Mnoho postav, propojení, otázek i questů. Pokud jste ale dostatečně dobří, můžete questy úspěšně zvládnout velmi rychle, například v tomto pořadí:
1) Den přijetí do kláštera
1A) Vezměte z oltáře paklíč.
1B) Nechte si Antonínem ukázat klášter. Ještě ten večer promluvte se všemi ale vyhněte se otázkám na Svatého. Poznejte novice, poznejte spor o volbu opata a nabídněte práskání pro oba (Nevlase a Jana). Naberte questy Poklad v klášteře (dlaždice vedle dormitáře), Roztrhaná kniha (knihovník), Libri Prohibiti (Nehlas). Pokud vám páčení zámků nejde, navařte ve fraterii pár lektvarů a kupte u sklepníka paklíče do zásoby. To všechno stihnete ještě večer.
1C) V noci nechoďte spát. Naberte quest Prostopášní mniši (cirkátoři ve sklepě). Získejte klíč od kláštera ze skladu za kuchyní. Sesbírejte stránky pro knihovníka (jedna je v ložnici opata). V knihovně načapejte Čížka a dokončete s ním quest Poklad v klášteře.
2) První ostrý den
2A) Hned ráno dokončete pro knihovníka quest Roztrhaná kniha a ještě před bohoslužbou odskočte do knihovny pro zakázanou knihu.
2B) V jídelně dohodněte zisk vína s Jodokem. Nabídněte pomoc Lukášovi (quest Novicovo trápení), rovnou domluvte cirkátorům a quest dokončete.
2C) Ve fraterii dokončete pro Nevlase quest Libri Prohibiti a naberte nový quest (Opatův seznam).
2D) V noci s Jodokem obstarejte víno, cestou zpět dokončete quest Opatův seznam a poté dokončete Prostopášní mniši. Tím máte všechny questy hotové a už druhý ostrý den v klášteře se můžete plně věnovat Svatému.

Po několika dnech života v klášteře a po splnění souvisejících úkolů je jasné, že Svatým je Antonín!
Pozor – Pokud křivě obviníte nějakého novice, půjde vás udat převorovi. V takovém případě se vymluvte (přesvědčování), jinak vás převor vyžene z kláštera nebo nechá uvěznit zatímco od Karlova otce zjistí kdo jste.
Tip – Pro alternativní způsob řešení questu si obstarejte dýku (Čížkův poklad / Antonínova truhla), zabijte Svatého, seberte mu kostku a unikněte.
Obviňte Antonína, že je Svatý. Až budete mít příští jídlo (v refektáři), otrávíte se. Antonín ale přizná, že vás nechtěl zabít a lituje toho (dá vám Protijed a Měsíčkový lektvar). Nabídne plán jak to zařídit aby nikdo nezemřel anebo možnost zabít jiného novice.
Tip – Pro druhý alternativní způsob řešení questu souhlaste s Antonínovým nápadem zabít jiného novice. Někoho zabijte, od Antonína si vyzvedněte kostku a utečte z kláštera.
Antonín potřebuje abyste získali klíč od kláštera (od převora, přes sklepníka nebo ze skladu kuchyně) a obstarali krev. V kuchyni na seznam dopište požadavek na krev a druhý den ji vyzvedněte. Předejte krev a klíče Antonínovi. Domluvíte se na okamžik po večerní bohoslužbě. Tehdy zajděte nahoru do dormitáře a sejděte se s Antonínem. On nastraží krev aby to vypadalo, že jste ho srazili a táhli tělo. Následujte ho ven, cestou si vyzvedněte své věci v truhle a setkejte se u řeky. Nechte Svatého jít a on vám dá svou kostku. 
Tip – Pro alternativní způsob řešení questu nechte Svatého zatknout (bitka) a dovézt do Ratají. Nebudete ale mít jeho kostku (pokud mu ji neukradnete z cely). Také můžete Svatého po útěku z kláštera zabít.

