Kingdom Come: Deliverance 3

Závěrečná část návodu…

22. Z bláta do louže
Následujete Diviše na Talmberk ale dorazíte pozdě a Tothovi lidé tu už řádí. Dostanete se na vnější nádvoří. Pobijte nepřátele a ve věži nad bránou mechanismem otevřete bránu posilám. Toth ale přivede zajatce – Štěpánku a Racka, který se zkoušel vrhnout dopředu. Toth zvedne most a lučištníci zraní pana Diviše. Bořek navrhne noční útok. Dostanete 775g a 650g.

23. Noční útok
Přesunuli jste se do Talmberského lomu. Před akcí máte čas se připravit.
Tip – Všimněte si, že nad vesnicí vyrost tábor se stany pro raněné, domy ve vnější části hradu jsou spálené, most zvednutý a také Lukešův dům je spálený.
Tip – Obstarejte si tmavé lehké oblečení vhodné na tichou akci.
Nahlaste Bořkovi, že jste připraveni. Jeden z dobrovolníků je i Ptáček. Společně s ním a vojáky vyběhněte k hradu. Vojáci položí žebříky, vylezou nahoru a zabijí stráže. Poté vylezte na hradby a nenápadně zlikvidujte dva nepřátele na hradbách u brány. Následujte Ptáčka na nádvoří, vyhněte se prozrazení a vnikněte do domku. Promluvte s vězni, ale Štěpánka ani Racek tu nejsou. Oznamte to Ptáčkovi. Chce abyste raději zmizeli.
Tip – I když budete trvat na pátrání ve hradu, výsledek bude stejný.
Vojáci vás uvidí, trefí šípem Ptáčka a bijí na poplach. Rychle vezměte Ptáčka, doneste ho k žebříku a utečte. Diviš se rozhodne pro obléhání.

24. Obléhání
Diviš zaúkoluje Fejfara postavením praku. Získáte kodex obecné (Bojová technika 93/102, Obléhací prak 94/102).
Tip – Všimněte si, že nad Talmberkem je velicí tábor a nový tábor vznikl v lomu.
Promluvte s Bořkem a pošle vás pomocí mužům.
1) Bořek potřebuje smůlu na vypálení brány. Objednejte ji u uhlířů z nedalekého tábora (od Zrzka) a oznamte to zásobovači. Dá vám 375g.
2) Zásobovač z lomu potřebuje maso (200). Sežeňte ho (lov / obchod) a doručte zásobovači. Dá vám 375g.
3) Zásobovač z lomu chce pivo pro muže. Poptejte se v hospodách v Úžicích, Ledečku a Samopších ale nikde nemají. Zeptejte se Ondřeje (Na Mýtince), který vám pivo (přesvědčování) poskytne. Oznamte to zásobovači a dá vám 375g.
4) Bernard z lomu potřebuje něco proti ospalosti. Vyhledejte nějakou kořenářku (Kunhutu u Ledečka, Gutu nad Talmberkem nebo kořenářku u Samopší) a požádejte je o lektvary. Pokud u vybrané bylinkářky máte +70 reputace, pošle vás nasbírat 60 máty, 30 kozlíku a 6 pelyňku. Zaneste jí to a o pár dní později si lektvary vyzvedněte. Doručte je Bernardovi a dá vám 650g.
Tip – Pokud máte nižší reputaci, bylinkářka vám dá pouze recept na Nespavost a 60 lektvarů uvařte sami.
5) Diviš z lékařského tábora vás pošle sehnat kněze a ošetřovatele. Zajeďte do Úžic za Bohutou a pošlete ho do tábora.
Tip – Namísto Bohuty můžete získat Šimona (v Rovné, viz quest Pastýř) nebo Františka (v Sázavě)
V Sázavě promluvte s Nikodémem a pošlete ho do tábora. Oznamte to Divišovi a dá vám 375g + 375g.
Tip – Tento quest dále pokračuje po dokončení questu Raketýr.
Po dokončení questu (Raketýr) promluvte v táboře s lidmi (Diviš, Bořek, Fejfar, Konrad…) a počkejte pár dnů (na postavení praku). Poté se vraťte na test, který sice nic netrefí, ale Konrad je spokojen s funkčností.
Tip – Tento quest dále pokračuje po vystřelení z praku (quest Slovo je slovo).
Po výstřelu z praku promluvte s Bořkem, který vás pošle najít tři tábory lapků, kteří utekli.
1) Najděte tábor lapků severně od Talmberka.
2) Najděte tábor lapků západně od Talmberka
3) Najděte tábor lapků východně od Talmberka.
Tip – Není nutné lapky pobít, stačí tábory objevit.
Nahlaste Bořkovi pozice táborů a dá vám 650g + 775g (za zabití lapků).

25. Raketýr
Fejfar vás pošle do Sázavy za stavitelským mistrem Konradem Kyeserem. Poptejte se v Sázavě nebo Klášteře a odkážou vás na dům nápravníka. Promluvte se strážným Ulrichem a že vás posílá Fejfar. Konrád 
Tip – Ulricha můžete také přesvědčit (přesvědčování / dovednost údržba).
Uvnitř promluvte s Konrádem (Konrad Kyeser 34/46) ale pracuje pro huťmistra Karla a je vázán smlouvou od opata. Navrhne padělat smlouvu opata. Promluvte s Karlem a z truhly v patře mu ukradněte smlouvu. Ukažte ji Konradovi, který vás pošle za písařem s heslem. Zajděte na Sázavskou rychtu a dejte písaři smlouvu.
Tip – Ani jedno heslo není správné, ale písař nakonec pochopí.
Za 1h vám písař vrátí originál a falsum nové smlouvy. Dejte originál zpět do truhly Karla a ukažte mu falsum. Karel půjde obě zprávy porovnat a svolí s odchodem Konrada.
Tip – Pro alternativní způsob řešení questu počkejte až večer půjde Karel hrát kostky. Vyhrajte nad ním (nebo mu peníze na výplatu ukradněte) a uplaťte ho (asi 1300-2300g) aby Konrada na čas pustil.
Tip – Pro druhý alternativní způsob řešení questu Konrada zbijte. Pak bude ochoten s vámi jít (ale naštve se).
Oznamte úspěch Konradovi ale je vyděšený z Pejchara, který se ho prý snaží zabít. Poptejte se lidí a odkážou vás na hospodu. Vyptejte se hostinského (přesvědčování) na Pejchara – prý prodává sukno. A promluvte i s Pejcharem ale vinu odmítá. O půlnoci si počkejte na Pejchara u nápravníkova domu a uvidíte jak se dobývá dovnitř. Promluvte s ním a vymluví se z toho ale je jasné, že lže. Zabijte ho. 
Tip – Pokud Pejchara nevyrušíte, pokusí se vypáčit dveře ale neuspěje a odejde (přijde zase další noc). Pokud mu ale dveře předtím otevřete (odemknete / vypáčíte) vejde dovnitř a zkusí skutečně zabít Konrada.
Oznamte Konradovi, že situace je vyřešená. Vydá se na Talmberk. Jeďte tam také. Konrad s Divišem promyslí situaci.
Tip – Pokud je Pejchar naživu, objeví se u tábora a zkusí Konrada zavraždit. Zabijte ho ale Konrad bude naštvaný.
Oznamte Fejfarovi najmutí Konrada a dá vám 1075g a klíč od truhly (rukavice, helma).

26. Den plný překvapení
Dorazí posel se zprávou, že se blíží Medek z Valdeka na pomoc Tothovi. Diviš vás pošle velet Skalickým jednotkám do lesa u Rovné. Připravte se a jeďte tam. Nechte nepřátelské jednotky projít a poté zaútočte na zadní voj. Udržte brod a pobijte je. Jednotky Hanuše drží most, takže vpadněte nepřátelům do zad a společně je pobijte. Podaří se zajmout Erika, jenže dorazí Bořek, protože nepřátelé z hradu útočí na prak.  

27. Rodina je základ
Následujte Diviše, Hanuše a Bořka k praku. Cestou pobijte pár skupin banditů a poslední skupinu u praku. Po bitvě vám Diviš dá 775g. Zajděte za Divišem a Hanušem do stanu a vyslechněte Erika (přesvědčování). Věří, že Toth ho zachrání. Po výslechu dostanete 625g a půjde se vyjednávat. Toth výměnu zajatců odmítá ale po vyjednávání  dostanete alespoň dalších 625g. Dorazí posel se zprávou, že se blíží Jošt Moravský.

28. Slovo je slovo
Promluvte s lidmi v táboře (Bořek, Fejfar, Konrad, Ptáček…) o útoku a hlavně s Divišem, který vás nechá vystřelit první ránu z praku. Počkejte až muži prak nabijí a pákou vystřelte.
Tip – Bombardování prakem bude trvat další dva dny. Mezitím se maximálně připravte – nejlepší výbava, zbraně, lektvary…
Až bombardování skončí, oznamte Bořkovi, že jste připraveni. Představí vám plán útoku.
Zaútočíte na západní hradby (jako v questu Noční útok). Počkejte až muži postaví žebříky, vylezte nahoru a pobijte nepřátele na hradbách. Přes hradby pokračujte na nádvoří, kde pomozte skupině u brány pobít zbytek nepřátel.
Tip – Nepřátele na nádvoří můžete dobře postřílet lukem.
Hrad je dobytý ale Toth se schovává s rukojmími ve věži. Hanuš nechá Totha i Erika jít výměnou za Štěpánku. Toth si vezme nabízené koně ale Racka hodlá pustit až dojedou ke Skalici. Na koni následujte Ptáčka ke Skalici abyste jeli Rackovi naproti. Skutečně tu Racka najdete. Toth odjel i s mečem ale Ptáček ho hodlá pronásledovat. Uvidíte, že přijíždí Jošt.
Tip – A tím příběh končí… titulky.  

29. Epilog
Zdá se vám o vašem otci (Martinovi), když vás na Pirkštejnu probere strážný. Jděte na horní hrad na setkání s Joštem. Jošt Lucemburský představí svého společníka Jana z Lichtenštejna a společně s pány připraví dopis pro Panskou jednotu (Jan z Jenštejna 35/46), který máte s Ptáčkem doručit Bergovovi na Trosky. Promluvte mezitím s Rackem o situaci a vezměte si dopis (Jan II. z Lichtenštejna 36/46). Dostanete 85g.
Tip – Hra oznámí ukončení příběhu. Nyní můžete volně cestovat po světě a případně dokončit vše potřebné.
Na nádvoří řekněte Ptáčkovi, že jste připraveni a jeďte za ním na hranici kraje (východně od Neuhofu). Tady je malý tábor kde s Ptáčkem promluvte.
Tip – Toto je poslední šance se vrátit a prozkoumávat svět.
Až budete připraveni, oznamte to Ptáčkovi a vyrazíte do světa…

30. Pomsta
Hlavní úkol pomsty proti Markvartovi fon Aulitz, který vedl útok na Skalici. Úkol začíná už útokem na Skalici a postupně rámcuje ostatní hlavní questy až po Epilog.