20. Kostka je vržena
V bažině pod klášterem zapalte oheň a dorazí verbíř z kostela (Kozlík). Ukažte mu kostku a povězte co bylo s tělem (přesvědčování). Pošlou vás na Vraník kde se máte hlásit u Erika. 
Tip – Pokud kostku nemáte, můžete verbíře uplatit (3000g)
Tip – Pro alternativní způsob řešení questu verbíře a jeho bandu zabijte. Mají u sebe také podivné kostky. Zeptejte se lidí v Sázavě na bandity a pošlou vás na Vraník, kde viděli podivná světla.
V Ratajích oznamte situaci Rackovi a Hanušovi. Připraví vojáky a vy máte provézt průzkum. Jeďte na Vraník.
Pozor – Před vstupem do tábora na Vraníku vás sama hra varuje před pokračováním, které způsobí selhání mnoha vedlejších questů. Než na Vraník vstoupíte, ujistěte se, že máte všechny ostatní questy splněné.
Než na Vraník vstoupíte dejte si záležet na přípravě. Je dobré dokončit questy, vylepšit dovednosti, koupit výbavu, případně doplnit kodex o záznamy, které nevychází z questů ani průzkumu.
1) Nechte se zavřít do vězení (
Vězení 92/102), což už pravděpodobně dávno máte.
Až budete připraveni ukažte vrátnému kostku (nebo přesvědčování) a vpustí vás do ležení.
Tip – Zpátky ven vás nepustí!
Prohlédněte tábor, promluvte s lapky, všimněte si slabé části palisády a běžte do vnitřní části, kde v budově promluvte s Erikem. Pošle vás za fechtmajstrem Vaňkem na zkoušku boje. Kdysi vás učil ve Skalici. Při tréninku ho porazte, dá vám 525g. Vraťte se k Erikovi, kde vás pozná jejich šéf – Ištván Toth. Nechá vás uvěznit, mučit a prozradí, že vaším skutečným otcem je Racek Kobyla a tak očekává výkupné. V noci vás přijde zachránit Zbyšek. Navrhuje společný útěk, protože chce začít nový život (přesvědčování) a žádá peníze a svobodu od Racka. Ve vhodný moment omračte a zabijte strážného venku. Ve zničené budově v rohu je v koutě truhla s paklíči – vloupejte se do Erikova domu a z truhly získejte zpět své věci.
Tip – Klíč k truhle s věcmi je na Erikově stole pod soudkem.
Vybavte se, přeskočte vnitřní palisádu (u věže), opatrně obejděte vnější hradby až k mezeře v palisádě (odkud zrovna odejdou stráže) a seskočte ven. U potoka se sejděte se Zbyškem a společně se vydáte na Rataje.
Tip – Pro alternativní způsob ukončení questu odmítněte Zbyškovu nabídku nebo ho při setkání u potoka pošlete pryč (souboj). Do Ratají budete muset dojít sami, bez pomoci.
V Ratajích nahlásíte Rackovi a Hanušovi situaci. A rozhodněte o Zbyškovi.
Tip – Místo slíbené odměny můžete nechat Zbyška zatknout.
Racek vám dá 525g a pošle varovat Diviše.

21. Protiofenzíva
Racek s Hanušem chystají útok. Venku promluvte s Bernardem, pošle vás rychle na Talmberk, zatímco on vyrazí se svými muži. 
Pozor – Pokud na Talmberk dorazíte pozdě (déle než v 15:00), bitva bude prohrána.
Na Talmberku oznamte Divišovi co se chystá a vyrazíte na Vraník. Hanuš, Racek a Diviš naplánují noční útok.
Tip – Využijte lektvar Sýček abyste lépe viděli ve tmě.
Zaútočte na bránu, až ji vojáci rozrazí, pobijte nepřátele za ní. Pokračujte přes spálené stany, kde pobijte tři skupiny banditů. Vojáci mezitím dojdou k vnitřní bráně a až ji rozrazí pobijte poslední skupinu banditů za ní. Toth tu ale nikde není.
Tip – Racek a Hanuš vás nepustí ven z vnitřního tábora.
Prozkoumejte dům Erika a ze stolu seberte dopis (zmínka o dobytí hradu). Ukažte ho Hanušovi ale potvrdí to i zajatec – Toth chce dobýt Talmberk! Dostanete 425g.